ြမန်မာဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီဆု​​ေပး​​ပွဲ ကျင်း​​ပမည်

Myanmar Blog Academy Award 2008
Myanmar Blog Academy Award 2008

ြမန်မာ ဘ​​ေလာ့​​ဂါများ​​ အြကား​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂင်း​​ အရည်အ​​ေသွး​​ တိုး​​တက်ြခင်း​​ နှင့်​​ ြမန်မာ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်​​ေလာက ပိုမိုဖွံ့​​ြဖိုး​​​ေရး​​ အတွက် ြကိုး​​ပမ်း​​မှုတရပ်အား​​ အသိမှတ်ြပု​​ေသာ အ​​ေနြဖင့်​​ ြမန်မာဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီ ​​ေရွး​​ချယ်ပွဲတရပ်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး​​အမှီ အင်တာနက်​​ေပါ်မှ တဆင့်​​ အွန်လိုင်း​​ မဲ​​ေပး​​စနစ်ြဖင့်​​ ကျင်း​​ပ ြပုလုပ်သွား​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သိရသည်။​

အဆိုပါ ြမန်မာဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီ ​​ေရွး​​ချယ်ပွဲအား​​ သတ္တမ နည်း​​ပညာရပ်ဝန်း​​ (Technical 7) မှ နည်း​​ပညာနှင့်​​ ဝဘ်ဆိုဒ်ြပင်ဆင်မှု များ​​ကို ကမကထ ြပု ပံ့​​ပိုး​​​ေပး​​ြခင်း​​ ြခင်း​​ ြဖစ်ကာ၊​ ြမန်မာဘ​​ေလာ်ဂါ လူငယ်တစ်စု ၏ အား​​ထုတ်မှု၊​ ြမန်မာသတင်း​​သမဂ္ဂ ၏ ကူညီမှုများ​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။​

အွန်လိုင်း​​မှတဆင့်​​ ဆန္ဒမဲ​​ေပး​​မှု ရလဒ်များ​​ အရ ကဏ္ဍ အသီး​​သီး​​၌ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ရရှိသူများ​​ အား​​လံုး​​ကို MBAA 2008 ဂုဏ်ြပု မှတ်တမ်း​​တင်လွှာ တခုစီနှင့်​​၊​ " ြမန်မာ သတင်း​​သမဂ္ဂ " ၏ အမှတ်တရ လက်​​ေဆာင် ပစ္စည်း​​တခုစီအား​​ ဆုလက်ခံ ရရှိသူ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဂါ ​​ေနထိုင်ရာ ြမို့​​၊​ ရွာ၊​ နိုင်ငံ အ​​ေရာက် MBAA 2008 လက်​​ေဆာင်များ​​အား​​ အခမဲ့​​ အ​​ေရာက် ပို့​​​ေဆာင်​​ေပး​​သွား​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၎င်း​ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ ​​ေြကြငာ ​​ေဖါ်ြပထား​​သည်။​

ယခုနှစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက် ချီး​​ြမှင့်​​မည့်​​ ြမန်မာဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီဆုများ​​တွင်

အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( ကဗျာ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( နည်း​​ပညာ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( ပညာ​​ေရး​​ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( ဘာသာ​​ေရး​​ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( ရသ စာ​​ေပ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( သတင်း​​ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( အစုအဖွဲ့​​ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( ြမန်မာ စာ​​ေပ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( နိုင်ငံ​​ေရး​​ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( ပရဟိတ )၊​
အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ( အ​​ေထွ​​ေထွ )၊​

စသည်ြဖင့်​​ သက်ဆိုင်ရာ ဘ​​ေလာ့​​ဂ် အမျိုး​​အစား​​များ​​ အလိုက် ဆု​​ေပါင်း​​ ၁၁ ဆုအထိ ပါဝင်ြပီး​​ အွန်လိုင်း​​မှ မဲ​​ေပး​​သူများ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ကဏ္ဍတခုစီ အလိုက် မိမိတို့​​ ြကိုက်နှစ်သက်ရာ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်တခုစီကို မဲ​​ေပး​​ခွင့်​​ရမည်ဟု MBAA 2008 မှ အစီစဉ်​​ေရး​​ဆွဲ​​ေသာ တာဝန်ရှိသူ တဦး​​မှ ​​ေြပာြကား​​သည်။​

ရည်ရွယ်ချက် ငါး​​ရပ်ြဖင့်​​ ကျင်း​​ပြပုလုပ်သည့်​​ ြမန်မာဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီဆုများ​​ အတွက် မဲ​​ေပး​​​ေရွး​​ချယ်မှုကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်​​ေန့​​မှ စတင်မည်ြဖစ်ြပီး​​ မည်သူမဆို အွန်လိုင်း​​မှတဆင့်​​ လွတ်လပ်စွာ ဝင်​​ေရာက် မဲ​​ေပး​​နိုင်ြက မည်ြဖစ်သလို၊​ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်​​ေန့​​၊​ ြမန်မာ စံ​​ေတာ်ချိန် ည (၁၂း​​ ၀၀) တိတိ တွင် ပိတ်သိမ်း​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ကဏ္ဍ အသီး​​သီး​​ရှိ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ဘ​​ေလာ့​​ဂ်ဆု ရရှိသူများ​​ စာရင်း​​ကို ခရစ် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက် ​​ေန့​​ ြမန်မာ စံ​​ေတာ်ချိန် ​​ေန့​​လည် (၁၂း​​ ၀၀) တိတိ တွင် ဆုစာရင်း​​အား​​ ဖွင့်​​လှစ် ​​ေြကညာမည် ဟုလည်း​​သိရှိသည်။​

အလား​​တူ ဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီဆုများ​​ ​​ေရွး​​ချယ် ချီး​​ြမှင့်​​မှု အစီအစဉ်များ​​ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း​​ ဆက်လက် ြပုလုပ်သွား​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​လည်း​​ သတင်း​​ရရှိပါသည်။​ အ​​ေသး​​စိတ် သတင်း​​ အချက်အလက်များ​​နှင့်​​ မဲ​​ေပး​​မှုအတွက် http://mmblogpress.com တွင် ဝင်​​ေရာက် ြကည့်​​ရှုနိုင်ပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)
ကိုမင်း​​​ေကျာ်


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/25/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign