ဂါထာ မန္တန်

​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်သည် အကျင့်​​သာသနာ​​ေတာ် ြဖစ်ပါ၏။​ အကျင့်​​စရဏ ြပဋ္ဌာန်း​​ပါ၏။​ အရွတ်သာသနာ မဟုတ်ပါ။​ ြမတ်စွာဘုရား​​သည် ​​ေလာကုတ္တရာ အကျိုး​​စီး​​ပွား​​ အလို့​​ငှာ သီလ သမာဓိ ပညာ ကျင့်​​စဉ်များ​​ကို ​​ေဟာ​​ေဖာ် ညွှန်ြပ​​ေတာ်မူခဲ့​​ပါ၏။​ စား​​ဝတ်​​ေန​​ေရး​​နှင့်​​မကင်း​​​ေသာ လူ့​​​ေဘာင်​​ေန လူသား​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ သမ္မာအာဇီဝ ​​ေဘာင်အတွင်း​​မှ ​​ေလာကီအကျိုး​​စီး​​ပွား​​များ​​ကို ​​ေဆာင်ြကဉ်း​​နိုင်စိမ့်​​​ေသာငှာ သမ္ပဒါတရား​​​ေလး​​ပါး​​၊​ သိဂင်္ါ​​ေလာဝါဒသုတ် စသည့်​​ ကျင့်​​စဉ်များ​​ကို ​​ေဖာ်ညွှန်း​​လမ်း​​ြပ​​ေတာ် မူခဲ့​​ပါသည်။​ ဘုရား​​ရှင် ​​ေဖာ်ညွှန်ြပ​​ေတာ်မူ​​ေသာ တရား​​နည်း​​လမ်း​​များ​​အတိုင်း​​ ကိုယ်တိုင်ကျင့်​​ြကံအား​​ထုတ်ြကမှသာလျှင် ​​ေလာကီ ​​ေလာကုတ္တရာ နှစ်ြဖာအကျိုး​​ ပွား​​တိုး​​စည်​​ေဝနိုင်မည် ြဖစ်ပါ၏။​ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အစဉ်အတိုင်း​​ ​​ေလျှာက်ရ​​ေသာလမ်း​​သာ ရှိပါ၏။​ မိမိ၏ ကံ ၊​ ဉာဏ် ၊​ ဝီရိယစွမ်း​​အား​​တို့​​ြဖင့်​​ ကျင့်​​ြကံ​​ေလျှာက်လှမ်း​​ရ​​ေသာ လမ်း​​​ေကာင်း​​လမ်း​​မှန်သာ ြပဋ္ဌာန်း​​ပါ၏။​

ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်ြမတ်အတွင်း​​ ဗုဒ္ဓဝါဒ အ​​ေယာင်​​ေဆာင်လျက် ​​ေရာ​​ေနှာ​​ေန​​ေသာ ဝါဒများ​​တွင် မန္တရယာန ဝါဒလည်း​​ ပါသည်။​ မန္တရယာနဝါဒဟူသည် အစွမ်း​​ထက်​​ေသာ ဂါထာ၊​ မန္တန်များ​​ကို ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ြခင်း​​ အား​​ြဖင့်​​ မိမိ၏ အလိုဆန္ဒများ​​ ြပည့်​​စံု ြပီး​​​ေြမာက်သည်ဟူ၍ ယံုြကည်​​ေသာဝါဒ ြဖစ်ပါသည်။​ မန္တရဝါဒသည် အသံကို အဓိကထား​​၏။​ မန္တန်ကား​​ အသံပင်ြဖစ်၏။​ မန္တရဝါဒီတို့​​၏ အလိုအရ မန္တန်ရွတ်ရံုမျှြဖင့်​​ ​​ေလာကီ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ အ​​ေထွ​​ေထွကို ြဖာ​​ေဝ​​ေစ၏။​ ​​ေလာကုတ္တရာ အကျိုး​​စီး​​ပွား​​ကိုလည်း​​ ​​ေပး​​စွမ်း​​နိုင်၏။​ နတ်ြပည်ကို ​​ေရာက်​​ေစနိုင်၏။​ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ​​ေရာက်​​ေစနိုင်၏။​ ြပုမိ​​ေသာ မ​​ေကာင်း​​ကံများ​​ ပ​​ေပျာက်၏။​ ငရဲကျမည့်​​ ​​ေဘး​​မှ လွတ်၏ဟူ ယံုြကည်ြကသည်။​

​​ေထရဝါဒ၏ အလိုအရမူ ​​ေလာကီအကျိုး​​စီး​​ပွား​​ကိုလို​​ေသာ် သမ္မာအာဇီဝ ​​ေဘာင်ဝန်း​​အတွင်း​​မှ “ကံ၊​ဉာဏ်၊​ ဝီရိယ” တို့​​ကို ထိထိ​​ေရာက်​​ေရာက် အသံုး​​ချရန်လို၏။​ ငရဲကျမည့်​​​ေဘး​​မှ လွတ်လို​​ေသာ် ဒုစရိုက်မှုများ​​ ​​ေရှာင်ြကဉ်ဖို့​​လို၏။​ နတ်ြပည်​​ေရာက်လို​​ေသာ် ဒါန၊​ သီလ၊​ စသည့်​​ ​​ေကာင်း​​မှုတို့​​ကို ြပုရန်လို၏။​ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် ရလို​​ေသာ် သမထ၊​ ဘာဝနာ၊​ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ ပွား​​များ​​ရန်လို၏။​ ​​ေထရဝါဒနှင့်​​ မန္တရဝါဒသည် အ​​ေရှ့​​နှင့်​​ အ​​ေနာက်၊​ ​​ေတာင်နှင့်​​​ေြမာက်ပမာ ဆန့်​​ကျင်​​ေကျာခိုင်း​​လျက် အလှမ်း​​အတာ ကွာ​​ေဝး​​လှပါ၏။​

မန္တရဝါဒီတို့​​က ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း​​ ပရိတ်ြကီး​​ (၁၁)သုတ် စ​​ေသာ မန္တန်များ​​ ရှိသည်ဟု ​​ေဝဖန်​​ေထာက်ြပြကပါ၏။​ စင်စစ်​​ေသာ် ပရိတ်ြကီး​​ (၁၁)သုတ်သည် မန္တန်မဟုတ်ပါ။​ ြမတ်စွာဘုရား​​သည် ပရိတ်​​ေတာ်တို့​​ကို သတ္တဝါတို့​​၏ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ချမ်း​​သာအလို့​​ငှာ ​​ေဟာြကား​​​ေတာ် မူခဲ့​​ပါသည်။​ ပရိတ်​​ေတာ်များ​​ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ြခင်း​​၊​ နာယူြခင်း​​တို့​​ြဖင့်​​ မ​​ေကာင်း​​​ေသာ ​​ေဘး​​အန္တရာယ်တို့​​ကို တား​​ဆီး​​နိုင်ြပီး​​ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ချမ်း​​သာ ကျက်သ​​ေရမဂင်္လာအ​​ေပါင်း​​နှင့်​​ ြပည့်​​စံုသည်ဟု ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့​​က ယံုြကည်ြကသည်မှာ မှန်ပါ၏။​ သို့​​တစ်​​ေစ ပရိတ်​​ေတာ်တို့​​ကို ရွတ်သူတိုင်း​​ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​ချမ်း​​သာ ရ​​ေစနိုင်သည်ဟုမူ ြမတ်ဗုဒ္ဓက အာမခံ​​ေတာ် မမူပါ။​ အတိတ်က အကုသိုလ်ကံ အား​​ြကီး​​သူများ​​နှင့်​​ ယခုပစ္စုပ္ပန်၌ ြကီး​​​ေလး​​​ေသာ အြပစ်ကျူး​​လွန်သူအ​​ေနြဖင့်​​မူ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ အကျိုး​​ကို မခံစား​​ရဟု ဆိုပါ၏။​ ဤသည်မှာ တရား​​မျှတ မှန်ကန်​​ေသာ ကမ္မနိယာမဘက်မှ ခိုင်ြမဲတည့်​​မတ်စွာ ရပ်တည်ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်၏။​ ကုသိုလ်၊​ အကုသိုလ်တို့​​၏ စွမ်း​​အင်ကို လျစ်လျူရှု၊​ ဥ​​ေပက္ခာမြပုြခင်း​​ ြဖစ်၏။​ လူ့​​​ေလာကကို ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်​​ေသာ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်လည်း​​ ြဖစ်၏။​

​​ေထရဝါဒ၏ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ြခင်း​​၊​ နာြကား​​ြခင်း​​ စသည်တို့​​၌ ြဖတ်လမ်း​​ မရှိပါ။​ လူြပိန်း​​ြကိုက် မက်လံုး​​ မပါပါ။​ ထို့​​ြပင် ပရိတ်ရွတ်ဖို့​​သာ လို၏။​ သီလ၊​ သမာဓိ၊​ ပညာ ကျင့်​​စဉ်များ​​ကို ကျင့်​​ဖို့​​မလိုဟူ​​ေသာ အယူအဆကို ထူ​​ေထာင်မထား​​​ေပ။​ ​​ေထရဝါဒ၏ ပရိတ်​​ေတာ်များ​​အ​​ေပါ် သ​​ေဘာထား​​ပံု၊​ ပရိတ်အသံုး​​ြပုပံုနှင့်​​ မန္တရဝါဒ၏ မန္တန်အသံုး​​ြပုပံု ၊​ မန္တန်အ​​ေပါ် သ​​ေဘာထား​​ပံုတို့​​မှာ များ​​စွာ ြခား​​နား​​ပါ၏။​ များ​​စွာ ဆန့်​​ကျင်ပါ၏။​

ဘာသာ​​ေရး​​ကို ခုတံုး​​လုပ်လျက် အြမတ်ထုတ် ကိုယ်ကျိုး​​ရှာလို​​ေသာသူများ​​သည် ​​ေလာကီအကျိုး​​စီး​​ပွား​​ကို အာသာငမ်း​​ငမ်း​​ြဖင့်​​ ြဖတ်လမ်း​​က ရှာ​​ေဖွလျက်ရှိြက​​ေသာ ​​ေလာဘသား​​​ေကာင်များ​​အား​​ ဂါထာမန္တန် ​​ေထာင်​​ေချာက်အတွင်း​​ ဆွဲသွင်း​​လျက် ရှိ​​ေနြကပါ၏။​ စီး​​ပွား​​တက်လို​​ေသာ် မည်သည့်​​ဂါထာမန္တန်ကို ရွတ်၊​ အမှုအခင်း​​နိုင်လို​​ေသာ် မည်သည့်​​ဂါထာမန္တန်ကိုရွတ် စသည်ြဖင့်​​ ​​ေထရဝါဒ သာသနာထွန်း​​ကား​​ရာ ဤနိုင်ငံတွင် မန္တရဝါဒတို့​​ ြဖန့်​​ြဖူး​​​ေြကာ်ြငာလျက် ရှိ်ပါသည်။​ ဤသို့​​ြဖင့်​​ ြဗဟ္မဏတို့​​၏ နတ်မင်း​​ြကီး​​သံုး​​ပါး​​၏ သ​​ေကင်္တြဖစ်​​ေသာ ဥံု ဥစ္စာစရဏ သမ္ပ​​ေန္နာ ဟူ၍ ဘုရား​​ဂုဏ်​​ေတာ်ကိုပင် ြဖည့်​​စွက်ြခင်း​​၊​ နုတ်ပယ်ြခင်း​​ ြပုထား​​​ေသာ ဂါထာမန္တန်များ​​ကို ဖန်တီး​​လျက်ရှိ​​ေနြကကုန်၏။​ ​​ေထရဝါဒ အသိအြမင် မရှိသူတို့​​ကလည်း​​ ထိုသာသနာ ထိုသာသနာပ ဂါထာမန္တန်တို့​​ကိုပင် တရှိုက်မက်မက် ဦး​​ထိပ်ရွက်လျက် ရှိ​​ေနြကကုန်၏။​ မိမိ၏ ကံ၊​ ဉာဏ်၊​ ဝီရိယကို ရိုး​​ရိုး​​သား​​သား​​အား​​ကိုး​​ယံုြကည်မှု မရှိ​​ေတာ့​​ဘဲ သာသနာပ ဂါထာမန္တန်ကိုသာ အား​​ကိုး​​ရာရှာြခင်း​​သည် ကံ ကံ၏အကျိုး​​ကို လက်လွှတ်လိုက်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါ၏။​ ကံ ကံ၏ အကျိုး​​ကို လက်လွှတ်လိုက်သည်နှင့်​​ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​ေကာင်း​​တစ်​​ေယာက် မဟုတ်​​ေတာ့​​ပါ။​ သာသနာပ ဂါထာမန္တန်များ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ဆရာဦး​​ထွန်း​​​ေအာင်မိုး​​ (ပန်း​​ဘဲတန်း​​)၏ ​​ေရး​​သား​​ချက်မှာ များ​​စွာဆင်ြခင်နှလံုး​​သွင်း​​စရာ ြဖစ်ပါ၏။​ “ြပုလုပ်​​ေသာ လုပ်ငန်း​​ ​​ေအာင်ြမင်ြခင်း​​၊​ မ​​ေအာင်ြမင်ြခင်း​​သည် မိမိ၏ ကံ၊​ ဉာဏ်၊​ ဝီရိယများ​​နှင့်​​သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။​ လုပ်ငန်း​​​ေအာင်ြမင်​​ေရး​​၊​ ထီ​​ေပါက်​​ေရး​​၊​ ရာထူး​​တိုး​​​ေရး​​၊​ ချမ်း​​သာ​​ေရး​​ စသည်တို့​​မှာလည်း​​ မိမိ၏ ကံ၊​ သို့​​မဟုတ် မိမိ၏ ြကိုး​​စား​​မှု သို့​​မဟုတ် မိမိ၏ကံနှင့်​​ ြကိုး​​စား​​မှုတို့​​​ေြကာင့်​​သာ ြဖစ်​​ေပါ်လာနိုင်ပါသည်။​ အြခား​​ တစ်စံုတစ်​​ေယာက်က စွမ်း​​​ေဆာင် မ စ၍ မရနိုင်ပါ။​

ြမတ်စွာဘုရား​​ရှင်ကလည်း​​ မိမိသည်သာလျှင် မိမိ၏ ကိုး​​ကွယ်ရာြဖစ်၏။​ သူတစ်ပါး​​သည် မိမိ၏ ကိုး​​ကွယ်အား​​ထား​​ရာ အဘယ်မှာ ြဖစ်အံ့​​နည်း​​ဟု ဓမ္မပဒ၌ အထင်အရှား​​ ​​ေဟာြကား​​​ေတာ်မူခဲ့​​သည်။​ ရွတ်ဖတ်ရံု၊​ ဆု​​ေတာင်း​​ရံုမျှြဖင့်​​ လိုအင်ဆန္ဒြပည့်​​မည်၊​ နိဗ္ဗာန်သို့​​ ​​ေရာက်နိုင်သည်ဆို​​ေသာ မက်လံုး​​မှာ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်​​ ​​ေြဖာင့်​​​ေြဖာင့်​​ြကီး​​ ဆန့်​​ကျင်​​ေနပါသည်။​ ​​ေသချာစွာ စဉ်း​​စား​​ြကည့်​​ပါက ထိုမက်လံုး​​များ​​ အမှန်တကယ် ြဖစ်နိုင်၊​ မြဖစ်နိုင်ဆိုသည်ကို သိရှိလာြက​​ေပမည်။​ ဆိုလိုသည်မှာ- ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ် ဆု​​ေတာင်း​​ရံုမျှြဖင့်​​ ​​ေလာကီ၊​ ​​ေလာကုတ္တရာ လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှတို့​​ ြပည့်​​စံုမည်ဆို​​ေသာ မ​​ေရရာသည့်​​ မက်လံုး​​များ​​ကို နား​​မ​​ေယာင််ြကရန် ြဖစ်သည်။​ မိမိအတွက် အကျိုး​​တစ်စံုတစ်ရာ မရှိနိုင်​​ေသာ ဂါထာမန္တန်များ​​ကို အချိန်ကုန်ခံ၍ ရွတ်ဆိုမ​​ေနြကဘဲ လုပ်သင့်​​ လုပ်ထိုင်သည်များ​​ကိုသာ ြပုလုပ်သင့်​​ြကပါသည်။​

လူ​​ေတွကလည်း​​ အများ​​အား​​ြဖင့်​​ ြဖတ်လမ်း​​ြဖင့်​​ လာဘ်လာဘကို လိုချင်ြက၏။​ ြဖတ်လမ်း​​ြဖင့်​​ ချက်ချင်း​​ ချမ်း​​သာချင်ြက၏။​ ဤအချက်ကို အခွင့်​​​ေကာင်း​​ယူကာ အချို့​​​ေသာ ဂိုဏ်း​​ဆရာတို့​​သည် အကျိုး​​အာနိသင်ကို သား​​ရည်ကျ​​ေအာင် ​​ေရး​​၍ မသိသာြဖင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ (လာဘ်လာဘ)အတွက် ဂါထာများ​​ကို အသံုး​​ချခဲ့​​ြက၏။​ ​​ေရး​​သူကလည်း​​ အမှား​​အမှန် မသိ၊​ လာဘ်လာဘအတွက် ​​ေရး​​ခဲ့​​သည့်​​အတိုင်း​​ ရွတ်သူကလည်း​​ အမှား​​အမှန် မသိ ၊​ လာဘ်လာဘအတွက် ရွတ်ြကြခင်း​​ ြဖစ်​​ေလသည်။​ ဂိုဏ်း​​ဆရာတို့​​၏ ဂါထာမန္တန်များ​​မှာ အနက်​​ေပး​​လို့​​ပင် မရ​​ေပ။​ ပါဋ္ဌိများ​​ စည်း​​ကမ်း​​မကျ၊​ မမှန်သည်ကသာ များ​​​ေလသည်။​ ထင်ရာြမင်ရာ ​​ေပး​​ချင်သလို ​​ေပး​​မှရသည့်​​ ဂါထာမျိုး​​ ြဖစ်ရံုသာမက ရွတ်ချင်​​ေအာင် မက်လံုး​​​ေပး​​၍ ထင်ရာြမင်ရာ အနက်အဓိပ္ပါယ် ​​ေရး​​သား​​ထား​​သည်များ​​ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရ၏။​ ပါဋ္ဌိမမှန်သည့်​​ ဂါထာများ​​ကို လာဘ်လာဘအတွက် ရွတ်သူတို့​​မှာကား​​ အန္တရာယ်ကင်း​​ြခင်း​​၊​ လာဘ်လာဘရွှင်ြခင်း​​ စ​​ေသာ အကျိုး​​ကို ဘယ်နည်း​​နှင့်​​မျှ ​​ေပး​​နိုင်မည် မဟုတ်​​ေပ။​

ဂိုဏ်း​​ဆရာတို့​​ဂါထာြဖင့်​​ လာဘ်လာဘ ရရှိခဲ့​​ြက၍ အ​​ေတာ်အတန် စီး​​ပွား​​​ေရး​​အကွက်ဝင်လာ​​ေသာ် စာ​​ေရး​​ဆရာအချို့​​နှင့်​​ စာအုပ်ထုတ်​​ေဝသူအချို့​​ကလည်း​​ ထိုဂါထာများ​​ကို ခုရွတ် ခုချက်ချင်း​​ ချမ်း​​သာ​​ေတာ့​​မလိုလို ၊​ ဂါထာရွတ်​​ေနက လိုတာရြပီး​​ အြခား​​ဘာမျှ လုပ်စရာမလို​​ေတာ့​​သလိုလို၊​ လုပ်ချင်ရာလုပ်၊​ ​​ေနချင်သလို​​ေန၊​ ဂါထာရွတ်​​ေနက ဘာမှ အန္တရာယ်မြဖစ်နိုင်​​ေတာ့​​သလိုလို အကျိုး​​​ေတွကို ​​ေဆး​​​ေြကာ်ြငာသလို ​​ေဝ​​ေဝဆာဆာနှင့်​​ မက်လံုး​​​ေပး​​ ​​ေရး​​သား​​ထုတ်​​ေဝြကြပန်၏။​ မ​​ေတာ် မ​​ေလျာ် မဟုတ်က ဟုတ်က ဂါထာမန္တန်များ​​ကို ​​ေရး​​၍ပင် စီး​​ပွား​​ရှာြကကုန်၏။​

လာဘ်လာဘ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အတွက် အသံုး​​ချြခင်း​​ ြဖစ်​​ေစကာမူ ထိုဂါထာမန္တန်များ​​၏ အန္တရာယ်မှာ မ​​ေသး​​လှပါ​​ေချ။​ ဂါထာအတုများ​​​ေြကာင့်​​ သာသနာပင် ကွယ်သွား​​နိုင်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနထိ အန္တရာယ် ြကီး​​မား​​လှ​​ေပသည်။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် ​​ေရွှအတု ​​ေပါ်လာြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ​​ေရွှအစစ် ​​ေပျာက်ကွယ်ရသကဲ့​​သို့​​ ဂါထာအတုများ​​​ေြကာင့်​​ ဘုရား​​​ေဟာဂါထာအစစ်များ​​ ​​ေပျာက်ကွယ်သွား​​နိုင်ပါသည်။​

ငါ​​ေရး​​သည့်​​စာ စာ​​ေစာင်မှာ
ပါလျှင် ြပီး​​စတမ်း​​ ။​
ဗုဒ္ဓညွှန်ြပ ြမတ်ဓမ္မ
လံုး​​ဝ မစူး​​စမ်း​​ ။​

စည်း​​စိမ်ြဖိုး​​​ေအာင် ​​ေကျာ်ြကား​​​ေအာင်
က​​ေလာင် လက်သရမ်း​​ ။​
အတ္တြပင်း​​ထန် အြငင်း​​သန်
မီး​​လျှံ စား​​​ေသာ့​​သွမ်း​​ ။​

လွန်၏ ကျွံ၏ ငါမသိ
အသိ တစ်ဖက်ကန်း​​ ။​
ဓမ္မပူဇာ သာသနာ
ဝန်တာြကီး​​​ေပစွမ်း​​ ။​

​​ေထရဝါဒ ​​ေဟာညွှန်ြပ
တိကျ အလယ်လမ်း​​ ။​
မတိမ်း​​​ေစာင်း​​​ေအာင် သတိ​​ေဆာင်
ဉာဏ်​​ေရာင် အလင်း​​တန်း​​ ။​
အသိဗလာ ဉာဏ်မပါ
လား​​ရာ အပါယ်လမ်း​​ ။​

လွှမ်း​​ြခံုသကာ ၊​ အဆိပ်စာကို
မုသာဝါဒ ၊​ တံဆိပ်လှနှင့်​​
ဗန်း​​ြပအဆန်း​​ထွင်၊​ ​​ေဈး​​ကွက်တင်သည်
နှင်​​ေပး​​ဦး​​​ေတာ့​​ အပါယ်လမ်း​​ ။​ ။​


လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/03/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign