​​ေြမာက်ဥက္ကလာပတွင် ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲ


မတ်လ ၂၆ရက်၊​ ၁၆း​​ ၂၀ နာရီတွင် အမှတ်၆၆/၆၇၊​ သုဓမ္မာလမ်း​​၊​ (ဌ)ရပ်ကွက်၊​ ​​ေြမာက်ဥက္ကလာပြမို့​​နယ်ရှိ ​​ေတာ်ဝင်နန်း​​တည်း​​ခိုခန်း​​၊​ ဒုတိယထပ် အခန်း​​အမှတ်(F1 )တွင် ​​ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ရာ အခန်း​​ထဲတွင် အမျိုး​​သား​​တစ်ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည်။​ ထိုအခန်း​​မှာ ြမိုင်ြမို့​​နယ်မှ သီဟ အမည်ြဖင့်​​ တည်း​​ခို​​ေသာ အခန်း​​ဟု သိရသည်။​ ထို​​ေသဆံုး​​သူ၏ အခန်း​​ထဲတွင် ဝါယာြကိုး​​များ​​၊​ ယမ်း​​ထုပ်၊​ ချိန်ကိုက်နာရီကိုယ်ထည်၊​ ဓါတ်ခဲများ​​ကို ​​ေတွ့​​ရှိရသည်ဟု သိရသည်။​ အခန်း​​အမှတ်(F 5) တွင် တည်း​​ခိုလျက်ရှိသည့်​​ နိုင်ဇာလင်း​​ဆိုသူမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​သည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/26/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign