ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အြမင် (၁၃)

သြကင်္န်ကား​​ြပီး​​ဆံုး​​ခဲ့​​​ေလြပီ ။​ သြကင်္န်ရက်အတွင်း​​ ရိပ်သာနှင့်​​ အ​​ေြကာင်း​​​ေြကာင်း​​​ေြကာင့်​​ IC မဏ္ဍပ်နှင့်​​ ကူး​​ချည် သန်း​​ချည် လုပ်ခဲ့​​သူကား​​ ကျွန်​​ေတာ်ပင်။​ သြကင်္န်တွင်း​​ အြဖစ်အပျက်များ​​ကား​​ ​​ေအာချ​​ေလာက်သည်။​ ​​ေရသန့်​​ဘူး​​စာ မိခဲ့​​ရ​​ေလ​​ေသာ အဆို​​ေတာ်နှင့်​​ သရုပ်​​ေဆာင်များ​​ကား​​ သနား​​စရာပင်။​ ထိုအ​​ေြကာင်း​​များ​​အား​​ ​​ေနာက်မှ ​​ေရး​​​ေတာ့​​မည်။​ ယခု ​​ေရး​​ချင်၊​ ​​ေြပာချင်​​ေသာ အ​​ေြကာင်း​​အရာကား​​.........

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ရပ်ကွက်နှင့်​​အနီး​​တွင် ကိုး​​ဘွဲ့​​ရဆရာ​​ေတာ်မှ ​​ေကျာင်း​​များ​​ ​​ေဆာက်လုပ်ကာ ​​ေကျာင်း​​ထိုင် ​​ေနပါသည်။​ ဆက်လက်ြပီး​​ ​​ေကျာင်း​​​ေဆာင်များ​​ ​​ေဆာက်လုပ်​​ေနပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ် ဆရာ​​ေတာ်ဆီသို့​​ သွား​​​ေရာက် တရား​​နာ​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ ဆရာ​​ေတာ်ကား​​ ကိုး​​ဘွဲ့​​ရဆရာ​​ေတာ်ဟု နာမည်ြကီး​​​ေန​​ေသာ အရှင်အာစာရလကင်္ာရ ။​

သြကင်္န်တွင်း​​ ြဖစ်ပျက်​​ေန​​ေသာ အ​​ေြခအ​​ေနများ​​ ဆရာ​​ေတာ်နှင့်​​ ​​ေြပာြဖစ်ပါသည်။​ ဆရာ​​ေတာ်က ....“ြမို့​​ထဲမှာ အရထူး​​​ေနြကတာကိုး​​ ဒကာရဲ့​​” ။​ ကျွန်​​ေတာ်က ဘယ်လိုအရထူး​​​ေနတာပါလဲဘုရား​​လို့​​ ​​ေမး​​​ေလျှာက်မိ​​ေတာ့​​ “အရထူး​​ အရူး​​ထ​​ေနြကတာ​​ေလ” တဲ့​​ ။​ “ ဒကာ​​ေလး​​ မှတ်ထား​​၊​ ဘုန်း​​ဘုန်း​​ရဲ့​​ ဒဿနတစ်ခုက​​ေတာ့​​ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်၊​ ကိုယ်ြဖစ်ရင် ကိုယ်ခံ ၊​ ဒါပဲ ဒကာရ။​ ကိုယ်အခု ဘာ​​ေတွလုပ်​​ေနလဲ။​ ဘုန်း​​ဘုန်း​​ရဲ့​​ ဒကာမတစ်ဦး​​က ဖုန်း​​ဆက်တယ်၊​ အရမ်း​​​ေပျာ်တာပဲ ဘုန်း​​ဘုန်း​​ရယ်တဲ့​​၊​ ​​ေပျာ်မှာ​​ေပါ့​​။​ ဘုန်း​​ဘုန်း​​​ေြပာခဲ့​​တာပဲ ၊​ အ​​ေပျာ်ရှာသူက အ​​ေပျာ်ရမှာပဲ။​ ကုသိုလ်ရှာတဲ့​​သူက ကုသိုလ်ရမယ်။​ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ြပီး​​ရင် ကိုယ်ြဖစ်ရင် ကိုယ်ခံရမှာပဲ​​ေလ မဟုတ်လား​​ ဒကာရ ”။​ ဘုန်း​​ဘုန်း​​​ေြပာသည်များ​​မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။​ မူး​​ချင်လို့​​ ​​ေသာက်သည်။​ ​​ေသာက်ြပီး​​ရင်​​ေတာ့​​မူး​​မည်၊​ မူး​​ြပီး​​လျှင်​​ေတာ့​​ ရမ်း​​မည်။​ ​​ေနာက်ဘဝထိ အကျိုး​​ဆက်က မ​​ေသး​​လှပါ။​

“ြပီး​​​ေတာ့​​ အခု သြကင်္န်း​​တွင်း​​ ရဟန်း​​ခံြကတဲ့​​သူ​​ေတွထဲမှာ ​​ေဗဒင်အလိုအရ လာခံတဲ့​​သူ​​ေတွလည်း​​ ရှိပါ့​​။​ သာသနာအတွက် ရင်​​ေလး​​စရာပါပဲ” ။​ ဟုတ်ပါသည်၊​ ဗုဒ္ဓသာသာနာ​​ေတာ်အတွက် တကယ့်​​ကို ရင်​​ေလး​​ စရာများ​​ပါပင်။​ “တစ်ခါက ဘုန်း​​ဘုန်း​​ရဲ့​​ တရား​​ပွဲတစ်ခုမှာ ဒကာမ တစ်ဦး​​ကို​​ေမး​​ပါတယ်။​ နတ်နဲ့​​ ငါနဲ့​​ ဘယ်သူ့​​ကို ပို​​ေြကာက်သလဲလို့​​​ေမး​​တာ့​​ အဲ့​​ဒကာမက ဘာ​​ေြပာလဲဆို​​ေတာ့​​ နတ်ကို ပို​​ေြကာက်ပါတယ်လို့​​ ​​ေြဖတယ် ဒကာ​​ေလး​​ရ၊​ ဘာလို့​​ ပို​​ေြကာက်သလဲလို့​​ ​​ေမး​​ြပန်​​ေတာ့​​ နတ်က ကိုင်တယ်ဘုရား​​၊​ သူကိုင်ရင် ​​ေြကာက်ဖို့​​​ေကာင်း​​တယ်ဘုရား​​လို့​​ ြပန်​​ေြဖတယ် ဒကာ​​ေရ ၊​ နတ်ကို ယံုစား​​ြကသူများ​​ တယ်ခက်တာပဲ ”။​ ဟုတ်ပါသည် ၊​ ယခု သြကင်္န်တွင် အိမ်နား​​မှ လူတစ်ဦး​​မှ ရဟန်း​​ခံချင်ရက်နဲ့​​ မခံရ​​ေသး​​ဘူး​​ဗျာဟု ​​ေြပာပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်က ရဟန်း​​ခံတာများ​​ ခံလို့​​ရတာပဲဟုဆို​​ေတာ့​​ ထိုသူက၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ရိုး​​ရာနတ်ကို မကန်​​ေတာ့​​ရ​​ေသး​​ဘူး​​ဗျ၊​ သူ့​​ကို ကန်​​ေတာ့​​ြပီး​​မှ ရဟန်း​​ခံလိ်ု့​​ရမှာဗျ တဲ့​​ ။​ ​​ေကာင်း​​​ေရာဗျာ။​ ကိုယ့်​​ဟာကို ရဟန်း​​​ေဘာင်၊​ သာသနာ့​​​ေဘာင် ဝင်တာများ​​ ရိုး​​ရာနတ်ဆီကို ခွင့်​​​ေတာင်း​​ရ​​ေသး​​သတဲ့​​။​ ြကား​​ရလို့​​မှ မ​​ေကာင်း​​ပါ။​ ထိုသူလို ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံများ​​ကား​​ များ​​သထက်များ​​လာပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ထိုအ​​ေြကာင်း​​များ​​ကို
မဂ္ဂဇင်း​​ စာမျက်နှာ​​ေပါ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​တာလည်း​​ မနည်း​​​ေတာ့​​ပါ။​ ​​ေဗဒင်ဆရာတို့​​ကား​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အား​​ ​​ေချာင်း​​ရိုက်ချင်​​ေလာက်​​ေအာင် ြဖစ်ခဲ့​​ရပါသည်။​ Sun Day Talk အစီအစဉ် ြကည့်​​ြဖစ်လိုက်ပါသည်။​ ​​ေဗဒင် နက္ခတ်ဆရာနှစ်​​ေယာက်နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေမး​​ြမန်း​​ြခင်း​​တစ်ခုပါ။​ ​​ေမး​​သူကလည်း​​ ​​ေမး​​၏။​ ​​ေြဖသူကလည်း​​ ​​ေြဖ၏၊​ မယံုချင်လည်း​​ မယံုြကနှင့်​​ဟုလည်း​​ ဆို​​ေသး​​၏။​ သူတို့​​ကလည်း​​ အချက်ကျကျ ​​ေြပာြကသည်။​ ကျွန်​​ေတာ် ထိုအစီအစဉ်အား​​ြကည့်​​ရင်း​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ စိတ်ထိခိုက်ရသည်။​ ဆရာ​​ေတာ်များ​​နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လို စာ​​ေရး​​ဆရာများ​​မှာ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကို လူ​​ေတွသိရှိနား​​လည်​​ေအာင်၊​ မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုး​​ကွယ်တတ်​​ေအာင် အား​​ြကိုး​​မာန်တက် ြကိုး​​စား​​​ေနချိန်တွင် ထိုသို့​​​ေသာ အစီအစဉ်များ​​လုပ်ြပီး​​ ြပြခင်း​​မှာ မ​​ေကာင်း​​ပါ။​ ဆက်သွယ်စံုစမ်း​​ြကည့်​​​ေတာ့​​ ပညာရပ်တစ်ခုအား​​ ​​ေလး​​စား​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ စီစဉ်တင်ဆက်ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သိရပါသည်။​ ဘယ်သို့​​ပဲြဖစ်ြဖစ် မ​​ေကာင်း​​ပါ။​ လူ​​ေတွ ပိုြပီး​​ လမ်း​​မှား​​ကို ​​ေရာက်​​ေတာ့​​မည်။​

​​ေနာက်တစ်ခု ​​ေြပာချင်သည်မှာ ကျွန်​​ေတာ်သည် နိုင်ငံ​​ေရး​​လုပ်​​ေန​​ေသာသူတစ်​​ေယာက် မဟုတ်ပါ။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေြပာသင့်​​သည်ထင်၍ ​​ေြပာရပါဦး​​မည်။​ မဲရံုကိုသွား​​ရန်၊​ ​​ေထာက်ခံမဲ​​ေပး​​ရန် ရုပ်သံအစီအစဉ် များ​​မှ ​​ေန၍ ထုတ်လွှင့်​​​ေနပါသည်။​ ြပည်သူ​​ေတွထဲမှ ြပည်သူများ​​က ​​ေမး​​လာ​​ေသာ စကား​​များ​​အား​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာြပပါမည်။​ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒထဲတွင် မည်သို့​​​ေသာအချက်များ​​ပါသည်ကို ြပည်သူများ​​ မသိြက​​ေသး​​ပါ။​ ပါဝင်​​ေသာအချက်များ​​ကို မဖတ်ဘဲ မည်သို့​​ ​​ေထာက်ခံမဲ ​​ေပး​​ရမည်နည်း​​၊​ ဒါ ​​ေမး​​ခွန်း​​ တစ်ခုပါ။​ ဒီ​​ေမး​​ခွန်း​​သည် တိုင်း​​ြပည်၊​ နိုင်ငံအတွက် အင်မတန် အ​​ေရး​​ပါ​​ေသာ ​​ေမး​​ခွန်း​​တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်ဟု ကျွန်​​ေတာ်ထင်သည်။​ အစိုး​​ရမှ ထိုဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒစာအုပ်အား​​ သက်ဆိုင်ရာ ြမို့​​နယ် စာြကည့်​​တိုက် များ​​တွင် ​​ေပး​​ပို့​​ြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ စာအုပ်ဆိုင်များ​​တွင်လည်း​​ ဝယ်​​ေရာက်ဖတ်ရှု့​​နိုင်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာသည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ တကယ်တမ်း​​ စဉ်း​​စား​​ြကည့်​​လျှင် မည်သူမှ ဝယ်မဖတ်ဟု ကျွန်​​ေတာ်ထင်သည်။​ တစ်​​ေန့​​လုပ်မှ တစ်​​ေန့​​စား​​ရသည့်​​သူများ​​ဆိုလျှင် ပိုဆိုး​​မည်။​ ကျွန်​​ေတာ် အြမင်မှား​​သည်လား​​​ေတာ့​​ မ​​ေြပာတတ်ပါ။​ ပထမဦး​​ဆံုး​​ မဲဆန္ဒ​​ေပး​​ရန်ဟု​​ေြကြငာြပီး​​ အခု​​ေတာ့​​ ​​ေထာက်ခံမဲ​​ေပး​​ရန်ဟု ​​ေြကြငာသည်။​ ဆန္ဒမဲနှင့်​​ ​​ေထာက်ခံမဲ ၊​ ဒီ စကား​​စု နှစ်ခုသည် အဓိပ္ပါယ် ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကွာသည်ကို သတိြပုမိမည်ဟု ထင်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ အစိုး​​ရကို ဆန့်​​ကျင်ြပီး​​ ​​ေြပာ​​ေနြခင်း​​မဟုတ်ပါ။​ ြဖစ်​​ေနတာ​​ေတွကို ​​ေြပာ​​ေနြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ထိထိ​​ေရာက်​​ေရာက် ​​ေထာက်ခံ​​ေစချင်လျှင် ဖတ်ြဖစ်​​ေအာင် လုပ်ရမည်သာ ြဖစ်သည်။​ တစ်လမ်း​​လျှင် တစ်အုပ်ဆိုရင်​​ေကာ မ​​ေပး​​နိုင်ဘူး​​လား​​၊​ ဒါ ကျွန်​​ေတာ့​​ဘက်က စဉ်း​​စား​​ြကည့်​​ြခင်း​​သာြဖစ်ပါသည်။​ နိုင်ငံ​​ေရး​​နှင့်​​ ပတ်သက်လျှင်ကား​​ ကျွန်​​ေတာ်သည် မူလတန်း​​အဆင့်​​သာ ရှိပါလိမ့်​​မည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ြပည်သူ​​ေတွ ​​ေမး​​​ေသာ​​ေမး​​ခွန်း​​သည် ​​ေမး​​သင့်​​ ​​ေမး​​ထိုက်​​ေသာ ​​ေမး​​ခွန်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဟာ​​ေြပာပွဲများ​​တက်တိုင်း​​ ​​ေထာက်ခံသည်ဟု မမှတ်​​ေစလိုပါ။​ ​​ေထာက်ခံမဲစာရင်း​​သို့​​လည်း​​ မထည့်​​သွင်း​​​ေစလိုပါ။​ ဆက်လက် ​​ေရး​​သား​​ ​​ေဖာ်ြပပါဦး​​မည်။​

​​ေစတနာများ​​စွာြဖင့်​​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/21/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign