၂ဝဝဂခုနှစ် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၏ အ​​ေထွ​​ေထွ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွြအတွက် သမ္မတ​​ေနရာ​​ေမျှာ်မှန်း​​ထား​​သူတို့​​၏ ​​ေနာက်ဆံုး​​အြဖစ် တစ်​​ေန့​​လံုး​​ မဲဆွယ်ပွဲများ​​ကို ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်​​ေန့​​တွင် ဆင်နွှဲ​​ေနြကြပီြဖစ်ပါသည်။​ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်​​ေန့​​တွင် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ ​​ေနာက်ဆံုး​​အဆင့်​​များ​​တွင် ပါဝင်နိုင်ခွင့်​​ကို အဆံုး​​အြဖတ်​​ေပး​​မည့်​​ အိုင်အိုဝါ ြပည်နယ် စံုညီြကိုတင်မဲ​​ေပး​​ပွဲတွင် ​​ေနာက်ဆံုး​​အဆင့်​​များ​​တွင် ပါဝင်နိုင်ခွင့်​​ကို အဆံုး​​အြဖတ်​​ေပး​​မည့်​​ အိုင်အိ်ုဝါြပည်နယ် စံုညီြကိုတင်မဲ​​ေပး​​ပွဲ ​​ေနာက်အဆင့်​​များ​​တွင် ပါဝင်နိုင်ခွင့်​​ကို အဆ

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/05/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign