ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင်( ၁၅ )

ကျွန်​​ေတာ်ဒီ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ကို ​​ေရး​​ဖို့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်း​​​ေလး​​ စဉ်း​​စား​​ခဲ့​​ရပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဟာ ြမန်မာ လူမျိုး​​တစ်​​ေယာက်၊​ ​​ေခတ်​​ေနာက်မဆွဲသလို၊​ ​​ေခတ်နဲ့​​ အညီ လိုက်​​ေနတဲ့​​သူ တစ်ဦး​​ပါ။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ပဲ​​ေပါ့​​​ေလ။​ အချို့​​​ေသာ သူများ​​က ​​ေခတ်​​ေနာက်ကျ​​ေနသူ အြဖစ်၊​ ​​ေရှး​​ရိုး​​စွဲအြဖစ် ြမင်​​ေနြကပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ် အချက်နှစ်ချက်ကို ​​ေရး​​သား​​တင်ြပမှာပါ။​ ပထမက မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွကိုယ်တိုင် ဆင်ြခင်ဖို့​​။​ ဒုတိယက​​ေတာ့​​ အုပ်ထိန်း​​မှုနဲ့​​ ပတ်သက်ြပီး​​ တင်ြပသွား​​မှာပါ ။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွဟာ အိ​​ေြန္ဒြကီး​​ြကပါတယ်။​ အခု​​ေတာ့​​ ဒါ​​ေတွဟာ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ ​​ေြပာင်း​​လဲကုန်တာ သတိထား​​မိြကမှာပါ။​ အခု ဆယ်​​ေကျာ်သက် မိန်း​​က​​ေလး​​များ​​ဟာ ကိုး​​ရီယား​​စတိုင်များ​​ကို နှစ်သက် ဝတ်ဆင်တာကို သ​​ေဘာကျတာကို ​​ေတွ့​​ရမှာပါ။​ ဒါ့​​ထက် မိန်း​​က​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်ဟာ ​​ေယာကျာ်း​​တစ်​​ေယာက်ကို ချစ်​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ ရှိတယ်၊​ မိန်း​​က​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်ဟာ သူ့​​လုပ်ပိုင်ခွင့်​​ ၊​ ​​ေြပာပိုင်ခွင့်​​ ရှိတယ်၊​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​ရှိတယ် ဆိုတာကို လက်ခံလာြကတာကို ​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​ အရင်တုန်း​​က ြမန်မာ မိန်း​​က​​ေလး​​များ​​ဟာ ကိုယ်ချစ်တာကို​​ေတာင်မှ ဖွင့်​​မ​​ေြပာြကပါဘူး​​။​ တစ်ဖက်ရဲ့​​ ဖွင့်​​​ေြပာချက်ကို ြကိုလင့်​​ ​​ေစာင့်​​​ေမျှာ်​​ေနြကတာပါ။​ အခု​​ေတာ့​​ သူတို့​​က ​​ေစာင့်​​​ေမျှာ်သူ မလုပ်ချင်ြက​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ ဒီအချက်မှာ ကျွန်​​ေတာ့်​​အထင်​​ေြပာရရင် ကိုရီး​​ယား​​ကား​​များ​​ရဲ့​​ လွှမ်း​​မိုး​​မှု၊​ သူတို့​​ရဲ့​​ ဓ​​ေလ့​​စရိုက်နဲ့​​ စတိုင်များ​​ကို အတုယူလာြကတာပါ။​ ဘယ်​​ေလာက်ထိလဲဆိုရင် ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွမှာရှိတဲ့​​ အိ​​ေြန္ဒ သိက္ခာကို​​ေတာင်မှ အကျခံ​​ေနြကပါတယ်။​ ဒါဟာ ြမန်မာ​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​၊​ ြမန်မာလူမျိုး​​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ လက်မခံသင့်​​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ လံုး​​ဝကန့်​​ကွက်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာလိုပါတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ဒါနဲ့​​ပတ်သက်ြပီး​​ ​​ေြပာလိုတာက​​ေတာ့​​ ြမန်မာြပည်မှာ ​​ေြပာစမှတ်ြပုြက၊​ ​​ေြပာ​​ေနြကတဲ့​​ စကား​​​ေတွပါ။​ ​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​​ေတွရှား​​​ေနတဲ့​​​ေခတ်၊​ မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွ ​​ေပါ​​ေနတဲ့​​​ေခတ်၊​ ​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​​ေတွဟာ ဆန်ထုပ်ပိုက်ြပီး​​ ပုန်း​​​ေနရမယ်တဲ့​​။​ ဒါကိုသာ လက်ခံ​​ေနြကရင်​​ေတာ့​​ မြဖစ်သင့်​​တာ​​ေတွ ြဖစ်လာ​​ေတာ့​​မှာ​​ေပါ့​​။​ မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွ အ​​ေနနဲ့​​လည်း​​ စိုး​​ရိမ်စိတ်​​ေတွ မရှိသင့်​​ပါဘူး​​။​

ြပီး​​​ေတာ့​​ မိန်း​​က​​ေလး​​ အများ​​စုက ကိုယ့်​​အ​​ေပါ် ​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​​ေတွ စိတ်ဝင်စား​​တာကို ဂုဏ်ယူ​​ေလ့​​ရှိတယ် မဟုတ်လား​​။​ အဲ့​​ဒါကို သူတို့​​ အန္တရာယ်မှန်း​​ မသိြကတာပါ။​ တကယ်တမ်း​​​ေြပာရရင် ​​ေယာကျာ်း​​ဟာ ​​ေယာကျာ်း​​ပါပဲ။​ ကျား​​ဟာ ကျား​​ပဲ ။​ ကျွန်​​ေတာ်ဆိုလိုတာကို သ​​ေဘာ​​ေပါက်မှာပါ။​ ယ​​ေန့​​​ေခတ် ရည်း​​စား​​များ​​တဲ့​​ မိန်း​​က​​ေလး​​ တစ်​​ေယာက်ဟာ အပျိုြဖစ်နိုင်​​ေသး​​လား​​။​ ဒါ ကျွန်​​ေတာ် ​​ေစာ်ကား​​တာ မဟုတ်ဘူး​​။​ တကယ်ြဖစ်​​ေနတာ​​ေတွ။​ ြမန်မာြပည်မှာ တကယ်ြဖစ်​​ေနတာ​​ေတွပါ။​

ယ​​ေန့​​ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံရှိရင် ဘာမဆိုြဖစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလာြကပါတယ်။​ ဟိတ်လူ ြမန်မာမှာ မကဘူး​​၊​ ကမ္ဘာ​​ေပါ်မှာ အား​​လံုး​​ြဖစ်​​ေနြကတာလို့​​ ​​ေြပာြကမှာပါ။​ ကျွန်​​ေတာ် ကမ္ဘာနဲ့​​ချီြပီး​​ မ​​ေြပာပါဘူး​​။​ အခုဆိုရင် ​​ေငွမှ​​ေငွြဖစ်​​ေနြကတယ်။​ တကယ်လည်း​​ ​​ေငွက အ​​ေရး​​ြကီး​​​ေနတယ်။​ အကျင့်​​ စာရိတ္တပိုင်း​​​ေတွ ထည့်​​မတွက်​​ေတာ့​​ဘူး​​၊​ မတရား​​တာ​​ေတွ တရား​​တာ​​ေတွ ထည့်​​မတွက်​​ေတာ့​​ဘူး​​၊​ ​​ေငွရဖို့​​ အဓိက ြဖစ်​​ေနြကြပီ။​ အဲ့​​မှာ စြပီး​​ မိန်း​​က​​ေလး​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ ပျက်စီး​​ြက​​ေတာ့​​တာပါပဲ။​ ကာရာအို​​ေကဆိုင်​​ေရာက်ကုန်တယ်။​ ဘီယာဆိုင်​​ေရာက်ကုန်တယ်။​ အနှိပ်ခန်း​​​ေတွ ​​ေရာက်ကုန်တယ်။​ နယ်က​​ေန ရန်ကုန်လာြပီး​​ အလုပ်လုပ်ရတယ်။​ တစ်ချို့​​ မိဘ​​ေတွဆိုရင် ကိုယ့်​​သမီး​​​ေလး​​ အလုပ်လုပ်တယ်ပဲသိတယ်။​ ဘာလုပ်သလဲ၊​ ဘာ​​ေတွြဖစ်​​ေနသလဲ ဆိုတာ မသိြကဘူး​​။​ တစ်ချို့​​ မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွက ​​ေငွရလွယ်တာကို ရှာြကတယ်။​ ပညာတတ်ြကရဲ့​​သား​​နဲ့​​ လုပ်ြကတယ်။​ တစ်ချို့​​မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွကျ​​ေတာ့​​ တကယ့်​​ကို သနား​​ဖို့​​​ေကာင်း​​ပါတယ်။​ ကိုယ့်​​ထက် အငယ်​​ေတွ ညှာြပီး​​ လုပ်ြကရတာ​​ေတွ ရှိတယ်။​ ကိုယ်ပိုက်ဆံများ​​များ​​ရှာနိုင်မှ အငယ်​​ေတွ ​​ေကျာင်း​​ထား​​နိုင်မယ်၊​ အိမ်ကို ​​ေထာက်ပံ့​​နိုင်မယ်။​ အနစ်နာခံြပီး​​ လုပ်​​ေနြကတယ်။​ ဒီ​​ေခတ် ကုန်​​ေဈး​​နှုန်း​​ကလည်း​​ ဘယ်လိုမှ မလိုက်နိုင်ဘူး​​။​ ဒါ​​ေတွဟာ တကယ်ြဖစ်​​ေနြကတာပါ။​ တကယ်ကို လုပ်​​ေနြကတာပါ။​ တကယ်ကို ကိုယ့်​​ညီမ​​ေလး​​​ေတွလို ကိုယ်ချင်း​​စာြကည့်​​ပါ။​ လက်ခံနိုင်ပါ့​​မလား​​။​

​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​​ေတွက ​​ေြပာြကပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​က ​​ေပျာ်ချင်လို့​​သွား​​တာ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ပိုက်ဆံ​​ေပး​​တယ်။​ သူတို့​​က စိတ်​​ေကျနပ်မှု​​ေပး​​ရမယ်။​ ဒါဟာ သံုး​​​ေနကျ စကား​​​ေတွပါ။​ တကယ်လည်း​​ မှန်ပါတယ်။​ ယခု နိုင်ငံတကာမှာလည်း​​ ဒီလို ​​ေနရာ​​ေတွ ​​ေပါမှ​​ေပါပဲကိုး​​။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာတာ​​ေတွက ကျွန်​​ေတာ့်​​ အလွန်လို့​​ပဲ ထား​​ပါ။​

ကဲ .... ဒါဆို ကျွန်​​ေတာ် ဆက်ြပီး​​ ​​ေြပာလို့​​ ​​ေရး​​လို့​​ ရဦး​​မယ်လို့​​ထင်ပါတယ်။​ အခုဆက်​​ေြပာချင် ​​ေရး​​ချင်တာက​​ေတာ့​​ မိဘ​​ေတွကိုပါ။​ အသိတရား​​ ​​ေပး​​ချင်တယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ​​ေမး​​ြကပါဦး​​မယ်။​ ခင်ဗျား​​က အသိတရား​​​ေပး​​ရ​​ေအာင် ဘယ်​​ေလာက် အ​​ေတွ့​​အြကံုရှိလို့​​လဲ​​ေပါ့​​။​ ဟုတ်ကဲ့​​.... ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေြပာရရင် အသက်သာြကီး​​သွား​​​ေပမယ့်​​ အသိတရား​​ မရှိသူ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​၊​ မဆံုး​​မတတ်သူ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ပဲ။​ စာဖတ်သူ မိတ်​​ေဆွများ​​ ဒီအချက်ကို လက်ခံတယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ ဆက်ဖတ်ပါ။​

မိဘဆိုတာထက် သမီး​​မိန်း​​က​​ေလး​​ကို ထိန်း​​​ေကျာင်း​​သူက​​ေတာ့​​ အ​​ေမပါ။​ အ​​ေမဟာ ကိုယ့်​​သမီး​​ကို ကိုယ် သွန်သင်ြပတတ်ရမယ်။​ ဒါဟာလည်း​​ တကယ်​​ေြပာရရင် ပညာရပ်တစ်ခုပါ။​ ဒါနဲ့​​ ​​ေြပာရပါဦး​​မယ်။​ ကျွန်​​ေတာ် မိန်း​​မကျမ်း​​ ​​ေရး​​​ေနတာ မဟုတ်ဘူး​​​ေနာ်။​ ြဖစ်​​ေနတာ​​ေတွ၊​ ြဖစ်သင့်​​တာ​​ေတွကို ​​ေရး​​​ေနတာ။​ ​​ေငွဆိုတဲ့​​ ​​ေဝါဟာရကို နား​​လည်​​ေအာင် ​​ေြပာသင့်​​တယ်။​ ​​ေငွဆိုတာ ဘယ်​​ေလာက် အသံုး​​ဝင်လို့​​လဲ။​ ဘယ်အတိုင်း​​အတာထိလဲ။​ ​​ေငွကို ​​ေရလဲ သံုး​​နိုင်တယ်ဆိုတဲ့​​သူ​​ေတွ တကယ်​​ေကာ ြပည့်​​စံုြကရဲ့​​လား​​။​ စိတ်ဆင်း​​ရဲစရာ​​ေတွ ရှိမယ်။​ ဘဝဆိုတာြကီး​​နဲ့​​ လူြဖစ်လာရတဲ့​​သူက ​​ေငွဆိုတဲ့​​ စကား​​လံုး​​​ေအာက်မှာ လည်စင်း​​ခံြပီး​​ ဝပ်​​ေနသင့်​​သလား​​။​ စဉ်း​​စား​​ြကပါ။​ ​​ေငွကို ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ။​ စိတ်ဓါတ်ကို ဘယ်လိုြမှင့်​​တင်ရမလဲ။​ ဒါ​​ေတွကို မိဘ​​ေတွက ကိုယ့်​​သား​​သမီး​​ကို ​​ေြပာြပသင့်​​တယ်။​

ကျွန်​​ေတာ်​​ေတွ့​​ဘူး​​တဲ့​​ မိဘရဲ့​​ အုပ်ထိန်း​​မှုတစ်ခုက​​ေတာ့​​ သား​​သမီး​​ကို ပိုက်ဆံ​​ေပး​​တယ်။​ ပိုက်ဆံကိုမှ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​ကို ​​ေပး​​တာ။​ တစ်ပတ်စာ​​ေလာက် တစ်ခါတည်း​​​ေပး​​ထား​​တာ။​ ပိုက်ဆံဘာလို့​​ အဲ့​​သ​​ေလာက်​​ေပး​​တာလဲလို့​​ ​​ေမး​​​ေတာ့​​၊​ ပိုက်ဆံဆိုတာ များ​​များ​​သံုး​​မှ၊​ များ​​များ​​ရှာတတ်မယ်၊​ ပိုက်ဆံ ဘယ်လို အသံုး​​ဝင်လဲဆိုတာသိမှ သူတို့​​ ရှာမှာ​​ေပါ့​​တဲ့​​။​ ဒါဟာ နား​​လည်မှုတစ်ခု၊​ အယူအဆတစ်ခု ၊​ သူ့​​​ေကာက်ချက်နဲ့​​သူ ထိန်း​​​ေကျာင်း​​​ေနတာ။​ အဲ့​​ဒီ အယူအဆဝင်သွား​​တဲ့​​ သူ​​ေတွ ဘာဆိုး​​ကျိုး​​​ေတွ ြဖစ်လာမလဲဆိုတာ မိဘ​​ေတွ နား​​မလည်တာလား​​ ။​ ဒါဟာ မှား​​ယွင်း​​တဲ့​​ ထိန်း​​​ေကျာင်း​​ ြပုြပင်မှုလို့​​ ကျွန်​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ ယူဆတယ်။​ စာဖတ်သူများ​​ အ​​ေနနဲ့​​​ေကာ လက်ခံပါသလား​​။​

​​ေနာက်မိဘကျ​​ေတာ့​​ ဘယ်လိုအုပ်ထိန်း​​ သလဲဆို​​ေတာ့​​..... သူ့​​သမီး​​​ေလး​​က အခုမှ (၉)တန်း​​ ​​ေကျာင်း​​သူပဲ ရှိ​​ေသး​​တယ်။​ ရည်း​​စား​​က အရမ်း​​များ​​တယ်။​ တစ်​​ေန့​​ ​​ေကျာင်း​​က တိုင်စာပို့​​တယ်။​ ​​ေကျာင်း​​ပျက်ရက် များ​​လာလို့​​။​ ​​ေကျာင်း​​ကို ပံုမှန်မတက်ဘူး​​။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ အ​​ေမက ​​ေကျာင်း​​ကိုလိုက်သွား​​တယ်။​ ​​ေကျာင်း​​အုပ်ြကီး​​က ရံုး​​ခန်း​​မှာ ​​ေခါ်​​ေတွ့​​တယ်။​ ​​ေြပာြပတယ်။​ သူ့​​သမီး​​ ​​ေကျာင်း​​တက် မမှန်တာကို​​ေပါ့​​။​ ​​ေနာက်တစ်ခါဆိုရင်​​ေတာ့​​ သတိမ​​ေပး​​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ အဲ့​​အချိန်မှာ​​ေတာ့​​ ဒီအမျိုး​​သမီး​​က ဘာမှ မ​​ေြပာ​​ေသး​​ဘူး​​။​ အိမ်လည်း​​ ြပန်​​ေရာက်​​ေကာ ဆဲဆို​​ေတာ့​​တာပဲ။​ သူ့​​သမီး​​ကို ဆံုး​​မ​​ေနတာ။​ ကဲ... ဘယ်လို ဆံုး​​မ ​​ေနသလဲဆို​​ေတာ့​​...ဘာြဖစ်လဲ၊​ ရည်း​​စား​​များ​​တာ၊​ အကယ်လို့​​ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင်လည်း​​ ဖျက်ချရံု​​ေပါ့​​၊​ ဘာအ​​ေရး​​လဲတဲ့​​။​ စဉ်း​​စား​​တာြကည့်​​ပါ​​ေတာ့​​ဗျာ။​ ဒီလိုမျိုး​​ ဆံုး​​မ​​ေနတာ။​ သူ့​​ကို ​​ေကျာင်း​​က ​​ေခါ်တယ်ဆိုတာ ပတ်ဝန်ကျင်ကလည်း​​ သိတယ်။​ သူက ပတ်ဝန်း​​ကျင်က လူ​​ေတွကိုပါ ​​ေစာင်း​​​ေြပာ​​ေနတာ။​ ​​ေယာကျာ်း​​က တက္ကစီ ​​ေမာင်း​​တယ်။​ ​​ေယာကျာ်း​​က ပင်ပန်း​​ပန်း​​ အိမ်ြပန်လာတယ်။​ အိမ်​​ေရာက်​​ေတာ့​​ သမီး​​သတင်း​​ြကား​​​ေတာ့​​ ​​ေဒါသထွက်တာ​​ေပါ့​​။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ သမီး​​ကို ရိုက်တယ်။​ အ​​ေမက ​​ေရှ့​​က ကာတယ်။​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က အိမ်က​​ေန ထွက်​​ေြပး​​တယ်။​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က သူ့​​ကျူရှင်ဆရာအိမ်​​ေြပး​​လို့​​ ​​ေတာ်​​ေသး​​တာ​​ေပါ့​​ဗျာ။​ တြခား​​​ေနရာ​​ေတွဆိုရင် မလွယ်ဘူး​​။​ ဒီလို သွန်သင်ဆံုး​​မမှုကို စာဖတ်သူများ​​ သ​​ေဘာကျရဲ့​​လား​​။​

​​ေနာက်ထပ်တစ်ခုက​​ေတာ့​​ မိဘက သာယာ​​ေနတယ်လို့​​ ​​ေြပာရမယ်။​ သမီး​​​ေလး​​က အခု (၁၀)တန်း​​ ​​ေြဖြပီး​​သွား​​ြပီ။​ အဲ့​​​ေကာင်မ​​ေလး​​မှာ ရည်စား​​ရှိတယ်။​ သူတို့​​ ရပ်ကွက်ကပါပဲ။​ ​​ေကာင်​​ေလး​​က ဒုတိယနှစ်တက်​​ေနြပီ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ခက်တာက မိဘ။​ သူ့​​သမီး​​ကို ြကိုက်တဲ့​​သူ​​ေတွက များ​​တယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ဟိုက လက်​​ေဆာင်​​ေပး​​လိုက်၊​ ဒီကလက်​​ေဆာင်​​ေပး​​လိုက်နဲ့​​။​ ဒီလိုပဲ စား​​​ေနတယ်။​ ကဲ ... သမီး​​​ေလး​​က ရှက်တာ​​ေပါ့​​။​ သူက လက်ခံသူလည်း​​ မဟုတ်ဘူး​​။​ အဲ့​​လိုမျိုး​​ ​​ေပး​​လာရင်လည်း​​ လက်မခံဘူး​​။​ မိဘက လက်ခံ​​ေနတာ။​ သူတို့​​က အိမ်ငှား​​​ေနရတယ်။​ သူ ဆယ်တန်း​​​ေအာင်ြပီ။​ သူ့​​မှာ ရည်မှန်း​​ချက်​​ေတွ ရှိတယ်။​ အလုပ်ထွက်လုပ်တယ်။​ ခက်တာက ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ဆယ်တန်း​​​ေအာင်​​ေပမယ့်​​ အလုပ်​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​က လက်မခံဘူး​​။​ ဘွဲ့​​ရ​​ေတာင် အလုပ်က ရှား​​​ေနတယ် မဟုတ်လား​​။​ သူဘာလုပ်သလဲဆို​​ေတာ့​​ မုန့်​​တိုက်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​လည်း​​ ပိုက်ဆံက မစုမိဘူး​​​ေလ။​ သူ့​​အစ်ကိုကလည်း​​ အိမ်​​ေထာင်ကျ​​ေနြပီ။​ တစ်​​ေန့​​ သူ့​​အိမ်ကို အသက်(၅၀)အရွယ် ဦး​​​ေလး​​ြကီး​​ ​​ေရာက်လာတယ်။​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​ကို လက်ထပ်ခွင့်​​​ေတာင်း​​တယ်။​ အဲ့​​​ေတာ့​​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က ြငင်း​​​ေပမယ့်​​ မိဘ​​ေတွက မရဘူး​​ ယူရမယ်။​ ဒီလူြကီး​​က ​​ေရွှဆိုင်ပိုင်တယ်။​ အြခား​​အလုပ်​​ေတွလည်း​​ ရှိတယ်။​ သူ့​​မိန်း​​မက ဆံုး​​သွား​​တာြကာြပီ။​ သူ့​​မှာ သား​​တစ်​​ေယာက် ရှိ​​ေသး​​တယ်။​ သူ့​​သား​​က ​​ေကာင်မ​​ေလး​​ထက်​​ေတာင် အသက်ြကီး​​​ေသး​​တယ်။​ မိဘက အတင်း​​​ေပး​​စား​​​ေတာ့​​ ဒီလူြကီး​​ကို ယူလိုက်ရတယ်။​ ဒီလူြကီး​​က သူ့​​မိဘ​​ေတွကို ​​ေထာက်ပံ့​​တယ်။​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​က သူ့​​မိန်း​​မြဖစ်သွား​​ြပီ။​ ဒီလူြကီး​​ရဲ့​​ အ​​ေြကာင်း​​​ေတွ သိလာြပီ။​ ဒီလူြကီး​​က ဘာလုပ်သလဲဆို​​ေတာ့​​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​​ေတွကို ​​ေမွး​​စား​​ထား​​တာ။​ သူ့​​ဆီကို ဖုန်း​​ဆက်ြပီး​​ ချိန်း​​လို့​​ရတယ်။​ အဲ့​​လိုမျိုး​​။​ စာဖတ်သူ​​ေတွလည်း​​ ြကား​​ဖူး​​မှာ​​ေပါ့​​။​ အဲ့​​လိုမျိုး​​ အလုပ်လုပ်တာ။​ ဒီ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​ကိုလည်း​​ အဲ့​​လို လုပ်ခိ်ုင်း​​တယ်။​ တစ်ခုပဲသာတယ်။​ သူ့​​ တရား​​ဝင် မိန်း​​မအြဖစ် ယူထား​​တာတစ်ခုပဲ။​ ​​ေနာက်​​ေတာ့​​ ​​ေကာင်မ​​ေလး​​ရဲ့​​ မိဘ​​ေတွက သိသွား​​​ေတာ့​​ သူတို့​​မှား​​မှန်း​​သိသွား​​​ေကာ။​ အစကတည်း​​က ဒီလူြကီး​​ရဲ့​​ ​​ေနာက်​​ေြကာင်း​​ကို စံုစမ်း​​ရမယ်။​ ကိုယ့်​​သမီး​​ယူရမယ့်​​ ​​ေယာကျာ်း​​အ​​ေြကာင်း​​ကို စံုစမ်း​​ဖို့​​ မိဘမှာ တာဝန်မရှိဘူး​​လား​​။​ ဒါဟာ အုပ်ထိန်း​​သူ​​ေတွရဲ့​​ ချို့​​ယွင်း​​ချက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။​

ကျွန်​​ေတာ်ဟာ အရိုး​​သား​​ဆံုး​​နဲ့​​ ​​ေစတနာထား​​ြပီး​​ ​​ေရး​​​ေနတာပါ။​ ဒါကို နား​​လည်ဖို့​​​ေတာ့​​ လိုပါလိမ့်​​မယ်။​ ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​ အများ​​စု ြဖစ်ပျက်​​ေနတာကို ြကည့်​​ရင် ဘယ်​​ေလာက် ရင်နာစရာ​​ေကာင်း​​လဲ။​ ဘယ်​​ေလာက် စိတ်မချမ်း​​ မသာ ြဖစ်ရလဲ။​ တကယ်​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေတွ ြဖစ်တည်လာတဲ့​​ ဒီလူ့​​ဘဝြကီး​​မှာ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ ၊​ အရိုး​​သား​​ဆံုး​​၊​ သိက္ခာရှိရှိနဲ့​​ ​​ေနထိုင်သွား​​သင့်​​ပါတယ်။​

​​ေစတနာများ​​စွာြဖင့်​​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/21/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign