ကမ္မာဝါစာ မပီသ​​ေသာ်

ကမ္ဘာ​​ေပါ်မှာ လူမျိုး​​အ​​ေြမာက်အများ​​ရှိရာမှာ လူမျိုး​​တစ်မျိုး​​နဲ့​​တစ်မျိုး​​ဟာ စကား​​ချင်း​​မတူြကပါဘူး​​။​ မိမိနဲ့​​ စကား​​ချင်း​​မတူတဲ့​​ လူမျိုး​​တစ်မျိုး​​ရဲ့​​ စကား​​ကို သင်ြကား​​လျှင် တတ်​​ေြမာက်ပါတယ်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ မူရင်း​​ မိခင်အသံလို​​ေတာ့​​ မပီသနိုင်ပါဘူး​​။​ တရုတ်က ြမန်မာလို​​ေြပာလျှင် တရုတ်သံ​​ေပါက်ြပီး​​ ကုလား​​က ြမန်မာလို ​​ေြပာလျှင်လည်း​​ ကုလား​​သံ​​ေပါက်ြမဲပါ။​ ထို့​​အတူ မွန်ြမန်မာလူမျိုး​​​ေတွဟာ အား​​ြကီး​​တဲ့​​ သဒ္ဒါတရား​​​ေတွနဲ့​​ ဘုရား​​ရှင်ရဲ့​​ ပါဠိ​​ေတာ်များ​​ ကျက်မှတ်ထား​​​ေသာ်လည်း​​ မိမိတို့​​ရဲ့​​ မိခင်အသံကို မစွန့်​​နိုင်ပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ ဘယ်​​ေလာက်ပဲ ဂရုစိုက်ြပီး​​ အာဂံု​​ေဆာင်ထား​​ထား​​၊​ မူလ မဂဓအသံနှင့်​​​ေတာ့​​ မတူနိုင်ဘူး​​။​

ြမန်မာနိုင်ငံ​​ေတာ်အတွင်း​​မှာ တည်ရှိတဲ့​​ ဘုရား​​ရှင်ရဲ့​​ ​​ေြခ​​ေတာ်ရာနှစ်ဆူဟာ အင်း​​ဝသတိုး​​မင်း​​​ေစာလက်ထက် တိုင်း​​ြပည်မြငိမ်မသက် ြဖစ်သည်ကစြပီး​​ လူသူအ​​ေရာက်အ​​ေပါက်မရှိ၊​ ချံုပုတ်​​ေပါင်း​​ဖံုး​​အုပ်ြပီး​​ မင်း​​​ေလး​​ဆက် တိုင်တိုင် ​​ေပျာက်ကွယ်​​ေနခဲ့​​ပါတယ်။​ ​​ေကာဇာသက္ကရာဇ် ၉၉၁-သာလွန်မင်း​​တရား​​ြကီး​​ လက်ထက်​​ေတာ် ​​ေရာက်လာ​​ေတာ့​​ အာနန္ဒာဆရာ​​ေတာ်၊​အရိယာလကင်္ာရဆရာ​​ေတာ်၊​ တိ​​ေလာကဂုရုဆရာ​​ေတာ် ၊​ ​​ေပါင်း​​ဆရာ​​ေတာ်​​ေလး​​ပါး​​ဦး​​​ေဆာင်ြပီး​​ သံဃာတစ်ကျိပ်နှစ်ပါး​​ အြခံအရံနဲ့​​ စက်​​ေတာ်ရာကို အဖူး​​အ​​ေြမာ် အရှာအ​​ေဖွ ြကွ​​ေတာ်မူပါတယ်။​ သာလွန်မင်း​​တရား​​ြကီး​​က အ​​ေစာင့်​​အ​​ေရှာက် လူငါး​​​ေထာင်​​ေစခန့်​​ြပီး​​ ဆွမ်း​​၊​ ပန်း​​ကိစ္စ အလံုအ​​ေလာက်နဲ့​​ ​​ေရွှ​​ေလှြကီး​​​ေလး​​စင်း​​၊​ ​​ေလှာ်ခတ်သူတစ်ရာ့​​နှစ်ဆယ်၊​ ဒိုင်း​​မှူး​​၊​ ဆင်မှူး​​ ြမင်း​​စုြကီး​​၊​ လူတို့​​က လက်နက်ကိရိယာအစံုအလင်၊​ ကုလား​​ပျို​​ေသွး​​​ေသာက်တို့​​က လူငါး​​ရာအြခံအရံနဲ့​​ သက္ကရာဇ် ၁၀၀၀-ြပည့်​​၊​ ကဆုန်လြပည့်​​​ေန့​​ ​​ေနြပည်​​ေတာ်က စုန်​​ေတာ်မူြကြပီး​​ မင်း​​ဘူး​​ဆိပ်မှာ ​​ေလှဆိုက်ကာ ​​ေတာကို ဝင်ြကပါတယ်။​

​​ေတာင်ဖီလာဆရာ​​ေတာ်ဟာ ညဉ့်​​နက်သည့်​​တိုင်​​ေအာင် ပဋ္ဌာန်း​​ကျမ်း​​ကို သရဇ္ဇျာယ်ြပီး​​ ကျိန်း​​​ေတာ်မူပါတယ်။​ ည ၃နာရီ​​ေလာက်မှာ​​ေတာ့​​ အိပ်မက်ြမင်မက်ပါတယ်။​ အိပ်မက်အတွင်း​​မှာ လူတစ်​​ေယာက်ဟာ လှံတံကိုင်ြပီး​​ ​​ေခွး​​နက်ြကီး​​တစ်​​ေကာင်နဲ့​​ ၊​ ဆရာ​​ေတာ်ရှိရာကို လာ​​ေနပါတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ်​​ေရှ့​​​ေရာက်​​ေတာ့​​ ဒီ​​ေတာတွင်း​​မှာ ​​ေဘး​​ရန်အန္တရာယ်​​ေတွ ​​ေပါများ​​တယ်၊​ မသိဘူး​​လား​​၊​ ဘာကိစ္စလာတာတုန်း​​လို့​​ ဆရာ​​ေတာ်ကို ​​ေမး​​ပါ​​ေတာ့​​တယ်။​ ဆရာ​​ေတာ်က ​​ေရွှစက်​​ေတာ် အရှာလာပါ​​ေြကာင်း​​ ြပန်​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ​​ေခွး​​နက်ြကီး​​ကို လက်ညှိုး​​ညွှန်ြပြပီး​​၊​ ​​ေရွှစက်​​ေတာ်ကို ဖူး​​ချင်လျှင် ​​ေခွး​​နက်ြကီး​​​ေနာက် လိုက်သွား​​လို့​​ ​​ေြပာပါတယ်။​ ​​ေနာက်တစ်ရက်မိုး​​လင်း​​​ေတာ့​​ ​​ေတာင်ဖင်္ီလာဆရာ​​ေတာ်က အြခား​​ဆရာ​​ေတာ်များ​​ကို အိပ်မက်အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေလျှာက်ထား​​ြပီး​​ ​​ေတာနက်အတွင်း​​ဝင်ြကပါတယ်။​ ​​ေတာနက်အတွင်း​​ဝင်ြကတဲ့​​အခါ လူမနီး​​တဲ့​​​ေတာြကီး​​ထဲ ​​ေခွး​​နက်ြကီး​​တစ်​​ေကာင်လာတာကို ြမင်ြကပါတယ်။​ ​​ေခွး​​နက်ြကီး​​​ေနာက်လိုက်ရင်း​​ ထူး​​ဆန်း​​တဲ့​​ လူတစ်​​ေယာက်ထိုင်​​ေနတာကို ​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​ ထူး​​ဆန်း​​တဲ့​​လူက ဘာလာလုပ်ြကတာလဲလို့​​ ​​ေမး​​​ေတာ့​​ စက်​​ေတာ်ရာ အရှာလာ​​ေြကာင်း​​ ၊​ သိလျှင်​​ေြပာြပဖို့​​ ​​ေြပာြကတဲ့​​အခါ၊​ လူထူး​​ြကီး​​က ဦး​​​ေခါင်း​​ကိုဆတ်ြပီး​​ ​​ေတာင်ထိပ်ကို ညွှန်ြပပါတယ်။​ သူညွှန်ြပရာြကည့်​​​ေတာ့​​ ကျီး​​တစ်​​ေကာင်ကို ြမင်ရတယ်။​ ကျီး​​က တအာအာနဲ့​​ ြမည်​​ေနတယ်။​ ​​ေတာင်ထိပ်ကို တက်ြကည့်​​ြက​​ေတာ့​​ အထက်စက်​​ေတာ်ရာကို ​​ေတွ့​​ြကပါတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ်များ​​လည်း​​ ဝမ်း​​​ေြမာက်ဝမ်း​​သာ ရှိခိုး​​ပူ​​ေဇာ်ြကြပီး​​ ​​ေရွှစက်​​ေတာ်အနီး​​မှာပဲ ကျိန်း​​စပ်ြကတယ်။​

ညအခါ​​ေရာက်​​ေတာ့​​ ​​ေတာင်ဖီလာဆရာ​​ေတာ်က ပဠာန်း​​ကျမ်း​​ကို သရဇ္ဈာယ်တယ်၊​ ​​ေတာင်​​ေစာင့်​​နတ် ​​ေတာင်​​ေစာင့်​​နတ်တို့​​က သာဓု​​ေခါ်ြကတယ်။​ သာဓု​​ေခါ်တာ ဘယ်သူတုန်း​​လို့​​ ဆရာ​​ေတာ်က ​​ေမး​​​ေတာ့​​ ​​ေသာတာပန်နတ်ြဖစ်ပါတယ်လို့​​ ​​ေြဖပါသတဲ့​​။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ဆရာ​​ေတာ်က ​​ေသာတာပန်နတ် ၊​ ဘုရား​​ရှင်ကို မီရဲ့​​လား​​လို့​​ ​​ေမး​​​ေတာ့​​ ၊​ မီပါတယ်လို့​​ ​​ေြဖပါတယ်။​ တာဝတိံသာမှာ​​ေဟာတဲ့​​ ပဋ္ဌာန်း​​တရား​​​ေတာ်​​ေကာ နား​​ဖူး​​ရဲ့​​လား​​လို့​​ ထပ်​​ေမး​​လိုက်ပါတယ်။​ နတ်ကလည်း​​ နာဖူး​​ပါတယ်လို့​​ ြပန်​​ေြဖပါတယ်။​ ဒီအခါ ဆရာ​​ေတာ်က ငါသရဇ္ဈာယ်တဲ့​​ ပဋ္ဌာန်း​​တရား​​နဲ့​​ပုဒ် ပါဌ်အက္ခရာညီရဲ့​​လား​​ ​​ေမး​​​ေတာ့​​ ၊​ နတ်သား​​က အရှင်ဘုရား​​- အရှင်ဘုရား​​​ေဟာတဲ့​​တရား​​နဲ့​​ နှိုင်း​​ယှဉ်​​ေြပာရရင် နံ​​ေသာငါး​​ပိကို ​​ေပါက်ဖက်နှင့်​​ အထပ်ထပ်ထုပ်၍ နမ်း​​လျှင် အ​​ေပါ်ဆံုး​​​ေပါက်ဖက်နံ့​​နှင့်​​ တူပါတယ်လို့​​ ​​ေြပာတယ်။​ ဒီအခါ ​​ေတာင်ဖီလာဆရာ​​ေတာ်က ဒါယကာနတ်သား​​- ငါဟာ ဤပဋ္ဌာန်း​​တရား​​​ေတာ်၌ အလွန်ြကည်ညိုသည်ြဖစ်၍ ရွတ်အံသရဇ္ဈာယ်စဉ် အက္ခရာ၊​ပုဒ် မချွတ်ယွင်း​​ရ​​ေအာင် သတိတရား​​၊​ဝီရိယ တရား​​​ေရှ့​​ထား​​၍ ရွတ်အံသရဇ္ဈာယ်ြခင်း​​ မှန်၏..အကယ်၍ ချွတ်ယွင်း​​​ေချ​​ေသာ် ငါ့​​ဦး​​​ေခါင်း​​ မိုး​​ြကိုး​​စက် ထိပါ​​ေစလို့​​ ကျိန်​​ေြပာပါ​​ေတာ့​​တယ်။​ ​​ေသာတာပန်နတ်က ဘုန်း​​ြကီး​​၊​ ရွတ်အံသရဇ္ဈာယ်ြခင်း​​ မှန်ပါတယ်။​ ဘုန်း​​ြကီး​​ ဝီရိယတိုး​​ပွား​​​ေအာင်ဆိုပါတယ်၊​ ဘုရား​​ဆုကို ​​ေတာင်း​​ပါလို့​​​ေြပာြပီး​​ ကွယ်​​ေပျာက်သွား​​ပါတယ်။​

ဒီစကား​​ရပ်မှာ ​​ေတာင်ဖီလာဆရာ​​ေတာ်ဟာ သတိ၊​ဝီရိယနှင့်​​ ပဋ္ဌာန်း​​တရား​​ ရွတ်အံသရဇ္ဈာယ်တာလည်း​​ မှန်တယ်၊​ ​​ေသာတာပန်နတ်​​ေြပာဆိုတာလည်း​​ မှန်တယ်လို့​​ ဆိုနိုင်ပါတယ်။​ ​​ေတာင်ဖီလာဆရာ​​ေတာ်ဟာ အား​​ြကီး​​​ေသာ သတိ၊​ဝီရိယနဲ့​​ ဘယ်လိုပင် မဂဓဘာသာကို ရွတ်​​ေစဦး​​​ေတာ့​​ မိခင်ြမန်မာအသံကို မစွန့်​​နိုင်ဘူး​​၊​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ ရွတ်ဆိုတဲ့​​ ပဋ္ဌာန်း​​​ေဒသနာ​​ေတာ်ဟာ အား​​လံုး​​မှန်ပါတယ်၊​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ မဂဓသံ မပီသဘူး​​၊​ မပီသတဲ့​​အတွက် ​​ေသာတာပန်နတ်က အြပင်ဘက်အနံ့​​နှင့်​​ ဥပမာ​​ေပး​​သွား​​ြခင်း​​ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။​

ဒါ​​ေြကာင့်​​ ကမ္မဝါရွတ်ဖတ်ရာမှာ မဂဓသံပီသမှ ရဟန်း​​ြဖစ်ရမယ်ဆိုလျှင် မဂဓတိုင်း​​သား​​စစ်စစ်ြဖစ်တဲ့​​ ကမ္မဝါဆရာ ရွတ်ဖတ်ကံ​​ေဆာင်ြခင်း​​မှတစ်ပါး​​ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ ရဟန်း​​ြဖစ်ခွင့်​​မရှိဘူး​​ ြဖစ်သွား​​မှာ​​ေပါ့​​ ။​ ဒီယ​​ေန့​​​ေခတ်မှာဆိုရင် မဂဓတိုင်း​​ ရာဇြဂိုဟ်တစ်ဝိုက်မှာ မဂဓစကား​​​ေြပာသူ မရှိ​​ေတာ့​​ဘူး​​၊​ ဟိန္ဒူဘာသာ၊​ သက္ကတဘာသာတို့​​က လွှမ်း​​မိုး​​​ေနြပီ၊​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ မဂဓသံ ပီပီသသ ကမ္မဝါစာရွတ်ဖတ်မှ ရဟန်း​​ြဖစ်ရမယ်ဆိုလျှင် ရဟန်း​​ဘဝဆိုတာ ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်မရှိသ​​ေလာက် ြဖစ်သွား​​နိုင်တယ်။​ ဒီ​​ေတာ့​​လည်း​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ​​ေမး​​စရာ​​ေတွ ရှိလာြပီ​​ေပါ့​​။​ ကျမ်း​​ဂန်​​ေတွအရ​​ေရာ၊​ လူ​​ေတွ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ ယူဆထား​​လာြကတဲ့​​ ပီပီသသ ရွတ်ရမယ်ဆိုတာြကီး​​နဲ့​​ ကိုင်​​ေပါက်​​ေန​​ေလာက်ြပီ​​ေပါ့​​ ။​ ဟုတ်ကဲ့​​ ပီပီသသ ရွတ်ရပါမယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ရှင်း​​ပါမယ်၊​ မဂဓတိုင်း​​သား​​​ေလာက် အသံမ​​ေပါက်​​ေပမယ့်​​ ဌာန်၊​ကရိုဏ်း​​၊​ပယတ် မမှား​​ခဲ့​​လျှင် ကံမပျက်နိုင်ပါဘူး​​။​ ဒီ​​ေနရာမှာ တိတိကျကျ​​ေြပာရရင်ြဖင့်​​ ဗျည်း​​သိမှတ်ဖွယ် (၁၀)ပါး​​ကို ဗျဥ္ဇနဗုဒ္ဓိလို့​​ ​​ေခါ်ပါတယ်။​ ကမ္မဝါရွတ်ဖတ်တဲ့​​အခါ ဗျဥ္ဇနဗုဒ္ဓိ (၁၀)ပါး​​နဲ့​​ညီ​​ေအာင် ရွတ်ဖတ်ရတယ်၊​ အဲ့​​ဒီ (၁၀)ပါး​​က​​ေတာ့​​ - (၁) သိထိလ -​​ေလျာ့​​​ေလျာရွတ်ရ​​ေသာ အက္ခရာ၊​(၂) ဓနိတ- တင်း​​တင်း​​ရွတ်ရ​​ေသာ အက္ခရာ၊​ (၃)ဒီဃ - ရှည်ရှည်ရွတ်ရ​​ေသာအက္ခရာ၊​ ရဿ - တိုတိုရွတ်ရ​​ေသာ အက္ခရာ၊​ (၅)ဂရု - ​​ေလး​​​ေလး​​ရွတ်ရ​​ေသာအက္ခရာ၊​ (၆) လဟု - ​​ေပါ့​​​ေပါ့​​ရွတ်ရ​​ေသာအက္ခရာ၊​ (၇)နိဂ္ဂဟိတ် - နှာသံြဖင့်​​ ရွတ်ရ​​ေသာ အက္ခရာ၊​ (၈) ဝိမုတ် - ခံတွင်း​​ဖွင့်​​၍ ရွတ်ရ​​ေသာအက္ခရာ၊​(၉) သမ္ဗန္ဓ - ပုဒ်စပ်၍ ရွတ်ရ​​ေသာ အက္ခရာ၊​ (၁၀) ဝဝတ္ထိတ - ပုဒ်ြဖတ်၍ ရွတ်ရ​​ေသာ အက္ခရာ တို့​​ ြဖစ်ပါတယ်။​

အထက်ပါ (၁၀)ပါး​​အတိုင်း​​မဟုတ်ပဲ... ဥပမာ တင်း​​တင်း​​ရွတ်ဆိုရမှာကို ​​ေလျာ့​​​ေလျာ့​​ရွတ်ဆိုလျှင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အရှည်ဆွဲရွတ်ရမှာကို တိုတိုရွတ်ရွတ်ဆိုလျှင်​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ ကံပျက်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါတယ်။​


(မှီြငမ်း​​ -ထီး​​ချိုင့်​​ြမို့​​တည်​​ေတာဆရာ​​ေတာ်၏ ရဟန်း​​ခံြခင်း​​နှင့်​​သံသယ- )
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/23/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign