အနာဂတ်တစ်ခု ​​ေြမာင်း​​ထဲ​​ေရာက်ြခင်း​​

ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ရိုး​​သား​​မှု​​ေပါင်း​​များ​​စွာနဲ့​​ ​​ေစတနာကို ​​ေရှ့​​ထား​​ြပီး​​ စာ​​ေတွ​​ေရး​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ် ဒီလို စာ​​ေရး​​ဆရာတစ်​​ေယာက်ြဖစ်​​ေအာင် အများ​​ြကီး​​ ြကိုး​​စား​​ခဲ့​​ရသူပါ။​ အွန်လိုင်း​​မှာ Blog ​​ေရး​​​ေတာ့​​လည်း​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေဝမျှ​​ေပး​​ခဲ့​​၊​ ​​ေရး​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ အခု​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ် အရမ်း​​​ေမျှာ်လင့်​​ခဲ့​​ရတဲ့​​ စာ​​ေပအသိုင်း​​အဝိုင်း​​ဟာ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ပစ်ပယ်ခဲ့​​ပါတယ်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/24/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign