ယ​​ေန့​​တွင် ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ မိတ်​​ေဆွနှစ်​​ေယာက် စကား​​ဝိုင်း​​​ေလး​​မှသည် ​​ေဆွး​​​ေနွး​​မှုတစ်ခုသို့​​​ေြပာင်း​​ကာ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​မိခဲ့​​ြကသည်။​ တစ်​​ေယာက်ကား​​ ဘာလီကျွန်း​​မှ မြကာခင်မှ ြပန်​​ေရာက်လာ​​ေသာ ကိုစိုး​​ဝင်း​​ြဖစ်ြပီး​​၊​ ​​ေနာက်တစ်​​ေယာက်မှာ ​​ေဒါက်တာ သန်း​​ထွန်း​​ြဖစ်သည် ။​

ကိုစိုး​​ဝင်း​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဗျာ.. ဒီတစ်​​ေခါက် ဘာလီကိုသွား​​တာ စိတ်ထဲ သိပ်ြပီး​​ ဘဝင်မကျတာ​​ေလး​​​ေတွ ​​ေတွ့​​ရတယ်ဗျ..။​ ဘာလဲဆို​​ေတာ့​​ အဲ့​​မှာ ဟိန္ဒူကိုး​​ကွယ်မှုများ​​တယ်ဆို​​ေတာ့​​ နတ်ကွန်း​​သ​​ေဘာလို ထား​​ထား​​ြပီး​​ ကိုး​​ကွယ်​​ေနြကတာ​​ေတွ ​​ေတွ့​​ရတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အြခား​​ ဟိန္ဒူ​​ေတွလို မဟာပိန္နဲလိုမျိုး​​​ေတွလည်း​​ မဟုတ်ဘူး​​.. ။​ ကျွန်​​ေတာ်က ဟိန္ဒူဆိုရင် အဲ့​​လိုမျိုး​​​ေတွပဲ ​​ေတွ့​​ဖူး​​တာကိုး​​ ။​

​​ေဒါက်တာ။​ အင်း​​... အမျိုး​​မျိုး​​ရှိတယ်​​ေလ ကိုစိုး​​ဝင်း​​ရ ၊​ သူတို့​​ရဲ့​​ ကိုး​​ကွယ်မှု​​ေတွဟာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို များ​​တယ်ဗျ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဆို အင်တာနက်မှာ သူတို့​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​မှု​​ေတွကို ဖတ်ဖူး​​တယ် ။​ သူတို့​​ကိုယ်တိုင်​​ေတာင် "ကိုး​​ကွယ်ရတာ​​ေတွ သိပ်များ​​တယ်" လို့​​ ညည်း​​ညူ​​ေြပာဆိုတာ​​ေတွ ​​ေတွ့​​ရတယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အင်ဒိုနီး​​ရှား​​က မွတ်စလင်​​ေတွကများ​​တယ်ဗျ။​ အဲ့​​ဒီ ဘာလီတစ်ခု​​ေလာက်ပဲ ဟိန္ဒူြဖစ်​​ေနတာ ။​ သို့​​​ေသာ် ကူး​​လူး​​ ဆက်နွယ်တယ်လို့​​ ​​ေြပာရမယ်ထင်တယ်။​ အချို့​​ဟာ​​ေတွက တူ​​ေနတာပဲ​​ေလ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)။​ ဟုတ်ပါတယ်... ။​ ဟိန္ဒူဘာသာ​​ေရး​​မှာလည်း​​ နတ်လိုမျိုး​​​ေတွက အရမ်း​​များ​​ပါတယ်။​ သူတို့​​ဟာ တရုတ်လိုမျိုး​​ပဲ ဖန်ဆင်း​​ရှင်ဝါဒလို့​​​ေတာင် ကျွန်​​ေတာ်က ယူဆမိတယ်။​ ဘာလို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ သူတို့​​ရဲ့​​ ဘာသာ​​ေရး​​သမိုင်း​​ကို ဖတ်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ တရုတ်ဖန်ဆင်း​​ရှင်ဝါဒလိုပဲ .. နတ်အများ​​က​​ေန ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်တာတို့​​။​ နတ်​​ေတွက​​ေန လူ့​​ြပည်ကို ြပစ်ဒဏ်ခတ်ြပီး​​ ပို့​​တာတို့​​ ၊​ အဲ့​​လိုမျိုး​​​ေတွပဲ ြဖစ်​​ေနတတ်ပါတယ်။​

ကိုစိုး​​ဝင်း​​ ။​ အင်း​​​ေပါ့​​​ေလ။​ ဒါ​​ေတာ့​​ဟုတ်ပါတယ် ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ရှိ​​ေသး​​တယ်ဗျ၊​ ရာမဇာတ်ကြပတာ ကျွန်​​ေတာ့်​​မျက်စိထဲ အထူး​​အဆန်း​​ ြဖစ်ခဲ့​​ရတယ်။​ သူတို့​​​ေတွက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နိုင်ငံ​​ေတွလို နန်း​​တွင်း​​ ဝတ်စံု​​ေတွ မဟုတ်ဘဲ ၊​ အကင်္ျီ​​ေတွမပါဘဲ .. လူရိုင်း​​​ေတွလို ဝတ်ထား​​တာပဲ ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျစ်ကျစ်ကျတ်ကျတ်နဲ့​​ ဘာ​​ေတွ ဆို​​ေနမှန်း​​လဲ သိပါဘူး​​ဗျာ.. အဲ့​​လိုမျိုး​​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရတယ်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)။​ ဟုတ်ကဲ့​​ ..... ဒီဇာတ်​​ေတွကလည်း​​ အမျိုး​​မျိုး​​ပါပဲ ။​ နိုင်ငံတိုင်း​​ဟာ လိုသလို ဆွဲယူြပီး​​ ကိုယ့်​​ဓ​​ေလ့​​​ေတွကအစ ထည့်​​တတ်ြကပါတယ်။​ ဥပမာဗျာ.. အီဂျစ်ြပည်က ဇာတ်လမ်း​​​ေတွ၊​ ဟာကျူလီ ဇာတ်လမ်း​​ ကအစ ဒီရာမ ဇာတ်​​ေတွနဲ့​​က ပံုစံ​​ေတွ တူ​​ေနတတ်ပါတယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ သမိုင်း​​​ေြကာင်း​​ဟာ မှန်မမှန် ဆိုတာ​​ေတွ၊​ ဘယ်​​ေလာက်ထိ မှန်သလဲဆိုတာ​​ေတွဟာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လည်း​​ မသိနိုင်ဘူး​​​ေလ။​ ဘာလီကျွန်း​​ဆိုရင် နတ်ဘီလူး​​ ဒဿဂီရိ ​​ေနခဲ့​​တဲ့​​ ကျွန်း​​လိုလို ​​ေြပာြကတာ ြကား​​ဖူး​​ပါတယ်။​ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက​​ေန တစ်နိုင်ငံကို ယဉ်​​ေကျး​​မှုကအစ ဒဏ္ဍာရီပံုြပင်အဆံုး​​ အကုန်လံုး​​ကို ဆက်နွယ်ြပီး​​ လိုသလိုပံုတူကူး​​ချြကတာ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ရှိပါတယ် ။​

​​ေဒါက်တာ။​ အင်း​​ဗျ.. ၊​ ကိုလင်း​​ဦး​​​ေြပာတာလည်း​​ မှန်ပါတယ်။​ ခုဏက ဟာ​​ေလး​​ ဆက်​​ေြပာချင်တယ်ဗျာ ။​ ဟိန္ဒူ​​ေတွ​​ေပါ့​​ဗျာ ... သူတို့​​ကလည်း​​ သူတို့​​အယူအဆမှ မှန်တယ်လို့​​ ထင်ြကပါတယ်။​ အများ​​ဆံုး​​ ပုတ်ခတ်တာက​​ေတာ့​​ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်​​ေတွကိုပါပဲ ။​အဲ့​​​ေတာ့​​ အစ္စလာမ်ကလည်း​​ ဆိုး​​​ေနတာလား​​ ။​ အစ္စလာမ် အယူအဆကပဲ မှား​​​ေနတာလား​​ ။​

ကိုစိုး​​ဝင်း​​ ။​ ဟုတ်​​ေသး​​ဘူး​​ဗျ...။​ ကျွန်​​ေတာ်ဆိုရင် ဟိန္ဒူ​​ေတွ ဘုရား​​​ေရှ့​​ကို ဆိတ်တစ်​​ေကာင်​​ေခါ်သွား​​ြပီး​​ ​​ေခါင်း​​ြဖတ်တာမျိုး​​ကို ​​ေတွ့​​ဖူး​​တာပဲ ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အဲ့​​​ေသွး​​ကို လူ​​ေတွက ထိချင်ြကတယ်။​ လိုချင်ြကတယ်ဆိုပါ​​ေတာ့​​။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)။​ အင်း​​​ေလ... အဲ့​​​ေတာ့​​ကား​​ ဒီဘက်မှာ ဟိန္ဒူ​​ေတွ ​​ေြပာ​​ေြပာ​​ေနြကတဲ့​​ ​​ေခါင်း​​ြဖတ်စား​​၊​ သူတစ်ပါး​​သတ်စား​​​ေနြကတဲ့​​ ဘာသာကို အြမဲချုတ်ချ​​ေနြကတာ​​ေတွဟာ နည်း​​လမ်း​​မမှန်သလို မြဖစ်​​ေနဘူး​​လား​​။​ သူတို့​​မှာလည်း​​ အဲ့​​လို အယူအဆ ဓ​​ေလ့​​​ေတွရှိ​​ေနတယ်ဆို​​ေတာ့​​​ေလ ။​

​​ေဒါက်တာ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဗုဒ္ဓကို ဆိုရင်လည်း​​ အခုရွတ်ဖတ်​​ေနြကတဲ့​​ ပရိတ်​​ေတာ်​​ေတွ၊​ ဒါ​​ေတွက ဘယ်​​ေလာက်မှန်သလဲ၊​ ပရိတ်​​ေတာ်​​ေတွဆိုရင် ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​​ေတွရဲ့​​ နည်း​​စနစ်​​ေတွ ထည့်​​သွင်း​​ြပီး​​ မူရင်း​​၊​ မိတ္တူ အများ​​ြကီး​​ ြဖစ်​​ေနတာပဲ​​ေလ။​ မ​​ေဟာ်သဓါဇာတ်လမ်း​​​ေတွက အစ ဒါ​​ေတွဟာ ပံုြပင်​​ေတွလား​​လို့​​​ေတာင် အ​​ေမး​​ခံရဖူး​​တယ်။​ ဘယ်​​ေလာက်ထိ မှန်နိုင်သလဲ၊​ မှတ်တမ်း​​တင်​​ေရး​​ခဲ့​​သူ​​ေတွကို​​ေရာ ဘယ်​​ေလာက်ထိ ယံုြကည်ထား​​လို့​​ရမလဲ ။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/20/2009. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign