မှတ်တမ်း​​တစ်ခု ထွင်း​​ထုခဲ့​​​ေသာ စပိန်


၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​တွင် အာဂျင်တီး​​နား​​၊​ ဘရာဇီး​​လ်၊​ ဂျာမနီ၊​ အီတလီ၊​ စပိန်၊​ ဩစ​​ေတး​​လျ၊​ အဂင်္လန် အသင်း​​များ​​မှာ ဖလား​​ရရန် ​​ေရပန်း​​ အစား​​ဆံုး​​ အသင်း​​များ​​ ြဖစ်ခဲ့​​ြကြပီး​​ ၊​ လူအများ​​၏ နံပါတ် (၁) ​​ေပး​​ခံရ​​ေသာ အာဂျင်တီနား​​ အသင်း​​မှာ နိုင်ဂျီရီး​​ယား​​ အသင်း​​အား​​ ၁-၀ ၊​ ကိုရီး​​ယား​​ အသင်း​​အား​​ ၄-၁၊​ ဂရိအား​​ ၂-၀၊​ မက်ဆီကိုအား​​ ၃-၁ ရလဒ်များ​​ြဖင့်​​ အုပ်စုပွဲများ​​အား​​ အနိုင်များ​​ြဖင့်​​ ြဖတ်​​ေကျာ် လာခဲ့​​ကာ၊​ ကွာတား​​တွင် ဂျာမနီ အသင်း​​အား​​ ၄ ဂိုး​​ ဂိုး​​မရှိြဖင့်​​ အြပတ်သတ် ရှံုး​​နိမ့်​​ကာ ြပိုင်ပွဲမှ ထွက်ခဲ့​​ရသည်။​

ဒုတိယ အြကိုက်အများ​​ဆံုး​​ြဖစ်ခဲ့​​​ေသာ ဘရာဇီး​​လ်အသင်း​​မှာလည်း​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​အား​​ ၂-၁၊​ အိုင်ဗရီကို့​​စ်အား​​ ၃-၁၊​ ​​ေပါ်တူဂီအား​​ ဂိုး​​မရှိသ​​ေရ၊​ ချီလီအား​​ ၃-၀ ြဖင့်​​ အုပ်စုပွဲများ​​အား​​ ြဖတ်​​ေကျာ် လာကာ၊​ ကွာတား​​တွင် နယ်သာလန်အသင်း​​အား​​ ၂-၁ ြဖင့်​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ကာ ြပိုင်ပွဲမှ ထွက်ခဲ့​​ရသည်။​ 

ထို့​​အတူ ​​ေရး​​ပန်း​​စား​​ခဲ့​​ြက​​ေသာ အီတလီ၊​ ဩစ​​ေတး​​လျ၊​ အဂင်္လန်အသင်း​​တို့​​မှာ အုပ်စုပွဲများ​​ြဖင့်​​ပင် အိမ်ြပန်ခဲ့​​ြကရရှာသည်။​ ထို့​​ြပင် လူအများ​​ ထင်​​ေြကး​​​ေပး​​ခဲ့​​ြက​​ေသာ ​​ေတာင်အ​​ေမရိက အသင်း​​မှာလည်း​​ အုပ်စုပွဲ၌ပင် ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရသည်။​ 

စပိန်အသင်း​​သည် လူအများ​​၏ ​​ေရပန်း​​အစား​​ဆံုး​​စာရင်း​​တွင် ပါဝင်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ တစ်ထင့်​​ထင့်​​နှင့်​​ ​​ေတွး​​ထင်ခဲ့​​ြကရြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ စပိန်အသင်း​​သည် ယူရို ၂၀၀၈ ကို အရယူခဲ့​​၍​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ကမ္ဘာ့​​နာမည်ြကီး​​ ရီး​​ယဲမက်ထရစ်နှင့်​​ ဘာစီလိုနာ ကစား​​သမား​​များ​​ြဖင့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​၍​​ေသာ် လည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေရပန်း​​စား​​​ေသာ စာရင်း​​တွင် ပါဝင်ခဲ့​​ရြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ 

ထို့​​ြပင် စပိန်အသင်း​​သည် ၎င်း​၏ ဦး​​ဆံုး​​ပွဲစဉ်ြဖစ်​​ေသာ ဆွစ်ဇာလန်အသင်း​​အား​​ ၁-၀ ြဖင့်​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​ရသည့်​​အတွက် လူအများ​​၏ ထင်​​ေြကး​​မှ ​​ေလျာ့​​နည်း​​ခဲ့​​ရသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ဟွန်ဒူး​​ရပ်အား​​ ၂-၀၊​ ချီလီအသင်း​​အား​​ ၂-၁ ၊​ ​​ေပါ်တူဂီအား​​ ၁-၀ ြဖင့်​​ ကပ်နိုင်ကာ ​​ေခတ်စကား​​အရ ယိုင်တိုင်တိုင်ြဖင့်​​ ကွာတား​​သို့​​ တက်လာခဲ့​​ရသည်။​ ကွာတား​​တွင် ​​ေြခစွမ်း​​ြပ​​ေန​​ေသာ ပါရာ​​ေဂွး​​ အသင်း​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ရာ ယိုင်တိုင်တိုင် ကစား​​ပံုမ​​ေကာင်း​​ခဲ့​​​ေသာ စပိန်အား​​ ထွက်ရမည်ဟုသာ ထင်ြမင်ခဲ့​​ြကသည်။​ 

ကွာတား​​သို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ အဆံုး​​သတ်မ​​ေသချာ​​ေသာ စပိန်အသင်း​​သည် ၈၃ မိနစ်တွင် ​​ေဒး​​ဗစ်ဗီလာ၏ တိုင်နှစ်တိုင်ထိကာ ဝင်​​ေရာက်သွား​​​ေသာ သွင်း​​ဂိုး​​ြဖင့်​​ အနိုင်ရရှိကာ ဆီမီး​​သို့​​ တက်​​ေရာက်သွား​​နိုင်ခဲ့​​သည်။​ 

ဆီမီး​​သို့​​ တက်​​ေရာက်လာ​​ေသာ စပိန်အသင်း​​မှာ အုပ်စုပွဲစဉ်များ​​နှင့်​​ နာမည်ြကီး​​ အာဂျီတီး​​နား​​အား​​ ၄-၀ ြဖင့်​​ အနိုင်ယူခဲ့​​​ေသာ ဂျာမနီအသင်း​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ရာ ဒီတစ်ခါတွင်​​ေတာ့​​ တကယ်ပင် ြပုတ်ြပီဟု ထင်ြမင်ြကြပန်သည်။​ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အဂင်္လန်တွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​ခဲ့​​​ေသာ ​​ေပါလ်ဟူသည့်​​ ​​ေရဘဝဲလ် ​​ေကာင်အား​​ ဂျာမနီနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကငါး​​ြပတိုက်တွင် ထား​​ရှိကာ ဂျာမနီအသင်း​​ကစား​​တိုင်း​​ ၎င်း​၏ အဆံုး​​အြဖတ်ကို ယူခဲ့​​သည်ဟု ဆိုသည်။​ ထို စပိန်အသင်း​​နှင့်​​ ကန်မည့်​​ပွဲစဉ်တွင် ​​ေပါလ်သည် စပိန်အသင်း​​အား​​ ​​ေရွး​​ခဲ့​​သည့်​​အတွက် လူအများ​​၏ အာရံုစိုက်စရာ ြဖစ်ခဲ့​​ရသည်။​
ဆီမီး​​တွင် စပိန်အသင်း​​သည် ၇၃ မိနစ်တွင် ဇာဗီ၏ ​​ေထာင့်​​ကန်​​ေဘာကန်တင်ချက်အား​​ ပူယို့​​မှ ​​ေခါင်း​​တိုက်ကာ ဂျာမနီအသင်း​​အား​​ တစ်လံုး​​တည်း​​​ေသာ အနိုင်ဂိုး​​ြဖင့်​​ ဖိုင်နယ်သို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​ ​​ေလသည်။​ 

ဖိုင်နယ်တွင် နယ်သာလန်(​​ေဟာ်လန်) အသင်း​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုချိန်တွင်လည်း​​ ​​ေပါလ်သည် စပိန်အသင်း​​ ကိုသာ ​​ေရွး​​ချယ်ခဲ့​​သည်။​ မည်သို့​​ပင်ြဖစ်​​ေစ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း​​ဆိုင်ရာ အား​​တက်သ​​ေရာြဖစ်ခဲ့​​ြကသည်ဟု ဆိုသည်။​ ပရိတ်သတ် အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ စပိန်၏ ​​ေဘာလံုး​​ကိုင်ကာ ဖိကစား​​မှုနှင့်​​ အုပ်စုပွဲ ​​ေနာက်ပိုင်း​​ ​​ေြခစွမ်း​​ြပခဲ့​​​ေသာ စပိန်အသင်း​​အား​​ အသင်း​​​ေကာင်း​​အြဖစ် ြပန်လည်ြကိုဆို လက်ခံခဲ့​​ြကသည်။​

စပိန်အသင်း​​မှာ နယ်သာလန်အသင်း​​အား​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ပံုစံြဖင့်​​ ဖိကစား​​နိုင်ခဲ့​​သလို၊​ နယ်သာလန်မှ ​​ေရာ်ဘင်၏ ထိုး​​စစ်များ​​ကလည်း​​ တုန်လှုပ်ဖို့​​​ေကာင်း​​​ေအာင် စပိန်အား​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်ခဲ့​​သည်။​ မိနစ် ၈၀ ​​ေကျာ်တွင် အလွန်ဆိုကို ထုတ်၍ ဖာဖရီဂတ်အား​​ထည့်​​ကာ တိုက်စစ်အား​​ ပိုမိုအရှိန်ြမှင့်​​ခဲ့​​သည်။​ ပွဲကစား​​ချိန် မိနစ် (၉၀)ထိ ဂိုး​​မရှိသ​​ေရ ြဖစ်ခဲ့​​ရာ အချိန်ပို နာရီဝက် ကစား​​ခဲ့​​ရသည်။​ အချိန်ပို ကစား​​ချိန် (၁၁၆ မိနစ်)တွင် အင်နက်စတာ၏ သွင်း​​ဂိုး​​ြဖင့်​​ အနိုင်ရရှိကာ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​အား​​ အရယူသွား​​ခဲ့​​ သည်။​ 

မည်သို့​​ပင်ြဖစ်​​ေစ စပိန်အသင်း​​သည် သူ၏ ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​သမိုင်း​​တွင် အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် လူ​​ေတွမ​​ေမ့​​နိုင်​​ေသာ ညအြဖစ် မှတ်တမ်း​​တင်ခဲ့​​သည်။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ စပိန်အသင်း​​သည် ၁၉၃ဝတွင် စတင်ဝင်​​ေရာက် ကစား​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေြခစစ်ပွဲမ​​ေအာင်ြမင်၊​ (did not qualify)။​
 • ၁၉၃၄ တွင် ကွာတား​​သို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ အီတလီအသင်း​​အား​​ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​ ၊​
 • ၁၉၃၈ တွင် မဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၅၀ တွင် ဆွီဒင်အသင်း​​အား​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ကာ စတုတ္ထ​​ေနရာ ရခဲ့​​၊​
 • ၁၉၅၄ တွင် ​​ေြခစစ်ပွဲ မ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၅၈ တွင် ​​ေြခစစ်ပွဲ မ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၆၂ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​(Round 1)
 • ၁၉၆၆ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​(Round1)
 • ၁၉၇၀ တွင် ​​ေြခစစ်ပွဲ မ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၇၄ တွင် ​​ေြခစစ်ပွဲ မ​​ေအာင်ြမင်ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၇၈ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​(Round 1)
 • ၁၉၈၂ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​(Round 2)
 • ၁၉၈၆ တွင် ကွာတား​​သို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ဘယ်လ်ဂျီယံအား​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၉၀ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​ (Round 16)
 • ၁၉၉၄ တွင် ကွာတား​​သို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ အီတလီအသင်း​​အား​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​၊​
 • ၁၉၉၈ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​ (Round 1)
 • ၂၀၀၂ တွင် ကွာတား​​သို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ကိုရီး​​ယား​​အသင်း​​အား​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​၊​
 • ၂၀၀၆ တွင် အုပ်စုအဆင့်​​ြဖင့်​​သာ ​​ေကျနပ်ခဲ့​​ရ၊​ (Round 16)
 • ၂၀၁၀ တွင် ဖိုင်နယ်သို့​​ တက်​​ေရာက်ကာ နယ်သာလန်အသင်း​​အား​​ အနိုင်ရရှိကာ ဖလား​​ရခဲ့​​၊​
ထို့​​​ေြကာင့်​​ စပိန်အသင်း​​သည် ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​၏ ရာဇဝင်တွင် ကွာတား​​အဆင့်​​သည် အြမင့်​​ဆံုး​​အဆင့်​​ ြဖစ်​​ေနခဲ့​​သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​တွင် သူ၏ ရာဇဝင်တွင် ဖလား​​ရရှိမှုအား​​ မှတ်တမ်း​​တင် ခဲ့​​သည်။​ 

​​ေနာက်ဆံုး​​ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွင် အင်နက်စတာ၏ အနည်း​​ငယ် တစ်ကိုယ်​​ေကာင်း​​ဆန်မှု မရှိခဲ့​​ပါလျှင် မိနစ် (၉၀)အတွင်း​​ အဆံုး​​အြဖတ်​​ေပး​​နိုင်ခဲ့​​မည်ြဖစ်ပါသည်။​ ထို့​​ြပင် နယ်သာလန်မှ ​​ေရာ်ဘင်၏ တစ်​​ေယာက်တည်း​​ထိုး​​ထွက်ကာ ဂိုး​​သွင်း​​ယူမှုတွင် စပိန်ဂိုး​​သမား​​ ကာစီး​​လတ်၏ ြဖတ်ထုတ်မှု ​​ေကာင်း​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​သာ အဆံုး​​အြဖတ်ဂိုး​​အား​​ မ​​ေပး​​ခဲ့​​ရြခင်း​​ပင်။​ ဆိုရ​​ေသာ် စပိန်ဂိုး​​သမား​​ ကာစီး​​လတ်၏ ပိုင်နိုင်စွာ ကာကွယ်မှု​​ေြကာင့်​​သာပင် ဂိုး​​မ​​ေပး​​ခဲ့​​ရြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ကစား​​ပွဲချိန်များ​​ အတွင်း​​တွင်လည်း​​ ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်မှုြဖင့်​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​စွမ်း​​​ေဆာင်နိုင်ခဲ့​​သည်။​ စပိန်အသင်း​​သည် ​​ေတာက်​​ေလျှာက် ကစား​​ခဲ့​​ရာတွင် တသတ်မတ်တည်း​​​ေသာ ကစား​​မှုြဖင့်​​သာ ကစား​​ခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရသည်။​ ဆွစ်ဇာလန်အသင်း​​အား​​ ရှံုး​​နိမ့်​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေနာက်ပွဲများ​​တွင် ထိုကစား​​ပံု ကစား​​ဟန်ြဖင့်​​သာ ထိုး​​​ေဖာက်ခဲ့​​သည်။​ မည်သည့်​​ အသင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေတွ့​​​ေစကာမူ မိမိ၏ ကစား​​နည်း​​ ကစား​​ဟန်အတိုင်း​​သာ ကစား​​ခဲ့​​ကာ ​​ေြပာင်း​​လဲမှု မရှိခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရသည်။​ 

မည်သို့​​ပင်ြဖစ်​​ေစ စပိန်အသင်း​​သား​​များ​​၏ ြကိုစား​​မှုသည် ၎င်း​တို့​​နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​သမိုင်း​​​ေြကာင်း​​ အား​​ ​​ေြပာင်း​​လဲ ​​ေပး​​ခဲ့​​ကာ ​​ေအာင်ြမင်မှုတစ်ခုကို လှမ်း​​ယူနိုင်ခဲ့​​​ေပြပီ။​ ဂုဏ်ယူပါသည် စပိန်သား​​တို့​​….။​ 

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/14/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign