ကျွန်​​ေတာ် ဝါသနာပါသည်

ကျွန်​​ေတာ် ဂီတကို ငယ်ငယ်​​ေလး​​ကတည်း​​က ဝါသနာပါခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ အ​​ေဖက Drum, Guitar , Keyboard, စန္ဒယား​​၊​ ပတ္တလား​​ ၊​ဒံုမင်း​​ များ​​တီး​​တတ်သူြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ကျွန်​​ေတာ် အ​​ေဖနှင့်​​​ေနစဉ်အတွင်း​​ အ​​ေဖ့​​ဆီမှ Guitar နှင့်​​ ပတ္တလား​​သာ အ​​ေမွရခဲ့​​သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ညံ့​​လို့​​လဲ ြဖစ်ပါမည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အ​​ေဖ့​​အိမ်မှ ခွဲခွာြပီး​​ ရန်ကုန်တွင် ​​ေကျာင်း​​တက်လာရ​​ေတာ့​​လည်း​​ အ​​ေဖ့​​ဆီက ပညာ​​ေတွနှင့်​​ ​​ေဝး​​ကွာခဲ့​​ရသည်။​ ကျွန်​​ေတာ် အိပ်ရာဝင်တိုင်း​​ အ​​ေဖ အြမဲတမ်း​​ ဒံုမင်း​​တီး​​ကာ ​​ေချာ့​​သိပ်​​ေလ့​​ရှိသည်။​ သူကိုယ်တိုင်လည်း​​ သီချင်း​​​ေတွ ​​ေရး​​​ေလ့​​ရှိသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ငယ်ငယ်ကတည်း​​က ဂီတလက်သံနှင့်​​ ရင်း​​နှီး​​ခဲ့​​ရသည်။​ ကိုတိုး​​ြကီး​​(ခင်​​ေမာင်တိုး​​)၊​ စိုင်း​​ထီး​​ဆိုင်၊​ကိုင်ဇာ တို့​​မှာ ကျွန်​​ေတာ် အလွန်ြကိုက်​​ေသာ ​​ေတး​​သံရှင်များ​​ ြဖစ်ြကပါ၏။​ "ငါ ရန်ကုန်​​ေရာက်ရင် ဂီတ​​ေလာကထဲမှာ တက်လမ်း​​ရှိတာပဲ" ဆိုြပီး​​ အိပ်မက်များ​​ မက််ခဲ့​​ရသူြဖစ်သည်။​

သို့​​​ေသာ် ရန်ကုန်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေတာ့​​ လူ့​​​ေတွရဲ့​​ ကလိမ်ကျစ်ဉာဏ်များ​​ကို ထိ​​ေတွ့​​ခွင့်​​ရခဲ့​​သည်။​ တစ်​​ေယာက်​​ေပါ် တစ်​​ေယာက် ရသ​​ေလာက် အြမတ်ြကီး​​စား​​လို့​​..........။​ ဆရာခိုင်​​ေကျာ်နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရစဉ် ကျွန်​​ေတာ် ဆက်လက် သင်ယူခွင့်​​ရခဲ့​​သည်။​ တစ်ြပိုင်တည်း​​ ကံ​​ေကာင်း​​ခဲ့​​သလို တစ်ခါတည်း​​ပင် သီချင်း​​များ​​ လုပ်စား​​ြခင်း​​ ခံခဲ့​​ရသည်။​ ဆရာက​​ေတာ့​​ ဒီ​​ေလာကအ​​ေြကာင်း​​​ေတွနှင့်​​ ထိုး​​ယှဉ်ကာ နှစ်သိမ့်​​ခဲ့​​၏။​ ဒါက ကျွန်​​ေတာ်၏ ဂီတအ​​ေပါ် ဝါသနာ ပါခဲ့​​ြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​

ထိုအချိန် ဂီတအ​​ေပါ်ဝါသနာပါသည်နှင့်​​ထပ်တူ စာ​​ေရး​​ရသည်ကိုလည်း​​ နှစ်ြခိုက်ခဲ့​​သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ပံု​​ေဖာ် စ​​ေရး​​ခဲ့​​သည့်​​ ပထမဦး​​ဆံုး​​မှာ "ငယ်ချစ်ဦး​​" ပင်ြဖစ်သည်။​ အဲ့​​အချိန်က"ငယ်ချစ်ဦး​​"မှာ သီချင်း​​ပင်ြဖစ်ြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်မှ သီချင်း​​အား​​ ဇာတ်လမ်း​​စတင် ​​ေရး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည် ။​ ယခု City FM တွင် ဇာတ်လမ်း​​သီချင်း​​များ​​လိုပင် တူညီ​​ေန​​ေပလား​​ဟု ကျွန်​​ေတာ် ​​ေတွး​​ြပံုး​​မိ​​ေသး​​သည်။​

ဆိုရ​​ေသာ်......... ကျွန်​​ေတာ်အခုအချိန်ထိ ဝါသနာပါသည့်​​ နှစ်မျိုး​​စလံုး​​တွင် စာ​​ေရး​​ြခင်း​​အလုပ်ကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်​​ေနနိုင်ြပီး​​ ထပ်တူကျ​​ေနသလို၊​ ဂီတကို​​ေတာ့​​ ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့​​...။​ လူ့​​ဘဝသည် ဤသို့​​ ဤသို့​​ပင် ြဖစ်​​ေချသည်ဟုသာ ​​ေြဖသိမ့်​​ရသည်။​ ကိုယ်ရပ်တည်​​ေန​​ေသာ အ​​ေြခအ​​ေနနှင့်​​ ဂီတနယ်ပယ်မှာ ​​ေဝး​​ကွာ​​ေနရသည်။​ ဘယ်လိုပင်ြဖစ်ြဖစ် ကိုယ်ဝါသနာပါရာနှစ်ခုတွင် တစ်ခု​​ေသာအရာကို လုပ်နိုင်​​ေန၍ ကျွန်​​ေတာ် ဝမ်း​​သာမိသည်။​

ဝါသနာနှင့်​​ ဘဝ ထပ်တူမကျသလို... ထပ်တူကျြပီး​​လုပ်နိုင်​​ေသာ စာ​​ေပကိုသာ ဆက်လက်​​ေရး​​သား​​ ​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​.....................။​

ညီငယ် ​​ေတ​​ေလ က "ကျွန်​​ေတာ် ဝါသနာပါသည်"ဆိုြပီး​​ Tag ထား​​ပါတယ်... ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ အခုမှ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​ချင်း​​​ေရး​​လိုက်ပါသည်။​

လူတိုင်း​​ လူတိုင်း​​တွင် ဝါသနာပါရာ တစ်ခုစီ​​ေတာ့​​ ရှိစြမဲပင် ြဖစ်ပါ၏.. သို့​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ပင် ခင်မင်ရာ ဘ​​ေလာဂ်​​ေရး​​သူများ​​ကို "Tag Game" အလို့​​ငှာ ထပ်မံကာ ​​ေမာင်း​​တီး​​ရ​​ေပဦး​​​ေတာ့​​မည်။​

ကိုသင်ကာ(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုဗီလိန် (​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုဂစ်တာ
ကို​​ေက​​ေမာင်ြငိမ်း​​(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုမ​​ေနာသား​​(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကို​​ေမာင်ငယ်(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကို​​ေအာင်ပိုင်စိုး​​(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုသက်ပိုင်သူ(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုသီဟသစ်(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုသူရဿဝါ(​​ေရး​​ြပီး​​)
ကိုလင်း​​ရမ္မာ
ကို​​ေဇာင်း​​(​​ေရး​​ြပီး​​)
မသက်ဇင်
မနှင်း​​ဆီနက်(ခရီး​​မသွား​​မီ အြပီး​​​ေရး​​ရန်)(​​ေရး​​ြပီး​​)
မဝါဝါခိုင်မင်း​​(​​ေရး​​ြပီး​​)
မရွှန်း​​မီ
ကဗျာဆရာမ​​ေလး​​ အိြန္ဒာ (​​ေရး​​ြပီး​​)
မဆုငယ်(​​ေရး​​ြပီး​​)
မမိုး​​ခါး​​
အစိမ်း​​​ေရာင်မိန်း​​က​​ေလး​​(ဒုတိယအြကိမ်​​ေြမာက်ထပ်​​ေရး​​ပါရန်)

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/08/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign