မ​​ေနာရမ္မမှာ ​​ေဟာ​​ေြပာမယ်....


Ubuntu ြပပွဲအ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာခဲ့​​ြပီး​​ပါြပီ။​ ယခု တစ်ဖန် ထပ်မံ ရှင်း​​လင်း​​ြပမည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​​ေကာင်း​​ ပါး​​အပ်ပါတယ်။​ စမ်း​​​ေချာင်း​​၊​ ရှမ်း​​လမ်း​​မှတ်တိုင်နဲ့​​ ကိုး​​ထပ်ြကီး​​အနီး​​ ဓါတ်ဆီဆိုင်အနီး​​၊​ မ​​ေနာရမ္မ ဘုန်း​​ြကီး​​​ေကျာင်း​​ ပညာဒါန သင်တန်း​​မှာ 03-01-2010 တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ ည​​ေန ၄း​​၃၀ မှ ၆း​​၃၀ အထိ Linux - Ubuntu အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြပီး​​ လက်​​ေတွ့​​ ြပပါမယ်။​ စိတ်ပါဝင်စား​​သူများ​​ လာ​​ေရာက် ​​ေလ့​​လာနိုင် ပါ​​ေြကာင်း​​ .......။​လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/28/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign