ကျွန်​​ေတာ်၏ ရသစာတမ်း​​ငယ်နှင့်​​ ​​ေတာင်ငူဆိုက်


ကျွန်​​ေတာ် ရသစာတမ်း​​ငယ်ဆိုြပီး​​ အနုအရွ ဖတ်ချင်သူများ​​အတွက် ​​ေတာင်ငူမှာ ​​ေရး​​ထား​​ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီကို သွား​​​ေရာက် ဖတ်​​ေစချင်ပါတယ်။​ ဒီ​​ေတာင်ငူဆိုက်​​ေလး​​ကို ြကိုး​​စား​​ြပီး​​ လုပ်ထား​​တာပါ။​ သွား​​​ေရာက် လည်ပတ် ဖတ်ရှု့​​​ေစလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။​ ကျွန်​​ေတာ်၏ ရသစာတမ်း​​ငယ် စာြမည်း​​ အြဖစ် .............

ရတုဘုရင် နတ်သျှင်​​ေနာင်ဟာ ရတုအလွမ်း​​လကင်္ာ​​ေတွ​​ေရး​​ြပီး​​ ဓါတု ကလျာဆီ ဆက်သခဲ့​​ြခင်း​​ဟာ “ြမတ်နိုး​​စွာ ချစ်ခဲ့​​မိလို့​​ပါ” ။​

​​ေကး​​ဝဋ်ပုဏ္ဏား​​ဟာ နဖူး​​က အမာရွတ်ကိုြမင်တိုင်း​​ မ​​ေဟာ်သဓါကို သတိရြခင်း​​ဟာ “နာကျည်း​​စွာ မုန်း​​တီး​​ခဲ့​​လို့​​ပါ”။​

လူ့​​ဘဝဆိုတာ ြမတ်နိုး​​စွာချစ်ခဲ့​​မိလို့​​ သတိတရ ရှိတတ်ြကသလို၊​ နာကျည်း​​စွာ မုန်း​​တီး​​ခဲ့​​ရင်လည်း​​ ​​ေမ့​​မရဘဲ ရှိတတ်ြကတယ်......။​

အြကံြပုသည်လိုသည်များ​​ရှိလျှင် linoo@taungoo.net သို့​​ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/18/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign