​​ေနာက်ဆံုး​​နှစ်​​ေကျာင်း​​သား​​

​​ေနာက်ဆံုး​​နှစ်တဲ့​​
ဘာရယ်မသိ........ ​​ေပျာ်ခဲ့​​ဖူး​​တယ်
အမှတ်တရ ​​ေန့​​​ေတွထဲက
ရုတ်တရက် အ​​ေတွး​​ထဲမှာ......

​​ေနာက်ဆံုး​​နှစ်တဲ့​​
ခွဲခွာြခင်း​​အဓိပ္ပါယ်
က နဲ့​​စတဲ့​​ခရီး​​
ဒီတစ်ခါ​​ေတာ့​​ြဖင့်​​......... ဆံုး​​ြပီထင်ရဲ့​​

ပ . ဒု. တ. စ - သင်ြကား​​ရာ
လမ်း​​တစ်​​ေလျှာက်
ပန်း​​​ေတွ​​ေဝတဲ့​​
တက္ကသိုလ်​​ေြမ
နှုတ်မဆက်ချင်​​ေသး​​လည်း​​..........

ရွက်ဝါ​​ေြခွတဲ့​​ ​​ေနွ​​ေနြပင်း​​မှာ
​​ေြကွဆင်း​​လာတဲ့​​ မျက်ရည်စ​​ေတွနဲ့​​အတူ
သူငယ်ချင်း​​တို့​​ရဲ့​​​ေရှ့​​
ခွဲခွာြခင်း​​​ေန့​​ဟာ........... ​​ေြခာက်လှန့်​​ခဲ့​​ြပီ...

ဆံုဆည်း​​ြခင်း​​ရဲ့​​​ေနာက်ကွယ်
အရိပ်မည်း​​တစ်ခု
ကွဲကွာြခင်း​​တဲ့​​
လွမ်း​​ဒဏ်ြပင်း​​မို့​​
အိပ်မက်ြဖစ်​​ေစ ၊​ ​​ေတာင်း​​ဆု​​ေြခွလည်း​​
နှုတ်ဆက်ခဲ့​​ရြပီ ...

ခု​​ေတာ့​​... ​​ေနာက်ဆံုး​​နှစ်တဲ့​​
ဝမ်း​​နည်း​​ဖူး​​ြပီ
စိုး​​ရွံ့​​အ​​ေတွး​​ထဲက
ခွဲရမယ့်​​ ​​ေန့​​​ေလး​​တစ်​​ေန့​​က​​ေလ...။​ ။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/31/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign