အာဆင်နယ်ဟာ သာမန်အသင်း​​​ေလး​​မဟုတ်ပါဘူး​​

အာဆင်နယ်အသင်း​​ဟာ ဟိုက်ဘူရီကို အိမ်ကွင်း​​အြဖစ်သံုး​​စဉ်တုန်း​​က အီတာလျံ​​ေကျာက်ြပား​​​ေတွနဲ့​​ ​​ေဆာက်ထား​​တဲ့​​ခန်း​​မြကီး​​ရှိတယ်။​ Marble Hall​​ေပါ့​​။​ အသင်း​​နဲ့​​ပတ်သတ်တဲ့​​ အမှတ်တရပစ္စည်း​​​ေတွထား​​တဲ့​​ ခန်း​​မ ြဖစ်ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီခန်း​​မထဲမှာ “​​ေခတ်သစ်အာဆင်နယ်ရဲ့​​ဖခင်”လို့​​ အသိမှတ်ြပုခံရတဲ့​​ ဟား​​ဘတ်ချ်မင်း​​ရဲ့​​ ကိုယ်တစ်ပိုင်း​​ပံု ​​ေကျာက်ရုပ်ရှိပါတယ်။​ဟိုက်ဘူရီက​​ေန အမ်း​​မရိတ်ကို​​ေြပာင်း​​တဲ့​​အခါ အဲ့​​ဒီ​​ေကျာက်ရုပ် အပါအဝင် အမှတ်တရပစ္စည်း​​​ေတွကို ထား​​ခဲ့​​မှာ​​ေတာ့​​ မဟုတ်​​ေလာက်ပါဘူး​​။​ ကွင်း​​သစ်ကို ယူသွား​​မှာ ​​ေသချာပါတယ်။​ MarBle Hallလိုပဲ ခမ်း​​နား​​ြကီး​​ကျယ်တဲ့​​ ​​ေနရာတစ်ခုခုမှာ ထား​​ြကမှာြဖစ်ပါတယ်။​ ဒီလိုသာထား​​ခဲရင် တစ်​​ေန့​​က အမ်း​​မရိတ် မှာ ကျင်း​​ပတဲ့​​ အခမ်း​​အနား​​မှာ အသင်း​​ဥက္ကဌ ပီတာ​​ေဟး​​ဝုဒ် ​​ေြပာတဲ့​​စကား​​ကို ချက်ပ်မင်း​​ရုပ်တုြကီး​​ကြကား​​လိမ့်​​မယ်၊​ ဒီလိုြကား​​တဲ့​​အခါဘာယူခဲ့​​၊​ ဘာခွာခဲ့​​လို့​​ မ​​ေြပာရင် ​​ေတာင် ရုပ်တုြကီး​​က“ငါဒီမှာမ​​ေနဘူး​​၊​ ဟိုက်ဘူရီြပန်ပို့​​၊​ဟိုက်ဘူရီြပန်ပို့​​”လို့​​ ​​ေြပာလိမ့်​​မယ်လို့​​ အတပ်​​ေြပာရဲ ပါတယ်။​
​​ေအာက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်​​ေန့​​က အမ်း​​မရိတ်မှာ အခမ်း​​အနား​​တစ်ရပ်ကျင်း​​ပခဲ့​​ပါတယ်။​ အဓိက အစီ အစဉ် (၃)ခုပါဝင်ခဲ့​​တယ် ​​ေြပာရမှာ​​ေပါ့​​။​ တစ်ခုက ြပည်ပလုပ်ငန်း​​ရှင်​​ေတွလက်ထဲ အသင်း​​​ေရာက် မသွား​​​ေအာင် ဟန့်​​တား​​တဲ့​​အ​​ေနနဲ့​​အစုရှယ်ယာရှင်​​ေတွလုပ်ဖို့​​ သ​​ေဘာတူထား​​တဲ့​​ အစီအစဉ်ကို ​​ေြကြငာဖို့​​၊​ ​​ေနာက်တစ်ခုက အသင်း​​အတွက် စွမ်း​​စွမ်း​​တမံ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​တဲ့​​ ပုဂ္ဂိုလ်(၃)​​ေယာက်ရဲ့​​ ​​ေြကး​​ရုပ်တု​​ေတွ ဖွင့်​​လှစ် ​​ေပး​​ဖို့​​နဲ့​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​တစ်ခုက ဝင်း​​ဂါး​​ကို အာဆင်နယ်ရဲ့​​ အနာဂတ်အသင်း​​ ဥက္ကဌအြဖစ် လျာထား​​တဲ့​​အ​​ေြကာင်း​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ဖို့​​​ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။​ ဖွင့်​​လှစ်​​ေပး​​လိုက်တဲ့​​ ကိုယ်တစ်ပိုင်း​​​ေြကး​​ရုပ်တု(၃)ခုထဲမှာ ဝင်း​​ဂါး​​ရဲ့​​ ရုပ်တုတစ်ခုပါပါတယ်။​ သူ့​​ရဲ့​​​ေကျး​​ဇူး​​​ေတွ အသင်း​​​ေပါ်မှာ အများ​​ြကီး​​ရှိလို့​​ သူ့​​ရုပ်တုထား​​တာဟာ သင့်​​​ေတာ်ပါ တယ်။​
ဝင်း​​ဂါး​​ကို ​​ေနာင်တစ်​​ေန့​​မှာ အသင်း​​ဥက္ကဌအြဖစ်ခန့်​​ဖို့​​ ြဖစ်နိုင်သလား​​၊​ မြဖစ်နိုင်ဘူး​​လား​​ဆိုတာ မသိပါ ဘူး​​။​ သူအသင်း​​မှာရှယ်ယာဘယ်​​ေလာက်ပိုင်ဆိုင်ထား​​သလဲ ။​ ရှယ်ယာဘယ်​​ေလာက်ပိုင်ဆိုင်မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့​​ အတွက် အ​​ေရွး​​ခံ၊​ ဥက္ကဌအြဖစ် ခန့်​​အပ်လို့​​ရသလဲဆိုတာ​​ေတွက အသင်း​​ရဲ့​​အတွင်း​​​ေရး​​ကိစ္စ​​ေတွပါ။​ ဆိုး​​သည် ၊​ ​​ေကာင်း​​သည်၊​ သင့်​​​ေတာ်သည်၊​ မသင့်​​​ေတာ်သည်ဆိုတာ အြပင်လူ​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ ​​ေဝဖန်ပိုင်ခွင့်​​မရှိပါဘူး​​။​ ဒါ​​ေပ မယ့်​​ သတင်း​​တစ်ချို့​​မှာပါလာတဲ့​​ ပီတာ​​ေဟး​​ဝုဒ်​​ေြပာတဲ့​​စကား​​​ေတွက​​ေတာ့​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ဆိုး​​ပါတယ်။​ ဒီလိုသာ ​​ေြပာခဲ့​​ရိုး​​မှန်ရင်​​ေတာ့​​ သူဟာ သူ့​​​ေရှး​​အစဉ်အဆက် အာဆင်နယ်ကိုပဲ့​​ကိုင်ဦး​​​ေဆာင်သူ​​ေတွမျက်နှာ အိုး​​မည်း​​သုတ်​​ေစာ်ကား​​လိုက်တာပါပဲ။​ အာဆင်နယ်ကို အစဉ်တစိုက်အား​​​ေပး​​လာသူ​​ေတွမဆိုထား​​နဲ့​​ ၊​ အဂင်္လိပ် ​​ေဘာလံုး​​​ေလာကအ​​ေြကာင်း​​ ထဲထဲဝင်ဝင်​​ေလ့​​လာသူ​​ေတွ​​ေတာင် “ဒါမဟုတ်ဘူ၊​ မှား​​တယ်”လို့​​ြကား​​က ဝင်​​ေြပာ မှာ ြဖစ်သလို ချက်ပ်မင်း​​ရုပ်တုြကီး​​လည်း​​ ဘယ်သူ့​​ဆီက ခွင့်​​ြပုချက်မှမယူဘဲ ဟိုက်ဘူရီကို ထြပန်သွား​​​ေစနိုင် ​​ေလာက်ပါတယ်။​
ပီတာ​​ေဟး​​ဝုဒ်က ဝင်း​​ဂါး​​ကို အာဆင်နယ်ရဲ့​​ အနာဂတ်အသင်း​​ဥက္ကဌအြဖစ် လျာထား​​ခဲ့​​တဲ့​​အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​ အြဖစ်“သာမန်အသင်း​​​ေလး​​ကိုဒီ​​ေန့​​လိုကမ္ဘာ​​ေကျာ်ကလပ်အသင်း​​ြကီး​​ြဖစ်လာ​​ေအာင်လုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​လို့​​”လို့​​ ​​ေထာပနာြပု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒါဟာမမှန်ပါဘူး​​ ။​ အာဆင်နယ်ဟာ ဝင်း​​ဂါး​​​ေရာက်ြပီး​​​ေတာ့​​မှ ကမ္ဘာ​​ေကျာ် လာတဲ့​​ အသင်း​​မဟုတ်ပါဘူး​​။​ အသင်း​​ကိုသူမလာခင်၊​ ရှင်း​​ရှင်း​​​ေြပာရရင် ဝင်း​​ဂါး​​မ​​ေမွး​​ခင်ကတည်း​​က အာဆင်နယ်အသင်း​​ဟာ အစဉ်အလာြကီး​​တဲ့​​ အသင်း​​ြကီး​​တစ်သင်း​​ြဖစ်​​ေနပါြပီ။​ စကား​​အြဖစ်​​ေြပာတာလား​​၊​ အချက်အလက်အ​​ေပါ်အ​​ေြခခံြပီး​​​ေြပာတာလား​​ဆိုတာ ကွဲကွဲြပား​​ြပား​​သိနိုင်ဖို့​​ အာဆင်နယ်ရဲ့​​ အတိတ်ကစွမ်း​​ ​​ေဆာင်မှု​​ေတွကို တင်ြပသွား​​ပါ့​​မယ်။​
အဂင်္လိပ်အမှတ်​​ေပး​​ြပိုင်ပွဲကို ၁၈၈၉ မှာစခဲ့​​​ေပမယ့်​​ ပထမကမ္ဘာစစ်အြပီး​​ ြပိုင်ပွဲကို အသစ်တဖန်ြပန်စ- ပထမတန်း​​နဲ့​​ဒုတိယတန်း​​အသင်း​​​ေတွကို အသင်း​​ (၂၀)က​​ေန(၂၂)သင်း​​အထိတိုး​​ြမှင့်​​တဲ့​​ ၁၉၁၉ခုနှစ်​​ေနာက်ပိုင်း​​ ကျမှ စနစ်တကျြဖစ်လာတာပါ။​ အသစ်ြပန်လည်ဖွဲ့​​စည်း​​တဲ့​​ ပထမတန်း​​မှာ အာဆင်နယ်အသင်း​​ပါဝင်ခဲ့​​ပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီ ၁၉၁၉ခုနှစ်က​​ေန ဒီ​​ေန့​​အထိ တစ်ြကိမ်မှဒုတိယတန်း​​ကိုမဆင်း​​ခဲ့​​ဖူး​​တဲ့​​အသင်း​​ဆိုလို့​​ တစ်သင်း​​ပဲရှိပါတယ်။​ အဲ့​​ဒီအသင်း​​ဟာအာဆင်နယ်အသင်း​​ပါပဲ။​မန်ယူတန်း​​ဆင်း​​ဖူး​​တယ်။​လီဗာပူး​​တန်း​​ဆင်း​​ဖူး​​တယ်။​ ​​ေတာ့​​တင် ဟမ်၊​ ချယ်လ်ဆီး​​တို့​​ကအစ ၁၉၁၉ခုနှစ်ကစြပီး​​ ပထမတန်း​​ြပိုင်ပွဲမှာ ကစား​​ဖူး​​တဲ့​​အသင်း​​မှန်သမျှ အာဆင်နယ် ကလွဲရင် တန်း​​ မဆင်း​​ဖူး​​တဲ့​​အသင်း​​ တစ်သင်း​​မှ မရှိခဲ့​​ပါဘူး​​။​ ပထမတန်း​​မှာ အာဆင်နယ် ကလွဲရင် သက်တန်း​​အြကာြမင့်​​ဆံုး​​​ေနနိုင်ခဲ့​​တာ အဲဗာတန်ြဖစ်ပါတယ်။​ ၁၉၅၄ခုနှစ်က​​ေန ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တစ်ဆက်တည်း​​ တန်း​​မဆင်း​​ရဘဲ အဆင့်​​ြမင့်​​ဆံုး​​ အမှတ်​​ေပး​​ြပိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ြပိုင်နိုင်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒါနဲ့​​ယှဉ်ြကည့်​​ လိုက်ရင် အာဆင်နယ်ရဲ့​​ စွမ်း​​​ေဆာင်မှုဟာ လက်ဖျား​​ခါစရာ​​ေကာင်း​​တယ်ဆိုတာ သိနိုင်​​ေလာက်ပါတယ်။​
၁၉၃၃၊​ ၁၉၃၄ နဲ့​​ ၁၉၃၅ ခုနှစ်​​ေတွမှာ အာဆင်နယ်ဟာ အဂင်္လိပ်​​ေဘာလံုး​​သမိုင်း​​မှာ ပထမတန်း​​ချန်ပီ ယံ (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ဆွတ်ခူး​​နိုင်တဲ့​​ ဒုတိယ​​ေြမာက်အသင်း​​ြဖစ်လာသလို ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ်ဟာ ၂၀ ရာစု အတွင်း​​ ပထမတန်း​​အမှတ်​​ေပး​​ြပိုင်ပွဲ ချန်ပီယံဘွဲ့​​နဲ့​​ အက်ဖ်​​ေအဖလား​​ကို တစ်ြပိုင်တည်း​​ဆွတ်ခူး​​နိုင်တဲ့​​ ဒုတိယ​​ေြမာက်အသင်း​​အြဖစ် မှတ်တိုင်သစ်စိုက်နိုင်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒါ​​ေတွက ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ခဲ့​​​ေသာလုပ်ရပ်​​ေတွကို အာဆင်နယ်လုပ်နိုင်ခဲ့​​တယ်ဆိုတာကို ​​ေဖာ်ြပြခင်း​​သာြဖစ်ပါတယ်။​ ကမ္ဘာ့​​​ေဘာလံုး​​​ေလာကထဲ အာဆင်နယ် အသင်း​​အ​​ေပါ် ​​ေလး​​စား​​မှုဟာ ဒီထက်နက်ရှိုင်း​​ပါ​​ေသး​​တယ်။​
၁၉၃၀ ြပည့်​​နှစ်များ​​က​​ေန ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ြပီး​​စအချိန်ထိ ​​ေဘာလံုး​​​ေလာကကလူ​​ေတွက အာဆင်နယ် သည် အဂင်္လိပ်​​ေဘာလံုး​​​ေလာက၊​ အဂင်္လိပ်​​ေဘာလံုး​​​ေလာကဟာ အာဆင်နယ်ပဲလို့​​ အသိအမှတ်ြပုခဲ့​​ပါတယ်။​ ဘယ်အတိုင်း​​အတာထိ အ​​ေလး​​ထား​​ခဲ့​​သလဲဆိုတာ ဥပမာတစ်ခု​​ေဖာ်ြပပါ့​​မယ်။​ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း​​ နာဇီ​​ေတွကို ပူး​​တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​​တာကို အသိအမှတ်ြပုတဲ့​​အ​​ေနနဲ့​​ ဒိုင်နမို​​ေမာ်စကိုအသင်း​​ အဂင်္လန်ကို ချစ်ြကည် ​​ေရး​​ပွဲ​​ေတွ လာကစား​​ပါတယ်။​ တစ်ပွဲက အာဆင်နဲ့​​ကစား​​တာပါ။​ ဒိုင်နမိုအသင်း​​က အင်ြပည့်​​အား​​ြပည့်​​ြဖစ်​​ေပ မယ့်​​ အာဆင်နယ်က​​ေတာ့​​ နာမည်သာအာဆင်နယ် ၊​ တကယ်က​​ေတာ့​​အြဖစ်ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​တာပါ။​ လူမစံုလို့​​ ဘလက်ပူး​​က မက်သရူး​​တို့​​၊​ ​​ေမာ်တင်ဆန်တို့​​ကို ထည့်​​ကစား​​ခဲ့​​ရတယ်။​ ကစား​​တာကလည်း​​ ဟိုက်ဘူရီမှာ မဟုတ်ပါဘူး​​ ။​ ဟိုက်ဘူရီက ဗံုး​​​ေတွထိမှန်ထား​​လို့​​ ဝှိုက်ဟတ်လိန်း​​မှာ ကစား​​ခဲ့​​ပါတယ်။​ ပွဲြကီး​​ြကပ်တဲ့​​ ဒိုင်လူြကီး​​ က ရုရှား​​ဒိုင်လူြကီး​​။​ အြဖစ်သာဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​တဲ့​​ နာမည်ခံအာဆင်နယ်အသင်း​​က ၂-၀ နဲ့​​ အနိုင်ရ​​ေနချိန်မှာ ြမူ​​ေတွကျလာပါတယ်။​ ၅ ကိုက်ထက်ပိုမြမင်ရ​​ေတာ့​​ပါဘူး​​။​ လုပ်သင့်​​တာက ပွဲရပ်ပစ်ဖို့​​ပါ။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဒိုင်လူြကီး​​ က ပွဲကိုမရပ်ဘူး​​။​ ဒိုင်နမိုက ၄-၃ နဲ့​​အနိုင်ရတဲ့​​အထိ ဆက်ကစား​​သွား​​တယ်။​ ဘာ​​ေြကာင့်​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အာဆင် နယ်ကို နိုင်တယ်ဆိုတဲ့​​ ဂုဏ်ကိုလိုချင်လို့​​ြဖစ်ပါတယ်။​ ဒိုင်နမိုရဲ့​​ ချစ်ြကည်​​ေရး​​ခရီး​​စဉ်က ဦး​​တည်ချက်တစ်ခု တည်း​​ရှိပါတယ်။​ အာဆင်နယ်ကို အနိုင်ကစား​​နိုင်ဖို့​​ပါပဲ။​ အာဆင်နယ်ဟာ ဒီ​​ေလာက်ကို ဩဇာတိက္ကမြကီး​​မား​​ ခဲ့​​ပါတယ်။​
“ဆရာ​​ေရ အတိတ်က​​ေရွှထီး​​​ေဆာင်း​​ခဲ့​​တာ​​ေတွထား​​ခဲ့​​​ေတာ့​​၊​ ဒီ​​ေခတ်က သင်မ​​ေန့​​ဘာ​​ေတွလုပ်ခဲ့​​ သလဲမဟုတ်ဘူး​​။​ ဒီ​​ေန့​​ဘာ​​ေတွလုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့​​​ေခတ်။​ အာဆင်နယ်ဟာ ဝင်း​​ဂါး​​မတိုင်ခင်က ဟုတ်ဟုတ်ြငား​​ ြငား​​ ဘာ​​ေအာင်ြမင်မှု​​ေတွ ရခဲ့​​လို့​​လဲ ။​ သူ​​ေရာက်လာမှ တစ်​​ေကျာ့​​ြပန်​​ေအာင်ပွဲခံခဲ့​​တာမဟုတ်လား​​”ဆိုရင် ဟုတ်မဟုတ် ဝင်း​​ဂါး​​​ေခတ်(၁၁)နှစ်နဲ့​​ ဝင်း​​ဂါး​​မတိုင်မီ (၁၁)နှစ်ရခဲ့​​တဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု​​ေတွ နှိုင်း​​ယှဉ်ြကည့်​​သင့်​​ပါ တယ်။​
မန်ယူဟာ အမှတ်​​ေပး​​ချန်ပီယံသရဖူြပန်​​ေဆာင်း​​နိုင်ဖို့​​ (၂၆)နှစ်​​ေစာင့်​​ခဲ့​​ရတယ်။​ ချယ်လ်ဆီး​​က အနှစ် (၅၀)​​ေစာင့်​​ခဲ့​​ရတယ်။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဖာဂူဆန်​​ေခတ်မတိုင်မီက မန်ယူ၊​ ​​ေမာ်ရင်ညို ဦး​​မ​​ေဆာင်မီက ချယ်လ်ဆီး​​၊​ ဘင်နီတက်ဇ်ကိုင်တွယ်​​ေနတဲ့​​ လီဗာပူး​​တို့​​ဟာ သာမန်အသင်း​​​ေတွလို့​​ ​​ေြပာလို့​​မရဘူး​​။​ အင်မတန်အစဉ်အလာ ြကီး​​ခဲ့​​တဲ့​​ အသင်း​​​ေတွပါ။​ သူတို့​​မရှိ​​ေတာ့​​​ေပမယ့်​​ မန်ယူ၊​လီဗာပူး​​ စတဲ့​​ အသင်း​​​ေတွဟာ ကျန်​​ေနဦး​​မှာပါ။​ ဝင်း​​ဂါး​​နဲ့​​ အာဆင်နယ်လည်း​​ ထိုနည်း​​လည်း​​​ေကာင်း​​ပါပဲ။​ ပုဂ္ဂိုလ်​​ေရး​​ခံစား​​မှု မပါဘဲ အရှိကို အရှိတိုင်း​​​ေြပာရရင် ဝင်း​​ဂါး​​​ေရာက်လာတဲ့​​အတွက် အာဆင်နယ် ဒီလိုြဖစ်လာတယ်ဆိုတာထက် အာဆင်နယ်ကို ဝင်း​​ဂါး​​ ​​ေရာက်လာ လို့​​သာ ဒီလိုမျိုး​​လုပ်နိုင်တာြဖစ်တယ်လို့​​ဆိုမှ ပိုမှန်နိုင်ပါလိမ့်​​မယ်။​ လက်ရှိ အာဆင်နယ်အ​​ေနနဲ့​​ ဝင်း​​ဂါး​​ကို အသည်း​​အသန်လိုချင်​​ေနတယ်ဆိုတာ နား​​လည်​​ေပး​​နိုင်ပါတယ်။​ သူ့​​ကို ဆွဲထား​​နိုင်ဖို့​​ ဘာလုပ်ရလုပ်ရ၊​ ဘယ်​​ေလာက်​​ေအာက်ကျို့​​ရ​​ေအာက်ကျို့​​ရ ​​ေအာက်ကျို့​​​ေနတာကို ခွင့်​​လွှတ်နိုင် စရာရှိပါတယ်။​ အတိုင်း​​အတာ တစ်ခုအထိ​​ေပါ့​​။​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ အတိတ်ကလုပ်ရပ်​​ေတွကို လျစ်လျူရှု၊​ အစဉ်အဆက် စွမ်း​​​ေဆာင်မှုခဲ့​​​ေတွကို သိမ်ဖျင်း​​သွား​​​ေအာင်အာဆင်နယ်အသင်း​​ကို“သာမန်အသင်း​​​ေလး​​”လို့​​​ေြပာတာ ြက​​ေတာ့​​၊​ အဲ့​​ဒီ့​​အတိုင်း​​အတာ ကို ​​ေကျာ်လွှား​​ခဲ့​​ပါြပီ။​ အာဆင်နယ်ဟာ ချယ်လ်ဆီး​​လို ​​ေခတ်သစ်“ြကီး​​​ေလး​​ြကီး​​” ထဲက အသင်း​​တစ်သင်း​​ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ မန်ယူ၊​ လီဗာပူး​​တို့​​နဲ့​​အတူ လက်​​ေဟာင်း​​“ြကီး​​ငါး​​ြကီး​​”စာရင်း​​ဝင်အဆင့်​​ ြဖစ်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ဝင်း​​ဂါး​​ ​​ေခတ်ထက်​​ေစာပါ​​ေသး​​တယ်။​ ပိုဆိုး​​တာက ဒီလို​​ေြပာခဲ့​​တဲ့​​သူက သာမန်အသင်း​​ဥက္ကဌ မဟုတ်။​ အက်ဒဝပ် မိသား​​စုနဲ့​​မန်ယူပတ်သတ်မှုရှိသလိုမျိုး​​ ​​ေဆွး​​မျိုး​​စဉ်ဆက် အာဆင်နယ်နဲ့​​ ပတ်သတ်ထား​​တဲ့​​ ​​ေဟး​​လ်ဝုဒ် မိသား​​စုဝင်တစ်​​ေယာက် ြဖစ်​​ေနြခင်း​​က ပိုလို့​​ဆိုး​​ပါတယ်။​ ဒီလို​​ေြပာလိုက်ြခင်း​​က သူ့​​ဖခင် ဒင်း​​နစ် ​​ေဟး​​လ်ဝုဒ် မျက်နှာကို တံ​​ေတွး​​နဲ့​​​ေထွး​​လိုက်သလို ြဖစ်​​ေနပါသလား​​ဆိုတာ မစဉ်း​​စား​​ခဲ့​​ြခင်း​​က အလွန်အံ့​​ဩစရာ ပါပဲ။​ စာ​​ေရး​​သူသာ ချက်ပ်မင်​​ေကျာက်ရုပ်ြဖစ်မယ်ဆိုရင် ရိုး​​ရိုး​​ဟိုက်ဘူရီကို မြပန်ဘဲအာဆင်နယ်ဟာသာမန် အသင်း​​ ​​ေလး​​ ပါလို့​​​ေြပာတဲ့​​ ပီတာ​​ေဟး​​လ်ဝုဒ်ကို ရိုက်ြပီး​​မှ ြပန်မှာြဖစ်ပါတယ်။​


ို

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 11/10/2007. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign