က​​ေလာမိုး​​

၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဆရာ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၊​ ဆရာ ​​ေမာင်ြငိမ်း​​သူ(ြကို့​​ပင်​​ေကာက်)တို့​​နှင့်​​အတူ က​​ေလာြမို့​​ စာ​​ေပ​​ေဟာ​​ေြပာပွဲကို ​​ေဟာ​​ေြပာခွင့်​​ ရခဲ့​​ပါသည်။​ က​​ေလာြမို့​​က စာ​​ေပ​​ေဟာ​​ေြပာပွဲ ဖိတ်ကတည်း​​က ကျွန်​​ေတာ်ရင်ခုန်​​ေနခဲ့​​သည်မှာ အမှန်။​ က​​ေလာနှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်က ရင်း​​နှီး​​ြပီး​​သား​​။​  ဒီတုန်း​​က ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း​​များ​​ြဖစ်ြက​​ေသာ ကိုထိန်လင်း​​၊​ ကိုပန် အစရှိသည့်​​ လူငယ်များ​​နှင့်​​ ချစ်ခင်ရင်း​​နှီး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ မြကာခင်မှာ ကိုထိန်လင်း​​က နိုင်မွန်(က​​ေလာ) က​​ေလာင်အမည်ြဖင့်​​ မဂ္ဂဇင်း​​​ေတွမှာ ကဗျာ​​ေရး​​လာပါသည်။​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​ နိုင်မွန် (နှင်း​​ဆီတစ်ရာ) အမည်နှင့်​​ ထင်ရှား​​​ေသာ ကဗျာဆရာြဖစ်လာပါသည်။​ သူတို့​​နှင့်​​ ြပန်လည်​​ေတွ့​​ခွင့်​​ ရနိုင်​​ေတာ့​​မည်မို့​​ ကျွန်​​ေတာ်ရင်ခုန်ခဲ့​​ရြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ က​​ေလာက အြပန်မှာ "က​​ေလာမိုး​​" ဆိုသည့်​​ ကဗျာ​​ေလး​​တစ်ပုဒ် ရင်ထဲမှ လွင့်​​စဉ်ကျလာခဲ့​​သည်ပဲ ။​...........။​

က​​ေလာမိုး​​

မှိုင်း​​လံုး​​​ေတာင်ထိပ်၊​ မိုး​​သား​​ရိပ်တို့​​
မှိုင်း​​ရီဆို့​​လျှင်၊​ ြမို့​​ကွက်ထဲမှာ
မိုး​​က ရွာြမဲ။​

ရွာလည်း​​မသည်း​​၊​ ဖွဲဖွဲညံ့​​သက်
မိုး​​စက်နှင်း​​လို၊​ စိုရံုက​​ေလး​​
ချမ်း​​ြမ​​ေအး​​၏။​

​​ေသွး​​ရင်း​​သား​​ရင်း​​၊​ သူငယ်ချင်း​​တို့​​
အလှြမို့​​မှ၊​ ​​ေနလို့​​မဝ
အား​​မရခင်၊​ ြပန်ရန်ြပင်ဆဲ
နှုတ်ဆက်ခွဲတုန်း​​။​

နှလံုး​​သား​​​ေတာင်ထိပ်၊​ အလွမ်း​​မိုး​​ရိပ်တို့​​
မှိုင်း​​ရီဆို့​​လျက်၊​ မျက်ဝန်း​​ထဲမှာ
မိုး​​​ေစွရွာ​​ေသာ်
ရင်မှာ​​ေသာက၊​ အပူစနှင့်​​
​​ေဒသမိုး​​လို မ​​ေအး​​ချမ်း​​။​

​​ေမာင်စိန်ဝင်း​​(ပုတီး​​ကုန်း​​)

ကဗျာတစ်ပုဒ် ြဖစ်​​ေပါ်လာပံုအစအား​​ သိ​​ေစချင်၍ တင်ြပရြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/17/2011. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign