အြကိုက် စရိုက်


​​ေရှ့​​မှာကတိ​​ေတွ အမျိုး​​မျိုး​​​ေပး​​တယ်
​​ေနာက်မှာ အသိ​​ေတွ တစ်မျိုး​​မျိုး​​​ေဆး​​ြခယ်
အြကိုက်မှာ ​​ေြပး​​မထွက်​​ေတာ့​​
အလိုက်မှာ ​​ေရွး​​ချယ်
စရိုက်အထာ ​​ေဘး​​မဖယ်​​ေတာ့​​
ြကိုက်တာသာ ​​ေရွး​​ကွယ်
အပီအြပင် ​​ေရး​​ြခယ်
ဒီ​​ေြမမဟင် ပွဲဝယ်


လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/06/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign