ပဲခူး​​​ေကာလိပ်​​ေကျာင်း​​သား​​များ​​ ကား​​တိုက်ခံရ

(၄-၂-၂၀၀၉) ​​ေန့​​လည် ၁၅း​​ဝဝ နာရီအချိန်၊​ ပဲခူး​​ဒီဂရီ​​ေကာလိပ်( ​​ေတာင်ဂိတ်​​ေရှ့​​​ေကျာင်း​​ဝင်း​​အြပင်)ဘက်တွင် ​​ေကျာင်း​​သူ(၂)ဦး​​နှင့်​​ ​​ေကျာင်း​​သား​​(၁)ဦး​​တို့​​ အိမ်ြပန်ရန်အတွက် သံုး​​ဘီး​​ဆိုင်ကယ်​​ေပါ်တွင် ထိုင်​​ေနစဉ် ယာဉ်အမှတ် ထ-၆၀၆၁ ဟိုင်း​​လတ်အြဖူမှ အရှိန်ြဖင့်​​ ဝင်တိုက်ြပီး​​ ထွက်​​ေြပး​​သွား​​ခဲ့​​သည်။​

မ​​ေမသဇင်ဦး​​သည် ညာဖက် ချို​​ေစာင်း​​​ေပါက်သွား​​ြခင်း​​၊​ မသန္တာ​​ေဝသည် ဒူး​​​ေခါင်း​​နှစ်ဖက် အနည်း​​ငယ်ပွန်း​​ပဲ့​​ သွား​​ြခင်း​​၊​ ​​ေမာင်ြမတ်မင်း​​သူသည် ဘယ်ဘက်နား​​​ေနာက် အနည်း​​ငယ် ဖူး​​​ေရာင်း​​သွား​​ကာ အသီး​​သီး​​ ဒဏ်ရာ ရခဲ့​​သည်။​

သို့​​​ေသာ် ယခုအချိန်ထိ ထိုကား​​ပိုင်ရှင်များ​​မှ လာ​​ေရာက်​​ေတာင်း​​ပန်ြခင်း​​ မြပုလုပ်သည့်​​အြပင် ထိုကား​​ကို မဖမ်း​​ဆီး​​​ေသး​​သည်မှာ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ပါနည်း​​ ။​.... ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/11/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign