ယ​​ေန့​​လူငယ်များ​​၏ ​​ေဘး​​အန္တရာယ်များ​​

လူငယ်တို့​​၏ ​​ေဘး​​အန္တရာယ်များ​​တွင် ​​ေဆး​​လိပ်၊​ အရက်၊​ ဘိန်း​​ြဖူ၊​ ​​ေဆး​​​ေြခာက်၊​ ထိုး​​​ေဆး​​များ​​၊​ စိတ်ြကွ​​ေဆး​​၊​ ဖဲနှင့်​​ ​​ေလာင်း​​ကစား​​၊​ မူး​​ယစ်​​ေဆး​​ဝါး​​၊​ အ​​ေပျာ်အပါး​​စသည်တို့​​သည် ြကီး​​မား​​​ေသာအန္တရာယ်များ​​ြဖစ်သည်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/30/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign