တရား​​နှင့်​​ တရား​​သမား​​

ယ​​ေန့​​​ေခတ်တွင် ဝိပဿနာရိပ်သာများ​​ များ​​ြပား​​လာသည်။​ ရိပ်သာဝင်​​ေသာ ​​ေယာဂီများ​​လည်း​​ များ​​ြပား​​လာသည်။​ အ​​ေရအတွက် များ​​ြပား​​လာ​​ေသာအခါ ယင်း​​အ​​ေရအတွက်ထဲမှာ အရည်အချင်း​​ရှိသူ​​ေတွလည်း​​ ပါမည်။​ စိတ်ဓာတ် အဆင့်​​အတန်း​​ြမင့်​​မား​​သူ​​ေတွလည်း​​ ပါမည်။​ စိတ်ဓာတ်အဆင့်​​အတန်း​​ နိမ့်​​ပါး​​သူ​​ေတွလည်း​​ ပါမည်။​

တစ်ခါတွင် ​​ေယာဂီတစ်ဦး​​နှင့်​​ စကား​​လက်ဆံုကျစဉ် ကျွန်​​ေတာ်က ရိပ်သာအတွက် စား​​စရိတ်များ​​ကို လှူ​​ေသာ အလှူရှင်တို့​​​ေြကာင့်​​သာ တရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​လှစ်နိုင်​​ေြကာင်း​​။​ ​​ေငွ​​ေြကး​​မချမ်း​​သာ​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ မလှူနိုင်သူ​​ေတွချည်း​​ ဆိုလျှင် တရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​ဖို့​​ပင် မလွယ်​​ေြကာင်း​​​ေြပာရာ ထို​​ေယာဂီက “အလှူရှင်​​ေတွကဗျာ လှူသာလှူတာ၊​ စခန်း​​ကျ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လို ဝင်နိုင်ြကတာ မဟုတ်ဘူး​​” ဟု ြပန်​​ေြပာပါသည်။​

ထို​​ေယာဂီ၏စကား​​ကို အံ့​​ဩစွာ၊​ စိတ်မချမ်း​​​ေြမ့​​စွာ နား​​ြဖင့်​​ဆတ်ဆတ်ြကား​​ရ​​ေသာအခါ ဘာမျှြပန်၍ ​​ေြပာချင်စိတ် မရှိ​​ေတာ့​​ပါ။​ ​​ေယာဂီတစ်ဦး​​ကဆိုလျှင် “အိမ်က ၁၀-ရက်ခွာနိုင်တယ်ဆိုတာ ​​ေတာ်ရံုစွန့်​​လွှတ်မှု မဟုတ်ဘူး​​။​ ပါရမီရှိမှြဖစ်တာ။​ ဘုရား​​ဆိုရင် ထီး​​နန်း​​ကို​​ေတာင် စွန့်​​သွား​​တာ” ဟု မအပ်ရာ၊​ မနှိုင်း​​​ေကာင်း​​ နှိုင်​​ေကာင်း​​ ဆက်စပ်​​ေြပာသည်ကို ကိုယ်တိုင်ြကား​​ဖူး​​ပါသည်။​

ထိုသို့​​ စိတ်ဓာတ်​​ေရး​​ရာအရ၊​ အရည်အချင်း​​အရ ညံ့​​ဖျင်း​​​ေသာ ​​ေယာဂီတို့​​၏ ​​ေထာင်လွှား​​​ေသာ၊​ ဝါြကွား​​​ေသာ အ​​ေြပာအဆို၊​ အြပုအမူများ​​ကို ြကား​​သိရ​​ေသာအခါ အချို့​​သည် “ဝိပဿနာတရား​​”အ​​ေပါ်တွင်ပင် သံသယ ဝင်လာြကသည်။​ အမှန်​​ေတာ့​​ အနှိုင်း​​မဲ့​​ ကိုး​​ကွယ်ရာြဖစ်​​ေတာ်မူ​​ေသာ ဘုရား​​ရှင်သည် ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း​​တရား​​ အား​​ထုတ်ြပီး​​ ကိ​​ေလသာများ​​ အြကွင်း​​မဲ့​​ ကင်း​​စင်​​ေတာ်မူ၏။​ ဉာဏ်အလင်း​​​ေရာင်​​ေတာ် ရ​​ေတာ်မူ၏။​ ရဟန္တာ​​ေထရ် အရှင်​​ေတာ်ြမတ်ြကီး​​များ​​ကလည်း​​ ဝိပဿနာတရား​​ အား​​ထုတ်ြပီး​​ ကိ​​ေလသာများ​​ ကင်း​​စင်သွား​​သည်။​ သံသရာဝဋ် ဆင်း​​ရဲမှ အြပီး​​တိုင် လွတ်​​ေြမာက်သွား​​သည်။​

သို့​​ြဖစ်၍ ဝိပဿနာတရား​​အ​​ေပါ် မည်သို့​​မျှ သံသယဝင်စရာ မလို။​ သို့​​​ေလာ သို့​​​ေလာ ​​ေတွး​​​ေတာဖွယ်မရှိ။​ “ဝိပဿနာတရား​​”နှင့်​​ “​​ေယာဂီ” ကို ခွဲြခား​​၍ ြမင်တတ်ဖို့​​ လိုပါသည်။​ ​​ေယာဂီ​​ေတွထဲမှာလည်း​​ “အရိုး​​ခံ​​ေယာဂီ” နှင့်​​ “ဟန်​​ေရး​​ြပ ​​ေယာဂီ”၊​ “စာတတ် ​​ေပတတ်​​ေယာဂီ”နှင့်​​ စာမဖတ် ​​ေပမဖတ် ​​ေယာဂီ”၊​ “​​ေယာဂီအစစ်”နှင့်​​ “​​ေယာဂီအတု”ကို ခွဲြခား​​သိဖို့​​လိုသည်။​ တရား​​နှင့်​​ တရား​​သမား​​ကို ခွဲြခား​​စွာြမင်ရန်လို​​ေြကာင်း​​ ဓမ္မဒူတ အရှင်​​ေဆကိန္ဒဆရာ​​ေတာ်က ဤသို့​​ သတိ​​ေပး​​ မိန့်​​ြကား​​​ေတာ်မူခဲ့​​ပါ၏။​

“............တရား​​ဆိုတာ မ​​ေကာင်း​​တာ မရှိဘူး​​တဲ့​​။​ တရား​​သမား​​ကသာ မြပည့်​​စံုရင်​​ေတာ့​​ မ​​ေကာင်း​​တာရှိမှာပဲ။​ တရား​​သမား​​ဆိုတာကလဲ သူ့​​အဆင့်​​နဲ့​​ သူပဲ​​ေလ။​ ဘယ်သူက ြပည့်​​စံုတယ်လို့​​ ​​ေြပာလို့​​ရမှာလဲ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ​​ေလာကမှာ များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ တရား​​​ေတွကိုပဲ ြမင်ြပီး​​​ေတာ့​​ တရား​​ကို မြမင်ဘဲနဲ့​​ အြပစ်​​ေြပာတတ်တဲ့​​ လူ​​ေတွ ရှိတယ်။​ တရား​​ကို တကယ်ြမင်သွား​​ြပီဆိုရင် တရား​​သမား​​ကို သနား​​ရံုပဲ သနား​​မယ်။​ မြပည့်​​စံု​​ေသး​​လို့​​ အြပစ်​​ေတာ့​​ မ​​ေြပာ​​ေတာ့​​ဘူး​​”

အခုတကယ်ကို ဒီလို ​​ေယာဂီ​​ေတွ​​ေြကာင့်​​ “ဝိပဿနာ”ကို အြမင်တမျိုး​​ြမင်​​ေနြကသြဖင့်​​ ဒီပိုစ့်​​​ေလး​​ကို ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ ( စိတ်ပညာ )

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/14/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign