ညီ​​ေလး​​ထံသို့​​ ​​ေပး​​စာ

ညီ​​ေလး​​............. ဒို့​​တစ်​​ေတွ လူသား​​တစ်​​ေယာက်အြဖစ် အသက်ရှင်​​ေနထိုင်ခွင့်​​ရတဲ့​​ကာလမှာ ​​ေစာင့်​​စည်း​​ ကျင့်​​သံုး​​ရမယ့်​​ ကျင့်​​ဝတ်သိက္ခာ​​ေတွ၊​ ဘဝရဲ့​​တန်ဖိုး​​ြမင့်​​မား​​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်ရမယ့်​​တန်ဖိုး​​​ေတွကို မင်း​​နား​​လည် ထား​​ရမယ်။​ ​​ေစာင့်​​စည်း​​ကျင့်​​သံုး​​ရမယ့်​​ ကျင့်​​ဝတ်ဆိုတာ ​​ေကျာင်း​​သား​​တစ်​​ေယာက်ရဲ့​​ဘဝ၊​ ပညာသင်ချိန်မှာ အသိပညာ၊​ အတတ်ပညာ​​ေတွ တိုး​​ပွား​​​ေအာင် ဆည်း​​ပူး​​​ေလ့​​လာရမယ်။​ အသိပညာဆိုတဲ့​​အပိုင်း​​မှာ စာ​​ေကာင်း​​ ​​ေပ​​ေကာင်း​​​ေတွကို ဖတ်ရှု့​​မှတ်သား​​ရမယ်။​ မိတ်​​ေကာင်း​​​ေဆွ​​ေကာင်း​​​ေတွကို ​​ေရွး​​ချယ်​​ေပါင်း​​သင်း​​တတ်ရမယ်။​ မင်း​​ဟာ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်​​ေနတဲ့​​ကာလြဖစ်တဲ့​​အတွက် တက္ကသိုလ်က ြပဋ္ဌာန်း​​တဲ့​​ ြပဋ္ဌာန်း​​ချက်​​ေတွကို သင်ယူ တတ်​​ေြမာက်ရံုသာမက ြပင်ပစာ​​ေပအနုပညာဗဟုသုတ​​ေတွကိုလည်း​​ တိုး​​ပွား​​​ေအာင် လုပ်​​ေဆာင်ရမယ်။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာ အသက်ြကီး​​သွား​​ရင် ရချင်မှရ​​ေတာ့​​မှာ။​ ဘုရား​​ရှင်ရဲ့​​ တရား​​​ေတာ်​​ေတွထဲမှာ ​​ေလာကီ၊​​ေလာကုတ္တရာပညာ​​ေတွ ၊​တိုး​​ပွား​​​ေြကာင်း​​နည်း​​လမ်း​​​ေတွ ​​ေဟာထား​​ခဲ့​​တာ အများ​​ြကီး​​ရှိပါတယ်။​ ဘယ်လိုနည်း​​လမ်း​​​ေတွ ​​ေပး​​ထား​​တယ်ဆိုတာ ဘာသာ​​ေရး​​စာ​​ေပ​​ေတွကို ​​ေလ့​​လာဖတ်ရှု့​​ ရမယ်၊​ အတုယူစရာရှိတာကိုယူြပီး​​ ကျင့်​​ြကံနိုင်သမျှ ြကိုး​​စား​​ကျင့်​​ြကံရမယ်။​

မင်း​​ဟာ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်​​ေနတဲ့​​အတွက် ပညာရဲ့​​အဓိပ္ပါယ်၊​ ပညာရဲ့​​တန်ဖိုး​​၊​ ပညာရှိြခင်း​​ရဲ့​​အကျိုး​​၊​ ပညာမဲ့​​ြခင်း​​ရဲ့​​အြပစ်​​ေတွကို ခွဲြခား​​နား​​လည်ြပီး​​ သ​​ေဘာ​​ေပါက်ထား​​ရမယ်။​ ဒါမှသာ ပညာကို တန်ဖိုး​​ထား​​ရ​​ေကာင်း​​မှန်း​​ သိလာမယ်။​ ပညာကို တန်ဖိုး​​ထား​​တတ်မှသာ ပညာြပည့်​​ဝ​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​မှြဖစ်တယ်။​ ပညာြပည့်​​ဝြပီး​​ နှလံုး​​လှဖို့​​လည်း​​ လိုအပ်တယ်။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ မန်လည်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​ရဲ့​​ မဃ​​ေဒဝလကင်္ာမှာ ပညာြပည့်​​ဝ၊​နှလံုး​​လှ​​ေသာ်၊​ ကိစ္စြကီး​​ငယ်၊​ ​​ေဆာက်သဖွယ်လျှင်၊​ ကျဉ်း​​ကျယ်ထွင်း​​​ေဖာက်၊​ ြဖတ်​​ေတာက်လိုရာ၊​ ြပီး​​စွာနိုင်၏ လို့​​ ဆိုထား​​တယ်​​ေလ။​ နှလံုး​​လှတယ် ဆိုတာက​​ေတာ့​​ မည်သူ့​​ကိုမဆို ကိုယ်ချင်း​​စာနာတဲ့​​ စိတ်ထား​​နဲ့​​ ြပုမူ​​ေြပာဆိုဆက်ဆံဖို့​​ပဲ ြဖစ်တယ်။​ ​​ေမတ္တာ၊​ ဂရုဏာ၊​မုဒိတာ၊​ တရား​​ရှိဖို့​​ပဲ​​ေပါ့​​။​ ဒါ​​ေတွကို ငယ်စဉ်ကာလကတည်း​​က သိထား​​မှ ြကီး​​လာတဲ့​​အခါ ြပည့်​​ဝသူတစ်​​ေယာက် ြဖစ်လာမှာ။​ တက္ကသိုလ်က ပို့​​ချတဲ့​​ ဆရာ၊​ ဆရာမ​​ေတွရဲ့​​ အတန်း​​​ေတွကို မှန်မှန်တက်ရမယ်။​ သူတို့​​သင်ြကား​​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/05/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign