သီလအပျက်ခံမလား​​

“အား​​လံုး​​ြကား​​ြကား​​သမျှ ၊​ အမျှ၊​ အမျှ ယူ​​ေတာ်မူြကပါကုန်​​ေတာ် ၊​ သာဓု သာဓု သာဓု ”၊​ ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင် ဆရာ​​ေတာ် ဘုရား​​ြကီး​​၏ အဆံုး​​အမကို ခံယူကာ (၈)ပါး​​သီလ ​​ေဆာက်တည်ြပီး​​ သက်သက်လွတ်စား​​ခဲ့​​သည်မှာ နက်ြဖန်ဆိုလျှင် (၁၀)နှစ် ြပည့်​​​ေပြပီ။​ နက်ြဖန် ဆရာ​​ေတာ်နှင့်​​ လိုက်သွား​​​ေတာ့​​မည်။​ အမျှ​​ေဝြပီး​​​ေနာက် အိပ်ရန်ြပင်ပါသည်။​
“​​ေဒါက် ​​ေဒါက် ​​ေဒါက် ၊​ဆရာ တံခါး​​ဖွင့်​​​ေပး​​ပါဦး​​၊​ အ​​ေရး​​ြကီး​​လာလို့​​ပါ”
အြပင်က လူစိမ်း​​တစ်ဦး​​၏ အသံ။​ ဒီအချိန်ြကီး​​ဘယ်သူများ​​လာသလဲလို့​​ ​​ေတွး​​ရင်း​​ တံခါး​​နား​​သို့​​ ကျွန်​​ေတာ်ကပ် သွား​​ပါသည်။​ အြပင်သို့​​​ေချာင်း​​ြကည့်​​လိုက်​​ေသာအခါ အ​​ေမှာင်ထဲတွင်ရပ်​​ေန​​ေသာ လူငယ်တစ်ဦး​​။​ ဘယ်သူမှန်း​​ လည်း​​မသိ။​ သတိ​​ေတာ့​​ထား​​မှ၊​ ည(၁၁)နရီခွဲ​​ေကျာ်​​ေနြပီ။​
“အြမန်ဖွင့်​​ပါဆရာ၊​ တံခါး​​
အြမန်ဖွင့်​​​ေပး​​ပါ ၊​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ကူညီပါဆရာ”
အသံရှင်မှာ တကယ့်​​ကို ​​ေသ​​ေရး​​ရှင်​​ေရး​​ြဖစ်လာ​​ေသာ ပံုမျိုး​​ပင်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ တုတ်တစ်​​ေချာင်း​​ကိုင်ြပီး​​ တံခါး​​ကို ြဖည်း​​ြဖည်း​​ချင်း​​ဖွင့်​​​ေပး​​လိုက်ပါသည်။​ ဝရုန်း​​သုန်း​​ကား​​ြဖင့်​​ လူငယ်တစ်ဦး​​ ဝင်လာပါ​​ေတာ့​​သည်။​
“ဆရာ၊​ တံခါး​​ြပန်ပိတ်​​ေပး​​ပါဆရာ ၊​ ြမန်ြမန်ဆရာ”
ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ သူ​​ေြပာသလိုပင် တံခါး​​ကိုပိတ်လိုက််ပါသည်။​ဆံပင်ကဖရိုဖရဲ့​​နှင့်​​ အကင်္ျီကလည်း​​ မဲြပီး​​​ေပလို့​​။​
“မင်း​​ ဘယ်သူလဲ၊​ ဘာကိစ္စလဲ”
“ကျွန်​​ေတာ့်​​ကိုမမှတ်မိဘူး​​လား​​ဆရာ၊​ အင်း​​​ေလး​​ က​​ေလဆရာ”
ထိုအခါမှကျွန်​​ေတာ် သူ့​​မျက်နှာကို ​​ေသချာြကည့်​​မိပါသည်။​
“မင်း​​က”
“ဟုတ်တယ်​​ေလဆရာ၊​ ကျွန်​​ေတာ်ပါဆရာ၊​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို ကယ်ပါဆရာ”
မှတ်မိပါြပီ။​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ(၅)နှစ်ခန့်​​က ကျွန်​​ေတာ် အင်း​​​ေလး​​ဘက်သို့​​ ဘုရား​​ဖူး​​သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေရာက်တုန်း​​ ​​ေရာက်ခိုက် အင်း​​​ေလး​​ကန်၏ အလှအပကို ​​ေမာ်​​ေတာ်ြဖင့်​​လိုက်၍ ြကည့်​​ရှုပါသည်။​ ကံဆိုး​​စွာ ကျွန်​​ေတာ်စီး​​​ေသာ ​​ေမာ်​​ေတာ်​​ေမှာက်ပါ​​ေတာ့​​သည်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေရမကူး​​တတ်ပါ။​ ​​ေြကာက်​​ေြကာက်လန့်​​လန့်​​ ဆွဲမိဆွဲရာ ဆွဲပါ​​ေတာ့​​ သည်။​ ထိုစဉ် “ကျွန်​​ေတာ့်​​ကိုတွဲြပီး​​လိုက်”ဆို​​ေသာ အသံြကား​​ရပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ အသံြကား​​ရာသို့​​ လှမ်း​​စွဲပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် အသိဝင်လိုက်၊​ မဝင်လိုက်နှင့်​​ ပါသွား​​ပါသည်။​ ကမ်း​​​ေပါ်​​ေရာက်​​ေတာ့​​ ထိုလူငယ်က ြပုစုပါသည်။​ လူငယ်မှာအသက်(၁၆)နှစ်​​ေလာက်ပဲ ရှိပါဦး​​မည်။​ ​​ေမာ်​​ေတာ်တွင်ပါလာ​​ေသာ လူငယ်ပင်ြဖစ်ပါ သည်။​ အတူတူစီး​​လာ​​ေသာသူ (၃)​​ေယာက်​​ေသပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ကံ​​ေကာင်း​​​ေလစွ။​ ထိုစဉ်က ကျွန်​​ေတာ့်​​ အသက်ကိုကယ်ခဲ့​​​ေသာလူငယ်မှာ ယခုအိမ်​​ေပါ်သို့​​​ေရာက်ရှိ​​ေန​​ေသာ လူငယ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။​
“​​ေအး​​မှတ်မိြပီကွ၊​ မင်း​​ငါ့​​အသက်ကို ကယ်ခဲ့​​တဲ့​​သူပဲ”
“ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ၊​ အခုကျွန်​​ေတာ်ဒုက္ခ​​ေရာက်လာလို့​​ပါဆရာ၊​ ကျွန်​​ေတာ့​​ကို ကူညီပါ”
တစ်ခုခုကို စိုး​​ရိမ်ထိတ်လန့်​​စွာ အိမ်​​ေရှ့​​ကို ြကည့်​​ရင်း​​​ေြပာ​​ေန​​ေသာသူ့​​ကို ကျွန်​​ေတာ်နား​​မလည်နိုင်ပါ။​
“လိုက်ကွ ဒီနား​​​ေလး​​မှာပဲ​​ေပျာက်သွား​​တာ၊​ရှာြက ရှာြက” ရပ်ကွက်ထဲမှ လူများ​​၏အသံပင်။​
ကျွန်​​ေတာ်သ​​ေဘာ​​ေပါက်ပါြပီ။​
“မင်း​​ မဟုတ်တာလုပ်လာတယ်မဟုတ်လား​​၊​ ​​ေြပာစမ်း​​”
“ဟုတ် ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ၊​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ မလွှဲသာလို့​​ပါ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်အ​​ေမအသည်း​​ အသန်ြဖစ်လို့​​ ဒီြမို့​​ကို ​​ေခါ်လာတာပါဆရာ၊​ ဒီ​​ေရာက်​​ေတာ့​​ ​​ေဆး​​ဖိုး​​ဝါး​​ခနဲ့​​၊​ အသံုး​​စရိတ်​​ေတွ​​ေြကာင့်​​ ပိုက်ဆံြပတ်သွား​​တယ် ဆရာ၊​
ဒါနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လိုက်မိတာပါဆရာ”
ခက်ြပီ ၊​ ကျွန်​​ေတာ်ဘယ်လို လုပ်​​ေပး​​ရမည်နည်း​​။​သူ့​​ကိုဖွက်ထား​​လျှင်လည်း​​ (၈)ပါး​​သီလ ပျက်​​ေပ​​ေတာ့​​မည်။​ “ဦး​​​ေလး​​ တံခါး​​ဖွင့်​​ပါဦး​​၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေမး​​စရာရှိလို့​​ပါ”
​​ေဟာ အြပင်မှာ လိုက်ရှာတဲ့​​သူ​​ေတွ​​ေရာက်လာ​​ေပြပီ။​
လူငယ်ကိုမ​​ေတွ့​​မိပါဘူး​​လို့​​​ေြဖြပီး​​အနှစ်နှစ်အကာလ​​ေစာင့်​​ထိန်း​​ခဲ့​​​ေသာ (၈)ပါး​​သီလကိုအပျက်ခံကာ ကိုယ့်​​အသက်သခင် ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင်ကို ကူညီ​​ေပး​​ရမလား​​။​ သူ့​​ကို မျက်ကွယ်ြပုြပီး​​ ​​ေထာင့်​​ထိန်း​​ရမလား​​။​ကျွန်​​ေတာ် ဘာကို​​ေရွး​​ချယ်ရမလဲ။​ဇာတ်လမ်း​​​ေလး​​ကို ဒီနား​​မှာပဲ အဆံုး​​သတ်လိုက်ပါတယ်။​ မိတ်​​ေဆွတို့​​ ဆိုရင်​​ေကာ ဘယ်ဟာကို ​​ေရွး​​ပါမလဲ။​ ကူညီြပီး​​​ေရွး​​​ေပး​​လိုက်ြကပါဦး​​
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/18/2007. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign