ဝမ်း​​နည်း​​မှတ်တမ်း​​

စာ​​ေပနယ်တွင်​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဘ​​ေလာဂ်နယ်ပယ်တွင်​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေလး​​စား​​ခင်မင်ရပါ​​ေသာ စာ​​ေရး​​ဆရာ ​​ေရွှလမ်း​​​ေငွလမ်း​​ ဝင်း​​ြကည် (ဦး​​ဝင်း​​ြကည်) ၏ ညီ (၁၆-၁၀-၂၀၀၉)တွင် ကွယ်လွန်သွား​​သည့်​​ အတွက် အလွန် ဝမ်း​​နည်မိပါ​​ေြကာင်း​​ ။​

စာ​​ေရး​​ဆရာ ​​ေရွှလမ်း​​​ေငွလမ်း​​ ဝင်း​​ြကည် (ဦး​​ဝင်း​​ြကည်) ၏ ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​အား​​ ဖတ်ရှု့​​၍ ဂရုဏာ​​ေဒါသ ြဖစ်မိပါသည် ။​ ြမန်မာြပည်မှ အကျင့်​​ပျက် ဆရာဝန်များ​​၏ လုပ်ပံုက လွန်လွန်း​​လှသည် ။​

ပိုက်ဆံ​​ေပး​​မှ ဂရုစိုက်ြက​​ေသာ ဆရာဝန်များ​​၊​
အထူး​​ခန်း​​ဟူ၍ ​​ေခါ်​​ေဝါ်သံုး​​စွဲကာ ဂရုတစိုက် ရှိမှုများ​​၊​
အချိန်ဇယား​​အတိုင်း​​မဟုတ်ဘဲ ြကန့်​​ြကာစွာ ​​ေနာက်ကျတတ်မှုများ​​ ၊​
အသက်တစ်​​ေချာင်း​​မြကည့်​​ဘဲ အိတ်ကပ်နှိုက်ြကသူများ​​ ၊​
ဤသို့​​ ဤသို့​​ ပံုရိပ်များ​​အား​​ အလွန်ဆိုး​​ရွား​​စွာ ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေနရပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ချင်မိသည် ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/19/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign