"ဆရာ"...... ဆရာဟူသည် အန​​ေန္တာ အနန္တ ဂိုဏ်း​​ဝင် ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင်ပင် ြဖစ်၏။​ ဆရာဟူသည် သင်ဆရာ၊​ ြကား​​ဆရာ၊​ ြမင်ဆရာ ဟူ၍ အမျိုး​​မျိုး​​ရှိြကသည်။​ လူမျိုး​​မျိုး​​ ၊​ ဆရာအမျိုး​​မျိုး​​ပင်။​

ခက်သည်က ယခုလက်ရှိ ​​ေခတ်လူငယ်အများ​​စု အ​​ေနြဖင့်​​ ဆရာကို ဆရာမှန်း​​ မသိြက​​ေတာ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိ​​ေနရ သည်။​ လက်ရှိ လူငယ်များ​​ကို ြကည့်​​လိုက်လျှင် အများ​​စုသည် လမ်း​​တွင်​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/24/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign