သတိတရနှင့်​​ ​​ေမ့​​မရသည်

​​ေကာင်မ​​ေလး​​​ေရ....... အနမ်း​​တစ်ခုအတွက် ကျမ်း​​တစ်​​ေစာင်ဖွဲ့​​သူ​​ေတွလည်း​​ ရှိတယ်။​ ပန်း​​ခူး​​ဖို့​​အတွက် လှမ်း​​ချူတဲ့​​လက်တစ်စံုမှာ ​​ေြမနံ့​​​ေတွ ထံု​​ေနတယ်။​ ငါ့​​အတွက် မင်း​​ဟာ..... ​​ေရသန့်​​ဆိုလည်း​​ ဟုတ်တယ်၊​ ​​ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ဆိုလည်း​​ ဟုတ်တယ်၊​ ဒိုင်း​​နမိုက် သြကား​​လံုး​​လည်း​​ ဟုတ်တယ်၊​ ချိုပျစ် တစ်ခွက်လည်း​​ ဟုတ်တယ်။​

အဲ့​​ဒီ​​ေန့​​​ေပါ့​​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​​ေရ........ အြဖူ​​ေရာင် ဝမ်း​​ဆက်​​ေလး​​နဲ့​​ ြမက်ခင်း​​ြပင်​​ေပါ်က မင်း​​ဟာ ဗျိုင်း​​တစ်​​ေကာင် အလား​​ပဲ။​ ငါ့​​မျက်စိ​​ေတွ ကျိန်း​​စပ်လွန်း​​လို့​​ မင်း​​ကို ပုဏ္ဏရိပ်ကွယ်က​​ေန ြကည့်​​ခဲ့​​ရတယ်။​ မျိုသိပ်မလွယ်​​ေတာ့​​လည်း​​ အသိုအသိပ်မတတ်လို့​​ ယိုဖိတ်ခဲ့​​ရတယ်။​ ဒီလိုြဖစ်လာလိမ့်​​မယ်လို့​​လည်း​​ ငါ... မ​​ေတွး​​မိခဲ့​​ဘူး​​။​

နာရီလက်တံ​​ေတွ သူ့​​အတိုင်း​​လည်​​ေနတယ်။​ ကမ္ဘာြကီး​​ဟာ သူ့​​ပံုမှန်အတိုင်း​​ပဲ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ြကား​​​ေနရတဲ့​​ အသံ​​ေတွဟာ နား​​ထဲမှာ ချိုပစ်​​ေနတယ်။​ သက်တံ​​ေတွဟာ ကိုင်း​​လာတယ်။​ ငါ့​​ရဲ့​​ ...​​ေြမမှုန်​​ေတွနဲ့​​ ​​ေပကျံ​​ေနတဲ့​​လက်​​ေပါ် ဗျိုင်း​​​ေလး​​ လာနား​​တယ်။​ ငါ....​​ေလ.... ပျံသွား​​မှာဆိုလို့​​ လှုပ်​​ေတာင် မလှုပ်ရဲခဲ့​​ဘူး​​။​ အသက်​​ေတာင် ြပင်း​​ြပင်း​​ မရှုခဲ့​​ဘူး​​။​ ငါ မသိလိုက်တာက အဲ့​​​ေန့​​ကစြပီး​​ ငါ့​​လက်ဟာ ကျိန်စာသင့်​​​ေတာ့​​တာပါပဲ။​

တစ်ရက် တစ်​​ေန့​​နဲ့​​ ြပန်မရနိုင်​​ေတာ့​​တဲ့​​ ​​ေန့​​​ေလး​​​ေတွ ကုန်ဆံုး​​ခဲ့​​တယ်။​ ​​ေဟာ... အ​​ေနာက်​​ေတာင်မိုး​​​ေတွ ​​ေရာက်လာတယ်။​ အဲ့​​​ေန့​​က စြပီး​​ မင်း​​ဟာ အ​​ေရှ့​​ကိုပဲ ြကည့်​​​ေတာ့​​တယ်။​ အ​​ေရှ့​​ဘက်မှာ မင်း​​သိပ်ြကိုက်တဲ့​​ ြမက်ခင်း​​စိမ်း​​လှလှ​​ေတွ ရှိတယ်။​ အစား​​ခံဖို့​​​ေစာင့်​​​ေနတဲ့​​ ငါး​​​ေလး​​​ေတွရှိတယ်။​ မင်း​​​ေပျာ်ြမူး​​နိ်ုင်တဲ့​​ ​​ေရြကည်အိုင်​​ေလး​​​ေတွ ရှိတယ် မဟုတ်လား​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေမွှး​​ပျံ့​​​ေနွး​​​ေထွး​​တဲ့​​ လက်တစ်စံု ရှိတယ်။​ အဲ့​​အချိန်ကစြပီး​​ ငါ့​​လက်ဟာ ရွံ့​​နွံ​​ေတွ ​​ေပါက်​​ေန​​ေတာ့​​တာ...။​

ငါ့​​ရဲ့​​ ဘယ်ဘက်လက်မှာ ကျစ်ကျစ်ပါ​​ေအာင်ဆုပ်ထား​​တဲ့​​ မစိမ်း​​တစိမ်း​​ ြမက်ခင်း​​​ေလး​​ရယ်၊​ ငါ့​​ရဲ့​​ ညာဘက်လက်မှာ မရှု့​​မလှနဲ့​​ ​​ေသဆံုး​​သွား​​တဲ့​​ ငါး​​​ေပါက်​​ေလး​​ ရှိတယ်။​ ငါ့​​ရင်ဘတ်က​​ေတာ့​​ ဝမ်း​​နည်း​​မှု​​ေတွ တစ်စက်ြပီး​​တစ်စက် ကျ​​ေန​​ေလရဲ့​​ ။​

​​ေကာင်မ​​ေလး​​​ေရ..........
ရတုဘုရင် နတ်သျှင်​​ေနာင်ဟာ ရတုအလွမ်း​​လကင်္ာ​​ေတွ​​ေရး​​ြပီး​​ ဓါတု ကလျာဆီ ဆက်သခဲ့​​ြခင်း​​ဟာ “ြမတ်နိုး​​စွာ ချစ်ခဲ့​​မိလို့​​ပါ” ။​

​​ေကး​​ဝဋ်ပုဏ္ဏား​​ဟာ နဖူး​​က အမာရွတ်ကိုြမင်တိုင်း​​ မ​​ေဟာ်သဓါကို သတိရြခင်း​​ဟာ “နာကျည်း​​စွာ မုန်း​​တီး​​ခဲ့​​လို့​​ပါ”။​

လူ့​​ဘဝဆိုတာ ြမတ်နိုး​​စွာချစ်ခဲ့​​မိလို့​​ သတိတရ ရှိတတ်ြကသလို၊​ နာကျည်း​​စွာ မုန်း​​တီး​​ခဲ့​​ရင်လည်း​​ ​​ေမ့​​မရဘဲ ရှိတတ်ြကတယ်......။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/08/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign