သာသာ ထိုး​​ထိုး​​ ဘာဘာ ဘိုး​​ဘိုး​​ ရဲ့​​ စာချွန်လွှာ

PMV.net

​​ေလညှာက အ​​ေနသာ​​ေပမဲ့​​ တြပည်တရွာက မ​​ေသမချာ မ​​ေရမရာ ြဖစ်​​ေနြကပံု ​​ေတွကို​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ ဘာဘာ ဘိုး​​ဘိုး​​က သာသာ ထိုး​​ထိုး​​​ေလး​​ တင်ြပလိုက် ပါရ​​ေစ။​

မုတ်သုန်​​ေလ ​​ေြမာက်ြပန်​​ေလလို ရာသီအလိုက် တိုက်ခတ်တတ်ြကတဲ့​​ ​​ေလမျိုး​​​ေတွလို ခုတမျိုး​​ ​​ေတာ်ြကာတမျိုး​​ အမျိုး​​မျိုး​​အဖံုဖံု စံုလင်စွာြဖင့်​​ ​​ေနွ​​ေလရူး​​လို ​​ေပွချင်တိုင်း​​​ေပွ လိုက်​​ေလျှာက် လုပ်​​ေနြကတဲ့​​ ြပည်ပ​​ေရာက် နိုင်ငံ​​ေရး​​အဖွဲ့​​စည်း​​ အသီး​​သီး​​နဲ့​​ ဦး​​​ေဆာင်ဦး​​ရွက်ြပုသူ အများ​​စုဟာ အာဏာရူး​​ စစ် အစိုး​​ရ ရဲ့​​ ​​ေြပာင်း​​လဲတဲ့​​ မူဝါဒ လမ်း​​စဉ်နဲ့​​ လုပ်ရပ်​​ေတွအ​​ေပါ် ြကည့်​​ြပီး​​ ​​ေနာက်​​ေတာ်ပါး​​က တဖဝါး​​မခွာ လိုက်​​ေလျှာက် လုပ်​​ေနြကတာကို ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေနြကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။​

ြပည်ပ အတိုက်အခံ အဖွဲ့​​အစည်း​​​ေတွ အ​​ေနနဲ့​​ တီထွင်ြကံဆြပီး​​ စစ်အစိုး​​ရ အ​​ေပါ်လက်ဦး​​မှု ရ​​ေအာင် ဦး​​​ေဆာင်၍ တိုက်ခိုက်တာမျိုး​​ ထိုး​​စစ်ဆင် လှုပ်ရှား​​တာမျိုး​​ ကို​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ တခါသား​​မှ လံုး​​ဝဥဿံု မ​​ေတွ့​​ရ သ​​ေလာက်ပါပဲ။​ ဒီြကား​​ထဲ ဆုတ်ကပ်ကို ​​ေရာက်လာ​​ေနြပီြဖစ်တဲ့​​ ကမ္ဘာြကီး​​ရဲ့​​ သဘာဝ ​​ေဘး​​အန္တရာယ် ​​ေတွကိုပါ ရင်ဆိုင် ြကံု​​ေတွ့​​ ​​ေနရ​​ေလ​​ေတာ့​​ ကျွန်ုပ်တို့​​ ြပည်သူ​​ေတွခမျာ အလွန့်​​အလွန်ကိုပဲ ​​ေခတ်​​ေနာက်ကျ ကျန်ရစ်​​ေနခဲ့​​ပါြပီ၊​ စာ​​ေရး​​ဆရာမ ဂျူး​​​ေလသံနဲ့​​ ​​ေြပာရယင် ရာဇဝင်ထဲ မှာ ြမန်မာ ကို ထား​​ရစ်ခဲ့​​ ဆိုရင်လည်း​​ မှား​​မယ် မထင်ပါဘူး​​။​

အခုလို ​​ေခတ်မှီတိုး​​တက်လှတဲ့​​ အိုင်တီနည်း​​ပညာ ​​ေခတ်ြကီး​​ထဲမှာ အြမဲတမ်း​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ က လိုက် ​​ေနြကရတဲ့​​ ကျွန်ုပ်တို့​​ ဗမာြပည်သူ​​ေတွ အ​​ေန နဲ့​​က​​ေတာ့​​ ဒီ့​​ထက်ပိုြပီး​​ ​​ေခတ်​​ေနာက်ကျ စရာမရှိ​​ေတာ့​​ဘူး​​ ြဖစ်လို့​​ အချို့​​က ဆိုယင် ​​ေနာက်ကျြခင်း​​များ​​မှာ တို့​​များ​​နှယ် ​​ေခါက်ရိုး​​များ​​ကို ကျိုး​​လို့​​၊​ တချို့​​များ​​ မ​​ေတာ့​​ မ.ဆ.လ လို့​​​ေခါ်တဲ့​​ ြမန်မာ ဆိုရှယ်လစ် လမ်း​​စဉ် ပါတီ ရဲ့​​ မူအရ မလုပ်၊​ မရှုတ်၊​ မြပုတ် ဆိုတာလိုမျိုး​​ မူကို မသိမသာ ကိုင်စွဲလို့​​ ဘာမှဝင်​​ေရာက် ​​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​​ လုပ်​​ေဆာင်ြခင်း​​ မြပုြကပဲ ​​ေန​​ေန​​ေတာ့​​ ြပုတ်စရာ အ​​ေြကာင်း​​ မရှိ အန္တရာယ်လဲ ကင်း​​ ​​ေဘး​​ရှင်း​​ ​​ေနနိုင်ြက​​ေပလိမ့်​​ မ​​ေပါ့​​။​ အဲဒီလို ပါး​​စပ်က ဒီမို၊​ အတွင်း​​က မသိစိတ် သင်း​​ကွပ်ြခင်း​​ ခံရတဲ့​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်​​ေတွ ရဲ့​​ ​​ေနာက်ကို လိုက်​​ေနြကမယ် ဆိုရင်​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ “ထူး​​မြခား​​နား​​” ပတ်ပျိုး​​လိုပဲ ဘယ်လိုမှ နလံြပန်ထူ လာနိုင်စရာအြကာင်း​​ မရှိ​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​

ဘိုး​​ဘိုး​​တို့​​ အရွယ်ကလဲ ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​ ​​ေကာင်စီမတက်မီ အချိန် ကတည်း​​ကတာ ​​ေမွး​​ဖွား​​ြကီး​​ြပင်း​​ လာတာ ြမန်မာ့​​နိုင်ငံ ​​ေရး​​ရာ​​ေတွကို ပက်ပက်စက်စက် လံုး​​​ေစ့​​ပတ်​​ေစ့​​ မသိခဲ့​​​ေသာ်ြငား​​လည်း​​ ယ​​ေန့​​ြဖစ်ပျက်မှု ရပ်တည်မှု အ​​ေြခအ​​ေန​​ေတွကို ​​ေလ့​​လာ သံုး​​သပ်ြကည့်​​ြခင်း​​ အား​​ြဖင့်​​ အ​​ေတာ်​​ေလး​​​ေတာ့​​ တီး​​​ေခါက်မိပါတယ်၊​ ြမင်နိုင် ​​ေြပာနိုင်ပါတယ်။​ ခက်တာက လူသား​​အား​​လံုး​​ဟာ မှန်တာကို ြကိုက်ြကတယ် လက္ခံချင်ြကတဲ့​​ သူ​​ေတွချည်း​​ ပါပဲ။​ ဒါ​​ေပမဲ့​​ ထူး​​ြခား​​တာက မှန်တာကို ဒုတ်ထိုး​​အိုး​​​ေပါက် ဒဲ့​​​ေြပာရင် ဒဲ့​​​ေရး​​ရင်​​ေတာ့​​ ဘယ်သူမှ သိပ်ြပီး​​ မြကိုက်ချင်ြက​​ေတာ့​​တာ ကိုက ​​ေလာကဓမ္မတာ တခုလို ြဖစ်​​ေနြပန်တယ်။​ ( ဒီလို ​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ... အ​​ေမာင်မင်း​​ လွန်ရာကျမယ် မဟုတ်ပါလား​​? )

၁၉၈၈ ခုနှစ် ​​ေနာက်ပိုင်း​​မှသည် ယခုဆိုလျှင် နှစ်​​ေပါင်း​​ (၂ဝ)​​ေကျာ် ခရီး​​မှာ ထူး​​ထူး​​ြခား​​ြခား​​ ​​ေြပာင်း​​လဲ တိုး​​တက်လာခဲ့​​တဲ့​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ အ​​ေြပာင်း​​အလဲရယ်လို့​​ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မရှိခဲ့​​ မ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ ရ​​ေသး​​သလို ​​ေအာင်ြမင်မှု လမ်း​​စကိုပင် ဂူး​​ဂဲယ် အပ်( Google Earth ) နှင့်​​ပင် ရှာ​​ေဖွမ​​ေတွ့​​ရ G.P.S ( Global Position System ) ပါ ထပ်​​ေဆာင်း​​၍ ရှာရမလို ြဖစ်​​ေန​​ေချသည်။​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​ တိုး​​တက် ​​ေြပာင်း​​လဲရြခင်း​​သည် နည်း​​လမ်း​​သစ် များ​​ကိုရှာ​​ေဖွြခင်း​​၊​ ​​ေလ့​​လာသံုး​​သပ်ြခင်း​​ လက်​​ေတွ့​​ကျကျ အ​​ေကာင်ထည်​​ေဖါ် ​​ေဆာင်ရွက်​​ေစြခင်း​​ တို့​​​ေြကာင့်​​သာ တိုး​​တက်မှုနှုန်း​​ ြမန်ဆန်သည်ဟု ယူဆြက​​ေပသည်၊​ သတ်မှတ်ရ​​ေပမည်။​ ကျွန်ုပ်တို့​​ ြမန်မာ​​ေတွက သည်လို မဟုတ်​​ေချ၊​ ကိုယ်တိုင်လည်း​​ မတီထွင် မြကံဆချင်ြက ၊​ သူများ​​က တီထွင်ြကံဆမည် ဆိုရင်လည်း​​ ဝိုင်း​​ဝန်း​​ ပံ့​​ပိုး​​အား​​​ေပး​​ ကူညီြခင်း​​ အလျဉ်း​​မရှိ၊​ အပျက်သ​​ေဘာကို ​​ေဆာင်ကာ ကန့်​​ကွက်ြက ၊​ရှုတ်ချြက၊​ ဖျက်မျဉ်း​​များ​​က များ​​​ေန၍ ြဖစ်မည် ထင်သည်။​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ သမား​​​ေဟာင်း​​ြကီး​​များ​​ ကလဲ အလွန့်​​အလွန်ပင် အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ် ြကံဆမှုအပိုင်း​​ အား​​နည်း​​ ​​ေနသည်​​ေလာ? (သို့​​တည်း​​ မဟုတ်) ​​ေတွး​​လွန်း​​၍ ​​ေခါ်မရတဲ့​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်​​ေတွနဲ့​​ ​​ေတွ​​ေဝ ​​ေနြကသည်​​ေလာ? ဟု စဉ်း​​စား​​စရာ ြဖစ်လာပါ​​ေတာ့​​သည်။​

နိုင်ငံ​​ေရး​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်များ​​ကို ​​ေြပာင်း​​လဲလာ​​ေသာ ​​ေခတ်ကာလနဲ့​​ အညီ ကိုက်ညီ​​ေအာင် အ​​ေြခအ​​ေနအရ ​​ေြပာင်း​​လဲပစ်ရမည့်​​ သ​​ေဘာ​​ေဆာင်သည်။​ ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​ကို ​​ေသွး​​နှင့်​​ လုပ်​​ေဆာင်ရမည်မှာ မှန်​​ေသာ်လည်း​​ ဒါကို ​​ေနာက်ဆံုး​​အဆင့်​​ ​​ေရာက်မှသာ လုပ်​​ေဆာင် သင့်​​​ေပသည်ဟု ယူဆမိသည်။​ ြပည်ပ​​ေရာက် နိုင်ငံ​​ေရး​​ အဖွဲ့​​အစည်း​​ များ​​သည်လည်း​​ ရွက်ကျပင်​​ေပါက် များ​​ပမာ ​​ေရာက်ရာ ကျရာ ​​ေနရာတိုင်း​​မှာပင် အပင်​​ေပါက် (အဖွဲ့​​​ေတွ ဖွဲ့​​) ထပ်တလဲလဲ ခွဲထွက် ဖွဲ့​​ြကသည်က လွဲလို့​​ တစုတ​​ေဝး​​တည်း​​ ​​ေပါင်း​​စည်း​​ြခင်း​​၊​ ဖွဲ့​​စည်း​​ တည်​​ေထာင်ြခင်း​​ ဆိုတာမျိုး​​ကို​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ ြကား​​ရဖို့​​ ​​ေဝလာ​​ေဝး​​စွ၊​ စိတ်ကူး​​ထဲပင် ​​ေတွး​​မိသည့်​​ပံု မြမင်ပါ ။​ ဒီြကား​​ထဲ ဒီမိုက​​ေရစီက ဘယ်နား​​​ေနသည် မသိ​​ေသး​​ ဖက်ဒရယ် ြပည်​​ေထာင်စု အ​​ေရး​​ကို ဦး​​စား​​​ေပး​​ ြကံရွယ်​​ေနြကသူ များ​​ကလည်း​​ တ​​ေမှာင့်​​၊​ ဒီမိုက​​ေရစီ တိုင်း​​ြပည်ရယ်လို့​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာကာမှ ဖက်ဒရယ် ြပည်​​ေထာင်စု နိုင်ငံဆိုတာ ြဖစ်လာနိုင်မယ် ဆိုတာကိုမှ မသိြကလို့​​ဘဲလား​​ မသိကျိုး​​ကျွံ ြပု​​ေနြကတာဘဲလား​​ ဆိုတာကို​​ေတာ့​​ မိမိ ဖာသာ မိမိအသိဆံုး​​ပင် ြဖစ်ချိမ့်​​မည်။​

ြပည်ပရှိ ညွန့်​​​ေပါင်း​​အစိုး​​ရ အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​ သည်ပင်လျှင် အချင်း​​ချင်း​​ စုစည်း​​မှုအား​​ ပျက်ြပား​​လာကာ အမိန့်​​အာဏာ လူအင်အား​​ မရှိ​​ေသာ ဝန်ြကီး​​များ​​ ကိုယ်တိုင် မ.ဆ.လ အ​​ေငွ့​​အသက်များ​​ မကုန်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ကို အမိန့်​​အာဏာ မရှိ​​ေသာ အစိုး​​ရအဖွဲ့​​တွင်း​​ အာဏာလု ​​ေရွး​​ချယ်ပွဲ ဒက်ဘလင် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာ၌ ြပုလုပ်ြကရင်း​​ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ရန်ပွဲ​​ေတွကိုပါ ဆင်နွဲ​​ေနြကသည်မှာ ကမ္ဘာ့​​အလည်တွင် ြမန်မာ့​​သတ္တိကို တလွဲဆံပင်​​ေကာင်း​​ အရှက် အ​​ေြကာက်ကင်း​​စွာ ​​ေဖါ်ြပ​​ေနြခင်း​​သည် လွန်စွာမှပင် သတိ သံ​​ေဝဂ ရရှိသင့်​​​ေပသည်။​ အမိန့်​​အာဏာ မရရှိ​​ေသာ်ြငား​​ မည်သည့်​​ အကျိုး​​တရား​​များ​​ ရရှိ​​ေန၍ ဤသို့​​ြပုမူခဲ့​​ြကသည် ကို​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ ကာယကံရှင်များ​​ သာလျှင် အသိဆံုး​​ပင် ြဖစ်​​ေပလိမ့်​​မည်။​ ဘိုး​​ဘိုး​​ အ​​ေနနဲ့​​​ေတာ့​​ တြခား​​​ေသာ ဘာ​​ေသာ ညာ​​ေသာ​​ေတွကို မ​​ေတွး​​ချင် မ​​ေရး​​ချင် လို​​ေတာ့​​ပါြပီ။​

ဆန္ဒြပ လှုပ်ရှား​​​ေနြကသူ အများ​​စုမှာလည်း​​ မိမိတို့​​ရဲ့​​ လိုအင်ဆန္ဒများ​​ ြပည့်​​ဝ​​ေစရန်သာ ရည်ရွယ်ြခင်း​​၊​ မိမိတို့​​ရဲ့​​ အား​​လပ်​​ေသာ အချိန်အပိုင်း​​ အြခား​​များ​​တွင်သာ ြပုလုပ်​​ေနြကြခင်း​​၊​ တခါတရံ မိမိကိုယ်တိုင် ကပင် မည်သည့်​​အတွက် မည်သို့​​ လုပ်​​ေဆာင်​​ေနြကသည် ကိုပင် မသိြကသူက များ​​​ေန​​ေပသည်။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ဘာကို ရည်ရွယ်ြပီး​​ ဘာ​​ေတွ ြဖစ်လာနိုင်မယ် ဆိုတာလဲ မသိ၊​ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့​​ပဲ နှစ်၊​ လ၊​ ရက်၊​ အချိန်တို့​​ လွန်​​ေြမာက်၍ (၂၁)နှစ်ပင် ြပည့်​​​ေတာ့​​မည် ြဖစ်​​ေပသည်။​ တခါတရံ မှာ​​ေတာ့​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်လုပ်သူ​​ေတွ တချို့​​ရယ်​​ေြကာင့်​​ ​​ေနာက်လိုက်​​ေတွမှာ ဘယ်​​ေနာက်ကို လိုက်ရမှန်း​​ မသိ ြဖစ်​​ေနြကရတာ ကိုလည်း​​ စိတ်မ​​ေကာင်း​​ြခင်း​​ များ​​စွာြဖင့်​​ ​​ေတွ့​​ြမင် ​​ေနြကရသည်မှာလည်း​​ လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက် မိရ​​ေပသည်။​

မိမိ တို့​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​ရဲ့​​ လက်သံုး​​ စကား​​အတိုင်း​​ ( တူတာ​​ေတွ တွဲလုပ်ြက ၊​ မတူတာ​​ေတွ ခွဲလုပ်ြကမည် ) ဆို​​ေသာ ​​ေဆာင်ပုဒ်ကိုပင် ​​ေမ့​​​ေလျှာ့​​​ေနြကသည်​​ေလာ ။​ အခု​​ေတာ့​​ တူတာ​​ေတွ ကိုပါ ခွဲထွက်၍ သူ့​​ထက်ငါ အလုအယက် လုပ်​​ေနြကတာကို ြမင်​​ေတွ့​​ ြကား​​သိ ​​ေနရြပန်​​ေတာ့​​ ဒီမိုက​​ေရစီ အ​​ေရး​​ ​​ေတွး​​မိြပန်​​ေတာ့​​ ရင်​​ေလး​​ မိရြပန်သည်။​ တခု​​ေတာ့​​ရှိသည် ဦး​​​ေဆာင်ပါတီ (N.L.D) ကို​​ေတာ့​​ အား​​လံုး​​က ဝိုင်း​​ရံ​​ေနြကတာကိုပဲ ​​ေကျး​​ဇူး​​တင် ရ​​ေပအုန်း​​မည်။​

“၈၈”ရဲ့​​ ​​ေကျာင်း​​သား​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်​​ေဟာင်း​​​ေတွကို ြပန်လည် သံုး​​သပ် တင်ြပရမည် ဆိုလျှင် ဟိုတချိန်တုန်း​​က ​​ေတာထဲမှာတုန်း​​က ဆိုတာမျိုး​​​ေတွကိုသာ ြပန်​​ေြပာင်း​​ ​​ေြပာဆိုြကတာက လွဲလို့​​ ​​ေရှ့​​​ေရး​​အတွက် ဘာကိုမှ မယ်မယ်ရရ ​​ေြပာဆို တင်ြပနိုင်ြခင်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​​ ​​ေဝဖန်သံုး​​သပ် နိုင်ြခင်း​​များ​​ကို အလျဉ်း​​မရှိြကဘဲ နိုင်ငံတကာ လှည့်​​လည်ြပီး​​ လိုအပ်တာများ​​ကို မှာစား​​ြပီး​​ အိပ်မက်​​ေတွ​​ေပး​​ ြပန်သွား​​ြကတာ ကိုလည်း​​ အား​​လံုး​​ အသိအြမင် တခုတ်တရ ရှိ​​ေနြက​​ေသး​​သည် မဟုတ်ပါလား​​။​

ဒီ​​ေတာ့​​ အား​​လံုး​​ကို ြခံုငံုသံုး​​သပ်ရပါမူ ဦး​​​ေဆာင်ပါတီများ​​ နဲ့​​ ၈၈ မျိုး​​ဆက်သစ် ​​ေကျာင်း​​သား​​များ​​၊​ အတိုက်အခံပါတီ အဖွဲ့​​အစည်း​​ များ​​သည်ပင် စစ်အစိုး​​ရက ဖမ်း​​ဆီး​​နှိပ်စက် ​​ေထာင်ချ​​ေနသည့်​​ ြကား​​မှပင် အမျိုး​​မျိုး​​​ေသာ လှုပ်ရှား​​အံတုမှု အံုြကွမှုနဲ့​​ ထြကွမှုများ​​ကို အလျဉ်း​​သင့်​​သလို လှုပ်ရှား​​ ​​ေနြကပါလျှက်နှင့်​​ ြပည်ပ​​ေရာက် ဒီမိုက​​ေရစီအ​​ေရး​​ လှုပ်ရှား​​ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနြက​​ေသာ အဖွဲ့​​အစည်း​​ အသီး​​သီး​​နှင့်​​ အတိုက်အခံ ပါတီများ​​ ပံ့​​ပိုး​​ကူညီ ​​ေထာက်ပံ့​​​ေနြက​​ေသာ အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အမှန်တကယ်ပင် လှုပ်ရှား​​နိုင်​​ေသာ လုပ်​​ေဆာင်နိုင်​​ေသာ ​​ေြပာင်း​​လဲမှု ြပုနိုင်ြက​​ေသာ ြပည်တွင်း​​မှ ရဲ​​ေဘာ်မိတ်​​ေဆွများ​​အား​​ အမှန်ပင်လိုအပ်​​ေသာ ​​ေငွ​​ေြကး​​ အြကံဉာဏ် အင်အား​​များ​​ အြဖစ် ပံ့​​ပိုး​​နိုင်ြက​​ေစရန် အထူး​​ပင် အ​​ေလး​​ထား​​ ​​ေဆာင်ရွက်သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ကို သတိြပုမိ​​ေစရန် ရည်ရွယ်လျှက် ဘာဘာ ဘိုး​​ဘိုး​​ မှ သာသာ ထိုး​​ထိုး​​​ေလး​​ ​​ေရး​​သား​​ တင်ြပ လိုက်ရပါ​​ေတာ့​​သည်။​

တိုက်ဆိုင်မှု ရှိလျှင် .... ြကံုမှ ြကံုတတ် ပ​​ေလတယ် ဟု ခွင့်​​လွှတ် နိုင်ြကပါ​​ေစ။​

(လူထုအသံ အွန်လိုင်း​​မဂ္ဂဇင်း​​မှ ကူး​​ယူ​​ေဖာ်ြပသည်)

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာPosted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/04/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign