ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ အပိုင်း​​အစများ​​


ဟိုတစ်ချိန် Blog ​​ေရး​​စအချိန်တွင် ကျွန်​​ေတာ် ဝတ္ထုတို blog ဆိုက်တစ်ခုကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​ အဲ့​​အချိန်က Blogger ​​ေဟာင်း​​များ​​ "​​ေဆာင်း​​​ေလရူး​​" ဆိုြပီး​​ အသိများ​​ခဲ့​​ ြကပါသည်။​ ယခုအခါတွင် ကျွန်​​ေတာ်၏ ခံစား​​​ေရး​​သီရာ ဝတ္ထုတိုများ​​အား​​ ချြပ ချင်​​ေသး​​ြပန်သည်။​ သို့​​ြဖစ်၍ "ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​အပိုင်း​​အစများ​​" ဟူ​​ေသာ blog ကို အသစ်ဖွဲ့​​တည်ခဲ့​​ပါသည်။​

လာ​​ေရာက်ဖတ်သူများ​​ အဆင်​​ေြပလိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​မိ သည်။​ ရသများ​​စွာကို ဆက်လက်​​ေရး​​သား​​ တင်ြပသွား​​မည် ြဖစ်ပါသည်။​ ယခင် "​​ေဆာင်း​​​ေလရူး​​" စာဖတ်ပရိသတ် ​​ေဟာင်း​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ဆက်လက်​​ေဝဖန် ဖတ်ရှု့​​ပါဦး​​ ဟု ဖိတ်​​ေခါ်အပ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/23/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign