ပထမဆံုး​​များ​​

ပထမဆံုး​​ဘာသာ​​ေရး​​​ေပါ်အြမင် ×××××××× ကျွန်​​ေတာ် ​​ေလး​​တန်း​​နှစ်​​ေလာက်မှာ အ​​ေလာင်း​​​ေတာ် ကဿဖကို အဖွား​​က​​ေခါ်သွား​​တယ်။​ အဲ့​​မှာ ဘုန်း​​ဘုန်း​​က တရား​​​ေဟာ ဆံုး​​မဩဝါဒ​​ေပး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် ကိုယ်ဦး​​ချကန်​​ေတာ့​​​ေနတဲ့​​ ဘုရား​​ကို ယံုယံုြကည်နဲ့​​ ကိုး​​ကွယ်ဆည်း​​ကပ်တဲ့​​စိတ်ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သလို ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမှာ ဘာ​​ေတွက​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ ဘာသာတရား​​အ​​ေပါ် ဝင်​​ေရာက်ချဉ်း​​ကပ်​​ေနတာ၊​ ဘာ​​ေတွက​​ေတာ့​​ြဖင့်​​ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မှိုင်း​​တိုက်​​ေနတယ်ဆိုတာကို သိလာခဲ့​​ရပါတယ်။​ အဲ့​​​ေနာက်ပိုင်း​​ စာ​​ေတွဖတ်ခဲ့​​သလို ​​ေလ့​​လည်း​​ ​​ေလ့​​လာခဲ့​​ပါတယ်။​

ပထမဆံုး​​သကင်္န်း​​စီး​​ြခင်း​​ ×××××××× ပထမဦး​​ဆံုး​​ သကင်္န်း​​စီး​​တာက​​ေတာ့​​ ​​ေရွှဥမင်​​ေတာရ​​ေကျာင်း​​မှာ ြဖစ်ပါတယ်

ပထမဆံုး​​ဂစ်တာစသင်ြခင်း​​ ××××××××× ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေဖက ကျွန်​​ေတာ့်​​ဦး​​​ေလး​​ကိုသင်တယ်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ဦး​​​ေလး​​က ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ြပန်သင်​​ေပး​​တယ်။​ အဲ့​​တုန်း​​က မင်း​​ငယ်​​ေသး​​တယ်ဆိုြပီး​​ မသင်​​ေပး​​ဘူး​​။​ ​​ေနာက်မှ ပူဆာလွန်း​​လို့​​ (၇)တန်း​​​ေလာက်မှာ စသင်ြဖစ်သွား​​တယ်။​

ပထမဆံုး​​ြပင်ပဂစ်တာဆရာများ​​ ××××××××× ပထမဆံုး​​ြပင်ပ ဂစ်တာဆရာက​​ေတာ့​​ ဆရာခင်ဝမ်း​​၊​ အဲ့​​အချိန် သူက ရန်ကုန်နဲ့​​ ြပည်ကို သွား​​လိုက်လာလိုက်ပဲ။​ ​​ေနာက်ဆရာတစ်​​ေယာက်က​​ေတာ့​​ ဆရာ​​ေဇာ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။​​​ေနာက်ဆရာတစ်​​ေယာက်က​​ေတာ့​​ ... ဆရာခိုင်​​ေကျာ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။​ ဆရာက တူရိယာ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ကို တီး​​တတ်သလို ဘာသာစကား​​လည်း​​ (၆)မျိုး​​​ေလာက်တတ်ပါတယ်။​ အခု​​ေလာ​​ေလာဆယ် သူ ဘာသာစကား​​သင်တန်း​​ဘက်ပဲ လုပ်​​ေနတာ ​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​

ပထမဆံုး​​တ​​ေယာဆရာ ××××× ဂစ်တာ​​ေလး​​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ရသွား​​မှ ဆရာခိုင်​​ေကျာ်က​​ေန တ​​ေယာ သွား​​သင်ပါလား​​ဆိုြပီး​​ ဆရာတ​​ေယာဦး​​တင်ရီဆီမှာ အပ်ခဲ့​​တယ်။​

ပထမဆံုး​​ဝတ္ထုတို​​ေရး​​ြခင်း​​ ×××××××××× ကျွန်​​ေတာ် ဂစ်တာ​​ေလး​​ မ​​ေတာက်တစ်​​ေခါက် တီး​​တတ်​​ေနတဲ့​​ အချိန်​​ေပါ့​​။​ ငယ်ချစ်ဦး​​ သီချင်း​​ကို အရမ်း​​ြကိုက်တယ်။​ အဲ့​​တုန်း​​က စိုး​​ပိုင်ဆိုတာြဖစ်ပါမယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကိုတိုး​​ြကီး​​ ကို အရမ်း​​ြကိုက်တယ်။​ အဲ့​​မှာ ကျွန်​​ေတာ် ဝတ္ထုတို​​ေလး​​ကို စ​​ေရး​​ြဖစ်တယ်။​ ငယ်ချစ်ဦး​​ဆိုတဲ့​​ သီချင်း​​​ေနာက်မှာ ဇာတ်လမ်း​​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ရှိမယ်လို့​​ ​​ေတွး​​မိတာနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ် စတင်​​ေရး​​ြဖစ်သွား​​တယ်။​

ပထမဆံုး​​​ေရး​​ခဲ့​​​ေသာမဂ္ဂဇင်း​​ ×××××××××× ြပည် မဂ္ဂဇင်း​​မှာ ကျွန်​​ေတာ် ဝတ္ထု​​ေတွ၊​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ကဗျာ​​ေတွ စ​​ေရး​​ြဖစ်ပါတယ်။​ သံတစ်​​ေချာင်း​​လမ်း​​ရဲ့​​ ရင်ဖွင့်​​သံစဉ်ဆိုတာ ကျွန်​​ေတာ် စ​​ေရး​​တဲ့​​ မဂ္ဂဇင်း​​ ဝတ္ထုတို​​ေလး​​ပါ။​

ပထမဆံုး​​ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပ​​ေရး​​ြခင်း​​ ×××××××××× ကျွန်​​ေတာ် ဓမ္မရတနာဘာသာ​​ေရး​​မဂ္ဂဇင်း​​မှာ စ​​ေရး​​ြဖစ်တယ်။​ အဲ့​​လို​​ေရး​​​ေတာ့​​ တြခား​​စာ​​ေရး​​ဆရာ​​ေတွရဲ့​​ အံ့​​ဩြခင်း​​ကို ခံခဲ့​​ရဖူး​​တယ်။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို အသက်ငယ်လို့​​ပါတဲ့​​။​

ပထမဆံုး​​ဟာသ​​ေရး​​ြခင်း​​ ×××××××× ဟာသ​​ေရး​​​ေတာ့​​ ​​ေသာြကာမဂ္ဂဇင်း​​မှာ​​ေပါ့​​ စ​​ေရး​​တာ။​ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်​​ေတာ်​​ေရး​​ခဲ့​​တဲ့​​နာမည်နဲ့​​ အဲ့​​က ဟာသ​​ေရး​​တဲ့​​ ကိုကသာ​​ေြမနဲ့​​က နာမည်ချင်း​​က သွား​​တူ​​ေနြပန်ပါ​​ေကာ။​ အဲ့​​တုန်း​​က ရီလိုက်ရတာ။​ အဟဲ.... နာမည်ပဲတူတာ.. ။​ ကျွန်​​ေတာ်က ပုပု ပိန်ပိန်​​ေလး​​ရယ်​​ေလ။​

ပထမဆံုး​​သီချင်း​​​ေရး​​ြခင်း​​ ×××××××× ဆရာ​​ေဇာ်နဲ့​​ ဆရာမျိုး​​တို့​​က မင်း​​သီချင်း​​​ေရး​​မလား​​ဆို​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ​​ေရး​​ြကည့်​​ဦး​​မယ်ဆိုြပီး​​ စ​​ေရး​​တာ.. ​​ေကျာင်း​​ဇာတ်လမ်း​​ သီချင်း​​​ေလး​​ပါ။​ အဲ့​​​ေနာက်ပိုင်း​​ သီချင်း​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ​​ေရး​​ြဖစ်သွား​​တယ်။​ အဲ့​​ဒီသီချင်း​​နဲ့​​ပဲ ြပဿနာ ခဏခဏတက်ခဲ့​​ရတယ်။​ အချင်း​​ချင်း​​​ေတွကွာဆို​​ေပမယ့်​​ မယံုရဘူး​​ဆိုတာကို ြပလိုက်ြကတာ​​ေလ။​ စာချုပ်မလိုပါဘူး​​ကွာ ဆို​​ေပမယ့်​​ တကယ်တမ်း​​ကျ​​ေတာ့​​ လိုခဲ့​​ပါတယ်။​ ဝယ်ယူသူက ဘယ်​​ေလာက်ပဲ ကတိခံခံ အ​​ေခွထွက်ချိန် သီချင်း​​​ေရး​​သူက ကျွန်​​ေတာ် မဟုတ်ခဲ့​​ဘူး​​။​ ဒီလိုြပဿနာမျိုး​​​ေတွ ​​ေနာက်အြဖစ်မခံနိုင်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ တကယ့်​​ြပဿနာရှင်း​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​လက်ထဲမှာ ဘာမှ ြပစရာမရှိခဲ့​​ဘူး​​။​

ပထမဆံုး​​ဇာတ်ညွှန်း​​​ေရး​​ြခင်း​​ ××××××× ကျွန်​​ေတာ့်​​ ဇာတ်ညွှန်း​​​ေရး​​​ေပး​​ဖို့​​ လက်ခံလိုက်ရတာက သူတို့​​ဖက်က​​ေန ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ဇာတ်လမ်း​​ကို သ​​ေဘာကျလို့​​ပါ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ြမန်မာအမျိုး​​သမီး​​များ​​အတွက်​​ေကာ​​ေပါ့​​။​ ဇာတ်လမ်း​​အိမ်​​ေလး​​က မိန်း​​က​​ေလး​​ကို ဦး​​စား​​​ေပး​​တဲ့​​ ဇာတ်လမ်း​​​ေလး​​ပါ။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ​​ေြပာင်​​ေြမာက်​​ေအာင် အသစ်​​ေတွနဲ့​​ပဲ ရိုက်ကူး​​ခဲ့​​တာပါ။​ :)

ညီမငယ် ရွှန်း​​မီ​​ေရ..... Tag ထား​​တာကို ​​ေရး​​လိုက်ပါြပီ။​ ပထမဆံုး​​​ေတွ ချည်း​​ပါပဲ။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/28/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign