မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်

ကဗျာဟူသည် နှလံုး​​သား​​မှ ခံစား​​ချက်ကို ပံု​​ေဖာ်ကာ ​​ေဖာက်ထွင်း​​လာတတ်​​ေသာ သ​​ေဘာရှိ၏။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ပင် ကဗျာကို လူ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ချစ်ြက၏။​ ကဗျာမှ ရသ အမျိုး​​မျိုး​​​ေပး​​စွမ်း​​နိုင်စွမ်း​​ရှိသည်။​

မိမိြဖစ်သန်း​​လာ​​ေသာ ဘဝအ​​ေတွ့​​အြကံု၊​ အချစ်၊​ အနုအလှများ​​စွာကို ကဗျာတွင် ​​ေဖာ်ြပတတ်ြကသည်။​ ကဗျာသည်လည်း​​ ​​ေခတ်အမျိုး​​မျိုး​​ ြဖတ်သန်း​​လာခဲ့​​ရသည်။​ ပံုစံအမျိုး​​မျိုး​​ အမည်အမျိုး​​မျိုး​​နှင့်​​ ​​ေခတ်အလိုက်ကဗျာဆရာများ​​ ​​ေရး​​ဖွဲ့​​ခဲ့​​ြက၏။​ ဆိုရ​​ေသာ်........ ကဗျာသည်လည်း​​ ​​ေခတ်တစ်ခု၏ စံနမူနာ ၊​ ြပယုဂ်ပင် ြဖစ်​​ေလသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ကိုဂစ်တာတို့​​ ​​ေတွ့​​ြက​​ေတာ့​​ ကဗျာစာအုပ် လုပ်ချင်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာလာသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်သည်လည်း​​ ထိုကဲ့​​သို့​​ စိတ်ကူး​​မျိုး​​ ရှိ​​ေနသြဖင့်​​ အ​​ေကာင်အထည်​​ေဖာ်ြဖစ်ြကသည်။​ ကဗျာချစ်​​ေသာ လူငယ်များ​​၏ ြကိုစား​​အား​​ထုတ်မှုကို ြပသချင်သည်။​ ကိုဂစ်တာမှ ဒီဇိုင်း​​များ​​ကို တာဝန်ယူသလို ကျွန်​​ေတာ်သည်လည်း​​ စာမူများ​​ကို လိုက်စုခဲ့​​သည်။​

ပထမဆံုး​​ အခက်အခဲက ကဗျာစာအုပ်နာမည် ​​ေရွး​​ဖို့​​ပင်ြဖစ်၏။​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ ကိုဂစ်တာမှ "အစ်ကို​​ေရ... ​​ေနွကုန် မိုး​​ဦး​​အစဆို​​ေတာ့​​ မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်လို့​​ ​​ေပး​​ရင်​​ေကာင်း​​မလား​​"ဟု ​​ေမး​​လာသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ " ဟာ... ဒီနာမည်​​ေလး​​ မဆိုး​​ဘူး​​ပဲ"ဟု ဆိုကာ အတည်ြပု ​​ေရွး​​ချယ်ခဲ့​​ပါသည်။​

ရင်၌ ြဖစ်တည်လျက်ရှိ​​ေသာ ခံစား​​ချက်များ​​ကို ​​ေမွး​​ဖွား​​ ြဖစ်တည်ရာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​၏ ကဗျာများ​​သည် စာဖတ်သူများ​​ကို ​​ေကျနပ်မှု တစ်ခုခု ရှိ​​ေစလိမ့်​​မည်ဟု ယံုြကည်မိပါသည်။​ ​​ေနာက်​​ေနာင်များ​​တွင်လည်း​​ ဒီထက် ​​ေကာင်း​​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​ပါဦး​​မည်။​

မိုး​​ဦး​​၏ ​​ေြမသင်း​​ရနံ့​​နှင့်​​အတူ မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်ကဗျာစာအုပ်သည် ထွက်​​ေပါ်လာခဲ့​​​ေပြပီ။​ လိုအပ်သည်များ​​ကို ​​ေထာက်ြပလိမ့်​​မည်ဟုလည်း​​ ​​ေမျှာ်လင့်​​မိပါသည်။​

​​ေလး​​စား​​စွာြဖင့်​​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ကဗျာစာအုပ်ကို ​​ေအာက်ပါ အဆင်​​ေြပရာလင့်​​တစ်ခုခုမှ Download ချကာ ရယူနိုင်ပါသည်။​
(Wiki)Downlaod
(ifile)Download
(Zhare)Download
(Google) Download
(RapidShare)Download

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/30/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign