နတ် လူ သာဓု ​​ေခါ်​​ေစ​​ေသာ်

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​နိုင်ငံတွင် သာသနာ့​​ပျိုး​​ခင်း​​ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ြကီး​​​ေတွအများ​​အြပား​​ ရှိြကပါသည်။​ ထိုသို့​​ စာသင်တိုက်ြကီး​​​ေတွ များ​​ြပား​​လှသည်နှင့်​​အမျှ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏သာသနာ​​ေတာ်ြမတ်ြကီး​​ အရှည်တည်တံ့​​ခိုင်ြမဲ​​ေစ​​ေရး​​ အတွက် နှုတ်ဆင့်​​ကမ်း​​၊​ လက်ဆင့်​​ကမ်း​​၍ ​​ေဆာင်​​ေတာ်မူြကမည့်​​ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ရန်ကုန်၊​ မန္တ​​ေလး​​ြမို့​​များ​​ရှိ စာသင်တိုက်ြကီး​​များ​​တွင် ပညာရည်နို့​​ ​​ေသာက်စို့​​လျက်ရှိြကကုန်​​ေသာ ရဟန်း​​သာမ​​ေဏ များ​​သည်လည်း​​ များ​​စွာ​​ေသာ ​​ေကျာင်း​​တိုက်ြကီး​​များ​​၌ အြပည့်​​အလျှံပင် ြဖစ်ြကပါ၏။​ ထိုရဟန်း​​ သာမ​​ေဏ စာသင်သား​​တို့​​သည် လူဝတ်​​ေြကာင် ​​ေကျာင်း​​သား​​များ​​ကဲ့​​သို့​​ အ​​ေမ အမတို့​​ ခူး​​ခပ်ထည့်​​​ေပး​​ထား​​​ေသာ ထမင်း​​ဘူး​​ကို အဆင်သင့်​​ ​​ေကာက်ယူ၍ စတိုင်ကျကျ ​​ေကျာင်း​​တက်ြကရသည် မဟုတ်ြကကုန်။​ မိမိတို့​​၏ ဝမ်း​​စာအတွက် မိမိတို့​​၏သလံုး​​ြမင်း​​​ေခါင်း​​ကိုသာ အား​​ကိုး​​ကာ ရှာ​​ေဖွ​​ေတာ်မူြကရ၏။​ ထို့​​​ေြကာင်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဒါယကာ၊​ ဒါယိကာမတို့​​ကလည်း​​ ြမတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ် ဆက်လက်ရှင်သန်​​ေစ​​ေရး​​အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်း​​မှ ကူညီပံ့​​ပိုး​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ထိုသာသနာ့​​မျိုး​​ဆက် ရှင်ရဟန်း​​သာမ​​ေဏတို့​​ကို ဆွမ်း​​အစရှိ​​ေသာ ပစ္စည်း​​​ေလး​​ပါး​​တို့​​ြဖင့်​​ မိမိတို့​​ တတ်စွမ်း​​သမျှ ​​ေထာက်ပံ့​​လှူဒါန်း​​ြကရ​​ေပသည်။​
ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ဦး​​​ေလး​​တို့​​ မိသား​​စုသည် ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တိုင်း​​ ဆွမ်း​​​ေလာင်း​​ဓမ္မာရံုတွင် ဆွမ်း​​​ေလာင်း​​လှူ​​ေလ့​​ ရှိသည့်​​အြပင် အိမ်တွင်လည်း​​ ထိုင်ကိ်ုယ်​​ေတာ်များ​​ကို ပင့်​​ဖိတ် ဆွမ်း​​ကပ်​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ ထို့​​ြပင်လည်း​​ စာသင်သား​​သံဃာများ​​ ြဖစ်​​ေန​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ​​ေဘာလ်ပင်၊​ ဗလာစာအုပ် စ​​ေသာ စာ​​ေရး​​ကိရိယာများ​​ကိုလည်း​​ အခါအား​​​ေလျာ်စွာ လှူဒါန်း​​ပါသည်။​ ထိုအထဲတွင် ရပ်ရွာက ​​ေဆွမျိုး​​ရိပ်မကင်း​​သည့်​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​များ​​လည်း​​ ပါဝင်လျက်ရှိရာ ထို​​ေဆွမျိုး​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​များ​​ထဲမှ ဦး​​ပဥ္စင်း​​တစ်ပါး​​မှာ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ သိပ်ြပီး​​မ​​ေကာင်း​​လှပါ။​ အထက်ပိုင်း​​ ​​ေဒသတွင် ​​ေခတ်တ္တသီတင်း​​သံုး​​စဉ်က ြဖစ်ခဲ့​​ရသည့်​​ ငှက်ဖျား​​​ေရာဂါကို အြမစ်ြပတ် ကင်း​​စင်​​ေအာင် ကုသြခင်း​​ မြပုခဲ့​​၍လား​​ မသိ (ကျွန်​​ေတာ့်​​အထင်ပါ) ။​ ခဏခဏ ဖျား​​တတ်၏။​ စာ​​ေမး​​ပွဲ​​ေြဖခါနီး​​တွင် အ​​ေတာ်​​ေလး​​ ​​ေနမ​​ေကာင်း​​သြဖင့်​​ ဓမ္မာစရိယစာ​​ေမး​​ပွဲကို မ​​ေြဖနိုင်​​ေတာ့​​ဘဲ ရွာသို့​​ ြပန်ြကွသွား​​ခဲ့​​ရပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ကျန်ရစ်သည့်​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​များ​​ စာ​​ေမး​​ပွဲ​​ေြဖြပီး​​၍ ရွာသို့​​ ​​ေခတ္တြပန်ြကွခါနီး​​တွင် လာ​​ေရာက်နှုတ်ဆက်ြကသြဖင့်​​ “​​ေနမ​​ေကာင်း​​ြဖစ်​​ေနတဲ့​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​​ေလး​​ကို ​​ေဆး​​စစ်ဖို့​​နဲ့​​ ​​ေဆး​​ကုသမှုခံယူဖို့​​ ြပန်ပင့်​​ခဲ့​​ြကပါဘုရား​​”ဟု ​​ေလျှာက်ထား​​လိုက်ပါသည်။​

ရိုး​​ရာကိုင်၏- မကိုင်၏
ဦး​​ပဥ္စင်း​​များ​​ ြမို့​​သို့​​ ြပန်ြကွလာ​​ေသာအခါ ထို​​ေနမ​​ေကာင်း​​​ေသာ ဦး​​ပဥ္စင်း​​​ေလး​​ မပါလာ၍ ​​ေမး​​​ေလျှာက်ြကည့်​​ရာတွင် ဦး​​ပဥ္စင်း​​များ​​က “​​ေခါ်မရခဲ့​​ဘူး​​ ဒကာ​​ေလး​​​ေရ၊​ ဆီး​​ြဖူ-ဖန်ခါး​​-နွား​​ကျင်ငယ်​​ေရများ​​နဲ့​​ ​​ေဖာ်စပ်ရတဲ့​​ ဘုရား​​​ေဆး​​နည်း​​​ေတာ်အတိုင်း​​ ​​ေဖာ်စပ်ြပီး​​ စား​​ြကည့်​​ဦး​​မယ်တဲ့​​။​ ပိန်သွား​​လိုက်တာ ဒကာ​​ေလး​​ရယ်” ဟု ဦး​​ပဥ္စင်း​​တစ်ပါး​​က မိန့်​​ပါ၏။​ ကျွန်​​ေတာ်က “ဘုရား​​​ေဆး​​နည်း​​​ေတာ်နဲ့​​ ကုတာလဲ ကုတာ​​ေပါ့​​ဘုရား​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အခု​​ေခတ်က ​​ေရာဂါ​​ေတွက ဆန်း​​ြပား​​တယ်မဟုတ်လား​​။​ ဒါ​​ေြကာင့်​​ ဓါတ်မှန်ရိုက်တန်ရိုက်၊​ ​​ေသွး​​စစ်တန်စစ်ြပီး​​ ​​ေရာဂါရှာ​​ေဖွ စစ်​​ေဆး​​ြကည့်​​ချင်တယ် ဘုရား​​။​ ဒါမှလဲ အနာသိ ​​ေဆး​​ရှိဆိုတဲ့​​အတိုင်း​​ ကုသရတာ လွယ်ကူတာ​​ေပါ့​​ ဘုရား​​ ။​ ကုတာက​​ေတာ့​​ ဘုရား​​​ေဆး​​နဲ့​​ပဲ ကုကု၊​ သိပ္ပံ​​ေဆး​​နဲ့​​ပဲ ကုကု၊​ တိုင်း​​ရင်း​​​ေဆး​​နဲ့​​ပဲ ကုကု ဆန္ဒရှိသလို ကုလို့​​ရပါတယ် ဘုရား​​” ဟု ​​ေလျှာက်တင်မိပါ၏။​
“ဦး​​ပဥ္စင်း​​တို့​​လဲ ​​ေြပာတာပါပဲ ဒကာ​​ေလး​​ရယ်။​ သူတွင်မကဘူး​​၊​ သူ့​​ရဟန်း​​ ဒကာ၊​ ရဟန်း​​အမများ​​ရဲ့​​ အိမ်ြကွြပီး​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​ ြမို့​​ကိုြပန်လိုက်​​ေအာင် ​​ေဖျာင်း​​ဖျ၊​ တိုက်တွန်း​​​ေပး​​ဖို့​​သွား​​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​ကို ရိုး​​ရာနတ် ကိုင်ထား​​တယ်လို့​​ အ​​ေဟာထွက်ထား​​လို့​​ နတ်တင်ြကည်ပါဦး​​မယ်တဲ့​​ ဒကာရဲ့​​” ဟု စိတ်မ​​ေကာင်း​​သံြဖင့်​​ မိန့်​​ပါသည်။​
“ဘယ်လိုဘုရား​​” မြကား​​လိုက်ရ၍ ထပ်​​ေမး​​ြခင်း​​ မဟုတ်ပါ။​ ပီပီသသြကီး​​ကို ြကား​​လိုက်ရပါသည်။​ အံ့​​အား​​သင့်​​သွား​​၍ အာ​​ေမဍိတ်တစ်လံုး​​ တုန်လှုပ်​​ေချာက်ချား​​စွာ ခုန်ထွက်သွား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါ၏။​
“ြကံြကံဖန်ဖန် ဘုရား​​၊​ ဗုဒ္ဓသာဝက သာသနာ့​​ဝန်ထမ်း​​ ရဟန်း​​​ေတာ်ကို ရိုး​​ရာနတ်ကိုင်ရတယ်လို့​​” ဟူ၍လည်း​​ အံဩ ထိတ်လန့်​​ ဝမ်း​​နည်း​​​ေြကကွဲ ယူကျံုး​​မရြခင်း​​များ​​ြဖင့်​​ ဆို့​​နင့်​​စွာ ​​ေရရွတ်မိပါ​​ေတာ့​​သည်။​ “​​ေဩာ် လူ​​ေတွ လူ​​ေတွ ၊​ ​​ေြပာ​​ေတာ့​​ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊​ လုပ်​​ေဆာင်​​ေနြကတာက ဘုရား​​နှင့်​​ ဆန့်​​ကျင်ဘက်ချည်း​​ပါလား​​”
လူသား​​များ​​ ​​ေလာကတွင် ကပ်​​ေဘး​​များ​​ ဆိုက်​​ေရာက်ခဲ့​​ပါက ဘုရား​​ရှင်အမှူး​​ြပုလျက် သံဃာ​​ေတာ် အရှင်ြမတ်များ​​ကို ​​ေဒသစာရီ ြကွချီ​​ေတာ်မူြကြပီး​​ ပရိတ်​​ေတာ်များ​​ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်​​ေတာ်မူြကြခင်း​​၊​ လူများ​​ကို ​​ေကာင်း​​​ေသာအကျင့်​​သီလများ​​ ​​ေဆာက်တည်ပွား​​များ​​ြကရန် ​​ေဟာြကား​​​ေတာ်မူြကြခင်း​​ြဖင့်​​ ကပ်သံုး​​ပါး​​နှင့်​​ ​​ေဘး​​ဆိုး​​အန္တရာယ်များ​​မှ လွတ်ကင်ချမ်း​​သာြကရ​​ေြကာင်း​​ ​​ေထရဝါဒ သမိုင်း​​​ေြကာင်း​​ အစဉ်အလာရှိပါသည်။​ (ပရိတ်ြကီး​​ ၁၁သုတ် ြဖစ်​​ေတာ်စဉ် သမိုင်း​​တွင်ရှုပါ။​) မျက်​​ေမှာက်ကာလတွင်လည်း​​ လူသား​​များ​​ ဘယာ​​ေဝး​​၍ ​​ေအး​​ချမ်း​​သာယာ​​ေရး​​အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံအနှံ့​​အြပား​​၌ ​​ေနရာ​​ေဒသအသီး​​သီး​​ နှစ်ဆန်း​​တစ်ရက်​​ေန့​​တိုင်း​​ပင် အန္တရာယ်ကင်း​​ပရိတ်​​ေတာ်များ​​ ရွတ်ပွား​​ြကြခင်း​​၊​ အသံမစဲ ပဋ္ဌာန်း​​ပူ​​ေဇာ်ပွဲများ​​ အခါအား​​​ေလျာ်စွာ ကျင်း​​ပ​​ေနြက သည်မှာ အထင်အရှား​​ြဖစ်သည်။​ ထို့​​ြပင် ​​ေြမကွက်ဝယ်ဝယ်၊​ တိုက်တာအိမ်ကိုပင် ​​ေဆာက်​​ေဆာက်၊​ ​​ေြမသန့်​​ ကမ္မဝါရွတ်ဖတ်ြကြခင်း​​၊​ အိမ်တက်-တိုက်တက် မဂင်္လာကျင်း​​ပြကြခင်း​​နှင့်​​ ရဟန်း​​​ေတာ်များ​​ ဖိတ်ြကား​​၍ တရား​​နာယူြကရသည်သာ ြဖစ်ပါ၏။​
ယခု​​ေတာ့​​ လူသား​​​ေလာကကို အန္တရာယ်ကင်း​​​ေအာင် ြပု​​ေဆာင်​​ေပး​​​ေတာ်မူြက​​ေသာ၊​ ​​ေလာကကို သန့်​​ရှင်း​​ စင်ြကယ်မှု ြပု​​ေတာ်မူ​​ေနြက​​ေသာ ဗုဒ္ဓ၏သာဝက ရဟန်း​​​ေတာ်ြမတ်ကိုမှ အပါယ်​​ေလး​​ပါး​​ စာရင်း​​ဝင် ၃၇ မင်း​​ ရိုး​​ရာနတ်ဆိုသူက ခန္ဓာကိုယ်ကို ​​ေရာဂါ​​ေဝဒနာများ​​ကပ်​​ေအာင် ဖမ်း​​စား​​မှုြပုနိုင်သတဲ့​​ ။​ “​​ေဟာသူကလဲ ​​ေဟာပါ​​ေပ့​​။​ ယံုသူကလည်း​​ ယံုြကပါ​​ေပ့​​” ဟုသာ ဆိုလိုက်ချင်ပါ​​ေတာ့​​သည်။​

နတ်က ဘုန်း​​ြကီး​​ကို ဆံပင်နုတ်​​ေလသတတ်
မြကာခင် ထိုဦး​​ပဥ္စင်း​​သည် ရွာသို့​​ ကိစ္စတစ်ခုြဖင့်​​ြကွရင်း​​ ​​ေနမ​​ေကာင်း​​​ေသာ ဦး​​ပဥ္စင်း​​ကို ြပန်ပင့်​​လာ၏။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ကတိအတိုင်း​​ ​​ေဆး​​ခန်း​​များ​​သို့​​ လိုက်ြပ ကုသ​​ေပး​​ပါသည်။​ ယခု အ​​ေတာ်ပင် ကျန်း​​မာ​​ေနပါြပီ။​ ​​ေနမ​​ေကာင်း​​စဉ်ကတည်း​​က ​​ေဆး​​ခန်း​​ပို့​​ဖို့​​ အြကိမ်ြကိမ်​​ေလျှာက်ထား​​​ေသာ်လည်း​​ ဦး​​ပဥ္စင်း​​က သူ့​​အတွက်နှင့်​​ တစ်ပါး​​သူတို့​​ တာဝန်ဒုက္ခပို​​ေနြကမည်ကို မြဖစ်​​ေစလို၍ ခွင့်​​ြပု​​ေတာ်မူြခင်း​​ မရှိခဲ့​​ပါ။​ အလှူဝတ္ထု​​ေငွများ​​ကိုလည်း​​ လက်မခံခဲ့​​။​ အကယ်၍သာ ထိုစဉ်ကတည်း​​က ကုသခဲ့​​မည်ဆိုလျှင် ဓမ္မာစရိယ စာ​​ေမး​​ပွဲကို ​​ေချာ​​ေချာ​​ေမွ့​​​ေမွ့​​ ​​ေြဖဆို​​ေအာင်ြမင်နိုင်လိမ့်​​မည်ဟု ကျွန်​​ေတာ်ယံုြကည်လျက် နှ​​ေြမာ​​ေနမိပါသည်။​
ထို့​​ြပင် ရဟန်း​​​ေတာ်ကို နတ်ကိုင်သည်သည်ဟု ဆိုြခင်း​​ကို အစာမ​​ေကျြဖစ်​​ေန​​ေသာ ကျွန်​​ေတာ်က “ဦး​​ပဥ္စင်း​​ကို နတ်ကိုင်တယ်ဆို ဘုရား​​”ဟု ​​ေမး​​​ေလျှာက်မိရာ ဦး​​ပဥ္စင်း​​က သူ့​​ရဟန်း​​ ဒကာ၊​ ဒကာမတို့​​အတွက် ရှက်စနိုး​​​ေတာ် မူဟန်တူသည် ရှက်ြပံုး​​​ေလး​​ ြပံုး​​​ေန၏။​ကျွန်​​ေတာ်က မ​​ေကျနပ်နိုင်​​ေသး​​ဘဲ “လူ​​ေတွ ဒီလို အယူအဆလွဲ​​ေနတာကို ရွာဦး​​​ေကျာင်း​​ ဘုန်း​​​ေတာ်ြကီး​​ မသိဘူး​​လား​​ ဘုရား​​” ဟု ဆက်လက်​​ေမး​​​ေလျှာက်ြပန်သည်တွင် ​​ေနမ​​ေကာင်း​​​ေသာ ဦး​​ပဥ္စင်း​​ကို ြပန်ပင့်​​လာ​​ေသာ ဦး​​ပဥ္စင်း​​က “မ​​ေြပာပါနဲ့​​​ေတာ့​​ ဒကာရယ်၊​ ရွာဦး​​​ေကျာင်း​​ ဘုန်း​​ြကီး​​ကိုယ်တိုင်​​ေတာင် နတ်နုတ်ခံရလို့​​ ​​ေခါင်း​​​ေြပာင်​​ေနသတဲ့​​။​ အဲ့​​ဒါနဲ့​​ နတ်ဆရာကို​​ေမး​​​ေတာ့​​ နတ်က လက်ရှိ​​ေနရာမှာ မ​​ေပျာ်လို့​​ဆိုတာနဲ့​​ နတ်စင်​​ေနရာ ​​ေရွှ့​​​ေပး​​လိုက်မှ ဘုန်း​​ြကီး​​ ဆံပင် ြပန်​​ေပါက်သတဲ့​​ ဒကာ​​ေရ့​​” ဟူ​​ေလ၏။​
ကျွန်​​ေတာ် ငိုအား​​ထက် ရယ်အား​​သန် ြဖစ်သွား​​ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ချက်ချင်း​​ပင် စိတ်မချမ်း​​မသာ ြဖစ်သွား​​မိပါ၏။​ “ြဖစ်ရ​​ေလ ဘုရား​​၊​ တပည့်​​​ေတာ်တို့​​လဲ တစ်ခါတစ်ရံ အပူအား​​ြကီး​​တဲ့​​အခါ ဆံပင်ကျွတ်တတ်တာပါပဲ ဘုရား​​၊​ ​​ေဆး​​ဝါး​​နဲ့​​ ြပုြပင်လိုက်လို့​​ အပူအ​​ေအး​​မျှတ ညီညွတ်သွား​​ရင် ဆံပင်ြပန်​​ေပါက်တာပါပဲ ဘုရား​​။​ ဘယ်မှာ နတ်နှုတ်တာ ဟုတ်မလဲ ဘုရား​​။​ အချို့​​လူ​​ေတွများ​​ ​​ေခါင်း​​တစ်ဝက်​​ေလာက်၊​ အချို့​​တစ်​​ေခါင်း​​လံုး​​နီး​​ပါး​​ ထိပ်​​ေြပာင်​​ေနြကတာ​​ေတွဟာ ဒီလိုဆို ခက်က​​ေရာ​​ေပါ့​​။​ နတ်စင်​​ေရွှ့​​လိုက်မှ ဆံပင်ြပန်​​ေပါက်တယ် ဆိုတာကလဲ ထန်း​​သီး​​​ေြကွခိုက် ကျီး​​နင်း​​ခိုက် ြဖစ်မှာပါ ဘုရား​​ ”
“ဟုတ်ပါတယ် ဒကာရယ် ၊​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဘုန်း​​ြကီး​​ကလဲ သူကိုယ်တိုင် လက်​​ေတွ့​​ခံရတာဆိုြပီး​​ စွဲ​​ေန ယံု​​ေနတယ်”
သွား​​ြပီ။​ “ခုမှ ကယ်သူ​​ေဝး​​ပါ​​ေပါ့​​၊​ ​​ေလှကွဲက အဖာ” ဆိုသကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်​​ေတာ့​​သည်။​ ရှင်​​ေတာ်ဗုဒ္ဓက လူအြဖစ် ရခဲစွ၊​ ​​ေယာကျာ်း​​ဘဝ ရခဲစွ၊​ ရဟန်း​​အြဖစ် ရခဲစွ၊​ သာသနာ​​ေတာ်ြကီး​​နှင့်​​ ြကံုြကှိုက်ခဲစွ၊​ သဒ္ဒါတရား​​ ရှိခဲစွ- ဟု ရရန်၊​ ြဖစ်ရန် ခဲယဉ်း​​လှ​​ေသာ ဒုလ္လဘတရား​​ ငါး​​ပါး​​ဟူ၍ ​​ေဟာြကား​​​ေတာ်မူခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုဒုလ္လဘတရား​​ငါး​​ပါး​​ကို ပိုင်ဆိုင်သူတို့​​ကား​​ လူသား​​ြဖစ်​​ေသာ ရဟန်း​​သာမ​​ေဏ၊​ သံဃာ​​ေတာ်များ​​မှတစ်ပါး​​ အြခား​​မရှိ။​ မည်သည့်​​ ြဗဟ္မာ၊​ သိြကား​​၊​ နတ်များ​​မှ မရနိုင်ြကပါ​​ေချ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ြမတ်ဗုဒ္ဓက ယ​​ေန့​​မှြဖစ်သည့်​​ ပုထုဇဉ်သာမ​​ေဏငယ်ကို အရိယာြဖစ်​​ေသာ လူ ဒါယကာ၊​ ဒါယိကာမများ​​နှင့်​​တကွ ြဗဟ္မာ၊​ သိြကား​​၊​ နတ်တို့​​ အား​​လံုး​​ကပင်လျှင် ရှိခိုး​​ ပူ​​ေဇာ်ြခင်း​​ငှာ ထိုက်သည်ဟု မိန့်​​ြကား​​​ေတာ်မူခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါ၏။​ထိုသို့​​ ရတနာသံုး​​ပါး​​တွင် တစ်ပါး​​အပါအဝင် ြဖစ်သည့်​​ သံဃာရတနာ​​ေတာ်ြမတ်ကို ဦး​​​ေခါင်း​​ထက်မှ ဆံပင်ကိုများ​​ မိစ္ဆာနတ်က ​​ေြပာင်​​ေအာင်နုတ်သတဲ့​​။​ လူသူ​​ေလး​​ပါး​​ ြကား​​၍မှ ​​ေလျာ်ကန်ပါ၏​​ေလာ။​
“ဒီလိုဆိုရင်ြဖင့်​​ ဒီအစွဲ​​ေတွကို ကျွတ်​​ေအာင်ချွတ်ဖို့​​ ကယ်သူ​​ေဝး​​ြကြပီ​​ေပါ့​​ ဘုရား​​”ဟု ဝမ်း​​နည်း​​ပက်လက် တင်​​ေလျှာက်မိရာ ဦး​​ပဥ္စင်း​​က “မ​​ေဝး​​ပါဘူး​​ ဒကာရဲ့​​ ၊​ ရှိပါတယ်”
“ဘယ်သူများ​​လဲ ဘုရား​​”
“အထက်​​ေကျာင်း​​ ဘုန်း​​ြကီး​​​ေလ”
ဦး​​ပဥ္စင်း​​မိန့်​​မှ သတိရမိ​​ေတာ့​​သည်။​ အထက်​​ေကျာင်း​​ဘုန်း​​ြကီး​​ဆိုသည်မှာ ရွာနှင့်​​ခပ်လှမ်း​​လှမ်း​​ရှိ ​​ေတာရ​​ေကျာင်း​​တွင် သီတင်း​​သံုး​​​ေန​​ေသာ ဘုန်း​​​ေတာ်ြကီး​​ြဖစ်၏။​ ​​ေတာ​​ေကျာင်း​​တွင် ​​ေကျာင်း​​ထိုင်၍ ​​ေနြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ​​ေတာ​​ေကျာင်း​​ဘုန်း​​ြကီး​​ဟု ​​ေခါ်​​ေဝါ်​​ေနြက​​ေသာ်လည်း​​ သက်​​ေတာ်မှာ ငယ်ငယ်ပင်ရှိ​​ေသး​​၏။​ နမ္မား​​ြမို့​​ ၊​ ြမို့​​မ​​ေကျာင်း​​တိုက်၌လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ မန္တ​​ေလး​​ြမို့​​ ဝိသုဒ္ဓါရံု​​ေကျာင်း​​တိုက်၌လည်း​​​ေကာင်း​​ ပရိယတ္တိစာ​​ေပများ​​ သင်ယူဆည်း​​ပူး​​ခဲ့​​သြဖင့်​​ စာ​​ေပဗဟုသုတ ြကွယ်ဝြပီး​​ ဝိဘဇ္ဇဉာဏ် ထက်သန်​​ေတာ်မူသည့်​​ အြပင် ရိပ်သာတရား​​စခန်း​​ဝင်၍ ပဋိပတ္တိကိုလည်း​​ လက်​​ေတွ့​​အား​​ထုတ်​​ေတာ်မူခဲ့​​သည်။​ ဓမ္မာစရိယတန်း​​ အ​​ေရာက်တွင် ဤယခုလက်ရှိ​​ေတာ​​ေကျာင်း​​ဘုန်း​​ြကီး​​ ပျံလွန်​​ေတာ်မူ၍ အ​​ေဝး​​​ေရာက်အစ်ကို​​ေတာ်လည်း​​ ြဖစ်​​ေသာ ဆရာ​​ေတာ်၏ “ရွာကိုြပန်၍ သာသနာြပုပါ” ဟူ​​ေသာ ဩဝါဒကို ဦး​​ထိပ်ပန်ဆင်ကာ ဤ​​ေတာ​​ေကျာင်း​​သို့​​ လာ​​ေရာက်​​ေကျာင်း​​ထိုင်ရြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ​​ေရာက်စတွင် ငယ်ရွယ်သူြဖစ်သည့်​​ အား​​​ေလျာ်စွာ ​​ေတာ​​ေကျာင်း​​၌ မ​​ေပျာ်​​ေမွ့​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေနရမည့်​​အတူတူ ကိုယ်တိုင်နှင့်​​တကွ အများ​​အကျိုး​​ရှိ​​ေအာင်​​ေနမည်ဟု ဆံုး​​ြဖတ်​​ေတာ် မူဟန်တူသည်။​ ​​ေနွရာသီတွင် က​​ေလး​​ငယ်များ​​ကို ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်​​ေကျး​​မှုသင်တန်း​​ ပို့​​ချ​​ေပး​​သည်။​ လူလတ်ပိုင်း​​များ​​ကို ဓမ္မစြကာဝတ်အသင်း​​များ​​ ဖွဲ့​​စည်း​​​ေစသည်။​ သာ​​ေရး​​ နာ​​ေရး​​ရှိ၍ တရား​​​ေဟာခွင့်​​ြကံု လျှင်လည်း​​ အယူအြမင် စင်ြကယ်​​ေရး​​ တရား​​​ေတာ်များ​​ကို ဦး​​စား​​​ေပး​​၍ ​​ေဟာသည်။​ အငယ်တန်း​​၊​ အလတ်တန်း​​၊​ အထိလည်း​​ စာချ​​ေပး​​သည်။​
“အထက်​​ေကျာင်း​​ဘုန်း​​ြကီး​​က အယူမှား​​၊​ အစွဲမှား​​များ​​ကို ​​ေထာက်ြပြပီး​​ အမှန်တရား​​​ေတွ သက်ဝင်လာ​​ေအာင် ြပုြပင်​​ေရး​​တရား​​​ေတွ ​​ေဟာပါတယ် ဒကာရယ်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ လူ​​ေတွက ခက်တယ်။​ တစ်ချို့​​က အဲဒီလို ​​ေဟာတာကိုပဲ သူတို့​​အစွဲ​​ေတွ ထိခိုက်ရမလား​​ဆိုြပီး​​ အထက်​​ေကျာင်း​​ဘုန်း​​ြကီ နတ်​​ေနှာက်လို့​​ ရူး​​​ေနြပီလို့​​ ​​ေြပာြက​​ေသး​​တယ်”
“အလို​​ေလး​​ ဘုရား​​ဘုရား​​ ။​ မြကား​​ဝံ့​​ မနာသာ​​ေတွပါလား​​။​ တကယ့်​​​ေသနတ်ကျည်ဆံကမှ တစ်ခါမှန်လျှင် တစ်သက်တစ်ဘဝသာ ​​ေသရမည်။​ ပါး​​စပ်ကျည်ဆန်က​​ေတာ့​​ တစ်ခါမှန်လိုက်ြပီ ဆိုမှြဖင့်​​ ဘဝများ​​စွာ သံသရာ တစ်​​ေလျှာက် ခံ​​ေပး​​ဦး​​​ေရာ့​​ ”
“သိပ်လဲ စိတ်မပူပါနဲ့​​ ဒကာရယ်။​ ဘယ်သူ​​ေတွ ဘာ​​ေြပာ​​ေြပာ အထက်​​ေကျာင်း​​ဘုန်း​​ြကီး​​က လက်​​ေလျှာ့​​မှာ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ အခု​​ေတာင်မှ ရွာ​​ေကျာင်း​​ကိုလာြပီး​​ ဝိပဿနာတရား​​စခန်း​​ဖွင့်​​ဖို့​​ စီစဉ်​​ေန​​ေလရဲ့​​။​ အစပိုင်း​​​ေတာ့​​လဲ လူအို လူမင်း​​​ေတွနဲ့​​​ေပါ့​​။​ တြဖည်း​​ြဖည်း​​​ေတာ့​​ လူလတ်ပိုင်း​​နဲ့​​ လူငယ်​​ေတွကိုပါ စည်း​​ရံုး​​နိုင်ပါလိမ့်​​မယ်”
ဦပဥ္စင်း​​က ဤသို့​​ မိန့်​​မှပင် ကျွန်​​ေတာ် စိတ်သက်သာရာ ရသွား​​ပါသည်။​ “စိတ်ရှည် ဇွဲသန်၊​ သည်း​​ညည်း​​ခံ၊​ ြပုရန် သာသနာ” ဟု ဆိုသည့်​​အတိုင်း​​ မိမိကို မှိုချိုး​​ မျှစ်ချိုး​​​ေြပာ​​ေသာ်လည်း​​ စိတ်နာ စိတ်ပျက်​​ေတာ်မူြခင်း​​ မရှိဘဲ အမျိုး​​၊​ ဘာသာ၊​ သာသနာကို ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်​​ေတာ်မူသည့်​​ အရှင်ြမတ်အား​​ ​​ေလး​​စား​​ြကည်ညိုမိသည်နှင့်​​အမျှ အရှင်ြမတ်၏ သာသနာြပုလုပ်ငန်း​​ြကီး​​ ​​ေအာင်ြမင်ပါ​​ေစ၊​ အရှင်ြမတ်လို သာသနာ့​​ အာဇာနည်များ​​ များ​​များ​​ြကီး​​ ​​ေပါ်ထွန်း​​လာပါ​​ေစဟုသာ အြကိမ်ြကိမ် ဆု​​ေတာင်း​​လိုက်မိပါ​​ေတာ့​​သည်။​

လင်း​​ဦး​​ ( စိတ်ပညာ )


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/31/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign