ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှ(၅) သို့​​မဟုတ် ကျွန်​​ေတာ်​​ေရာက်ခဲ့​​​ေသာ သက်သက်လွတ်နယ်​​ေြမ

၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်း​​ကပါ။​ ဒီသြကင်္န်မှာ ဘာများ​​လုပ်ရမလဲ၊​ ဘယ်များ​​သွား​​ရပါ့​​မလဲ ဦး​​​ေနှာက်​​ေြခာက်​​ေနတုန်း​​ ​​ေသာြကာမဂ္ဂဇင်း​​တိုက်မှာ​​ေရာင်း​​တဲ့​​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​၏ ဘဝအချိုး​​အ​​ေကွ့​​များ​​၊​ ယွန်း​​စလင်း​​ အြမု​​ေတ​​ေပါင်း​​ချုပ် (၃)အုပ်တွဲြကီး​​ကို ဝယ်ဖတ်ရာက ဒီတစ်ခါ​​ေတာ့​​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ သက်သက်လွတ်နယ်​​ေြမကိုသွား​​ြပီး​​ ဆရာ​​ေတာ်ရဲ့​​ တည်​​ေဆာက်ြပုြပင်လုပ်ငန်း​​​ေတွမှာ ​​ေငွ​​ေြကး​​ပါဝင်ကူညီရင်း​​ ခရီး​​ထွက်မယ်လို့​​ ​​ေတွး​​ြပီး​​ ​​ေကျနပ်​​ေနမိတယ်။​

ဒီလိုနဲ့​​ ဧြပီလ(၁၁)ရက်​​ေန့​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​(၃)နာရီ​​ေလာက်မှာ ​​ေကျာပိုး​​အိတ်တစ်လံုး​​၊​ ထီး​​တစ်​​ေချာင်း​​နဲ့​​ ​​ေအာင်မဂင်္လာ အ​​ေဝး​​​ေြပး​​ဂိတ်ကို ​​ေရာက်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ကား​​​ေတွကို စံုစမ်း​​​ေတာ့​​ ပံုမှန် ရန်ကုန်-ဖား​​အံကား​​ခ (၁၅၀၀)ကျပ်ဟာ (၄၅၀၀)ကျပ် ြဖစ်​​ေနြပီ။​ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့​​မလဲ။​ လက်မှတ်တစ်​​ေစာင်ဝယ်ြပီး​​ ​​ေစာင့်​​​ေနရ​​ေတာ့​​ တာ​​ေပါ့​​ ။​ လက်မှတ်မှာ​​ေရး​​ထား​​တာက “​​ေအာင်စစ်သည်ခရီး​​သည်ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​(အဆင့်​​ြမင့်​​အထူး​​အြမန်ယာဉ်)၊​ ယာဉ်အမှတ် ၄ခ/၄၆၃၈၊​ ယာဉ်ထွက်ချိန်(၆)နာရီတဲ့​​။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ပဲ​​ေပါ့​​​ေလ ...တကယ်တမ်း​​မှာ​​ေတာ့​​ (၇)နာရီ (၁၀)မိနစ်​​ေလာက်မှ စတင်လှုပ်ရှား​​ပါတယ်။​ ဒါ​​ေတာင် တကယ်မထွက်​​ေသး​​ဘဲ အ​​ေဝး​​​ေြပး​​ဝင်း​​ထဲမှာပဲ လှည့်​​ပတ်​​ေမာင်း​​ြပီး​​ ကုန်​​ေတွတင်ပါတယ်။​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ (၇)နာရီခွဲ​​ေလာက်မှာ​​ေတာ့​​ ဝင်း​​ထဲက တကယ်ထွက်ပါြပီ။​ အ​​ေဝး​​​ေြပး​​ဝင်း​​နဲ့​​ ​​ေထာက်ြကံ့​​အြကား​​ကို ခ​​ေရပင်လမ်း​​ခွဲအတိုင်း​​ ထွက်လာရာမှာ အြကိမ်(၂၀)​​ေလာက် ရပ်တာ​​ေတွ၊​ အဲဒီ​​ေနာက်် တစ်လမ်း​​လံုး​​ အြကိမ်ြကိမ်ရပ်ြပီး​​ လူ​​ေခါ်တင်တာ​​ေတွ မ​​ေရး​​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ ဒီကား​​ဟာ အဆင့်​​ြမင့်​​အထူး​​အြမန်ယာဉ်ြကီး​​လို့​​ ​​ေြပာ​​ေပမယ့်​​ ခရီး​​သည်​​ေတွရဲ့​​ ပစ္စည်း​​ပစ္စယ လက်ဆွဲအိတ်​​ေတွ တင်ဖို့​​​ေတာင် စင်မပါပါဘူး​​။​ ထိုင်ခံုများ​​ဟာလည်း​​ မလှုပ်သာ မလူး​​သာ ​​ေြခမဆန့်​​သာ​​ေအာင် ကျဉ်း​​ြကပ်​​ေနြပီး​​ ​​ေနာက်ကို မှီလို့​​ရ​​ေအာင် ဖန်တီး​​ထား​​တဲ့​​ အတင်အချခလုတ်လည်း​​မရှိ၊​ ထိုင်ခံု​​ေအာက်​​ေြခများ​​ကို သစ်သား​​တံုး​​များ​​နဲ့​​ ြပုြပင်ခုခံထား​​ပါတယ်။​ ယာဉ်​​ေနာက်ပိုင်း​​ ​​ေနရာသံုး​​ပံုတစ်ပံု​​ေလာက်ကို ထိုင်ခံု​​ေတွြဖုတ်ြပီး​​ ကုန်ပစ္စည်း​​များ​​အြပည့်​​ တင်ထား​​ပါတယ်။​ ကား​​ခ(၄၅၀၀)ကျပ်ယူထား​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေလ​​ေအး​​​ေပး​​စက်မရှိ။​ ကား​​ဟာ လွတ်​​ေန​​ေသး​​တဲ့​​ ထိုင်ခံု​​ေတွအတွက် အြကိမ်ြကိမ်လူတင်​​ေပမယ့်​​ ကျွန်​​ေတာ့​​​ေဘး​​က ထိုင်ခံုကို ဘယ်သူမှ ​​ေရာက်မလာပါဘူး​​။​ ​​ေဩာ်....ြမိုင်ြကီး​​ငူဆရာ​​ေတာ်ရဲ့​​ တည်​​ေဆာက်ြပုြပင်လုပ်ငန်း​​​ေတွမှာ မတ်လ တစ်လစာနဲ့​​ ဧြပီလပထမပတ်အတွင်း​​ ရှာ​​ေဖွရရှိထား​​တဲ့​​ ​​ေဒါ်လာ​​ေငွ (၁၁၀)ကျပ်ကို ​​ေရာင်း​​လို့​​ ရလာတဲ့​​​ေငွ (၉၀၀၀၀)ကျပ်တိတိ လှူလိုက်မဟဲ့​​ဆိုတဲ့​​ ကုသိုလ်စိတ်ကူး​​​ေြကာင့်​​ထင်ပါရဲ့​​ နှစ်​​ေယာက်စာထိုင်ခံုကို တစ်​​ေယာက်ထဲ​​ေကွး​​အိပ်ရင်း​​ ဇိမ်ကျကျပါသွား​​ပါတယ်။​

ဒီလိုနဲ့​​ ပဲခူး​​၊​ ကျိုက်ထို၊​ ဘီး​​လင်း​​၊​ ကျို​​ေက္ကာ်စသည်တို့​​ကို ​​ေလယာဉ်​​ေမာင်း​​သလို ​​ေမာင်း​​လာရာမှာ ဖား​​အံတံတား​​ကို မနက်(၃)နာရီ​​ေလာက် ​​ေရာက်ခဲ့​​တယ်။​ တံတား​​က မနက်(၅)နာရီမှဖွင့်​​လို့​​ ဒီဘက်ထိပ်မှာပဲ ​​ေစာင့်​​​ေနြကရပါတယ်။​ (၅)နာရီထိုး​​​ေတာ့​​ ယာဉ်တစ်စီး​​ချင်း​​ စစ်​​ေဆး​​​ေနတာမို့​​ ဖား​​အံကို (၆)နာရီထိုး​​မှ ဝင်ပါတယ်။​ ဖား​​အံက​​ေန ြမိုင်ြကီး​​ငူကား​​နဲ့​​ ဆက်ထွက်လာရာမှာ (၁၂-၄-၂၀၀၄)၊​ မနက်(၇)နာရီ ြမိုင်ြကီး​​ငူကို ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ပါ​​ေတာ့​​တယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ ဧရိယာအဝင်ဂိတ်မှာ အိတ်များ​​၊​ အထုပ်အပိုး​​များ​​ကို အ​​ေသအချာ ရှာ​​ေဖွ စစ်​​ေဆး​​ပါတယ်။​ အထူး​​သြဖင့်​​ သား​​ငါး​​၊​ ငပိ​​ေြခာက် စတာ​​ေတွကို သက်သက်လွတ်နယ်​​ေြမအတွင်း​​ မယူ​​ေဆာင်လာရ​​ေအာင် စစ်​​ေဆး​​တာ ြဖစ်ပါတယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူဂိတ်အဆံုး​​မှာ​​ေတာ့​​ ယွန်း​​စလင်း​​အြမု​​ေတ ​​ေပါင်း​​ချုပ်စာအုပ်ြကီး​​ထဲမှာ ဖတ်ရတဲ့​​အတိုင်း​​ ဒီ​​ေကဘီ​​ေအဥက္ကဌ ဦး​​သာထူး​​​ေကျာ်ရဲ့​​အိမ်ကို ​​ေမး​​ြမန်း​​ြပီး​​ သွား​​ရတာ​​ေပါ့​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဥက္ကဌြကီး​​က ဖား​​အံဘုန်း​​ြကီး​​​ေကျာင်း​​မှာ ကိုရင်ြကီး​​သွား​​ဝတ်​​ေနလို့​​ မ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရပါဘူး​​။​ ဥက္ကဌြကီး​​ရဲ့​​ ကိုယ်​​ေရး​​အရာရှိ ဗိုလ်ြကီး​​အဆင့်​​ရှိသူ ​​ေစာသိန်း​​​ေဇာ်နဲ့​​​ေတွ့​​လို့​​ အကျိုး​​အ​​ေြကာင်း​​ ရှင်း​​ြပ​​ေတာ့​​ အတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ ဦး​​လာဘထံ​​ေခါ်သွား​​ြပီး​​ သတင်း​​ပို့​​ တင်​​ေြပ​​ေပး​​ပါတယ်။​ ဦး​​လာဘရဲ့​​ ညွှန်ြကား​​ချက်အရ ဥက္ကဌြကီး​​ရဲ့​​ ရံုး​​အုပ်ချုပ် ဗိုလ်ြကီး​​အဆင့်​​ရှိ ​​ေစာချစ်လွင်နဲ့​​ ဇနီး​​​ေနာ်သိန်း​​ပွင့်​​တို့​​အိမ်မှာ တည်း​​ခိုရပါတယ်။​ အဲဒီ​​ေန့​​ (၁၂-၄-၂၀၀၄)ရက်​​ေန့​​မှာပဲ ဘရ​​ေသ့​​​ေကျာင်း​​ကိုသွား​​ြပင်္ီး​​ ဆရာ​​ေတာ်မရှိတဲ့​​အတွက် အလှူ​​ေငွကျပ် (၉၀၀၀၀)ကျပ်ကို လက်ခံထား​​ဖို့​​​ေလျှာက်ထား​​ရာ မယ်​​ေတာ်​​ေကျာင်း​​ကိုသွား​​ြပီး​​ မယ်​​ေတာ်ထံမှာ အပ်နှံထား​​ဖို့​​ ​​ေြပာပါတယ်။​ ဘရ​​ေသ့​​ကို ​​ေငွ(၅၀၀၀)ကျပ်လှူဒါန်း​​ ကန်​​ေတာ့​​ြပီး​​တဲ့​​​ေနာက် မယ်​​ေတာ်​​ေကျာင်း​​ကိုသွား​​ြပီး​​ မယ်​​ေတာ်ထံ အလှူ​​ေငွ အပ်နှံခဲ့​​ပါတယ်။​ အဲဒီ​​ေနာက် ဘရ​​ေသ့​​ရဲ့​​ လံုြခံု​​ေရး​​အရာရှိ ဗိုလ်မှူး​​အဆင့်​​ရှိ ​​ေစာနန္ဒိယက လိုက်ပို့​​​ေပး​​လို့​​ သံလွင်ြမစ်ကမ်း​​နဖူး​​အထက်မှာ တည်ထား​​တဲ့​​ ​​ေဘသဇ္ဇမုနိ​​ေြကး​​သွန်း​​ ဘုရား​​ြကီး​​ကို ဖူး​​ခဲ့​​ရပါတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ် ​​ေြကး​​သွန်း​​ဘုရား​​ြကီး​​ တည်ထား​​ရာမှာ ​​ေြကး​​သွန်း​​ဘုရား​​ြကီး​​အတွက် ​​ေြကး​​ပိဿာချိန် (၁၁၀၀)အသံုး​​ြပုခဲ့​​ရြပီး​​ မကိုဋ်​​ေတာ်အတွက် ​​ေရွှချိန်(၃၈)ပိဿာ အသံုး​​ြပုခဲ့​​ရပါတယ်။​ ​​ေြကး​​သွန်း​​ဘုရား​​ြကီး​​နဲ့​​တကွ စံ​​ေကျာင်း​​​ေတာ်တည်​​ေဆာက်ရာမှာ (၄)နှစ်နဲ့​​တစ်လ ြကာခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေငွကျပ်သိန်း​​​ေပါင်း​​ (၇၀၀၀)​​ေကျာ်ခန့်​​ ကုန်ကျခဲ့​​တယ်လို့​​ ဆိုပါတယ်။​

(၁၃-၄-၂၀၀၄)ရက်​​ေန့​​မှာ​​ေတာ့​​ ရံုး​​အုပ်ဦး​​​ေစာချစ်လွင်ရဲ့​​ ​​ေယာက္ခထီး​​၊​ အသက်(၇၀)နှစ်ရှိ ဖထီး​​က လိုက်ပို့​​လို့​​ ​​ေတာင်ကုန်း​​ြကီး​​ရဲ့​​ထိပ်မှာ တည်ထား​​တဲ့​​ ရပ်​​ေတာ်မူကျွန်း​​ကိုး​​ ဘုရား​​ြကီး​​ကို ဖူး​​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရပါတယ်။​ ဒီရပ်​​ေတာ်မူ ရုပ်ပွား​​​ေတာ်ထုလုပ်ခဲ့​​တဲ့​​ ကျွန်း​​လံုး​​ြကီး​​ကို ရရှိခဲ့​​ပံုကလည်း​​ ထူး​​ြခား​​လှပါတယ်။​ ဒီကျွန်း​​လံုး​​ြကီး​​ဟာ သဲ​​ေသာင်ြပင်ရဲ့​​ ​​ေအာက်​​ေပ(၂၀)​​ေလာက်မှာ နစ်ြမုပ်​​ေနတာ နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ြကာခဲ့​​ြပီြဖစ်လို့​​ သက်ြကီး​​ရွယ်အိုများ​​ အပါအဝင် မည်သူ တစ်ဦး​​တစ်​​ေယာက်မျှ မသိခဲ့​​ြကပါဘူး​​။​ ဆရာ​​ေတာ်က ဒီ​​ေသာင်ြပင်ရဲ့​​ ​​ေအာက်မှာ ကျွန်း​​လံုး​​ြကီး​​ရှိတယ်၊​ တူး​​ြကဆိုလို့​​ တူး​​​ေဖာ်ြကရာမှာ လူ​​ေပါင်း​​(၅၀၀)​​ေကျာ်နဲ့​​ (၁၀)ရက်/ (၁၅)ရက်ခန့်​​ တူး​​ြကရြပီး​​ ​​ေပ(၂၀)​​ေလာက်အနက်မှာ ဒီကျွန်း​​လံုြကီး​​ကို ရရှိခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါတယ်။​ ရပ်​​ေတာ်မူ ဆင်း​​တု​​ေတာ်ထုလုပ်တဲ့​​ ပန်း​​ပုဆရာြကီး​​ ဦး​​သိန်း​​ဝင်း​​ရဲ့​​ ​​ေြပာြပချက်အရ အဖျား​​ပိုင်း​​ထိပ်ဝ (၇)​​ေပကျယ်ြပီး​​၊​ အရှည်(၁၄)​​ေတာင်ခန့်​​ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ အရင်း​​ပိုင်း​​ သကင်္န်း​​​ေတာ်ြဖန့်​​​ေနပံု ထုလုပ်ရာမှာ မူလသစ်လံုး​​ြကီး​​ရဲ့​​ အရင်း​​ပိုင်း​​ပံုစံက သကင်္န်း​​ြဖန့်​​​ေနပံုြဖစ်တဲ့​​အတွက် အလိုက်သင့်​​ လွယ်ကူစွာထုလုပ်နိုင်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​။​ ၂ဝဝဝြပည့်​​နှစ် တ​​ေပါင်း​​/တကူး​​မှ စတင်ထုလုပ်ရာ ဝါဆို/ဝါ​​ေခါင်တွင် အြပီး​​သတ်နိုင်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ စံ​​ေကျာင်း​​​ေတာ်ြကီး​​ကို ၂၀၀၁ခုနှစ် ​​ေအာက်တိုဘာလတွင် အုတ်ြမစ်ချခဲ့​​​ေြကာင်း​​ သိရပါတယ်။​

(၁၄-၄-၂၀၀၄)ရက်​​ေန့​​မှာ​​ေတာ့​​ လိုက်လံြပသမယ့်​​လူ မရှိ​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ အား​​လံုး​​ဟာ တာဝန်အသီး​​သီး​​နဲ့​​ အလုပ်ရှုပ်​​ေနြကပါတယ်။​ မ​​ေန့​​ကလိုက်ပို့​​တဲ့​​ အသက်(၇၀)​​ေကျာ် ဖထီး​​ကလည်း​​ ပူြပင်း​​လှတဲ့​​ ​​ေနဒဏ်ကို မခံနိုင်ရှာဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ်ကလည်း​​ ယွန်း​​စလင်း​​အြမု​​ေတ​​ေပါင်း​​ချုပ်စာအုပ်ြကီး​​ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့​​ရတဲ့​​ သံလွင်ြမစ် တစ်​​ေြကာမှာ ဆရာ​​ေတာ်တည်ထား​​တဲ့​​ ​​ေစတီပုထိုး​​များ​​ကို ဖူး​​ချင်တယ်။​ ဒါနဲ့​​ တစ်​​ေယာက်ထဲပဲ ြမိုင်ြကီး​​ငူ စက်​​ေလှဆိပ်ကို ဆင်း​​လာခဲ့​​တယ်။​ သဇင်ြမိုင်ရပ်ကွက်မှာ​​ေနတဲ့​​ စက်​​ေလှသမား​​ ​​ေမာင်ပူဇွန်(​​ေခါ်)​​ေမာင်နီ​​ေရး​​နဲ့​​ ​​ေဈး​​ညှိြပီး​​ ​​ေငွတစ်​​ေသာင်း​​နဲ့​​ စက်​​ေလှငှား​​လို့​​ သံလွင်ြမစ်ကို ဆက်တက်ခဲ့​​ြကပါ​​ေတာ့​​တယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ ​​ေလှဆိပ်က နံနက်(၇)နာရီ (၁၅)မိနစ်​​ေလာက်​​ေပါ့​​။​ ပထမဆံုး​​ ညာဘက်ကမ်း​​​ေြခမှာ မာလာယုဘုရား​​၊​ ကရင်လို ​​ေနာ်​​ေပါနူ၊​ ဘယ်ဘက်ကမ်း​​မှာ​​ေတာ့​​ စန္ဒပါလ၊​ ကရင်လို သင်လိုလ။​ အဲဒီ​​ေနာက် ကန်ညီ​​ေနာင်စခန်း​​ဘုရား​​။​ ​​ေရှ့​​ဆက်လာ​​ေတာ့​​ က​​ေမာ့​​လဲ့​​​ေတာင်၊​ ​​ေပါ့​​​ေတာ့​​​ေတာင်။​ အဲဒါြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေကျာက်​​ေတာင်ကုန်း​​ြကီး​​တစ်ခုဟာ သံလွင်ြမစ်ဘယ်ဘက်ကမ်း​​က​​ေန ဆင်း​​လာြပီး​​ ြမစ်ထဲ ​​ေရဆင်း​​​ေသာက်​​ေနတဲ့​​ ​​ေကျာက်​​ေြမွြကီး​​တစ်​​ေကာင်လို ​​ေခါင်း​​​ေထာင်ြပီး​​ အဆံုး​​သတ်ထား​​ပါတယ်။​ ​​ေမာင်ပူဇွန်ရဲ့​​ ​​ေြပာြပချက်အရ ​​ေြမွြကီး​​ဟာ သံလွင်ြမစ်ကို ြဖတ်ကူး​​မယ့်​​ဆဲဆဲ ညာဘက်ကမ်း​​ ​​ေခွး​​ြခ​​ေသင့်္​​​ေတာင့်​​လို့​​​ေခါ်တဲ့​​​ေနရာက ​​ေခွး​​​ေဟာင်လို့​​ ဆက်မကူး​​​ေတာ့​​ဘဲ ရပ်သွား​​ခဲ့​​တာတဲ့​​။​ ​​ေကျာက်​​ေြမွကို ြဖတ်လာြပီး​​တဲ့​​​ေနာက် မ​​ေရှး​​ မ​​ေနှာင်း​​မှာပဲ ညာဘက်ကမ်း​​ ​​ေခွး​​ြခ​​ေသင့်္​​​ေတာင်ကုန်း​​​ေပါ်မှာ တည်ထား​​တဲ့​​ သီလသိဒ္ဓိဘုရား​​ကို ဖူး​​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​ ​​ေခွး​​ြခ​​ေသင့်္​​​ေတာင်ကုန်း​​ဟာ သိပ်မြမင့်​​လှပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အဲ့​​ဒီ​​ေတာင်ကုန်း​​နဲ့​​ တစ်ဆက်တည်း​​​ေတာင်​​ေြကာက​​ေတာ့​​ အ​​ေတာ်ြမင့်​​ပါတယ်။​ ​​ေတာင်​​ေြကာနဲ့​​ သံလွင်ြမစ်အြကား​​မှာရှိတဲ့​​ ​​ေခွး​​ြခ​​ေသင့်္​​​ေတာင်ကုန်း​​ဟာ လူ​​ေတွတမင်တကာ ဖန်တီး​​ တည်​​ေဆာက်ထား​​တဲ့​​ သဘာဝ​​ေကျာက်တံုး​​ြကီး​​များ​​ကို အစီအရီထပ်ြပီး​​ အဂင်္​​ေတ ကိုင်ထား​​သလိုမျိုး​​ ပန်း​​ရံသမား​​များ​​ လက်စွမ်း​​ြပထား​​သည့်​​အလား​​ ထူး​​ြခား​​စွာ ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနပါတယ်။​

အဲဒီ​​ေနာက် ရင်း​​ပိုင်း​​​ေချာင်း​​ဝဘုရား​​။​ အဲဒီ​​ေနာက် ​​ေအာင်မဂင်္လာသုခ​​ေစတီ၊​ ​​ေနာက် စြကင်္ာ​​ေတာင်ဘုရား​​ စသြဖင့်​​ ဆရာ​​ေတာ်ခက်ခက်ခဲခဲြကိုး​​ပမ်း​​တည်ထား​​ခဲ့​​တဲ့​​ ဘုရား​​​ေစတီ​​ေတွကို ထံုး​​​ေဖွး​​​ေဖွး​​နဲ့​​ သပ္ပာယ်စွာ ဖူး​​​ေတွ့​​ခဲပါတယ်။​ ဆက်လက်ြပီး​​ ဆန်တက်လာရာမှာ ဘယ်ဘက်ကမ်း​​မှာရှိတဲ့​​ မဲဆိပ်ရွာကို​​ေရာက်​​ေတာ့​​ ​​ေရငတ်တာနဲ့​​ ကမ်း​​​ေပါ်တက်ြပီး​​ ​​ေဖျာ်ရည်ဘူး​​ဝယ်ရင်း​​ ​​ေရ​​ေနွး​​ြကမ်း​​​ေသာက်ြကပါတယ်။​ ရွာက အ​​ေတာ်ြကီး​​ြပီး​​ ကိုယ်ထူကိ်ုယ်ထ ​​ေဆာက်လုပ်ထား​​တဲ့​​ မူလတန်း​​​ေကျာင်း​​တစ်​​ေကျာင်း​​နဲ့​​ ​​ေဘာလံုး​​ကွင်း​​တစ်ကွင်း​​ရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ဆရာ/ဆရာမများ​​ မရှိလို့​​ အခက်​​ေတွ့​​​ေနြကရရှာတယ်။​ မဲဆိပ်ရွာကထွက်လာ​​ေတာ့​​ ​​ေတာင်ြကား​​။​ အဲဒီ​​ေနာက် ဆိတ်ဝဲ၊​ အဲဒီ​​ေနာက် မသာတံခါး​​၊​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ဘုရား​​​ေကျာက်၊​ အဲဒါြပီး​​​ေတာ့​​ ​​ေတာင်နီဘုရား​​ စသြဖင့်​​ တစ်ခုြပီး​​ တစ်ခု ဆန်တက်လာခဲ့​​ြကတယ်။​ မသာတံခါး​​ဆိုတာက​​ေတာ့​​ ကမ်း​​နှစ်ဘက် ဝဲယာက​​ေန ြမစ်လယ်နား​​အထိ ​​ေကျာက်​​ေဆာင်ြကီး​​နှစ်ခု ြဖစ်​​ေပါ်တည်ရှိ​​ေနတာပဲ​​ေပါ့​​။​ မိုး​​တွင်း​​ ​​ေရြကီး​​ြပီး​​ ​​ေရစီး​​ြကမ်း​​တဲ့​​အချိန်မှာ အန္တရာယ်ြကီး​​လှတဲ့​​အတွက် မသာတံခါး​​လို့​​​ေခါ်တာပါ။​ ​​ေတာင်နီဘုရား​​ဆိုတာကလည်း​​ ဘုရား​​တည်ထား​​တဲ့​​ ဧရာမ ​​ေကျာက်တံုး​​ ​​ေကျာက်​​ေဆာင်ြကီး​​ရဲ့​​ မျက်နှာစာမှာ ြမက်​​ေတွ​​ေပါက်​​ေနြပီး​​​ေတာ့​​ အဲဒီြမက်​​ေတွ ​​ေြခာက်သွား​​ြပီး​​ ြမက်သီး​​ဆံ​​ေတွကလည်း​​ နီညို​​ေရာင်ြဖစ်​​ေနတာ့​​ ​​ေတာင်နီြကီး​​တစ်လံုး​​လို ြဖစ်​​ေနလို့​​ပါ။​ တကယ်တမ်း​​ ြမက်​​ေတွ​​ေအာက်က ​​ေကျာက်​​ေဆာင်၊​ ​​ေကျာက်တံုး​​ြကီး​​ဟာ မည်း​​မည်ြကီး​​မို့​​ ​​ေတာင်မည်း​​ဘုရား​​လို့​​​ေတာင် ​​ေခါ်သင့်​​ပါတယ်။​

အဲဒီကဆန်တက်လာ​​ေတာ့​​ အိမ်ငါး​​လံုး​​သာရှိတဲ့​​ ​​ေစာသီထ၊​ ​​ေနာက်အိမ်​​ေြခ(၂၀)ရှိတဲ့​​ ​​ေဘာသ​​ေရာ၊​ ​​ေနာက်ဆံုး​​မှာ အိမ်​​ေြခ(၂၀)ရှိတဲ့​​ တမူဖိုး​​မှာ လမ်း​​ဆံုး​​ခဲ့​​တယ်။​ တမူဖိုး​​က ဆက်တက်မယ်ဆိုရင် ဟပ်ြကီး​​ဆိုတဲ့​​ ​​ေနရာကို​​ေရာက်မယ်တဲ့​​။​ ဟပ်ြကီး​​ဆိုတာက သံလွင်ြမစ်ဟာ သမရိုး​​ကျစီး​​လာ​​ေနရာက ​​ေချာက်ြကီး​​ြဖစ်သွား​​ြပီး​​ ​​ေရတံခွန်ြကီး​​လို ြဖစ်​​ေနတဲ့​​ ​​ေနရာ​​ေပါ့​​။​ ​​ေနွရာသီ ​​ေရနည်း​​တဲ့​​အချိန် ​​ေချာက်ဟာ ပိုနက်​​ေနတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ တမူဖိုး​​နဲ့​​ ဟပ်ြကီး​​အြကား​​ ​​ေရစီး​​အလွန်ြကမ်း​​ြပီး​​ ဝဲက​​ေတာ့​​ြကီး​​​ေတွရှိလို့​​ ဆက်မသွား​​ချင်ဘူး​​လို့​​ စက်​​ေလှသမား​​က ​​ေြပာပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်က အန္တရာယ်ရှိတဲ့​​​ေနရာအထိ မသွား​​ပါဘူး​​။​ အဲဒီ စုပ်ဝဲြကီး​​​ေတွနဲ့​​ ဟပ်ြကီး​​ဆိုတာကို ြမင်ရရံု​​ေလး​​ပဲ လိုက်ြပပါဆိုတာ​​ေတာင် ဘယ်လိုမှ ​​ေြပာလို့​​မရဘူး​​။​ အဲဒီအချိန်မှာ (၁၁)နာရီ ခွဲြပီး​​လို့​​ ​​ေန့​​လည်(၁၂)ထိုး​​ခါနီး​​ ထမင်း​​ဆာဆာနဲ့​​ တမူဖိုး​​ရွာမှာ ထမင်း​​ချက်ခိုင်း​​ြပီး​​ စာြကမယ်ဆိုတဲ့​​ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့​​ ကမ်း​​ပါး​​​ေပါ်တက်ြကပါတယ်။​ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပိန္နဲ​​ေစ့​​ကို ဆား​​၊​ အချိုမှုန့်​​၊​ ငရုတ်သီး​​ စတာ​​ေတွနဲ့​​ ​​ေထာင်း​​ြပီး​​ ​​ေရလံုြပုတ်ချက်၊​ တို့​​စရာအရွက်က ခံတက်ချဉ်ရွက်၊​ ထမင်း​​က ဆန်ြကမ်း​​၊​ ဆာဆာနဲ့​​ နှက်လိုက်ြကတာ နတ်သုဒ္ဒါနဲ့​​ မလဲနိုင်ဘူး​​ြဖစ်သွား​​တာပဲ။​ ထမင်း​​​ေကျွး​​တဲ့​​အိမ်ရှင်က မုတ်ဆိတ်​​ေမွှး​​၊​ ပါး​​သိုင်း​​​ေမွှး​​နဲ့​​ ဗလ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​ လူ​​ေချာလူခန့်​​ပါ။​ စကား​​​ေြပာစက်နဲ့​​ ကရင်လို​​ေြပာတာ ဘာ​​ေြပာမှန်း​​ မသိရ​​ေပမယ့်​​ ဒီ​​ေကဘီ​​ေအက ြဖစ်မယ်လို့​​ထင်ပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်က အလကား​​စား​​ရတာ အား​​နာလို့​​ ပိုက်ဆံ​​ေပး​​ြပီး​​ ချက်ခိုင်း​​ရ​​ေအာင်ဆို​​ေတာ့​​ ​​ေမာင်ပူဇွန်က ဧည့်​​သည်ကို​​ေကျွး​​ရင် ပိုက်ဆံမယူရဘူး​​လို့​​ ​​ေြပာပါတယ်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ က​​ေလး​​​ေတွကို နည်း​​နည်း​​ပါး​​ပါး​​ မုန့်​​ဖိုး​​​ေပး​​ရ​​ေအာင်ဆို​​ေတာ့​​ အိမ်ရှင်ရဲ့​​ ​​ေြမး​​​ေလး​​တစ်​​ေယာက်ကို ​​ေမာင်ပူဇွန်က (၁၀၀)ကျပ်​​ေပး​​ြပီး​​ ​​ေနာက်​​ေြမး​​တစ်​​ေယာက်ကို ကျွန်​​ေတာ်က (၅၀၀)ကျပ်တန်တစ်ရွက် ​​ေပး​​လိုက်ပါတယ်။​

​​ေန့​​လည်(၁)နာရီခွဲ​​ေလာက်မှာ မယ်​​ေတာ်​​ေစာရွာကိုသွား​​ြပီး​​ ကိုရင်ဝတ်​​ေနြကတဲ့​​ အိမ်ရှင်ရဲ့​​သား​​(၃)​​ေယာက် ြပန်​​ေရာက်လာြကြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လည်း​​ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ လာပါ​​ေတာ့​​တယ်။​ အြပန်ခရီး​​က​​ေတာ့​​ ​​ေရစုန်ဆို​​ေတာ့​​ ြမန်ပါတယ်။​ ထူး​​ထူး​​ြခား​​ြခား​​ ​​ေရး​​ြပစရာမရှိပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ထူး​​ြခား​​တာ တစ်ခု​​ေတာ့​​ ​​ေတွး​​မိတယ်။​ တမူဖိုး​​က​​ေန ​​ေလှြကံုလိုက်စီး​​တဲ့​​ သား​​အဖနှစ်​​ေယာက်ရယ်၊​ ကျွန်​​ေတာ်နဲ့​​ ​​ေအာင်ပူဇွန်ရယ် ​​ေလှရှိရာကို လာရာမှာ ​​ေြခ​​ေထာက်သဲထဲြမုပ်သွား​​တဲ့​​အခါ အသား​​နဲ့​​ထိမိတဲ့​​ သဲရဲ့​​အပူဟာ မခံမရပ်နိုင်​​ေအာင်ပါပဲ။​ ​​ေလှြကံုစီး​​ဖို့​​လိုက်လာတဲ့​​ အဖိုး​​ြကီး​​ရဲ့​​သား​​ြဖစ်သူဟာ ဖိနပ်မပါရှာဘူး​​။​ သူဟာ သဲြပင်​​ေပါ်မှာ ခုန်ဆွခုန်ဆွ​​ေြပး​​သွား​​ြပီး​​ သဲြပင်​​ေပါ်မှ​​ေပါက်​​ေနတဲ့​​ ြခံုနွယ်ပင်​​ေတွ​​ေပါ် ခုန်တက်လိုက်၊​ အပင်ငယ်​​ေတွ​​ေပါ် နား​​လိုက်နဲ့​​ သဲြပင်ြကီး​​​ေပါ်ြဖတ်​​ေြပး​​​ေနခဲ့​​တယ်။​ ကမ်း​​မှာဆိုက်ထား​​တဲ့​​ စက်တပ်​​ေလှငယ်ဟာ ပူလွန်း​​လို့​​ ​​ေလှဝမ်း​​စက်​​ေြကာင်း​​​ေတွ အက်ကွဲြပီး​​ ​​ေရ​​ေတွတင်​​ေနလို့​​ ​​ေရ​​ေတွခပ်ထုတ်ြပီး​​ ြပန်ဖာ​​ေနခဲ့​​ရတယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူက လူြကီး​​သူမ​​ေတွရဲ့​​ စကား​​အရ ဘယ်​​ေတာ့​​မှ ဖိနပ်မစီး​​တဲ့​​ဆရာ​​ေတာ်ဟာ ြခစ်ြခစ်​​ေတာက် ပူ​​ေလာင်​​ေနတဲ့​​ ​​ေသာင်ြပင်မှာ ​​ေအး​​​ေအး​​​ေဆး​​​ေဆး​​​ေလျှာက်လှမ်း​​ြပီး​​ သွား​​​ေလ့​​ရှိတယ်။​ သစ်ငုတ်​​ေတွ၊​ ဆူး​​​ေတွ၊​ ​​ေကျာက်ခဲချွန်​​ေတွရှိတဲ့​​ ​​ေတာ​​ေတာင်ထဲမှာလည်း​​ ဖိနပ်မပါဘဲ ​​ေလျှာက်လှမ်း​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဘယ်​​ေတာ့​​မှ ထိခိုက်အန္တရာယ် မြကံုဘူး​​လို့​​ ဆိုပါတယ်။​ ​​ေနာက်တစ်ခု သတိထား​​မိတာက သံလွင်ြမစ်ကမ်း​​​ေလး​​ ဝဲယာမှာ ​​ေတာင်ယာ​​ေတွလုပ်ထား​​လို့​​ ​​ေတာင်ကတံုး​​​ေတွြဖစ်​​ေနတာပါပဲ။​ မီး​​​ေတွရှို့​​ထား​​တဲ့​​ ​​ေလာင်​​ေနဆဲ ​​ေတာမီး​​​ေတွလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရတယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ​​ေဒသမှာ ​​ေလှကား​​ထစ်​​ေတာင်ယာစံနစ်ကို ကျင့်​​သံုး​​နိုင်ရင် ​​ေကာင်း​​လိမ့်​​မယ်လို့​​ ​​ေတွး​​ြမင်မိပါတယ်။​

ြမိုင်ြကီး​​ငူကို ​​ေရာက်ခါနီး​​ သံလွင်ြမစ်ရဲ့​​အလယ်မှာ သဲ​​ေသာင်ြပင်ြကီး​​ဟာ ကျွန်း​​ြကီး​​တစ်ကျွန်း​​လို ြဖစ်​​ေနြပီး​​ ရွာ​​ေတွ၊​ ဘုန်း​​ြကီး​​​ေကျာင်း​​​ေတွ၊​ စိုက်ခင်း​​​ေတွနဲ့​​ ြဖစ်​​ေနတယ်။​ အဲဒီ သဲ​​ေသာင်ကျွန်း​​ြကီး​​ရဲ့​​ ညာဘက်ြခမ်း​​ သံလွင်ြမစ်ထဲကို စက်​​ေလှနဲ့​​ဝင်​​ေရာက်လာခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေသာင်ကျွန်း​​ကို​​ေကျာ်ြဖတ်အြပီး​​ သံလွင်ြမစ်ထဲကို စီး​​ဝင်​​ေနတဲ့​​ ယွန်း​​စလင်း​​​ေချာင်း​​ထဲကို ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​ြကပါတယ်။​ ယွန်း​​စလင်း​​​ေချာင်း​​အဝင် ညာဘက်ကမ်း​​မှာ ​​ေကာ့​​ကရက် ​​ေကျး​​ရွာရှိပါတယ်။​ ဆက်ြပီး​​ ဆန်တက်​​ေတာ့​​ ဘယ်ဘက်ကမ်း​​ပါး​​​ေပါ်မှာ ဆရာ​​ေတာ်တည်ထား​​တဲ့​​ ထီး​​​ေလး​​သာယာ ဘုရား​​ကို ဖူး​​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​ တပါင်း​​ လဆုတ်(၇)ရက်မှာ ကျင်း​​ပတဲ့​​ ဘုရား​​ပွဲမှာ မိုး​​ဒီနဲ့​​ ​​ေမာ့​​စ်တို့​​ လာ​​ေရာက်ကြပတယ်လို့​​ သိရပါတယ်။​ အဲဒီဘုရား​​ကို ကမ်း​​​ေပါ်တက်ဖူး​​ြပီး​​​ေနာက် ည​​ေန(၆)နာရီထိုး​​​ေတာ့​​မှာမို့​​ ​​ေချာင်း​​ကို ဆက်မတက်​​ေတာ့​​ဘဲ ြမိုင်ြကီး​​ငူကို ြပန်ခဲ့​​ြကပါ​​ေတာ့​​တယ်။​

(၁၅-၄-၂၀၀၄)ရက်​​ေန့​​ နံနက်ပိုင်း​​မှာ​​ေတာ့​​ ဘယ်မှမသွား​​ပဲ ြမိုင်ြကီး​​ငူဆရာ​​ေတာ်ရဲ့​​ ခရီး​​စဉ်များ​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​ထား​​တဲ့​​ တံလျှပ်​​ေလနှင့်​​ခရီး​​စဉ်များ​​စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်း​​ အချိန်ြဖုန်း​​​ေနခဲ့​​ပါတယ်။​ ​​ေန့​​လည်ဘက်မှာ အလွန်ပူတဲ့​​အတွက် ​​ေလရြပီး​​ ​​ေအး​​ြမတဲ့​​ဘရ​​ေသ့​​​ေကျာင်း​​​ေအာက်မှာ သွား​​အိပ်ရင်း​​ ဘရ​​ေသ့​​ရဲ့​​ ဝယျာဝစ္စအနီး​​ကပ် ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​​ေနတဲ့​​ ဖား​​အံြမို့​​က ကို​​ေအာင်ဆန်း​​ြမ၊​ အနီး​​ကပ် လံုြခံု​​ေရး​​မှူး​​ ဦး​​နန္ဒိယနဲ့​​ ဦး​​စိန်​​ေဖတို့​​နဲ့​​ စကား​​စြမည်​​ေြပာြကတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ်ဟာ တစ်​​ေနရာတည်း​​မှာ အတည်တကျ ​​ေန​​ေလ့​​မရှိပဲ ဘုရား​​​ေတွလိုက်တည်၊​ ပဥ္ဇင်း​​ခံပွဲ​​ေတွမှာ ပဥ္ဇင်း​​ခံ​​ေပး​​၊​ ကိုရင်​​ေတွ ဒုလ္လဘရဟန်း​​​ေတွကို ဘုရား​​ဖူး​​​ေခါ်သွား​​နဲ့​​ အလုပ်ရှုပ်​​ေန​​ေြကာင်း​​၊​ အား​​တဲ့​​အချိန်​​ေလး​​​ေတွမှာ တရား​​ကျင့်​​ဂူအတွင်း​​မှာ တရား​​ထိုင်ြခင်း​​နဲ့​​ တစ်ခါတစ်ရံ မယ်​​ေတာ်ကို လာ​​ေတွ့​​​ေလ့​​ရှိ​​ေြကာင်း​​ သိရပါတယ်။​

ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​ရဲ့​​ ြကိုး​​ပမ်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ ဖား​​အံမှ လှိုင်း​​ဘွဲ့​​ြမိုနယ် ထိဖိုခလံုရွာအထိ ကတ္တရာလမ်း​​(၁၀)မိ်ုင်သာ ရှိခဲ့​​ရာက ဘား​​အံ-ြမိုင်ြကီး​​ငူကား​​လမ်း​​ (၄၅)မိုင် ​​ေဖာက်လုပ်ြပီး​​စီး​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ တံတား​​အြကီး​​အ​​ေသး​​​ေပါင်း​​ (၁၀၀)​​ေကျာ် ရှိပါတယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူရဲ့​​ စိန်ပန်း​​ြမိုင်ရပ်ကွက်မှာ ​​ေရ​​ေလှာင်တမံတစ်ခု၊​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ ဧရိယာထဲမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား​​​ေပး​​စက်ရံု (၁)ရံု၊​ အထက်တန်း​​​ေကျာင်း​​ (၁)​​ေကျာင်း​​၊​ အလယ်တန်း​​​ေကျာင်း​​(၁)​​ေကျာင်း​​၊​ မူလတန်း​​​ေကျာင်း​​ (၁၀)​​ေကျာင်း​​၊​ မူြကို​​ေကျာင်း​​ (၁)​​ေကျာင်း​​၊​ တိုင်း​​ရင်​​ေဆး​​ခန်း​​ (၁)ခု၊​ ြပည်သူ့​​​ေဆး​​ရံု (၁)ရံု၊​ ဒီ​​ေကဘီ​​ေအ စစ်​​ေဆး​​ရံု (၁)ရံု၊​ အိုင်အိုဒင်း​​ ြဖည့်​​စွက်ဆား​​စက် (၁)စက်၊​ သြကား​​စက်ရံု (၁)ရံု၊​ တို့​​ ရှိြကပါတယ်။​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ ဧရိယာအတွင်း​​မှာ အိမ်​​ေမွး​​ြကက်၊​ ဝက်၊​ ဘဲ၊​ ဆိတ်၊​ ​​ေခွး​​ လံုး​​ဝ မရှိ။​ လယ်လုပ်ရန်အတွက် ကျွဲ၊​ နွား​​၊​ ဆင်တို့​​သာ ရှိြကြပီး​​ ဘုရား​​ ​​ေစတီနဲ့​​ တန်​​ေဆာင်း​​တို့​​မှာ ရန်ကုန်က ဘုရား​​ရင်ြပင်နဲ့​​ တန်​​ေဆာင်း​​​ေတွမှာလို အတွဲများ​​ အြမင်မ​​ေတာ် သွား​​လာ​​ေနထိုင်ြခင်း​​မရှိဘဲ လက်ချင်း​​ချိတ်ြပီး​​ ​​ေလျှာက်တာနဲ့​​​ေတာင် ​​ေတွ့​​တဲ့​​လူြကီး​​က ရိုက်နှက်ဆံုး​​မြပီး​​ ြပန်လည်ရန်ြပုရင် ထိပ်တံုး​​ခတ် အြပစ်​​ေပး​​ပါတယ်။​ ယခင်သြကင်္န်တုန်း​​က ြမိုင်ြကီး​​ငူထဲဝင်လာရာမှာ ​​ေဘာင်း​​ဘီတိုနဲ့​​ စွပ်ကျယ်သာသာဝတ်ထား​​တဲ့​​ မိန်း​​မ​​ေတွနဲ့​​ သရုပ်ပျက်လွန်း​​စွာ ဝတ်ဆင်ထား​​တဲ့​​ ​​ေယာကျာ်း​​တို့​​ကို ထိပ်တံုး​​ခတ်အြပစ်​​ေပး​​ခဲ့​​တဲ့​​အတွက် ဒီနှစ်သြကင်္န်မှာ သရုပ်ပျက်တာ မ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရပါဘူး​​ ။​

ြမိုင်ြကီး​​ငူကို စ​​ေရာက်တဲ့​​(၁၂)ရက်မှ (၁၅)ရက်​​ေန့​​အထိ ည​​ေနတိုင်း​​ ဘရ​​ေသ့​​​ေကျာင်း​​ရဲ့​​ အ​​ေရှ့​​ဘက် ​​ေချာက်ထဲက ​​ေရတွင်း​​မှာ ​​ေရချိုး​​ပါတယ်။​ ​​ေရဟာြကည်လင်သန့်​​ရှင်း​​ြပီး​​ ​​ေအး​​ြမလှတယ်။​ ​​ေရတွင်း​​နဲ့​​ ၃/၄လှမ်း​​ ​​ေလာက်​​ေဝး​​တဲ့​​ ​​ေနရာမှာ ​​ေရချိုး​​ဖို့​​ အဂင်္​​ေတကိုင်ထား​​တာ (၄)​​ေတာင်ပတ်လည်​​ေလာက် ရှိပါတယ်။​ ​​ေရချိုး​​ဖို့​​ ​​ေလး​​​ေထာင့်​​သံပံုး​​ထဲကို ​​ေရြဖည့်​​တဲ့​​အခါ လျှံကျလာတဲ့​​​ေရ​​ေတွဟာ အဂင်္​​ေတကွက်​​ေပါ်မှာ အိုင်ငယ်​​ေလး​​​ေတွ ြဖစ်​​ေနတာကို ငှက်အမျိုး​​အစား​​​ေပါင်း​​စံု၊​ အကွက်အ​​ေသွး​​​ေပါင်း​​စံုနဲ့​​ ရှဉ့်​​င​​ေပါ​​ေလး​​​ေတွက မ​​ေြကာက်မရွံ့​​ အလုအယက်လာ​​ေသာက်ြကပါတယ်။​ ​​ေတာြခံု​​ေတွထဲမှာ တွန်​​ေနတဲ့​​ ​​ေတာြကက်ဖ​​ေတွရဲ့​​ အသံကိုလည်း​​ ြကား​​ရတယ်။​ ​​ေန့​​လည်​​ေန့​​ခင်း​​ ပူ​​ေလာင်လွန်း​​တဲ့​​အချိန်မှာ ဆတ်မ(၃)​​ေကာင်ဟာ ဘရ​​ေသ့​​​ေကျာင်း​​​ေအာက်မှာ လာအိပ်ြကတယ်။​ ​​ေဒါင်း​​ဖိုတစ်​​ေကာင်ကလည်း​​ ​​ေကျာင်း​​ထဲကို ဝင်လာတတ်တယ်။​ ​​ေဒါင်း​​ဖိုခွပ်လို့​​ နဖူး​​ကိုခွပ်မိရင် လူြကီး​​တစ်​​ေယာက်​​ေတာင် ဖင်ထိုင်လဲတယ်လို့​​ ​​ေြပာြပြကတယ်။​

(၁၆-၄-၂၀၀၄)ရက်​​ေန့​​နံနက် ဦး​​​ေစာချစ်လွင်အိမ်မှာ နံနက်စာ စား​​ြပီး​​ စာဖတ်​​ေနတုန်း​​ ဆရာ​​ေတာ်ဟာ ကိုရင်နဲ့​​ ဒုလ္လဘရဟန်း​​အပါး​​ တစ်​​ေထာင်​​ေကျာ်နဲ့​​အတူ ကား​​ြကီး​​​ေတွနဲ့​​​ေရာက်လာ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ရပါတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ မယ်​​ေတာ်​​ေကျာင်း​​ကို ချီတက်ခဲ့​​ပါတယ်။​ မယ်​​ေတာ်​​ေဆာင်အ​​ေရာက် စြကင်္ံလမ်း​​​ေပါ်မှာ စကား​​​ေြပာ​​ေနတဲ့​​ ဆရာ​​ေတာ်ကို​​ေတွ့​​လို့​​ ထီး​​ကိုအသာချြပီး​​ ရို​​ေသပျပ်ဝပ်စွာ ထိြခင်း​​ငါး​​ပါး​​နဲ့​​ ဦး​​သံုး​​ြကိမ်ချြပီး​​ တပည့်​​​ေတာ်ဟာ မိမိရှာ​​ေဖွရရှိထား​​တဲ့​​ ​​ေချွး​​နဲစာ ​​ေငွ(၉၀၀၀၀)ကျပ်ကို ဆရာ​​ေတာ်လိုရာသံုး​​ရန် နဝကမ္မ ဝတ္ထု​​ေငွအြဖစ် လာ​​ေရာက်လှူဒါန်း​​ရင်း​​ ြမိုင်ြကီး​​ငူသက်သက်လွတ်နယ်​​ေြမကို ​​ေလ့​​လာ​​ေရး​​ ခရီး​​ထွက်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေလျှာက်ထား​​ပါတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ်က ​​ေဖာ်​​ေဖာ်​​ေရွ​​ေရွြပံုး​​ြပံုး​​ရွှင်ရွှင်နဲ့​​ပဲ လှူဒါန်း​​သမျှကို လိုအပ်တဲ့​​ ​​ေနရာများ​​မှာ သံုး​​သွား​​မယ့်​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါတယ်။​ဆရာ​​ေတာ်ရဲ့​​ အဆုတ်တစ်ြခမ်း​​သာ အလုပ်လုပ်​​ေတာ့​​တယ် ဆို​​ေပမယ့်​​ ဆရာ​​ေတာ်ရဲ့​​ အသား​​အရည်စိုစို​​ေြပ​​ေြပနဲ့​​ ြပည့်​​ြပည့်​​ြဖိုး​​ြဖိုး​​ရှိလှပါတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ့်​​အ​​ေြကာင်း​​ ဖတ်ရှု့​​ြကား​​သိရလို့​​ြဖစ်​​ေစ၊​ ဘာသာတရား​​ကို သက်ဝင်ယံုြကည်ြပီး​​ သဒ္ဒါတရား​​​ေပါက်လို့​​ြဖစ်​​ေစ ြမိုင်ြကီး​​ငူကို ​​ေလ့​​လာရန်နှင့်​​ အလှူ​​ေငွထည့်​​ဝင်လိုသူ နိုင်ငံြခား​​သား​​ဧည့်​​သည်များ​​ ရှိပါက ​​ေခါ်ယူလာလို​​ေြကာင်း​​ ​​ေလျှာက်တဲ့​​အခါ ဆရာ​​ေတာ်က ခါး​​ခါး​​သီး​​သီး​​ြငင်း​​ပါတယ်။​ နိုင်ငံြခား​​သား​​အချို့​​ ​​ေရာက်လာဘူး​​​ေြကာင်း​​၊​ သူတို့​​ဟာ လူ့​​အခွင်​​ေရး​​နဲ့​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​အ​​ေြကာင်း​​​ေြပာြပီး​​ ဘာမျှလှူဒါန်း​​ကူညီြခင်း​​ မရှိ​​ေြကာင်၊​ ဆရာ​​ေတာ်အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ြပည်သူ​​ေတွကိုသာ အား​​ကိုး​​​ေြကာင်း​​၊​ နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ကို အထင်မြကီး​​ အား​​မကိုး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါတယ်။​ အ​​ေြခအ​​ေနကလည်း​​ မတည်ြငိမ်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေနာင်အရာရာ ​​ေအး​​ချမ်း​​သွား​​​ေတာ့​​လည်း​​ တစ်မျိုး​​​ေပါ့​​လို့​​ မိန့်​​ြကား​​ပါတယ်။​ ဆရာ​​ေတာ်က စာ​​ေရး​​၊​ စာဖတ်ဝါသနာပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ စာ​​ေရး​​ဆရာများ​​ ​​ေရာက်လာရာတွင် ​​ေသာြကာဦး​​​ေမာင်က​​ေလး​​နဲ့​​ ဦး​​သာဂဒိုး​​တို့​​ နှစ်ဦး​​ကို ခင်မင်​​ေလး​​စား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာပါတယ်။​

အဲဒီည​​ေနမှာ​​ေတာ့​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​အ​​ေနနဲ့​​ ကို​​ေအာင်ဆန်း​​ြမ၊​ ဦး​​နန္ဒိယတို့​​နဲ့​​အတူ သံလွင်ြမစ်ထဲ ​​ေရဆင်း​​ကူး​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ အချိန်က (၃)နာရီ ၊​ ​​ေနအလွန်ပူး​​ြပင်း​​​ေသာ်လည်း​​ သံလွင်ြမစ်​​ေရဟာ ​​ေရခဲတမျှ ​​ေအး​​လှပါတယ် ။​ (၁၇-၄-၂၀၀၄)ရက်​​ေန့​​မှာ​​ေတာ့​​ ြမိုင်ြကီး​​ငူ- ဖား​​အံ၊​ ဖား​​အံ-ကျိုက်ထို၊​ ကျိုက်ထို-ဘုရား​​ြကီး​​၊​ ဘုရား​​ြကီး​​-ရန်ကုန် အြမန်ယာဉ်ငယ် အဆင့်​​ဆင့်​​စီး​​ြပီး​​ ြပန်လည်​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ပါ​​ေတာ့​​တယ် ခင်ဗျား​​ ။​ .........။​

Lin Oo ( psy )

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/19/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign