​​ေလာဘသား​​တို့​​ လား​​ရာ​​ေြမ

အသိမှာ တရား​​မဖက်​​ေတာ့​​
မှား​​ချက်က မနည်း​​သဗျို့​​
ဘုရား​​ထက်မက တလွဲ​​ေတွကို
ကဲပိုစွာ ယံုဆိုး​​ ။​

ြဗာဟ္မဏနှင့်​​ တန္တရတွင်
မှန်ပါ့​​အရှင် ဇွတ်ဝင်နှစ်တိုး​​ ။​

ဥံုခံ၍ မန်း​​မှုတ်ဖွာ
ရမ်း​​တုတ်ကာ စုတ်ထိုး​​
ြဖန်း​​ အုပ် ကာ ရုပ်လွန်ဆိုး​​လှဘိ
ရိုး​​ အ ၏ ​​ေလာဘ​​ေကာင် ။​

ဓါတ်ဆင်ကာ ရိုက်စား​​ထု
ရ​​ေသ့​​အတု ဘိုး​​​ေတာ်ဂ​​ေယာင် ။​

အမ်း​​ကုန်း​​နဲ့​​ မယ်ကွမ်ယင်​​ေတာင်
ဖယ်ချန်ချင်​​ေပါင်ဘူး​​တဲ့​​
င​​ေြကာင် ငမူး​​ ငရူး​​ နတ်​​ေတွစံု
ြမူး​​ပ​​ေဒ္မဟံု ။​
ပူး​​သတ်ချက် ကမ်း​​ရယ်ကုန်ြပီ
ြမန်း​​နယ်ဘံု ပါယ်​​ေလး​​ရွာသို့​​​ေလး​​ .......။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/16/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign