သဘာဝ​​ေဘး​​ဒဏ်ကျ​​ေရာက်မည်ု့​​​ေနရာ ထုတ်ြပန်မှု

ထိုင်း​​နိုင်ငံ၊​ ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​​ေတာ်၏ အ​​ေနာက်ဘက် ၈၂၅ ကီလိုမီတာအကွာ၊​ ြမန်မာနိုင်ငံ တနသင်္ာရီအ​​ေနာက်ဘက် ၃၆၅ ကီလိုမီတာအကွာရှိ Andamans ကျွန်း​​၏ြမို့​​​ေတာ် Port Blair ​​ေြမာက်ပိုင်း​​ ၂၆၃ ကီလိုမီတာအကွာ​​ေလာက်တွင် ​​ေရအနက် ၃၃ ကီလိုမီတာ၌ ​​ေြမငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခဲ့​​သည်။​

ပစိဖိတ်ဆူနာမီသတိ​​ေပး​​ဌာနက အ​​ေစာဆံုး​​တပ်လှန့်​​ချက်အြဖစ် Andaman ကျွန်း​​၊​ Port Blair, Great Nicobar, Kainada နှင့်​​ Baleshwar အပါအဝင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ြပည်နယ်များ​​ကို သတိ​​ေပး​​ချက် အြဖစ် ​​ေြမငလျင်ြဖစ်​​ေပါ်မှုသည် မည်သည့်​​ဆူနာမီကိုမဆို ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစနိုင်ြပီး​​ ​​ေဖာ်ြပပါ​​ေနရာများ​​သည် သဘာဝ​​ေဘး​​ဒဏ်ကို ပထမဆံုး​​ကျ​​ေရာက်နိုင်ရန် အလား​​အလာရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ သတိ​​ေပး​​ထား​​ပါသည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အန္တရာယ်ရှိသည့်​​ ​​ေဒသများ​​အြဖစ် ြပင်ခရိုင်(Pyinkayaing)၊​ ချီဒူဘကျွန်း​​ (Kheduba Island) ၊​ စစ်​​ေတွ၊​ ြမိတ်နှင့်​​ ရန်ကုန်တို့​​ကို စာရင်း​​ သတ်မှတ်ထား​​ပါသည်။​

အင်ဒိုနီး​​ရှား​​တွင် ၂၀၀၄ခုနှစ်က ဆူနာမီကျ​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ ​​ေဒသြဖစ်သည့်​​ ဘန်ဒါအာ​​ေချး​​ (Banda Aceh) နှင့်​​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်နိုင်ငံတွင် စစ်တ​​ေကာင်း​​ (Chittagong) တို့​​ကို သတိ​​ေပး​​ထား​​ပါသည်။​

ထိုင်း​​နိုင်ငံတွင် ဖူး​​ခက်(Phuket)၊​ ကိုပရာသွန်(Ko Phra Thong) နှင့်​​ ကိုတာရူတာအို (Ko Tarutao) တို့​​ကို ဆူနာမီ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​​ေနရာများ​​အြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/11/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign