ကျွန်​​ေတာ်၏ ဂစ်တာသင်တန်း​​

ကျွန်​​ေတာ် ဒီဂစ်တာသင်တန်း​​ blog ​​ေလး​​ကို အခုမှ လုပ်ခဲ့​​တာ​​ေတာ့​​ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ အမျိုး​​မျိုး​​​​ေြကာင့်​​ ထပ်မ​​ေရး​​ြဖစ်ခဲ့​​တာပါ။​ Blog များ​​မှာလည်း​​ လင့်​​ထား​​တာ ​​ေတွ့​​ရလို့​​ အလွန်ဝမ်း​​သာ မိပါတယ်။​ အား​​လည်း​​နာမိခဲ့​​တယ်။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ ပိုစ့်​​အသစ်​​ေတွ ဆက်မ​​ေရး​​နိုင်ခဲ့​​လို့​​ပါ။​ အခု​​ေတာ့​​ ြပန်​​ေရး​​​ေနပါြပီ ။​ ဝါသာနာရှင်များ​​၊​ စိတ်ဝင်စား​​သူများ​​နှင့်​​ Blog မိတ်​​ေဆွ​​ေတွကို ဖိတ်​​ေခါ်ပါတယ်။​
LinOo’s Guitar Lessons

Mozila နဲ့​​ ြကည့်​​ရင် ပိုြပီး​​ အဆင်​​ေြပနိုင်ပါတယ်။​( ကျွန်​​ေတာ်၏ သင်ြကား​​မှုများ​​သည် ဂစ်တာကို ယခုမှ စ ကိုင်၊​ စ တီး​​​ေသာ ဝါသနာရှင်များ​​ကိုသာ ရည်ညွှန်း​​ပါသည်။​ သို့​​ပါ၍ အဆင့်​​တစ်ခုချင်း​​ကို လံုး​​ဝနား​​လည်​​ေအာင် အ​​ေသး​​စိတ် ြပထား​​ပါသည်။​ တတ်ြပီး​​၊​ သိြပီး​​သူများ​​မှ ဒီ​​ေလာက် အ​​ေသး​​စိတ် မလိုဟု ထင်​​ေကာင်း​​ထင်နိုင်ပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ထပ်​​ေြပာပါမည်။​ ယခုမှ တီး​​တတ်ချင်​​ေသာသူများ​​ကိုသာ ရည်ရွယ်ပါသည်။​)
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/20/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign