ဂျာနယ်တစ်​​ေစာင်အား​​ ပွင့်​​လင်း​​စွာ ရှု့​​ြမင်ြခင်း​​

ြမန်မာြပည်မှာ ကွန်ြပူတာနှင့်​​ ပတ်သက်ရင် ဖတ်စရာ ဂျာနယ်် အနည်း​​ငယ်သာရှိပါတယ်။​ အခု ဆိုင်မှာ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် တစ်ခုတည်း​​ ရှိတာမို့​​ ဒီတစ်အုပ်ပဲဝယ်လာပါတယ်။​ အ​​ေြကာင်း​​က​​ေတာ့​​ ဒီဂျာနယ်် စာဖတ်သူအတွက် ဘယ်အသံုး​​ကျသလဲ စစ်​​ေဆး​​ဖို့​​ပါ။​

စာအုပ်စလှန်ြကည့်​​​ေတာ့​​ ြပိုး​​ြပိုး​​​ေြပာင်​​ေြပာင် စာရွက်​​ေတွနှင့်​​ ​​ေြကာ်ညာ​​ေတွ သိပ်များ​​တာကို ပထမ သတိထား​​မိတယ်။​ ​​ေသ​​ေသချာချာ ​​ေရြကည့်​​​ေတာ့​​ ၄၉ မျက်နှာရှိတယ်။​ အရွက်ြပည့်​​ ​​ေြကာ်ြငာ​​ေတွပဲ​​ေရတာ။​ အ​​ေသး​​​ေလး​​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ ပါ​​ေသး​​တယ်။​ ​​ေအး​​​ေလ ​​ေြကာ်ညာပါတာထား​​ပါ​​ေတာ့​​။​

ထုတ်​​ေဝသူ ကျင့်​​ဝတ် နှင့်​​မညီ ြပုကျင့်​​တာက​​ေတာ့​​ ​​ေြကာ်ြငာများ​​ကို ​​ေြကာ်ြငာလို့​​မ​​ေြပာပဲ စာမူရင်း​​ ထဲမှာ ထည့်​​ထား​​တာပဲြဖစ်ပါတယ်။​ ဥပမာ Epson inject printer (two articles in page 64) ဟာ ၅၇၆ဝ DPI ရှိလို့​​ အ​​ေရအ​​ေသွး​​​ေကာင်း​​ ြပီး​​ ဘယ်ဆိုင်မှာ လက်လီလက်ကား​​ ရရှိနိုင်တဲ့​​အ​​ေြကာင်း​​ပါ။​ DPI သိပ်များ​​လွန်း​​တယ်။​ မြဖစ်နိုင်ဘူး​​။​ ၆ဝဝ DPI ထက်​​ေကျာ်ရင် DPI ဘယ်​​ေလာက်ြကီး​​ြကီး​​ လူ့​​မျက်စိြဖင့်​​ ပို​​ေကာင်း​​မှန်း​​ မသိနိုင်ဘူး​​။​ ဒီလိုမျိုး​​ inject printer ​​ေတွ ဓား​​မဖိုး​​ ထက်လက်ခြကီး​​လို့​​ အလကား​​​ေပး​​​ေတာင် catridge နဲ့​​ cable မပါရင် မယူဘူး​​။​ ဒါ​​ေတာင် မှင်ဖင်ကပ်ပါတဲ starter kit catridge ဆို မလိုချင်ဘူး​​။​ အို ကိုယ်က တခါတ​​ေလသံုး​​တာ ြခိုး​​ြခိုး​​ြခံြခံ inject printer ​​ေလး​​ဝယ်ထား​​မယ် တွက်ကိန်း​​မမှား​​နဲ့​​၊​ မှင်​​ေြခာက်​​ေြခာတ် သွား​​တတ်လို့​​ print တစ်ခါထုတ်တိုင်း​​ တစ်ခါ catridge ဝယ်ရတတ်တယ်။​ ရှင်း​​ရှင်း​​​ေြပာရရင် inject printer ​​ေခတ်ကုန်သွား​​ြပီ။​ ြပန်မဆန်း​​နဲ​​ေတာ့​​။​ ဒီ DPI က manufacturer ​​ေတွရဲ့​​ လုပ်ကွက်။​ သူ့​​မှင်​​ေပါက်​​ေသး​​တာကို ​​ေြပာတာလဲ ြဖစ်နှိုင်တယ်။​ ဘာ​​ေြပာ​​ေြပာ output မှာ လူ့​​မျက်စိနဲ့​​ မသိနိုင် တဲ့​​ကိစ္စကို ဘာလို့​​ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် မှာ manufacturer ​​ေတွရဲ့​​ လုပ်ကွက်နင်း​​ြပီး​​ အ​​ေရး​​တယူ​​ေြပာရသလဲ။​

ကွန်ြပူတာဂျာနယ် မှာ ဝယ်၍ စာဖတ်သူ အတွက်မြကည့်​​ပဲ ​​ေြကာ်ြငာတဝက် စာမူ​​ေတွ မွှန်​​ေန​​ေအာင် ပါပါတယ်။​ ဒါ​​ေတာ်​​ေတာ် ဆိုး​​တဲကိစ္စပါ။​ natural opinion မရှိဘူး​​။​

HAPPY BIRTHDAY VIRUS ကို အြပတ် နှိမ်နှင်း​​ြခင်း​​ လို့​​ စာအုပ်မျက်နှာဖံုး​​မှာ ​​ေဟာက်လံုး​​ ထုတ်ထား​​ ပါတယ်။​ အခု​​ေခတ်မှာ virus issue ဟာအ​​ေရး​​တယူ လုပ်​​ေြပာစရာမလို​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ့​​ windows စက်မှာ anti-virus ​​ေတာင်မသံုး​​ဘူး​​။​ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ internet မှ သိပ်မသံုး​​တဲ့​​ဟာ ဘယ်က virus က ဝင်ရတာလဲ။​ အမှန်​​ေတာ့​​ စက်ပျက်ရင် virus ထက် hardware failure သာ ြဖစ်ဖို့​​များ​​ပါတယ်။​ မသိရင်​​ေတာ့​​ virus ြဖစ်တာလိုလို service center ​​ေတွက လုပ်တတ်တယ်။​ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေဘတီး​​မ​​ေပး​​သင့်​​ဘူး​​။​

စာမျက််နှာ ၈၁ မှာ Google server တခါတ​​ေလ down တာ ြကံု​​ေတွ့​​ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ရွှီး​​ထား​​ပါတယ်။​ မြဖစ်နိုင်ဘူး​​။​ server down တာ ​​ေပါ့​​​ေသး​​​ေသး​​ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး​​။​ ebay server down တွင်း​​က stock share ​​ေတာ်​​ေတာ်ကျသွား​​တယ်။​ gmail server ​​ေတာ့​​ အရင်က down တပ်တယ်။​ အခု ​​ေကာင်း​​သွား​​ြပီ။​

ကွန်ြပူတာ အ​​ေထွ​​ေထွကဏ္ဍမှာ အခမဲ့​​ Email ရနိုင်တဲ့​​ ဝက်ဆိုက်​​ေတွကို သံုး​​မျက်နှာ​​ေရး​​ထား​​တယ်။​ သိပ်များ​​လွန်း​​တယ်။​ နှစ်ဆယ်​​ေကျာ်လစ်ထဲမှာ gmail မပါဘူး​​။​ 30gigs.com ကို ထိပ်ဆံုး​​မှာ ထည့်​​ထား​​တယ်။​ လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ နှစ်နှစ် သံုး​​နှစ် ​​ေလာက် တုန်း​​က gmail 1 gigabyte မို့​​ 30gig marketing လုပ်တဲ့​​ကိစ္စ။​ စ​​ေပါ်ကတည်း​​က သံုး​​မရဘူး​​။​

Game Review section မှာ Super Mario Glalaxy အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေဝ​​ေဝဆာဆာ​​ေရး​​ထား​​တယ်။​ ​​ေဟ ဒါက Nitendo game စစ်စစ်ြကီး​​။​ Nitendo company သူ့​​ game ကို ဘယ်​​ေတာ့​​မှ အြခား​​ platform ကို port မလုပ်ဘူး​​။​ ကွန်ြပူတာနဲ့​​ ကစား​​မရတာကို ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်မှာ ဘာလို့​​ထည့်​​ထား​​လဲ။​ ​​ေတာ်ြကာ Super Mario Glalaxy game ကစား​​ချင်လို့​​ Wii မဝယ်ဘဲ PC ဝယ်လိုက်ရင် ခက်မယ်။​

စာ​​ေဖာင်ြပည့်​​​ေအာင် dictionary ကိုလဲ ထည့်​​ထား​​​ေသး​​တယ်။​ dictionary ပါဆိုမှ ဘယ်လိုလုပ် magzaine လိုဖတ်ရမလဲ။​ dictionary ဆိုတာ A to Z ပါမှ အသံုး​​ကျတယ်။​ အခုမှ C ပဲရှိ​​ေသး​​တယ်။​ XML ြကည့်​​ဖို့​​ ဘယ်​​ေလာက်​​ေစာင့်​​ရမလဲ။​ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူ knowledge ြကွယ်ဝ​​ေအာင် dictionary ကျက်မှတ်ဖို့​​ ထည့်​​သွင်း​​ထား​​​ေလသလား​​။​

mouse ကို rumble ြဖစ်​​ေအာင်လုပ်နည်း​​ ဆိုြပီး​​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​တခုပါ​​ေသး​​။​ စာပွဲ​​ေပါ်မှာ ြငိမ်ြငိမ် mouse ကို ဘယ်သူက rumble ြဖစ်ချင်မှာလဲ။​ game controller မှာ​​ေတာင် vibration မြကိုက်လို့​​ အြမဲ disable လုပ်ထား​​တယ်။​ ဒါအသံုး​​မဝင်တဲ့​​ marketing feature ​​ေတွ။​ cell phone ကို scanner ြဖစ်​​ေအာင် သံုး​​မည့်​​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​လဲ တခုပါ​​ေသး​​။​ မဟုတ်​​ေသး​​ပါဘူး​​။​

ကွန်ြပူတာ သင်ခန်း​​စာကဏ္ဍ မှာ Java Developer Guide ဆိုြပီး​​ AWT layout အ​​ေြကာင်း​​​ေရး​​ထား​​တယ်။​ သိပ်​​ေအာက်​​ေနြပီ။​ AWT ဆိုတာ ​​ေရှး​​​ေရှး​​တုန်း​​က Java 1.2 အရင် GUI မှာသံုး​​တာ။​ အခု sun က 1.6 stable ြဖစ်လို့​​ 1.3 ကို obsolete လို့​​​ေြပာြပီး​​ြပီ။​ Java Developer သိသင့်​​တာက Java 1.2 ကို Java 2 လို့​​​ေခါ်တယ်။​ framework ချင်း​​ သိပ်ကွာလို့​​ Java 2 အရင် java framework ကို မသံုး​​ရဘူး​​။​

အယ်ဒီတာအ​​ေနနှင့်​​ ကွန်ြပူတာ​​ေလာက သတင်း​​နှင့်​​ direction ​​ေတွကို မသံုး​​သပ်တတ်ဘူး​​။​ ဥပမာ HD DVD format ရှံုး​​နိမ့်​​သည့်​​ သတင်း​​အစား​​ XBox မှာ Blu-ray ကိစ္စအတွက် Microsoft က Sony နှင့်​​ စကား​​​ေြပာဆိုသည့်​​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​ထား​​တယ်။​ ဒါက ​​ေနာက်ဆက်တွဲ သတင်း​​။​ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ ပင်ရင်း​​သတင်း​​ မဟုတ်ဘူး​​။​ အ​​ေရမရ အဖတ်မရ press release သတင်း​​။​ HD DVD format ပျက်သွား​​ြပီ ြဖစ်တာ​​ေြကာင့်​​ ြမန်မာ​​ေတွ HD DVD စက်​​ေတွ မှား​​ယွင်း​​မဝယ်မိဖို့​​​ေြပာရင် ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်​​ေတွမှာတာဝန်ရှိတယ်။​

အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ သတင်း​​​ေတွကျန်​​ေနတယ်။​ Sun က MySQL ဝယ်တဲ့​​အ​​ေြကာင်း​​၊​ VISTA SP1၊​ MS SQL 2008၊​ Microsoft က yahoo ကိုဝယ်ဖို့​​အြကံ၊​ Google အြကီး​​ပိုင်း​​​ေတွ Facebook ထဲ​​ေြပာင်း​​သည့်​​ကိစ္စ စတဲ့​​ ဒီလမှာ အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွမပါဘူး​​။​ VISTA SP1 သတင်း​​ မပါတာက​​ေတာ့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ် ​​ေရှာ်သွား​​ြပီ။​ HD DVD vs. Blu-Ray ဆို ကွန်ြပုတာသမား​​အတွက် ​​ေဘာလံုး​​ပွဲြကည့်​​ရ သလိုပဲ။​ တစ်ဖက်နှင့်​​ တစ်ဖက် ကန်ချက်​​ေတွ သိပ်​​ေကာင်း​​တဲ။​ ဒီလမှြပီး​​သွား​​တာ။​ သိပ်အ​​ေရး​​ြကီး​​တဲ့​​ သတင်း​​။​ ကွန်ြပူတာဂျာနယ်မှာ မပါဘူး​​။​ HD DVD player ​​ေတွ ​​ေရာင်း​​ရ​​ေအာင် တမင် ဖံုး​​ကွယ်ထား​​တာလဲ ြဖစ်နိုင်တယ်။​ ချံု​​ေြပာရရင် အယ်ဒီတာအ​​ေနနှင့်​​ ကွန်ြပူတာ​​ေလာ့​​က သတင်း​​နှင့်​​ direction ​​ေတွကို မသံုး​​သပ်တတ်ဘူး​​။​ သင်တန်း​​တခု ​​ေနရာ​​ေြပာင်း​​တာ​​ေတာ့​​ပါတယ်။​ ​​ေအး​​​ေလသူသိတဲ့​​ direction အ​​ေြပာင်း​​ြဖစ်မှာ​​ေပါ့​​။​

အ​​ေြကာင်း​​အရာ ​​ေရွး​​ချယ်မှူ့​​ ညံ့​​ဖျင်း​​ြခင်း​​များ​​၊​ စာမူ​​ေတွမှာ စာ​​ေရး​​သူမပါဘဲ ထင်ရာစိုင်း​​ အ​​ေရး​​အသား​​များ​​ (စာမူပိုလို့​​လည်း​​ မရဘူး​​)၊​ ​​ေဟာက်လံုး​​၊​ ရွှီး​​လံုး​​ များ​​၊​ အတင်း​​အြဖင်း​​များ​​၊​ original content မပါဝင်ြခင်း​​များ​​၊​ ​​ေခတ််​​ေအာက်​​ေသာ သင်ခန်း​​စာများ​​သာ ြဖစ်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ကွန်ြပူတာဂျာနယ်ဟာ ြမန်မာ ကွန်ြပူတာ သမား​​များ​​အတွက် အကျိုး​​မရှိပဲ အဆိပ်အ​​ေတာက်ပင် ြဖစ်နိုင်​​ေြကာင်း​​ အသိ​​ေပး​​အပ်ပါသည်။​

Kyaw Tun

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/13/2010. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign