ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင်(၁၈) (သို့​​မဟုတ်) Rapper များ​​သို့​​


ဂီတ ဆိုတာကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေတွရဲ့​​ နား​​ခိုရာ အို​​ေအစစ်​​ေလး​​တစ်ခုပါ။​ ဂီတတစ်ခုဟာ လူ​​ေနမှုတစ်ခု၊​ ပတ်ဝန်း​​ကျင်တစ်ခု၊​ အရာအား​​လံုး​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ကို ကိုယ်စား​​ြပု​​ေနတာကို ​​ေတွ့​​ရမှာပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်ကိုယ်တိုင် ဒီအနုပညာကို ခံုမင်နှစ်သက်​​ေနသူပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ကမ္ဘာြကီး​​ လူ​​ေနမှုအဆင့်​​အတန်း​​​ေတွ တိုး​​တက်လာသည်နှင့်​​အမျှ ဂီတအမျိုး​​အစား​​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ ​​ေပါ်ထွက်လာခဲ့​​ပါတယ်။​ ကမ္ဘာ့​​​ေနရာတိုင်း​​မှာ ဂီတသံမျိုး​​စံုကို ြကား​​​ေနရပါြပီ။​ ဂီတသံမျိုး​​စံု၊​အမျိုး​​စား​​များ​​စွာ ြကား​​​ေနရာက​​ေန ြပဿာနာ​​ေပါင်း​​စံုနဲ့​​ ြငင်း​​ြက၊​ခံုြက ြဖစ်လာြကပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ် ကမ္ဘာနဲ့​​ချီြပီး​​​ေြပာတယ်လို့​​​ေတာ့​​ မထင်ပါနဲ့​​။​ အခု​​ေြပာမှာက​​ေတာ့​​ ြမန်မာြပည်က ဂီတအ​​ေြကာင်း​​​ေလး​​​ေတွပါ။​

​​ေခတ်​​ေရစီး​​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေခတ်​​ေရစီး​​​ေြကာင်း​​ဆိုြပီး​​ ​​ေြပာ​​ေနြကတယ်။​ ​​ေဆာ်​​ေနြကတယ်။​ လူငယ်​​ေတွ ​​ေရလဲသံုး​​တဲ့​​ စကား​​တစ်ခုပါ။​ ​​ေခတ်​​ေရစီး​​​ေြကာင်း​​အတိုင်း​​ လိုက်တာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။​ ​​ေခတ်တစ်​​ေခတ်ရဲ့​​ လူငယ်​​ေတွမှာ သူတို့​​ရဲ့​​ စံြပဇာတ်​​ေကာင်​​ေတွ၊​ စံြပသီချင်း​​​ေတွ သူတို့​​ဘဝ​​ေလး​​​ေတွကို ထုဆစ်​​ေနတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ြငင်း​​နိုင်မလဲ။​ အခု​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ဟာ Rap , Hip Hop ဆိုတဲ့​​ သီချင်း​​​ေတွကို အ​​ေတာ်ြကိုက်နှစ်သက်တာကို ​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ နား​​​ေထာင်ြဖစ်တယ်၊​ ြကိုက်ပါတယ်။​ ခက်တာက Rapper အဆို​​ေတာ်​​ေတွ တစ်​​ေယာက်နဲ့​​တစ်​​ေယာက် အတင်း​​ပုတ်ခတ် ​​ေဝဖန်ြပစ်တင်​​ေနြကတယ်။​ ဘယ်သူက ဒီကာရံ​​ေတွကို ဘယ်လိုထွင်ခဲ့​​တာ၊​ဒီပွဲမှာ ငါက​​ေတာ့​​ ဒီ​​ေကာင့်​​ကို ဘယ်လိုလုပ်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုတာ​​ေလး​​​ေတွကို ​​ေတွ့​​​ေနရတယ်။​ စိတ်ဝမ်း​​​ေတွကွဲ​​ေနြကတယ်။​ ဒါက Rap ဆိုတဲ့​​ အဆို​​ေတာ် အချင်း​​ချင်း​​ြဖစ်​​ေနြကတာပါ။​

အဲ့​​မှာပဲ ပရိတ်သတ်က သူ့​​ပရိတ်သတ်၊​ ကိုယ့်​​ပရိတ်သတ်​​ေတွက စကား​​​ေတွများ​​ြက။​ သူတို့​​ြကိုက်နှစ်သက်တဲ့​​ သူ​​ေတွရဲ့​​ ပဋိပက္ခဟာ ပရိတ်သတ်ဆီ ကူး​​စက်လာပါြပီ။​ ရိုက်ပွဲ​​ေတွြဖစ်ြက၊​ ရန်​​ေတွြဖစ်ြကနဲ့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ဆိုး​​ရွား​​စွာ ​​ေတွ့​​​ေနရပါတယ်။​ ဟို Rapper ​​ေလး​​ကို မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွက တမ်း​​တမ်း​​စွဲြဖစ်​​ေန​​ေတာ့​​ ​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​အများ​​စုရဲ့​​ အြမင်ကတ်ြခင်း​​ကို ခံရ​​ေတာ့​​တာပါပဲ။​ Hip Hop က သက်သက်၊​ Rap က သက်သက်ဆိုြပီး​​ အြမင်​​ေတွလွဲမှား​​​ေနတာကိုလဲ ​​ေတွ့​​ရြပန်ပါတယ်။​ ရှင်း​​ရမယ်ဆိုရင် Hip Hop ဆိုတဲ့​​ ​​ေနထိုင်မှုပံုစံမှာ Rapသီချင်း​​ ဆိုတဲ့​​သူ​​ေတွကို Rapper လို့​​​ေခါ်ပါတယ်။​ ဒါကို မသိြကဘူး​​။​ ဇွတ်ကန်ြပီး​​​ေတာ့​​ကို ြငင်း​​​ေနြကပါတယ်။​ ဆို​​ေနတဲ့​​သူ​​ေတွက​​ေကာ မရှင်း​​ြပဘူး​​လား​​။​ ဒါမှမဟုတ် သူတို့​​ကိုယ်တိုင် မသိြကတာလား​​​ေတာ့​​ မသိပါ။​

ြပီး​​​ေတာ့​​ စင်​​ေပါ်တက်ြပီး​​ မင်း​​ဘာကွ၊​ ငါဘာကွနဲ့​​ ကိုယ့်​​အ​​ေြကာင်း​​ကိုယ်ဆို​​ေနတာ ြမန်မာြပည်က Rapper အများ​​စုရဲ့​​ ​​ေရာဂါတစ်ခုလို့​​ ြမင်မိပါတယ်။​ ငါက​​ေတာ့​​ တတိယ​​ေြမာက်မျိုး​​ဆက်သစ်ကွဆိုြပီး​​ အတိလင်း​​ ​​ေြပာထား​​တဲ့​​ပုဂ္ဂိုလ်​​ေလး​​၊​ J Me နဲ့​​ စင်​​ေပါ်မှာ ဆိုတဲ့​​အခါ ဒုတိယ​​ေြမာက် မျိုး​​ဆက်သစ်ပါဆိုြပီး​​ ​​ေြပာြပန်ပါတယ်။​ ​​ေရှ့​​နဲ့​​​ေနာက် လွဲ​​ေနတယ်။​ တစ်ခုရှိတာက J Me ကို ကိုယ်စား​​ြပုြပီး​​ ​​ေြပာတာလား​​​ေတာ့​​ မသိပါ။​

မင်း​​တို့​​ကကွာ .. ဂီတာြကီး​​ကိုင်ြပီး​​ ​​ေလျှာက်​​ေအာ်​​ေနတာ ။​ ြကည့်​​လို့​​ကိုမရဘူး​​......။​ ဒီလို အား​​မနာတမ်း​​ ​​ေြပာ​​ေနြကတဲ့​​ Rapper ​​ေတွလည်း​​ ရှိပါ​​ေသး​​တယ်။​ သူ့​​ ဂီတ ကိုယ့်​​ဂီတနဲ့​​ အြပိုင်ြကဲ​​ေနြကတာ ရှိုး​​ပွဲတိုင်း​​မှာ ​​ေတွ့​​​ေနရတယ်။​ ဟို Rocker ​​ေလး​​ကလည်း​​ သူ့​​ဂီတမှ သူ့​​ဂီတဆိုြပီး​​ ထ​​ေအာ်လိုက်​​ေသး​​တယ်။​ Punk ​​ေကာင်​​ေတွ​​ေတွ့​​ရင် ဝိုင်း​​ချကွာဆိုတဲ့​​ စိတ်ဓါတ်ကို အရည်ြမင့်​​​ေနတဲ့​​သူ​​ေတွလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရြပန်ပါ​​ေသး​​တယ်။​ အခု ​​ေနာက်ပိုင်း​​ အဖွဲ့​​​ေတွ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ​​ေကာင်း​​လာပါတယ်။​ ဆိုပံု ဆို​​ေပါက်​​ေလး​​​ေတွကအစ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ​​ေကာင်း​​ပါတယ်။​ ​​ေြပာရမယ်ဆိုရင် လူငယ်​​ေတွြကား​​မှာ ​​ေရပန်း​​စား​​​ေအာင်၊​ သူများ​​ထက်သာ​​ေအာင် Rapper အချို့​​ လုပ်နည်း​​က​​ေတာ့​​ ဆင်ဆာမ​​ေပး​​​ေအာင် ဆိုတဲ့​​ အ​​ေခွ​​ေတွပါ။​ ခပ်ရိုင်း​​ရိုင်း​​ကို ဆိုြကပါတယ်။​ အဲ့​​လိုမျိုး​​ ဆင်ဆာမ​​ေပး​​ဘူး​​ဆိုရင် လူ​​ေတွက ပိုြပီး​​ စိတ်ဝင်စား​​ြကတယ်။​ အဲ့​​လိုမျိုး​​ နာမည်ြကီး​​လာတဲ့​​ Raper ​​ေတွလည်း​​ ရှိပါတယ်။​ ဒါလည်း​​ နာမည်ြကီး​​​ေအာင် လုပ်နည်း​​တစ်မျိုး​​လို့​​ပဲ ထင်ပါတယ်။​ သူ့​​ကိုယ်သူ ဘယ်လိုပဲ အ​​ေကာင်း​​​ေြပာ​​ေြပာ သူဟာ နာမည်ြကီး​​ချင်လို့​​ လုပ်တာပါပဲ။​ နာမည်ြကီး​​ချင်လို့​​ ကိုယ်ဟာကို ြမှုင့်​​ြပီး​​ဆိုရံုသာ မဟုတ်​​ေတာ့​​ဘူး​​ အြခား​​အဆို​​ေတာ်​​ေတွ၊​ အြခား​​ဂီတ​​ေတွကိုပါ ပုတ်ခတ် ဆိုြကပါတယ်။​ ဟိုဘက်ကလည်း​​ Hip Hop ဆိုတာ ဂီတ တစ်ခု မဟုတ်ဘူး​​လို့​​ မ​​ေြပာသင့်​​ပါဘူး​​။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ အသံုး​​အနှုန်း​​​ေလး​​​ေတွကလည်း​​ မှား​​​ေနပါ​​ေသး​​တယ်။​ ဒီဂီတဟာ ကမ္ဘာမှာ အား​​လံုး​​ နှစ်သက်လက်ခံ​​ေနတာပါ။​ ဒါကို သတိချပ်သင့်​​ပါတယ်။​

ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက ကိုယ့်​​ဂီတကို ကိုယ်တန်ဖိုး​​ထား​​ပါ။​ သူများ​​ဂီတကို မပုတ်ခတ်ပါနဲ့​​။​ အား​​လံုး​​ ​​ေစာင့်​​ထိန်း​​သင့်​​တာ​​ေတွကို ​​ေစာင့်​​ထိန်း​​ရပါမယ်။​ Punk ​​ေတွက မျက်နှာမသစ်ြကဘူး​​၊​ သွား​​မတိုက်ြကဘူး​​ကွ၊​ Punk မှန်ရင် အဲ့​​ဒါ​​ေတွမလုပ်ပါဘူး​​၊​ ဒါ​​ေြကာင့်​​သူတို့​​သွား​​​ေတွ မဲ​​ေနြကတာ၊​ ....... ဆိုတဲ့​​ ပုဂ္ဂိုလ်​​ေလး​​​ေတွ လွဲမှား​​စွာ ကျင့်​​သံုး​​​ေနတာကို ကိုယ်တိုင် ြကံုဖူး​​ ​​ေတွ့​​ဖူး​​ပါတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ပူအိုက်လွန်း​​တဲ့​​ ရာသီမှာ ရှုပ်​​ေန​​ေအာင် အထပ်ထပ်ဝတ်ထား​​တဲ့​​ Rapper ​​ေလး​​​ေတွကိုြကည့်​​ြပီး​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို စိတ်ပင်ပန်း​​ပါတယ်။​ သူတို့​​က​​ေတာ့​​ သူတို့​​ကို Rapper ​​ေလး​​​ေတွမှန်း​​ သိ​​ေအာင် အြပည့်​​အစံုကို ဝတ်ထား​​ြကတာပါ ။​ အခု ြမန်မာနိုင်ငံက Rap အဆို​​ေတာ်များ​​အ​​ေနနဲ့​​ ဒီနိုင်ငံရဲ့​​ရာသီဥတုနဲ့​​ လိုက်မယ့်​​ စတိုင်​​ေလး​​​ေတွကို ထွင်သင့်​​တယ်လို့​​ထင်တယ်။​ သူတို့​​ အ​​ေနာက်တိုင်း​​ အတိုင်း​​ လိုက်ဝတ်မှ Rapper ြဖစ်မယ်လို့​​ဆိုရင် မဟုတ်​​ေသး​​ပါဘူး​​လို့​​ထင်ပါတယ်။​ ကိုရီး​​ယား​​က Rapper ​​ေတွကို ြကည့်​​ပါ။​ သူတို့​​ စတိုင်နဲ့​​ သူတို့​​၊​ ကိုရီး​​ယား​​ Rapper စတိုင်ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​​ေတာင် နာမည်ြကီး​​ ​​ေနပါြပီ။​ အဲ့​​လိုမျိုး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ နိုင်ငံက Rap အဆို​​ေတာ်​​ေလး​​​ေတွ မလုပ်နိုင်ဘူး​​လား​​။​

ြပီး​​​ေတာ့​​ အခု​​ေခတ် လူငယ်​​ေတွရဲ့​​ အြမင်​​ေလး​​​ေတွကို ​​ေြပာင်း​​သင့်​​ပါတယ်။​ ကိုတိုး​​ြကီး​​တို့​​က​​ေတာ့​​ အဆင့်​​မရှိ​​ေတာ့​​ပါဘူး​​ကွာ၊​ ဘီယာဆိုင်မှာဆိုရတဲ့​​အဆင့်​​ကို ​​ေရာက်ကုန်ြပီ........ ဆိုတဲ့​​ အ​​ေြပာမျိုး​​​ေတွကိုလည်း​​ ြကား​​​ေနရပါတယ်။​ သူ့​​​ေခတ်နဲ့​​ သူ့​​ဂီတပါ။​ တစ်ချိန်မှာလည်း​​ ​​ေနာက်ထပ် ဂီတစတိုင်အသစ်​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ ​​ေပါ်လာဦး​​မှာပါ။​ အဲ့​​အချိန်ကျရင် ဒီ Hip Hop လည်း​​​ေမှး​​မှိန်မသွား​​နိုင်ဘူး​​လို့​​ ဘယ်သူအာမခံနိုင်မှာလဲ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ Rap မှာလည်း​​ ​​ေကာ်ပီကူး​​တာ​​ေတွ ရှိတာပါပဲ။​ ဒါကို ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုလို့​​ ​​ေြပာ​​ေြပာ​​ေနတာက​​ေတာ့​​ မဟုတ်​​ေသး​​ဘူး​​လို့​​ထင်ပါတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ စကား​​​ေြပာတိုင်း​​ Rap မြဖစ်ဘူး​​ဆိုတာ အခု​​ေနာက် Rapper ​​ေလး​​​ေတွ ချြပ​​ေနတာ ဝမ်း​​သာစရာပါ။​

ကျွန်​​ေတာ် ဒီ​​ေဆာင်း​​ပါး​​​ေရး​​တာဟာ Rapper နဲ့​​ Rap ​​ေတွကို နှိမ်ချ၊​ ရှုတ်ချတဲ့​​ ဆန္ဒ လံုး​​ဝ မပါပါ။​ ြဖစ်​​ေနတာ​​ေတွကိုသာ ​​ေရး​​ြပ​​ေနြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါတယ်။​ အား​​လံုး​​ဟာ သူ့​​ပညာနဲ့​​ သူ ရှိြကသူချည်း​​ပါပဲ။​ အနုပညာသမား​​ချင်း​​၊​ အဆို​​ေတာ်ချင်း​​ ​​ေလး​​စား​​ြက​​ေစလိုပါတယ်။​လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်​​ရှိသည်.......................... လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/27/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign