ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင် (၁၄) (သို့​​မဟုတ်) ကဗျာကို ဘာသာြပန်တဲ့​​ ကိစ္စ

လွန်ခဲ့​​တဲ့​​ နှစ်နှစ်​​ေလာက်က ရန်ကုန်က မိတ်​​ေဆွတစ်​​ေယာက်အိမ်​​ေရာက်​​ေတာ့​​ သူ့​​အိမ်က မဂ္ဂဇင်း​​တစ်ခုထဲမှာ ​​ေရာဘတ်ဖ​​ေရာ့​​(စ်) အ​​ေြကာင်း​​​ေရး​​ထား​​တာ ဖတ်ခဲ့​​ရဖူး​​ပါတယ်။​ ( ခရီး​​သွား​​ဟန်လွဲမို့​​လို့​​ ​​ေသ​​ေသချာချာ အမှတ်အသား​​ မရှိခဲ့​​တာ​​ေတာ့​​ ခွင့်​​လွှတ်ြကပါ)။​ အဲ့​​ဒီအထဲမှာ ဖ​​ေရာ့​​(စ်)ရဲ့​​ The Pasture ကို ဘာသာြပန် ထား​​တာလည်း​​ ပါတယ်။​ ဘာသာြပန်ကို ဖတ်ြပီး​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဘဝင်မကျမိဘူး​​။​ ဘာမှန်း​​​ေတာ့​​ မသိဘူး​​။​ အဲ့​​ဒီ ကဗျာက အ​​ေနာက်တိုင်း​​ကဗျာအ​​ေြကာင်း​​ ​​ေလ့​​လာစဉ်က အ​​ေတာ်က​​ေလး​​ ​​ေလ့​​လာစရာ ြဖစ်ခဲ့​​ရတာမို့​​ စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲြမဲြမဲ မှတ်ထား​​မိခဲ့​​တဲ့​​ကဗျာ။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ အိမ်ရှင်ြဖစ်တဲ့​​ မိတ်​​ေဆွဆီမှာ အဂင်္လိပ်ကဗျာစာအုပ်​​ေတာင်း​​ြပီး​​ မူရင်း​​ကို ရှာဖတ်မိပါတယ်။​ (သူက အဂင်္လိပ် ကဗျာ အ​​ေတာ်ဖတ်လို့​​ အဂင်္လိပ်ကဗျာစာအုပ် စံုတယ်)။​

ဘဝင်မကျမိတာ​​ေတွထဲက သတိရ​​ေန​​ေသး​​တဲ့​​ အချက်တစ်ချက် နှစ်ချက်ပဲ တင်ြပပါရ​​ေစ။​ ......to rake the leaves away ဆိုတာကို ထွန်ြခစ်နဲ့​​ သစ်ရွက်​​ေတွကို ဖယ်မယ် လို့​​ ဘာသာြပန်ထား​​တယ်။​ ဘာမှား​​လို့​​လဲလို့​​ ​​ေမး​​ပါလိမ့်​​မယ်။​ Rake ဆိုတာ ထွန်ြခစ်။​ the leave away ဆိုတာက သစ်ရွက်​​ေတွကို ဖယ်တာ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ မှား​​တယ်လို့​​ မဆိုနိ်ုင်ဘူး​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ တကယ်​​ေတာ့​​ သူတို့​​ရဲ့​​ ​​ေန့​​စဉ်သံုး​​ ဘာသာစကား​​ အ​​ေြခခံယဉ်​​ေကျး​​မှု ​​ေဘာင်ထဲမှာ ဆိုလိုတာက သစ်ရွက်​​ေတွကို ဖယ်ဖို့​​ပဲ။​ ​​ေရ​​ေပါ်က သစ်ရွက်ကို ထွန်ြခစ်နဲ့​​ ဖယ်စရာ မလိုဘူး​​။​ To rake ဆိုတာ ဆွဲဖယ်ပစ်တာပဲ။​ With rake နဲ့​​ မတူဘူး​​ ( ြမန်မာတို့​​ရဲ့​​ ​​ေန့​​စဉ်သံုး​​ ဘာသာစကား​​ထဲက ယဉ်ပါး​​ြပီး​​သား​​ အသံုး​​အနှုန်း​​နှစ်ခုကို နမူနာယူြကည့်​​ပါ။​ ကား​​​ေမာင်း​​တယ် နဲ့​​ နွား​​​ေမာင်း​​တယ် ဆိုတာမှာ ဘာကို ဘယ်လို​​ေမာင်း​​တယ်ဆိုတာ ထည့်​​ရှင်း​​ြပဖို့​​ မလိုသလိုပဲ ) ။​ ထွန်ြခစ်ပါလာတဲ့​​အတွက် ကဗျာဟာ မာသွား​​တယ်။​ မူရင်း​​မှာ နု​​ေစချင်သလို၊​ သွယ်​​ေစချင်သလို မဟုတ်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ (ဖ​​ေရာ့​​(စ်)က ဒီကဗျာကို သူ့​​က​​ေလး​​ တစ်​​ေယာက် တိမ်း​​ပါး​​သွား​​တဲ့​​​ေနာက် ​​ေရး​​တာ)။​ ​​ေနာက်တစ်ချက်က​​ေတာ့​​ မူရင်း​​ဘာသာစကား​​နဲ့​​ အသား​​ကျ​​ေအာင် ဖတ်ထား​​တဲ့​​ လူ​​ေတွ​​ေလာက်ပဲ ဘဝင်ကျနိုင်တဲ့​​ အချက်ပါ။​ ကဗျာကို ​​ေဖာ်ထုတ် တင်ြပ​​ေနတဲ့​​ လူ ရပ်တာဟာ သစ်ရွက်ဖယ်ဖို့​​ပဲ။​ သစ်ရွက်ဖယ်ဖို့​​ ရပ်တာမဟုတ်ဘူး​​။​ Intention ကွာတယ် ။​

ဒီအချက်က​​ေတာ့​​ ြမန်မာတို့​​ရဲ့​​ ဘာသာစကား​​​ေဘာင်ထဲမှာ ဘာမျှ အဓိပ္ပါယ် ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး​​။​ ဆရာြကီး​​ ​​ေဒါက်တာခင်​​ေမာင်ဝင်း​​ ​​ေပး​​ခဲ့​​ဖူး​​တဲ့​​ နမူနဲ့​​ဆိုရရင် Mg Ba Loves Ma Hla နဲ့​​ Ma Hla loves Mg Ba မတူသလိုပဲလို့​​ ​​ေြပာရရံုပဲ ရှိတယ်။​ ဒီ​​ေနရာမှာ ကျွန်​​ေတာ် ဖတ်ခဲ့​​ရဖူး​​တဲ့​​ ဖ​​ေရာ့​​(စ်)ရဲ့​​ ကဗျာကို ဘာသာြပန်သူကို မှား​​၊​ မှန်၊​ ​​ေကာင်း​​၊​ ညံ့​​ အကဲြဖတ်​​ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ ဘာသာစကား​​ထဲမှာ ကပ်ြငိ​​ေနတဲ့​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုဆိုတာကို တင်ြပချင်တာပါ။​ ဒီလိုအ​​ေနအထား​​မျိုး​​မှာ ဘာသာစကား​​တစ်ခုက တစ်ခုကို အ​​ေြပာင်း​​အလဲလုပ်ရတာ ခက်တယ်။​ အထူး​​သြဖင့်​​ စာလံုး​​ကို လံုး​​ြခင်း​​ဘာသာြပန်နည်း​​ သံုး​​လို့​​ရမှာ မဟုတ်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ Translation of world (s) အစား​​ Translation of Text ပဲ ြဖစ်နိုင်​​ေတာ့​​တယ်။​ ​​ေရး​​သား​​ထား​​တာ တစ်ခုလံုး​​ (Text ကို ဆိုလိုတာပါ) ကို ဘာသာြပန်သူ အနက်​​ေဖာ်ြပီး​​ ဘာသာြပန်တာမှ ကနဦး​​ ကဗျာဖန်တီး​​သူ၊​ ကနဦး​​ ဘာသာစကား​​ထဲမှာ ​​ေဖာ်ထုတ်ထား​​တဲ့​​ ရည်ရွယ်ရင်း​​ကို ရမှာပဲ။​ ဒီရည်ရွယ်ရင်း​​ကို ဘာသာြပန်ရမှာပဲ။​ တစ်နည်း​​ဆိုရရင် ဘာသာြပန်သူဟာ နတ်ဝင်သည်များ​​လိုပဲ။​ တစ်ဖက်က ​​ေြပာတာကို၊​ တစ်ြခား​​တစ်ဖက်မှာ နား​​လည်​​ေအာင် သူက ြပန်​​ေြပာဖို့​​ပဲ။​ (ဒီ​​ေနရာမှာ နတ်ဝင်သည်ဆိုတာ တကယ်ရှိတယ် မရှိဘူး​​၊​ မှန်တယ် မှား​​တယ်......စတဲ့​​ အ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေဆွး​​​ေနွး​​​ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ အြပုအမူအပိုင်း​​မှာ ြမင်သာတဲ့​​သ​​ေဘာကို ​​ေဆာင်ြပရံုပါပဲ)။​ ဘာသာြပန်တဲ့​​လူဟာ ြကား​​ပွဲစား​​ပဲ (Agent ပဲ)။​ သူ​​ေြပာ​​ေနတာ သူ့​​အသံမဟုတ်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ မူရင်း​​က ​​ေပါ်​​ေနတဲ့​​ အသံ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒဲ့​​ ြပန်ဆိုလိုက်တာဟာ ဘာသာြပန်တဲ့​​လူရဲ့​​ မူပဲ။​ ဖစ်ဂျရယ် ဘာသာြပန်တဲ့​​ အိုမာရ်​​ေခယမ်း​​ရဲ့​​ ကဗျာကိုပဲ ြပန်ြကည့်​​ရင်၊​ မူရင်း​​ ပါရှင် (ဖာရ်စီ) ကဗျာမှာ ကဗျာ​​ေရး​​တဲ့​​ ​​ေရး​​ထံုး​​ ရူဘိုင် ( ရူ+ဘာ+အိုင်။​ ruba'i ။​ အဲဒီ ​​ေရး​​စပ်နည်း​​အတိုင်း​​ ​​ေရး​​ထား​​တဲ့​​ ကဗျာများ​​ ဗဟုဝုစ် ကို ruba'iyyat လို့​​ ​​ေခါ်ပါတယ်)။​ ပံုစံအတိုင်း​​ အဂင်္လိပ်လို မြပန်နိ်ုင်ဘူး​​။​ အဂင်္လိပ်ရဲ့​​ ကဗျာတည်​​ေဆာက်နည်း​​အတိုင်း​​ ြပန်ြပီး​​ တည်​​ေဆာက်ရတာ။​ ​​ေလး​​​ေြကာင်း​​တစ်ပိုဒ်စပ်တဲ့​​ ရူဘိုင်ဟာ အဂင်္လိပ်လို Quatrain ြဖစ်လာတာကလွဲလို့​​ ကဗျာတည်​​ေဆာက်ပံု မတူ​​ေတာ့​​ဘူး​​၊​ မတူဆို ဘာသာစကား​​ရဲ့​​ စနစ်ကမှ မတူဘဲ။​ အတင်း​​ အဓမ္မ သူ့​​ကဗျာပံုစံကို ကိုယ့်​​ဘာသာစကား​​နဲ့​​ ြပန်တည်​​ေဆာက်လို့​​ မြဖစ်နိုင်ဘူး​​။​ ကဗျာကို ဘာသာြပန်လို့​​ မြဖစ်နိုင်ဘူး​​ဆိုတာကို လက်ခံြကသူ​​ေတွ အ​​ေနနဲ့​​ ဒီအချက်ကို အဓိကထား​​ ဆိုြကပါတယ်။​

တကယ်​​ေတာ့​​ ကဗျာကို ဘာသာြပန်တာဟာ ကဗျာကို ​​ေလ့​​လာနည်း​​တစ်နည်း​​ပဲလို့​​​ေတာင် ဆိုနိုင်တယ်။​ ကိုယ်နဲ့​​ အကျွမ်း​​တဝင်ြဖစ်​​ေနြပီး​​သား​​ ဘာသာစကား​​နဲ့​​ ​​ေရး​​သား​​ထား​​တဲ့​​ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ြပီး​​ရင်လည်း​​ ဖတ်တဲ့​​လူအ​​ေနနဲ့​​ အနက်​​ေဖာ်ယူရတာပဲ။​ ကဗျာရဲ့​​ ဘာသာစကား​​ဟာ သီး​​ြခား​​ဘာသာစကား​​ပဲ။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ကဗျာကို ကဗျာလို့​​ ​​ေခါ်​​ေနရတာပဲ။​ ​​ေရှး​​က ကဗျာ၊​ ​​ေခတ်​​ေပါ်ကဗျာ၊​ ကာရံမဲ့​​ကဗျာ၊​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်ပါတဲ့​​ကဗျာ၊​ လက်တန်း​​ချ​​ေရး​​ထား​​တယ်ဆိုတဲ့​​ ကဗျာ၊​ ဘယ်လို ကဗျာမျိုး​​ပဲြဖစ်ြဖစ် ကဗျာဟာ ကဗျာပဲ။​ ပို့​​စ်​​ေမာ်ဒန်ကာလြကီး​​မှာ ကဗျာနဲ့​​ စကား​​​ေြပ အြကား​​က စည်း​​ရိုး​​​ေပါက်သွား​​တယ်လို့​​ ဆိုြကတယ်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ စည်း​​ရိုး​​ရှိ​​ေန​​ေသး​​တယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်တာက အဲ့​​ဒါပဲ။​ ပါး​​ပါး​​က​​ေလး​​ ြဖစ်​​ေကာင်း​​ြဖစ်မယ်၊​ ရှိ​​ေကာင်း​​ရှိမယ်။​ စကား​​​ေြပကဗျာ ဆိုတဲ့​​ စာလံုး​​ကိုပဲြကည့်​​။​ ကဗျာ ဆိုတဲ့​​ မျိုး​​တူစုြပစာလံုး​​ကို ထည့်​​ြပထား​​ရ ​​ေသး​​တယ်။​ ဆိုလိုတာက​​ေတာ့​​ ကဗျာဟာ ကဗျာပဲ ဆိုတဲ့​​ သ​​ေဘာပဲ။​ ကဗျာ မဟုတ်​​ေတာ့​​ဘူး​​ဆိုရင် စကား​​​ေြပမှာ ဘာမှ ထည့်​​ြပ​​ေနစရာ မလို​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ စကား​​​ေြပဟာ စကား​​​ေြပပဲ။​ ကဗျာဆန်ဆန်​​ေရး​​တဲ့​​ စကား​​​ေြပဟာ စကား​​​ေြပပဲ။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ကဗျာဖတ်တဲ့​​လူဟာ ကဗျာကို ကဗျာလိုပဲ ဖတ်တယ်။​ တစ်နည်း​​ဆိုရရင် သူ့​​သိမှုအ​​ေြခခံနဲ့​​ ကဗျာကို ​​ေလ့​​လာ​​ေနတာပဲ။​ တစ်ခါတစ်​​ေလ ကဗျာကို ခွဲြခမ်း​​စိတ်ြဖာ ​​ေလ့​​လာြကည့်​​ရတဲ့​​ အဆင့်​​အထိ​​ေတာင် ​​ေရာက်သွား​​တယ်။​ ဒါမှလည်း​​ ကဗျာရဲ့​​ စာ​​ေြကာင်း​​​ေတွကို ဝန်း​​ရံ​​ေနတဲ့​​ အနက်အဓိပ္ပာယ် တစ်စံုတစ်ရာနဲ့​​ ဖန်တီး​​ထား​​တဲ့​​ ခံစား​​ချက်/​​ေဝဒနာ (Semantics aura လို့​​ ​​ေခါ်ချင်​​ေခါ်ပါ )ကို ​​ေတွ့​​မှာပဲ။​ အဲဒီလို​​ေတွ့​​မှပဲ လက်​​ေြပာင်း​​လက်လွှဲလုပ်လို့​​ အရသာ ရှိမယ်။​ ဒီစာလံုး​​က​​ေတာ့​​ ဒီလိုအနက်ထွက်တယ်။​ ဟိုစာလံုး​​က​​ေတာ့​​ ဟိုလိုအနက်ထွက်တယ်။​ ဒီနှစ်လံုး​​​ေပါင်း​​လိုက်​​ေတာ့​​ ဒီလို ဟိုလို နှစ်လံုး​​​ေပါင်း​​ အနက်ထွက်တယ်ဆိုရင်ြဖင့်​​ ဘာမျှ အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာ မဟုတ်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​

ြမန်မာတို့​​ရဲ့​​ အ​​ေရး​​ဘာသာစကား​​ဆီကို ဘာသာြပန်လိုက်တဲ့​​ ကဗျာ​​ေတွနဲ့​​ပတ်သက်လို့​​ ဘာသာြပန်သူ​​ေတွ အ​​ေနနဲ့​​ ထိန်း​​မထား​​နိုင်တဲ့​​အချက်တစ်ခုက ပံုနှိပ်တိုက်​​ေတွက စာစီတဲ့​​ လူ​​ေတွရဲ့​​ ထင်သလို လုပ်မှုတစ်ရပ်ပဲ။​ ဘာသာြပန်သူ​​ေတွက မူရင်း​​နဲ့​​ညှိြပီး​​ ဘယ်လိုပဲ စာ​​ေြကာင်း​​ကို တည်​​ေဆာက်​​ေပး​​လိုက် ​​ေပး​​လိုက်၊​ ပံုနှိပ်စက်က စာစီသူ​​ေတွက သူတို့​​ထင်သလို (သူတို့​​ စိတ်ထဲမှာ ြကည့်​​​ေကာင်း​​မယ် ထင်သလို) လုပ်ထည့်​​လိုက်တာ​​ေတွ ​​ေတွ့​​​ေနရတယ်။​ ဒီ​​ေတာ့​​လည်း​​ မူရင်း​​ကဗျာမှာ တည်​​ေဆာက်ထား​​တဲ့​​ စာ​​ေြကာင်း​​​ေတွရဲ့​​ ပံုစံမျိုး​​ရဖို့​​၊​ ဘာသာြပန်တဲ့​​လူ​​ေတွ ဘာမျှမလုပ်နိုင်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ ဘာသာြပန်တဲ့​​ လူ​​ေတွရဲ့​​ အား​​ထုတ်မှု တစ်ဝက်​​ေလာက်ဟာ စာစီတဲ့​​လူ​​ေတွ လက်​​ေအာက်မှာ ပျက်စီး​​သွား​​ရ ရှာတယ်။​

​​ေနာက်တစ်ခု​​ေြပာချင်တာက​​ေတာ့​​ ဒီ​​ေဆာင်း​​ပါး​​​ေလး​​နဲ့​​​ေတာ့​​ မဆိုင်ဘူး​​​ေပါ့​​​ေလ။​ ကျွန်​​ေတာ် ရက်​​ေတာ်​​ေတာ်ြကာ ​​ေပျာက်သွား​​တယ်ဆိုတာ အလုပ်​​ေတွ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ရှုပ်​​ေနလို့​​ပါ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ လာြပီး​​ အကူအညီ​​ေတာင်း​​တဲ့​​သူ​​ေတွကများ​​​ေတာ့​​ လိုက်လုပ်​​ေပး​​​ေနရတယ်။​ ကိစ္စက သီချင်း​​ကိစ္စ၊​ ဒဂံုတက္ကသိုလ်မှာ ​​ေကျာင်း​​​ေဖျာ်​​ေြဖပွဲ​​ေလး​​လုပ်ဖို့​​ ၊​ ခက်တာက ဒဂံုတက္ကသိုလ်နဲ့​​ဆိုင်တဲ့​​ သီချင်း​​​ေတွက မရှိ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ Main ထဲမှာဆိုရင်​​ေတာ့​​ သီချင်း​​​ေတွက သူနဲ့​​ဆိုင်တဲ့​​ သီချင်း​​​ေတွက အများ​​ြကီး​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​တာကိုး​​။​ ဒဂံုတက္ကသိုလ်နဲ့​​ဆိုင်တဲ့​​ သီချင်း​​ကျ​​ေတာ့​​ မရှိဘူး​​​ေလ။​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆီကို ဆရာမျိုး​​​ေရာက်လာြပီး​​ ​​ေရး​​​ေပး​​ဖို့​​ ၊​ လုပ်​​ေပး​​ဖို့​​ အကူအညီ​​ေတာင်း​​လာ​​ေတာ့​​ အလုပ်​​ေတွ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ရှုပ်သွား​​တယ်။​ ြကား​​ထဲ နာဂစ်က ဝင်သမ​​ေတာ့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ ဒုက္ခ​​ေရာက်သွား​​ြပန်​​ေရာဗျာ။​ ြပီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆီကို သတင်း​​လာ​​ေမး​​တဲ့​​ မိတ်​​ေဆွ BLOGGER များ​​ အား​​လံုး​​ကို ​​ေကျး​​ဇူး​​ပါ။​ ကျွန်​​ေတာ် ဘာမှ မြဖစ်ပါဘူး​​။​ အခု​​ေလာ​​ေလာဆယ်​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အိမ်​​ေဘး​​က အိမ်​​ေတွြပိုကျသွား​​လို့​​ သူတို့​​ကို ​​ေခါ်ထား​​ြပီး​​ ​​ေကျွး​​​ေမွး​​ထား​​ပါတယ်။​ တတ်နိ်ုင်သ​​ေလာက် ကူညီထား​​ပါတယ်။​ အား​​လံုး​​ကို ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်ပါတယ်။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/16/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign