ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင် (၆)


ခက်ြပီ....ခက်​​ေတာ့​​ခက်ကုန်ပါြပီ။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာခဲ့​​တာ​​ေတွဟာ အမှန်တရား​​​ေတွပါ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေပါ်တုန့်​​ြပန်တဲ့​​အခါ သူတို့​​မြငင်း​​သလို ဝန်လည်း​​ဝန်မခံြကပါဘူး​​။​ ဒါြပသနာမဟုတ်​​ေသး​​ ပါဘူး​​။​ ြပသနာက အြခား​​ဂီတတစ်ခုြဖစ်တဲ့​​ Hip Hop ဂီတအ​​ေပါ် ​​ေစာ်ကား​​တဲ့​​ စကား​​မျိုး​​ ​​ေြပာလာ တာပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်အပိုင်း​​နှစ်ပိုင်း​​ခွဲြပီး​​ ​​ေြပာချင်ပါတယ်။​

ပထမပိုင်း​​က​​ေတာ့​​ Hip Hop ဂီတအ​​ေပါ် သူတို့​​ ကာဗာယူြခင်း​​။​
ကျွန်​​ေတာ့်​​ရဲ့​​အြမင်ကို ​​ေြပာပါ့​​မယ်။​ ကာယကံရှင်​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ အြခား​​ဂီတအ​​ေပါ်အြပစ်ရှာြပီး​​ ကိုယ့်​​အြပစ်ကို မဖံုး​​ကွယ်သင့်​​ပါဘူး​​။​ ယ​​ေန့​​ ​​ေခတ်လူငယ် အများ​​စုဟာ Hip Hop ကို ရူး​​သွပ်ြက ပါတယ်။​ Hip Hop ကို ဒီနိုင်ငံရဲ့​​ ဂီတမဟုတ်ဘူး​​။​ လူမည်း​​​ေတွရဲ့​​ဂီတ၊​ သူတို့​​လည်း​​ကူး​​ချြကတာပဲလို့​​ ြပန်တံု့​​ြပန်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒါဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ်ကလည်း​​​ေမး​​ပါ့​​မယ်။​ Rock ဂီတက​​ေကာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ နိုင်ငံက စခဲ့​​တာ ဟုတ်ပါသလား​​။​ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် မိတ်​​ေဆွတို့​​ဟာ အနုပညာဆိုတဲ့​​ အမိုး​​​ေအာက်မှာ အတူတူခိုလှံု​​ေနတဲ့​​ လူ​​ေတွပါ။​

ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာပါဦး​​မယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နိုင်ငံမှာ Rock ဂီတစခဲ့​​စဉ်တုန်း​​က ဘယ်သူလက်ခံခဲ့​​ပါသလဲ။​ လက်မခံခဲ့​​ြကပါဘူး​​။​ ပရိသတ် လက်ခံလာ​​ေအာင် ဘယ်​​ေလာက်ထိ ြကိုး​​စား​​ခဲ့​​ရပါသလဲ။​ ​​ေပး​​ဆပ်ခဲ့​​ရ တာ​​ေတွအများ​​ြကီး​​ပါ။​ ကဲ .. အခု Hip Hop ၊​ လူငယ်​​ေတွရူး​​သွပ်တဲ့​​ Hip Hop ။​ လူငယ်​​ေတွဟာ ဒီဂီတအသစ်ကို လက်ခံလာ​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​ခဲ့​​ြကရတာပဲမဟုတ်လား​​။​ အခု​​ေတာ့​​ ​​ေဝဖန်ရှုတ်ချ​​ေန ြကတယ်။​ ဒါဟာ အနုပညာသမား​​ချင်း​​ ကိုယ်ချင်း​​မစာနာတာပါ။​ ​​ေအာင်ြမင်လာတဲ့​​ ဂီတတစ်ခုကို မနာလိုတာလို့​​ပဲ ကျွန်​​ေတာ်ြမင်ပါတယ်။​

အခုလက်ရှိမှာ တစ်​​ေယာက်နဲ့​​တစ်​​ေယာက် ​​ေစာင်း​​​ေြမာင်း​​ဆိုတဲ့​​အဆင့်​​၊​ Show ပွဲ​​ေတွမှာ ရိုက်ပွဲ ြဖစ်ြကတဲ့​​အဆင့်​​ထိ အ​​ေြခ​​ေနဆိုး​​ဝါး​​လာ ခဲ့​​ပါတယ်။​ “ဒီပုတ်နဲ့​​ ဒီပဲနဲ့​​ အဟုတ်ြကီး​​ကို လက်ခုပ် တီး​​တယ်” ဆိုတာဟာ ပရိသတ်ကိုပါ ​​ေစာ်ကား​​တာပါပဲ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဒီ​​ေလာက်ထိ ​​ေြပာ​​ေနပံု ​​ေထာက်​​ေတာ့​​ Hip Hop ပရိသတ် ၊​ Rock မုန်း​​တီး​​သူ လို့​​ ကျွန်​​ေတာ့​​ကို ထင်ပါလိမ့်​​မယ်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ဘယ်သူလဲလို့​​ သိချင်ပါသတဲ့​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ဂီတမျိုး​​စံုကို လက်ခံပါတယ်။​ လက်ခံနိုင်​​ေအာင်ြကိုး​​စား​​သလို အြမဲတမ်း​​​ေလ့​​လာ​​ေနသူပါ။​ စန္ဒယာလှထွတ် နဲ့​​ စန္ဒယား​​ချစ်​​ေဆွ သီချင်း​​များ​​ကို ြကိုက်သလို၊​ ကိုင်ဇာ၊​ခိုင်ထူး​​၊​ စိုင်း​​ထီး​​ဆိုင်တို့​​ကိုလည်း​​ ြကိုက်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ Classical သီချင်း​​များ​​ကို ရူး​​သွပ်ပါတယ်။​ ကိုခင်​​ေမာင်တိုး​​ သီချင်း​​များ​​ကို နှစ်သက်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ငယ်ငယ်​​ေလး​​ထဲက ၊​ ကုန်ကုန်​​ေြပာရရင် ​​ေမွး​​ကတည်း​​က ဒံုမင်း​​နဲ့​​ ဂစ်တာကို ရင်း​​နှီး​​လာခဲ့​​တဲ့​​သူပါ။​ ဒီ​​ေလာက်ဆိုရင် ကျွန်​​ေတာ့်​​ခံယူချက်ကို နား​​လည် ​​ေလာက်ြပီလို့​​ထင်ပါတယ်။​ Hip Hop သီချင်း​​ဆိုတဲ့​​သူ​​ေတွဟာ သူတို့​​လို​​ေတာ့​​ မလိမ်ထား​​ပါဘူး​​။​ လိမ်ခဲ့​​တဲ့​​သူ​​ေတွကလည်း​​ ဝန်ခံခဲ့​​ြကြပီမဟုတ်ပါလား​​။​ တဆက်တည်း​​ အနဂ္ဂရဲ့​​ ဖွင့်​​ဟချက်ကို ​​ေဖာ်ြပသွား​​ပါ့​​မယ်။​
အနဂ္ဂက “ ကျွန်​​ေတာ် ဥပမာ​​ေလး​​နဲ့​​ရှင်း​​ြပရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်​​ဘက်ကစကား​​တစ်ခုကို တစ်ဘက်က လက်ခံတဲ့​​အချိန်မှာ သူ့​​ဘက်က အသံတိုး​​တိုး​​​ေလး​​ြကား​​ရရင် ဒါသူ့​​ဘက်က တိုး​​တယ်လို့​​ခံစား​​ရမယ်။​ သူ့​​ဘက်ကမှား​​တယ်လို့​​ယူဆရင် မှား​​တယ်လို့​​ ယူဆလို့​​ရတယ်။​ ပုတ်ခတ်တယ်လို့​​ယူဆရင် ပုတ်ခတ်တယ်လို့​​ ယူဆလို့​​ရတယ်။​ အဲ့​​ဒါကိုပဲ သူ့​​ဘက်က ဟာ.....ြကိုက်သလို ယူဆလို့​​ရတယ်။​ လူက စိတ်ပညာအကုန်လံုး​​တတ်​​ေနရင် တစ်​​ေယာက်နဲ့​​တစ်​​ေယာက် ပုန်း​​လျှိုး​​ကွယ်လျှိုး​​​ေြပာတဲ့​​ စကား​​​ေတွလည်း​​ ြဖစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​က ဘယ်သူ့​​ရယ်မှမဟုတ်ဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​က ဒဲ့​​​ေြပာတာ။​ ဘာမဆို မား​​မား​​မတ်မတ်နဲ့​​ ရပ်ရဲတယ်။​ လူငယ်ဘက်က ြဖစ်ြဖစ် ၊​ Hip Hop ဘက်ကြဖစ်ြဖစ် မား​​မား​​မတ်မတ်ရပ်ရဲတယ်။​ တစ်ချို့​​​ေတွက အရမ်း​​ပုတ်ခတ်တယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ J-Me​​ေြပာတဲ့​​ Hip Hop ကို လိုက်လို့​​ မင်း​​ဉာဏ်မမှီဘူး​​ဆိုတဲ့​​ဟာနဲ့​​ပဲ ​​ေြပာချင်တယ်။​ တစ်ချို့​​​ေတွက Hip Hop အ​​ေြကာင်း​​ဘာမှမသိဘဲနဲ့​​ လာြပီး​​ပုတ်ခတ်တယ်။​ ပုတ်ခတ်​​ေတာ့​​ ဒီလူဘာြဖစ်လဲ။​ ကိုယ့်​​အတွက် တန်ဖိုး​​မဲ့​​တဲ့​​ဟာ ြဖစ်တာ​​ေပါ့​​ ” လို့​​ ဖွင့်​​ဟခဲ့​​ပါတယ်။​

ဒုတိယပိုင်း​​အ​​ေနနဲ့​​က​​ေတာ့​​ ဘယ်လို​​ေခါင်း​​စဉ်မျိုး​​တပ်ရမလဲ မသိ​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်က ဒီအပိုင်း​​မှာ ကာယကံရှင်ကိုပဲ ​​ေြပာချင်ပါတယ်။​ ဂီတအသိုင်း​​အဝိုင်း​​က သတင်း​​ြပန်လာ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်နည်း​​နည်း​​ အံ့​​အား​​သင့်​​သွား​​တယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ရဲ့​​ စာအ​​ေရး​​အသား​​များ​​ မှား​​​ေနသလား​​​ေပါ့​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ြပန်ဖတ်ြကည့်​​မိတယ်။​ မမှား​​ပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဆိုလိုတာက Copy ကူး​​တာကို အြပစ်​​ေြပာ ​​ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ဒီcopy ကိစ္စက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​တစ်နိုင်ငံတည်း​​ ြဖစ်​​ေနတဲ့​​ ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာခဲ့​​တာက Copy လုပ်ထား​​တာကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လို့​​ မ​​ေြကြငာသင့်​​ဘူး​​လို့​​ ​​ေြပာတာပါ ။​ ကျွန်​​ေတာ်ထပ်​​ေြပာပါဦး​​မယ် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဂီတ​​ေလာကမှာ သူများ​​သီချင်း​​ကို ခိုး​​ကူး​​ရံုတင် မဟုတ်​​ေတာ့​​ဘဲ လိမ်တဲ့​​အဆင့်​​ပါတိုး​​လာြပီလို့​​ ​​ေြပာတာပါ။​ အခု​​ေတာ့​​ Hip Hop လည်း​​ Copy ဘဲ လို့​​ ြပန်​​ေချပ​​ေနပါ​​ေကာလား​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ဆိုလိုတာက ဒါမှမဟုတ်တာပဲ။​ အင်း​​ ခက်ကုန်ြပီ​​ေကာဗျာ ။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/21/2007. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign