ကိုရွာသား​​က ဗုဒ္ဒဘာသာမှန်ရင် ​​ေရး​​​ေပး​​ပါဆိုလို့​​ ဒီပိုစ့်​​​ေဟာင်း​​​ေလး​​ကိုပဲ ြပန်တင်​​ေပး​​လိုက်ပါတယ်..

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဗုဒ္ဓဘာသာြမန်မာလူမျိုး​​​ေတွ တကယ့်​​စစ်မှန်တဲ့​​လမ်း​​ကို ​​ေလျှာက်ဖို့​​ ​​ေစတနာထား​​ြပီး​​ ​​ေြပာချင်​​ေနတာပါ။​ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှာ​​ေဗဒင်မပါပါဘူး​​။​နတ်ကိုး​​ကွယ်ယံုြကည်မှုမရှိရပါဘူး​​၊​ ရတနာ သံုး​​ပါး​​ကိုပဲ ကိုး​​ကွယ် ဆည်း​​ကပ်ရပါမယ်။​
အိမ်တိုင်း​​ အိမ်တိုင်း​​မှာအနည်း​​ဆံုး​​​ေတာ့​​ အိမ်တွင်း​​ဖခင်ြကီး​​ဆိုြပီး​​ အ​​ေတာ်များ​​များ​​ထား​​ရှိ ကိုး​​ကွယ်​​ေန ြကပါတယ်။​ အဲ့​​ဒိလို နတ်ကိုး​​ကွယ်မှုြပုတဲ့​​ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဆင့်​​နိမ့်​​ဗုဒ္ဓဘာသာလို့​​​ေခါ်ပါတယ်။​ အ​​ေမ​​ေမွး​​လို့​​ လူ့​​ ​​ေလာကထဲ​​ေရာက်လာ၊​ မိဘ​​ေတွရှိခိုး​​တာကို​​ေတွ့​​လို့​​လိုက်ရှိခိုး​​​ေနြကသူ​​ေတွကို မိရိုး​​ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာလို့​​ ​​ေခါ်ပါတယ်။​
မိဘ​​ေတွကလည်း​​ သား​​သမီး​​​ေတွ​​ေရှ့​​မှာ ဘုရား​​ကို​​ေတာ့​​ ​​ေသာက်​​ေတာ်​​ေရ​​ေလာက်ကပ်၊​ နတ်များ​​ကို ကျ ​​ေတာ့​​ စား​​ဖွယ်​​ေသာက်ဖွယ်စံုနဲ့​​ ​​ေန့​​စဉ်နှင့်​​အမျှ ပူ​​ေဇာ်ပသ​​ေနြကတာ​​ေတွဟာ မိမိတို့​​သား​​သမီး​​​ေတွကို အရိုး​​စွဲ လမ်း​​လွဲ​​ေစခဲ့​​တာပါပဲ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​​ေြပာြကပါ​​ေသး​​တယ်။​ ဒီနတ်​​ေတွမကိုး​​ကွယ်ရင်ဘဲ ဒုက္ခ​​ေရာက်​​ေတာ့​​မလိုလိုမျိုး​​ (နတ်ကိုင်မယ်​​ေပါ့​​) ဆိုတာမျိုး​​​ေတွ ​​ေြပာြက​​ေလ့​​ရှိြကပါတယ်။​ မျိုး​​ဆက်သစ်လူငယ်​​ေတွကလည်း​​ အြကိမ်ြကိမ် ြမင်ဖန်များ​​လာတဲ့​​အခါ မိဘ​​ေတွအတိုင်း​​ လမ်း​​လွဲကို ​​ေရာက်သွား​​ပါ​​ေတာ့​​တယ်။​
အဲ့​​ဒီ (၃၇)မင်း​​ နတ်​​ေတွဆိုတာဟာ အနိမ့်​​စား​​နတ်​​ေတွပါ။​ လူ​​ေတွ​​ေကျွး​​မှစား​​ရတာပါ။​ ဒါကို လူ​​ေတွက ကန်​​ေတာ့​​​ေနြကတယ်လို့​​ဗျာ။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ဒီနတ်​​ေတွက သူများ​​မယား​​ြပစ်မှား​​၊​ အရက်​​ေသစာ​​ေသာက်စား​​ စသည် အား​​ြဖင့်​​ မ​​ေကာင်း​​မှု​​ေတွလုပ်ြပီး​​ ​​ေသခဲ့​​ြကသူ​​ေတွပါ။​ တစ်ချို့​​ကလည်း​​ ဟိုး​​အရင်ကတည်း​​က ရိုး​​စွဲလာခဲ့​​၊​ ငါဒီ လို မလုပ်ရင် နတ်များ​​ကိုင်မလား​​ဆိုတဲ့​​ ရိုး​​ရာစွဲ​​ေတွ​​ေြကာင့်​​ ဆင်ြခင်တံုတရား​​ြကီး​​ကို ဖံုး​​အုပ်ြခင်း​​ခံရပါ​​ေတာ့​​ တယ်။​ ကိုယ့်​​ြကိုး​​စား​​လို့​​ ​​ေအာင်ြမင်တာ​​ေတာင်မှ ဒါ ဘယ်ကိုယ်​​ေတာ်က ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်ကူညီ​​ေပး​​တာလို့​​ ထင်ြကပါတယ်။​ အယူမှား​​လမ်း​​လွဲ​​ေနလိုက်ြကတာ။​
ဟိုး​​အရင် အ​​ေနာ်ရထာမင်း​​လက်ထက်ကတည်း​​က ဒီနတ်ကိုး​​ကွယ်မှုကို နှိမ်နှင်း​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ အခုနတ် ​​ေလှာင်​​ေကျာင်း​​ဆိုတာ အ​​ေနာ်ရထာမင်း​​ြကီး​​နတ်ရုပ်​​ေတွကို ​​ေလှာင်ထား​​ခဲ့​​တဲ့​​​ေနရာပါ။​ ဘယ်​​ေလာက်ပဲ နှိမ်နှင်း​​ ဖမ်ဆီး​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ ခိုး​​ြပီး​​ကိုး​​ကွယ်​​ေနြကြမဲပါပဲ။​ ​​ေနာက်​​ေတာ့​​ အ​​ေနာ်ရထား​​မင်း​​ြကီး​​က တိုင်း​​သူြပည်သား​​​ေတွ ဘုရား​​လည်း​​ဖူး​​ ၊​နတ်လည်း​​ကိုး​​ကွယ်လို့​​ရ​​ေအာင် တစ်ချက်ခုတ်၊​ နှစ်ချက်ြပတ်အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေရွှစည်း​​ခံု ဘုရား​​ရဲ့​​ တံတိုင်း​​အတွင်း​​၊​အြပင်​​ေတွမှာ နတ်ရုပ်​​ေတွကိုထား​​ရှိ​​ေစပါတယ်။​ အဲဒီမှာပဲ အြပင်(၃၇)မင်း​​ အတွင်း​​(၃၇)မင်း​​ဆို ြပီး​​ ​​ေပါ်လာ​​ေတာ့​​တာပါပဲ။​
​​ေဗဒင်ဆရာပုဏ္ဏား​​​ေတွကို ယံုြကည်မှုဟာလည်း​​ အခု​​ေခတ်မှာ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​လွန်ကဲလာတာကို ​​ေတွ့​​ရပါတယ်။​ ​​ေဗဒင်ဆရာ​​ေြပာလျှင် ​​ေြပာတိုင်း​​အကုန်လုပ်ြက​​ေတာ့​​တာပါပဲ။​ ကဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်​​မယ့်​​သူတစ်ဦး​​​ေပါ့​​ခင်ဗျာ။​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ​​ေကာင်း​​​ေအာင််၊​ လူ​​ေသာက်များ​​​ေအာင် ​​ေဗဒင်ဆရာကိုသွား​​​ေမး​​ပါတယ်။​ ​​ေဗဒင်ဆရာ က​​ေတာ့​​ဘယ်နား​​မှာဘယ်လိုလုပ်၊​ ဒါ​​ေလး​​ကို အ​​ေဆာင်ယူြပီး​​ လုပ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ လုပ်ြပီ​​ေပါ့​​ခင်ဗျာ။​ အဲ့​​ဒီလက်ဖက်ရည် ဆိုင် လံုး​​ဝ​​ေရာင်း​​မ​​ေကာင်း​​ပါ။​ ဘာလို့​​ ​​ေရာင်း​​မ​​ေကာင်း​​တာပါလဲ။​ သူဖွင့်​​တဲ့​​​ေနရာက ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​​ေချာင်ကျတယ်၊​ သူ့​​တို့​​ လမ်း​​ထိပ်ဖက်မှာလည်း​​ အြခား​​​ေသာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ​​ရှိ​​ေနတယ်​​ေလ။​ ဘယ်လိုပါလဲ။​ ​​ေဗဒင်ဆရာကို အား​​ကိုး​​ကျတာကိုး​​၊​ ကိုယ့်​​ဟာကိုယ်ဆန်း​​စစ်ြကည့်​​ရင် ​​ေဗဒင်​​ေတာင် သွား​​​ေမး​​စရာမလိုပါဘူး​​။​
ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ဗုဒ္ဓြမတ်စွာဘုရား​​ရဲ့​​အလို​​ေတာ်နဲ့​​ သူတို့​​ပုဏ္ဏား​​၊​ ​​ေဗဒင်ဆရာ​​ေတွရဲ့​​အလိုကို ြကည့်​​ြကပါဦး​​။​ သူတို့​​ပုဏ္ဏား​​၊​ ​​ေဗဒင်ဆရာ​​ေတွက ​​ေကာင်း​​ကင်နက္ခတ်ြဂိုဟ်ြကီး​​​ေတွရဲ့​​ ​​ေြပာင်း​​လဲမှုဟာ လူ​​ေတွရဲ့​​ ကံြကမ္မာနဲ့​​ ဆိုင်ပါသတဲ့​​။​ ြမတ်ဗုဒ္ဓက​​ေတာ့​​ လူ​​ေတွ့​​ရဲ့​​ ကုသိုလ်၊​ အကုသိုလ်၊​ကိုယ်ကျင့်​​တရား​​​ေကာင်း​​မှု​​ေတွကသာ မိမိတို့​​ရဲ့​​ကံြကမ္မာြဂိုဟ်နက္ခတ်​​ေတွကို ​​ေြပာင်း​​​ေစပါ တယ်တဲ့​​။​မိတ်​​ေဆွများ​​ခင်ဗျာ.....ြမတ်ဗုဒ္ဓအလိုနဲ့​​ သူတို့​​ပုဏ္ဏား​​​ေတွရဲ့​​ အလို တူတယ်လို့​​ ထင်ပါသလား​​။​ လံုး​​ဝလံုး​​ဝကွဲြပား​​ြခား​​နား​​ပါတယ်။​ မိတ်​​ေဆွတို့​​ဆိုရင်​​ေကာ ဘယ်အလိုကို လိုက်ပါမလဲ ? ။​..။​
ဒီ​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​​ေတွ မိရိုး​​ဖလာကိုး​​ကွယ်မှုအဆင့်​​က​​ေန တကယ့်​​ဗုဒ္ဓဘာသာြဖစ်​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​ြကစို့​​လား​​ခင်ဗျာ.......။​

Lin Oo ( psy )

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/25/2007. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign