ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင်(၁၆) (သို့​​) ကာရံမပါ ကဗျာမဟုတ်တဲ့​​လား​​

ဟုတ်ကဲ့​​..............။​ ကဗျာနဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ ဒီ​​ေဆာင်း​​ပါး​​​ေလး​​ ​​ေရး​​ဖို့​​ ြဖစ်လာခဲ့​​ြပန်ြပီ။​ ရာစုနှစ်တစ်ခုြပီး​​ တစ်ခု ​​ေကျာ်ြဖတ်ြပီး​​၊​ ​​ေခတ်​​ေတွက ​​ေြပာင်း​​လာတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေတွ ဘာ​​ေတွ တိုး​​တက်လာခဲ့​​သလဲ။​ စာ​​ေပနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ လူ​​ေတွ ဘယ်​​ေလာက် အြမင်​​ေြပာင်း​​လာသလဲ။​ စာ​​ေပတိုး​​တက်မှုက​​ေကာ ရှိလာခဲ့​​ရဲ့​​လား​​၊​ အဆင့်​​အတန်း​​တစ်ခုကို ​​ေရာက်ြပီလား​​.....စာ​​ေပအဆင့်​​အတန်း​​ြမင့်​​လာတယ်ဆိုတာ​​ေကာ ဘာ​​ေတွနဲ့​​တိုင်း​​လို့​​ သိလာရတာလဲ...... စသြဖင့်​​ ​​ေမး​​ခွန်း​​​ေပါင်း​​စံုနဲ့​​ ...။​

ကဗျာဆရာ.... သူဟာ ကဗျာဆရာတစ်​​ေယာက်၊​ ​​ေသာြကာနဲ့​​ ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း​​​ေပါ်မှာ ြငင်း​​လာြကတဲ့​​၊​ ​​ေမး​​လာတဲ့​​ စကား​​တစ်ခု။​ ​​ေကာင်း​​ပါြပီ။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာပါ့​​မယ်။​ အစ်ကိုဟာ ကဗျာဆရာတစ်​​ေယာက်ဆိုတာထက် မျက်လံုး​​စံုမှိတ်ြပီး​​ ကိုယ့်​​အြမင်ကိုပဲ အမှန် လုပ်​​ေနတဲ့​​သူပဲလို့​​ ကျွန်​​ေတာ်ထင်ပါတယ်။​ အစ်ကို ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​တဲ့​​ ကဗျာ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ​​ေခတ်​​ေပါ်ကဗျာ​​ေမာ်ဒန်ကို ချစ်ြမတ်နိုး​​သလို ဂန္ဓဝင်ကိုလည်း​​ မပစ်ပယ်ဘူး​​ဆိုတာ သိ​​ေစချင်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ​​ေမာ်ဒန်မှ ​​ေမာ်ဒန်၊​ ဂန္ဓဝင်ဆိုတာြကီး​​ကို ​​ေြမာင်း​​ထဲထိုး​​ထား​​တဲ့​​သူ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ကိုယ်တိုင် ​​ေလး​​လံုး​​စပ်ကဗျာ​​ေတွကို ​​ေရး​​ခဲ့​​ဖူး​​တယ်ဆိုတာ အစ်ကိုသိပါတယ်။​

ဟုတ်ပါြပီအစ်ကို။​ အစ်ကိုက ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာဟာ ဘာစည်း​​မှ မရှိ၊​ ြဖစ်ကလက်ဆန်း​​ ​​ေရး​​ထား​​​ေသာ ကဗျာများ​​ ဆိုြပီး​​ ​​ေဆာင်ပါး​​​ေတွ​​ေရး​​ြပီး​​ ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာဆရာများ​​ကို ထိုး​​နှက်​​ေရး​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက အစ်ကို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ဂန္ဓဝင်ကဗျာများ​​( ချုပ်ြပီး​​​ေြပာလိုက်တာပါ)ကို စွဲလန်း​​ ြမတ်နိုး​​စွာ ​​ေရး​​တယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက ဂန္ဓဝင်ဆိုတဲ့​​ အဓိပ္ပါယ်နဲ့​​ ​​ေမာ်ဒန်ဆိုတဲ့​​ အဓိပ္ပါယ်​​ေလး​​။​ အစ်ကို ​​ေြဖြကည့်​​စမ်း​​ပါ။​

အစ်ကို​​ေြဖမှာက ဂန္ဓဝင်ဆိုတာ သူ့​​စည်း​​၊​ သူ့​​နည်း​​နဲ့​​​ေရး​​ထား​​တာကွ၊​ မင်း​​တို့​​ ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာဆိုတာ​​ေတွက စာ​​ေရး​​သလိုပဲ ၊​ ဒါကို ကဗျာလို့​​ သတ်မှတ်လို့​​ မရဘူး​​....... အဲ့​​လိုပဲ ​​ေြဖမှာပါ။​ ​​ေြဖလည်း​​​ေြဖခဲ့​​ဖူး​​တယ်၊​ ​​ေြပာလည်း​​ ​​ေြပာဖူး​​တယ် မဟုတ်လား​​။​ အတန်း​​ထဲမှာ ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာ (​​ေခတ်​​ေပါ်ကဗျာ) ​​ေရး​​ြကတဲ့​​ က​​ေလး​​​ေတွကို အစ်ကိုက အြမဲတမ်း​​ ရှံု့​​ချ​​ေြပာဆို​​ေလ့​​ ရှိတယ်မဟုတ်လား​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အဆင့်​​အတန်း​​ မရှိတဲ့​​ကဗျာ၊​ မင်း​​တို့​​​ေြကာင့်​​ ငါတို့​​ ြမန်မာကဗျာအဆင့်​​အတန်း​​ နိမ့်​​ကျတယ် ဆိုြပီး​​ ​​ေြပာဆို​​ေလ့​​ရှိတယ် မဟုတ်လား​​။​ ဒီမှာ အစ်ကို .... သူတို့​​မှာ သူတို့​​ခံစား​​ချက်၊​ သူတို့​​ရဲ့​​ ရင်ထဲက စကား​​ကို ချြပ​​ေနတာ။​ အစ်ကိုတို့​​ ဂန္ဓဝင်ကဗျာ​​ေတွက​​ေကာ ရင်တွင်း​​က လာတာမဟုတ်ဘူး​​လား​​။​ ကတယ်တမ်း​​​ေြပာရရင် အစ်ကိုတို့​​ အခု​​ေြပာ​​ေန၊​ ​​ေရး​​​ေနြကတဲ့​​ ဂန္ဓဝင်ကဗျာဆိုတာဟာလည်း​​ တစ်​​ေခတ်က ​​ေမာ်ဒန်ြဖစ်ခဲ့​​တာပဲ။​ ဒါကို အစ်ကိုတစ်​​ေယာက် သိပါရဲ့​​လား​​။​ သူ့​​​ေခတ် သူ့​​​ေခတ်အခါက သူဟာ ​​ေမာ်ဒန်ပါပဲ ။​ ဟိုး​​​ေခတ်အခါက​​ေကာ လူပုဂ္ဂိုလ်​​ေတွ ကဗျာ​​ေရး​​ြကလား​​။​ ရဟန်း​​စာဆို​​ေတာ်​​ေတွပဲ ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ဖူး​​တာ ​​ေတွ့​​မှာပါ။​ ​​ေနာက်ပိုင်း​​မှ လူပုဂ္ဂိုလ်​​ေတွက ​​ေရး​​လာြကတာ မဟုတ်လား​​။​

ြပီး​​​ေတာ့​​ ကဗျာကို ကဗျာလို ဖတ်ဖို့​​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ...မင်း​​တို့​​ဟာက ကဗျာ​​ေတွမှ မဟုတ်တာ....လို့​​ ​​ေြပာတယ်​​ေနာ်။​ ကာရံပါမှ၊​ အလံုး​​​ေရ​​ေတွနဲ့​​ ​​ေရး​​မှ ကဗျာလို့​​ ​​ေခါ်သလား​​အစ်ကို။​ လွတ်လပ်ကာရံကို အစ်ကို သ​​ေဘာ​​ေပါက်ရဲ့​​လား​​။​ Rhythm ကို​​ေကာ အစ်ကို သ​​ေဘာ​​ေပါက်ပါရဲ့​​လား​​။​ ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာဆိုတာ​​ေတွကလည်း​​ ရင်တွင်း​​ကလာတဲ့​​ ခံစား​​ချက်​​ေတွကို ​​ေဖာ်ြပချက်တစ်ခုပါ။​ ​​ေဖာ်ြပချက်တစ်ခုမှာ အမှန် ၊​ အမှား​​​ေတွနဲ့​​ ြငင်း​​ဦး​​မလို့​​လား​​။​ ​​ေဖာ်ြပချက်တစ်ခုမှာ ကာရံပါရမယ်တဲ့​​လား​​။​ ကာရံမပါ ကဗျာမဟုတ်လို့​​ ​​ေြပာဦး​​မလို့​​လား​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ကိုယ်တိုင် ကာရံ​​ေတွကို နှစ်ြခိုက်တယ်။​ ကာရံကို ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြမန်မာလူမျိုး​​​ေတွ အရမ်း​​ကို နှစ်ြခိုက်ြကတယ်။​ ​​ေခတ်​​ေဟာင်း​​သမား​​​ေကာ၊​ ​​ေခတ်သစ် လူငယ်​​ေတွ​​ေကာ ကာရံကို နှစ်သက်ြကတယ်။​ အများ​​စုလို့​​ ြခံုြပီး​​ ​​ေြပာတာပါ။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အခုဆို​​ေနြကတဲ့​​ Hip Hop ကိုပဲြကည့်​​။​ ကာရံနဲ့​​ဆို​​ေတာ့​​ လူငယ်​​ေတွ ြကိုက်ြကတယ်။​ ဒါဟာ ကာရံကို နှစ်သက်ြကတယ်ဆိုတာ ြပတာပဲ ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​ အစ်ကိုက ​​ေရး​​သား​​၊​ ​​ေမး​​လာပါတယ်။​ ​​ေမာ်ဒန်​​ေတွကို ​​ေကျာင်း​​သံုး​​သင်ရိုး​​စာအုပ်မှာ မထည့်​​သွင်း​​သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​။​ ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာ​​ေတွကို ​​ေတာ်ရံု ​​ေကျာင်း​​သား​​ (​​ေကျာင်း​​သား​​အား​​လံုး​​နီး​​ပါး​​) နား​​မလည်နိုင်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​တယ်။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​က ြပန်ြပီး​​ ​​ေြပာချင်၊​ ​​ေမး​​ချင်လာတယ် အစ်ကို။​ ​​ေမာ်ဒန်ကိုပဲ နား​​မလည်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး​​။​ ဂန္ဓဝင်ကိုလည်း​​ ​​ေကျာင်း​​သား​​​ေတွ နား​​မလည်ပါဘူး​​။​ အစ်ကို မယံုဘူး​​ဆိုရင် အခု သင်ရိုး​​စာအုပ်ထဲက ခက်ဆစ်ဆိုတဲ့​​ ဖွင့်​​ဆိုချက်​​ေလး​​ကို ြဖုတ်ြပီး​​ ​​ေကျာင်း​​သား​​​ေတွကို ကဗျာဖတ်ြကည့်​​ခိုင်း​​ပါလား​​။​ နား​​လည်နိုင်ပါ့​​မလား​​။​ ဥပမာ- ​​ေနွဦး​​ကာလ ြမူထ​​ေသာအခါ ကဗျာကို ဖတ်ြကည့်​​ခိုင်း​​ြကည့်​​၊​ ရင်း​​​ေထာင် ရင်း​​စွဲ = ဆိုတာကို ​​ေကျာင်း​​သား​​​ေတွ နား​​မလည်နိုင်ပါဘူး​​။​ ခက်ဆစ်ဆိုတဲ့​​ ဖွင့်​​ဆိုချက်​​ေလး​​ကို ဖတ်ြပီး​​မှ နား​​လည်ြကရတာပါ။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာကို ​​ေကျာင်း​​သံုး​​စာအုပ်​​ေတွမှာ ထည့်​​သွင်း​​နိုင်ပါတယ်။​

​​ေနာက်တစ်ခုက အစ်ကိုက ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာဆရာြကီး​​လို့​​ အမည်သမုဒ်ခံရတဲ့​​ ဆရာြကီး​​ဦး​​သာနိုး​​ကို အြပစ်ဖို့​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက ​​ေမာ်ဒန်ကဗျာကို ဆရာြကီး​​ဦး​​သာနိုး​​ မသယ်လာလည်း​​ အြခား​​လူ​​ေတွ သယ်လာမှာပါ။​ ​​ေမာင်စိန်ဝင်း​​(ပုတီး​​ကုန်း​​)​​ေတာင် ​​ေမာ်ဒန်ကို လက်ခံ​​ေနပါြပီ။​ သူကိုယ်တိုင် စာ​​ေပ​​ေဟာ​​ေြပာပွဲမှာ ဧရာဝတီကဗျာကို ဖတ်ြပခဲ့​​တယ် မဟုတ်လား​​။​ အစ်ကို့​​အ​​ေနနဲ့​​ ဂန္ဓဝင်ကို မပစ်ပယ်သလို ​​ေမာ်ဒန်ကိုလည်း​​ မရှံု့​​ချပါနဲ့​​လို့​​ ​​ေတာင်း​​ဆိုပါရ​​ေစ။​ စာ​​ေရး​​ဆရာ တာရာမင်း​​​ေဝ ​​ေြပာသလို ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ကို နား​​လည်မှု​​ေလး​​နဲ့​​ပဲ ခံစား​​ြကည့်​​​ေပး​​ပါ။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/04/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign